Kėdainių kultūros centro renginių dalyviai bus registruojami

Įsigaliojo 2020 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ , kuriame nurodoma, kad renginio organizatoriai turi užtikrinti renginio dalyvių registravimą bei kontroliuoti žiūrovų patekimą į renginio vietą. Nuo spalio 9 d. bus registruojami visų Kėdainių kultūros centro renginių dalyviai. Registracijos anketoje privaloma pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimą, namo ir buto numerius, miestą, savivaldybę, šalį. Pateikti duomenys bus saugomi 20 dienų, vėliau duomenys bus sunaikinami.