Paslaugos

Teikiame patalpų nuomos, įgarsinimo, renginių vedimo paslaugas.

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario mėn. 17 d. sprendimu Nr. TS-11

Paslaugų kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kėdainių kultūros centras Vilainių, Pelėdnagių, Tiskūnų, Surviliškio, Labūnavos skyriai
    1* 2* 1* 2*
1. Didžiosios žiūrovų salės nuoma
1.1. Be papildomo aptarnavimo (1 val.) 50 25 20 10
1.2. Su įgarsinimu (1 val.) 100 50    
2. Komercinių renginių organizatoriams,
gastroliuojantiems kolektyvams nuo gautų pajamų
   
2.1. Suaugusiųjų renginiams be papildomo aptarnavimo (proc.) 18 18
2.2. Suaugusiųjų renginiams su papildomu aptarnavimu (proc.) 21 21
2.3. Vaikų renginiams be papildomo aptarnavimo (proc.) 12 12
2.4. Vaikų renginiams su papildomu aptarnavimu (proc.) 15 15 15 15
3. Mažosios salės nuoma (1 val.) 30 15    
4. Repeticijų kambario ir kitų patalpų nuoma (1 val.) 10 5    
5. Renginių įgarsinimas (1 val.)
5.1. Patalpose 100 100 100 100
6. Bilietų kainos į kultūros centro organizuojamus renginius
pagal atskirą vadovo sprendimą
(iki 20 Eur)
       
7. Leisti laikinai neatlygintinai naudotis patalpomis ne pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuojantiems nemokamus viešus kultūrinius renginius.        

* 1. Privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims
    2. Viešiesiems juridiniams asmenims