Darbo laikas

  1. Kėdainių kultūros centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams (toliau – Pavaduotojas) yra priskiriamas biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis: Pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti Centro turto naudojimą bei priežiūrą, darbo vietų bei renginių aprūpinimą atsargomis, koordinuoti darbininkų darbą, užtikrinti higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi.