Kultūros centras – viena iš Kėdainių savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Centro veikla vykdoma remiantis patyrimu, tradicijomis, nuolat ieškant populiarių, laikotarpį atitinkančių darbo formų.

Kėdainių kultūros centro 2017-tųjų metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Kėdainių kultūros centro 2018 metų veiklos planas