Kultūros centras – viena iš Kėdainių savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Centro veikla vykdoma remiantis patyrimu, tradicijomis, nuolat ieškant populiarių, laikotarpį atitinkančių darbo formų.