Kėdainių kultūros centras nuoširdžiai dėkoja visiems siūliusiems kandidates į Kėdainių krašto Metų Moterų nominacijas.

Balsavimas

Balsuoti galite dviem būdais:

1 būdas – nuo vasario 23 d. galėsite atiduoti balsą už savo pasirinktą kandidatę visose, keliose ar vienoje nominacijoje. Balsavimas vyks iki vasario 28 d., trečiadienio, 17 val.

2 būdas – Išsikirpkite laikraštyje „Kėdainių mugė“ pateikiamą kandidačių sąrašą. Prie pavardės nurodytoje vietoje kiekvienoje nominacijoje pažymėkite vieną kandidatę, kuriai atiduodate savo balsą. Galite pažymėti kandidatę tik vienoje ar keliose nominacijose, o kitose nepažymėti nieko. Laikraščio iškarpą pristatykite į Kėdainių kultūros centrą iki vasario 28 d., trečiadienio, 17 val. Jūsų balsas galios tik tvarkingoje laikraščio iškarpoje (kopijos netinka).

Kandidatėms, sulaukusioms daugiausiai Jūsų balsų ir autoritetingos komisijos pritarimo, bus įteikti autoriniai juvelyriniai dirbiniai.

Kėdainių krašto moterų apdovanojimai vyks šventėje „Ačiū, kad šalia esi“.

Visą informaciją apie Kėdainių krašto Metų Moterų rinkimus rasite šio renginio informacinio partnerio laikraščio „Kėdainių mugė“ puslapiuose ir Kėdainių kultūros centro interneto svetainėje www.kedainiukulturoscentras.lt

 

Kėdainių kultūros centro informacija