2018 m. Kėdainių kultūros centre vykdomi projektai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos (įvykdyta)
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ metu planuojama pagal parengtą programą vesti 8 vizualinio meno edukacijas, kurios apims 6 skirtingas vizualiojo meno technikas, orientuotas į savęs pažinimą ir estetinį pasitenkinimą:

Spalio 17 d. 17 val. edukacija „Monotipija – būsenos ir jausenos antspaudai“, veda Aušra Žemaitienė,

Spalio 24 d. 17 val. edukacija  „Tikrovės atvaizdas stikle. Piešimas ant stiklo“, veda Aušra Žemaitienė,

 Spalio 29 d.  17 val. edukacija „Vilnos vėlimas“, veda Jadvyga Ambraškienė,

Lapkričio 5 d. 17 val. edukacija „Vilnos vėlimas“, veda Jadvyga Ambraškienė,

Lapkričio 8 d. 17 val. edukacija „Kūrybos džiaugsmas ir estetinis pasitenkinimas išbandant tapybos ant drobės techniką“, veda Leokadija Mockienė,

Lapkričio 15 d. 17 val. edukacija „Kūrybos džiaugsmas ir estetinis pasitenkinimas išbandant tapybos ant drobės techniką“, veda Leokadija Mockienė, Marija Burneikienė ir Aušra Žemaitienė

Lapkričio 21 d. 17 val. edukacija „Savo kūrybingumo išlaisvinimas piešiant fraktalus“, veda Aušra Žemaitienė,

Lapkričio 28 d. 17 val. edukacija „Koliažo technikos išbandymas“, veda Daiva Nurdinova.

Pasibaigus vizualinio meno edukacijoms Kėdainių kultūros centre bus eksponuojama kūrybinių darbų paroda „Išraiškos“.

_____________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamo projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ ataskaita

     Kėdainių kultūros centras vykdė Kultūros projektą „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus Kėdainių krašto gyventojų kūrybiškumą, skatinti jų saviraišką, organizuojant vizualiojo meno edukacijas. Spalio–lapkričio mėn. įvyko 8 edukacijos, kuriose dalyvavo 170 žmonių.     

    Projekto dalyviai sužinojo kas yra monotipija (vadovė Aušra Žemaitienė), piešė ant stiklo tušu ir spalvomis (vadovė Aušra Žemaitienė), vėlė iš vilnos (vadovė Jadvyga Ambraškienė), tapė ant drobės (vadovės Leokadija Mockienė, Marija Burneikienė ir Aušra Žemaitienė), piešė fraktalus ir spalvino, o baigtus darbus aprašė ir pristatė (vadovė Aušra Žemaitienė), susipažino su koliažo technika (vadovė Daiva Nurdinova).
   Projekto dalyviai išlaisvino arba atrado savo kūrybinius gebėjimus, patyrė kūrybos džiaugsmą, susipažino su įvairiomis vizualiojo meno technikomis ir turėjo galimybę saviraiškai bei prasmingam bendravimui. Nuoširdžiai džiaugėsi padarytais kūrybiniais darbais, dalijosi nuotraukomis Facebook paskyroje.
   Projekto rezultatų aptarimo renginyje, atrinkus geriausius darbus (60 darbų)  ir nufotografavus virtualiai parodai „Išraiškos“,  visi darbai buvo padovanoti autoriams.
___________________________________________________________________

 

2018 m. Kėdainių kultūros centro ir skyrių vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos, finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

„Ein saulelė aplink dangų…“– Kėdainių kultūros centre (įvykdyta)
Birželio 18–23 d. vyks tradicinė etnokultūros stovykla, kurioje kviečiami dalyvauti 8–17 m. jauni žmonės vasaros atostogų metu. Programa sudarys  sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, pažinti vasaros kalendorinių švenčių (Joninių) tradicijas, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, šiaudinių sodų rišimo), mokysis kupolinių dainų ir sutartinių, žaidimų ir ratelių, prisirinks žolynų ir pins vainikėlius. Vyks 3 edukaciniai seminarai: „Rišimas iš šiaudų“, „Juostų rišimas“ ir „Kupoliavimas ir vainikėlių pynimas“.
Stovyklos metu bus parengta folkloro programa „Ein saulelė aplink dangų…“ ir pristatyta visuomenei Tradicijas ir dabartį jungiančiame festivalyje „Pap/Art/is“ birželio 23 d. Didžiosios Rinkos a.
Programos vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Ein saulelė aplink dangų…“ Kėdainių kultūros centre ataskaita

Stovykla vyko 2018 birželio 18-23 d. (5 d.) Kėdainių kultūros centro erdvėse. Stovyklos tipas – etnokultūrinė. Tad vaikai ir jaunimas jos metu susipažino su etniniu mūsų tautos lobynu – išskirtinai su tradicine vasaros saulėgrįžos švente Kupolės, Rasos, Joninėmis, jų apeigomis, simboliais. Dalyviai mokėsi groti kanklėmis. Dainavo kupolines dainas, sutartines, ėjo apeiginius ratelius, šoko tradicinius šokius bei žaidimus. Patys pasigamino skudučius ir jais skudučiavo. Stovykloje dalyviai susipažino ir su tradiciniais amatais. Pynė juosteles, gamino paukštelius iš šiaudų, lėles – skudurinukes iš lininio audinio atraižų. Turėjo išvyką į gamtą, kupoliavo ir pynė vainikėlius iš žolynų. Tai paskatino dalyvavimą kultūrinėse veiklose: kartu su savo šeimos nariais ir žiūrovais aktyviai įsitraukė į folkloro festivalį „Pap/art/is“, su programa „Ein saulelė aplink dangų…“, drauge žaidė tradicinius žaidimus, šoko ratelius, šokius, dalyvavo festivalio organizatorių paruoštose veiklose.

Stovyklos veiklas pravedė 2 vadovai (muzikavimas ir amatai), o talkino 4 jaunuoliai – savanoriai. Vaikų ir tėvų atsiliepimai apie stovyklą puikūs.

_____________________________________________________________________

„Mes norime kurti“ – Nociūnuose (įvykdyta)
Birželio 25-29 d. – liepos 2-5 d. Nociūnuose veiks programa „Mes norime kurti“. Šios programos tikslas – organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų (6–14 m.) užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.  
Stovyklos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio, popieriaus, sportuos, bendraus. Kadangi, Lietuva švenčia atkurtos valstybės 100-metį, supažindinsime su Lietuvos valstybingumo istorija bei simboliais (herbu, Vyčiu, vėliava), įtraukdami vaikus – skaitysime eiles, kursime posmus Lietuvai, piešime, tapysime savo kraštą. Daug sportuosime ir daug laiko skirsime judriesiems žaidimams.
Numatyti 4 edukaciniai seminarai: „Trispalvės pynimas“, „Paveikslo gaminimas iš burbulinio modelino“, „Piešimas spalvotu smėliu“ ir „Nociūnų muilinyčia“.
Stovyklos metu, sukurtų darbelių parodą, koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatysime Nociūnų kaimo bendruomenės šventėje „Kaimo sueiga“ liepos 27 d.
Programos vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Mes norime kurti“ Nociūnuose ataskaita

Birželio 25-29 d. ir liepos 2-5 d. Nociūnų ir aplinkinių kaimų vaikams suorganizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Mes norime kurti“, kurios metu išmokome gražiai bendrauti ir draugiškai dirbti grupelėse per veiklos pamokėles. Kadangi vaikų amžius stovykloje buvo įvairus, tai vyresni vaikai (11–14 m.) padėjo įveikti kūrybines užduotis mažiesiems stovyklos vaikams (4–6 m.).  Rytais organizavome rytinę mankštą, žaidybiniu būdu išmokome gražiai pasisveikinti. Žaidėme įvairias sportines estafetes. Arbatos pertraukėlių metu stengėmės elgtis drausmingai, valgyti tyliai ir po visko tvarkingai palikti savo vietą.

Kūrybinės, meninės stovyklos metu vaikai dalyvavo  veiklose ir edukaciniuose užsiėmimuose: „Žaislų gamyba ir lipdymas iš „burbulinio modelino“, „Piešimas spalvotu smėliu“, „Piešimas guašu“,  „Nociūnų muilinyčios“ pristatymas, „Trispalvės apyrankės pynimas“ (sertifikuota tautinio paveldo amatininkė Loreta Steponavičienė).

Stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų kūrybiškumo ugdymui, saviraiškai ir savirealizacijai, vaikai patobulino savo gebėjimus piešdami, kurdami ir gamindami žaisliukus, piešdami paveikslus. Stovyklos uždarymui – liepos 5 dieną,  parengėme  koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ iš stovykloje išmoktų šokių ir dainų ir surengėme  kūrybinių darbų parodą Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus salėje.

Liepos 7 d. šios stovyklos pristatymą surengėme ir Beinaičių kaime organizuojamame renginyje „Po atviru dangumi“.

_____________________________________________________________________

 „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ – Tiskūnuose (įvykdyta)
Birželio 26 d. – liepos 6 d. vyks  programa, skirta Tiskūnų ir aplinkinių kaimų vaikams ir jaunimui (10–18 m.). ji vyks Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriuje. Programos dalyviai turės galimybę geriau pažinti save, ugdys gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą. Didelį dėmesį skirsime etnokultūrai. Stovyklos dalyviai bus užimti įvairiomis veiklomis – tvarkys apleistus kapus Apytalaukio kapinėse, dalyvaus sportinėse varžybose, lankys Č. Milošo gimtinę, Šventybrasčio Sukilėlių slėnį. Edukacinių seminarų metu išmoks velti vilną, gaminti įvairius darbelius iš odos, susipažins su dailės technologijomis, lietuviškų patiekalų gamyba. Išmoks šokti lietuvių liaudies šokius. Surengsime sukurtų darbelių parodą, paruošime kūrybinę-meninę programą „Mūsų duonelė“.
Planuojami 7 edukaciniai seminarai: „Vėlimas iš vilnos“, „Įvairūs darbeliai iš odos“, „Dailės technologijos“, „Lietuviškų patiekalų gamyba“, „Pieno kelias“, „Lino kelias“ ir „Kibinų kelias“
Programos vadovė Aistė Juodenienė, tel. 8 685 04 844

_____________________________________________________________________

Stovyklos  „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ Tiskūnuose ataskaita

Birželio 25–29 d. ir liepos 2–6 d. Tiskūnų skyriuje suorganizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ Tiskūnų ir Apytalaukio kaimų 8–14 m. vaikams. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai,  etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui. Į programos veiklas pavyko įtraukti 24 vaikus. Programos dalyviai mokėsi dirbti komandoje, geriau pažino save ir kitus.

Pirmąją programos dieną vaikus supažindinome su stovyklos veiklomis, susipažinome ir sukūrėme bendrąsias stovyklos taisykles. Vyko sportiniai žaidimai, mokėmės šokti liaudies šokius.

Antrą dieną vaikai susipažino su Kėdainių krašto etniniu paveldu (dainomis, rateliais, žaidimais), aptarėme ir sudarėme programą „Mūsų duonelė“ ir mokėmės šokti liaudies šokį „Gransferas“, kurį pristatėme stovyklos uždarymo metu. Vyko edukacinis seminaras „Vėlimas iš vilnos“ (Žydrė Jasudavičienė). Vaikai gamino paveikslus iš vilnos.

Trečiąją dieną vykome į Apytalaukio kapinaites tvarkyti apleistų kapų. Po arbatos pertraukėlės mokėmės liaudies dainas programai „Mūsų duonelė“.

Ketvirtą dieną, vadovaujami Linos Augustinienės vaikai gamino įvairius darbelius iš odos. Po arbatos pertraukėlės mokėmės dainas ir šokius programai „Mūsų duonelė“.

Penktąją dieną – turistinis žygis į Č. Milošo gimtinę – Šateinius. Roma Kažukauskienė papasakojo apie Nobelio premijos laureatą Č. Milošą, jo pomėgius, meilę Lietuvai. Šventybrastyje aplankėme Sukilėlių slėnį ir kapines, Nepriklausomybės paminklą ir šimtamečius ąžuolus.

Šeštą stovyklos dieną vyko edukacinis seminaras „Dailės technologijos“ (dailininkė Audra Rudienė). Vaikai susipažino su grafikos technologija, piešė grafikos darbus. Po arbatos pertraukėlės mokėmės šokti liaudies šokius ir dainuoti liaudies dainas programai „Mūsų duonelė“.

Septintą stovyklos dieną vyko edukacinis seminaras „Lietuviškų patiekalų gamyba“. Tiskūnų skyriaus vadovės Irenos Šalukienės vadovaujami vaikai virė cepelinus. Po to vyko sportiniai žaidimai, estafetės.

Aštuntą dieną – vykome į edukacinę išvyką į Trakus. Dalyvavome edukacinėse programose „Lino kelias“ ir „Kibinų kelias“. Aplankėme Užutrakio dvarą.

Devintą dieną skyriaus vadovė Irena Šalukienė vedė edukacinį seminarą „Pieno kelias“. Vaikai susipažino ką galima pagaminti iš pieno: seperavo pieną, mušė sviestą iš grietinės, darė sūrį. Po arbatos pertraukėlės vyko programos „Mūsų duonelė“ repeticija.

Liepos 6 d. vyko vasaros stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ uždarymas ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Tiskūnų bendruomenei buvo pristatyta sukurtų darbelių paroda ir kūrybinė-meninė programa „Mūsų duonelė“. Vaikai šoko ir mokė šokti mamas ir seneles liaudies šokį „Gransferas“. Atvykusius į stovyklos  uždarymą, vaikai pavaišino savo sumuštu sviestu ir pagamintu sūriu.

_____________________________________________________________________

 „Atradimų vasara“ – Pelėdnagiuose (įvykdyta)
Liepos 1–6 d. vyks programa, skirta 8–16 m Pelėdnagių seniūnijos vaikams Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje. Programos metu vykdysime šias edukacines veiklas: juostų rišimą, muilo virimą, žvakių liejimą, medaus sukimą, įgydami įvairių asmeninių kompetencijų. Taip pat mokysimės šokių ir liaudies dainų, praplėsdami etnines ir kūrybines kompetencijas bei stiprindami identitetą. Kiekvieną dieną pradėsime muzikine mankšta (su choreografija), turiningai leisime laisvalaikį, tobulinsime bendravimo gebėjimus; dalyviai įgys ir sveikos gyvensenos žinių; aktyviai judėdami  (dviračių žygis, mankšta) stiprinsime ir fizinę savijautą. Tai prisidės prie visapusiškos asmenybės formavimosi.
Pelėdnagių bendruomenės centras prisidės  prie programos įgyvendinimo (dviračių žygis) ir suteiks savo patalpas kai kurioms veikloms vykdyti.
Programos vadovė Žydrė Jasudavičienė, tel. 8 614 75 379

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Atradimų vasara“ Pelėdnagiuose ataskaita

Liepos 1–6 d. suorganizuota turininga Pelėdnagių seniūnijos vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai, etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui.

 Į programos veiklas pavyko įtraukti 23 Pelėdnagių seniūnijos vaikus (8–16 m.) iš kurių 8 buvo socialiai remiami. Programos dalyviams sudarytos sąlygos ugdyti asmenines kompetencijas – iniciatyvumą, kūrybiškumą ir komunikatyvumą.
Pirmąją stovyklos „Atradimų vasara“ dieną vaikus supažindinome su stovyklos programa, tikslais, uždaviniais ir veiklomis. Žaidimų pagalba susipažinome vieni su kitais, sukūrėme bendrąsias stovyklos taisykles, kuriomis vadovavomės visą programos laiką. Julija Liaudanskaitė  (IĮ „Muilažolė“) papasakojo apie natūralaus muilo naudą bei parodė kaip galima jo pasigaminti.
 Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo muzikine mankšta, kurią vedė savanorė Paulina Švaranavičiūtė.

Antrą stovyklos dieną vaikai susipažino su pagrindiniais šokio elementais, sukūrė ir išmoko šiuolaikinį šokį, kurį pristatė stovyklos uždarymo metu. Kartu su mėgėjų meno kolektyvo vadovu Sauliumi Urbonu mokėsi lietuvių liaudės dainų, susipažino su įvairiais muzikos instrumentais. Po pietų vykome į Arnetų namą kur kartu su etnografe Regina Lukminiene mokėmės rišti juostas ir pinti iš vytelių.

Trečiąją stovyklos dieną su Sauliumi Urbonu mokėmės dainą, skirtą Lietuvai, kurią kartu dainavome liepos 6 d. Po arbatos pertraukėlės vyko edukacinis seminaras „Žvakių liejimas”. Seminarą vedė Julija Liaudanskaitė (IĮ „Muilažolė“).

Ketvirtą stovyklos dieną su Žydre Jasudavičiene vaikai gamino paveikslus iš vilnos ir dalyvavo edukaciniame seminare „Natūralios kosmetikos gamyba“. Seminarą vedė Julija Liaudanskaitė (IĮ„Muilažolė“).

Penktąją stovyklos dieną visi drauge vykome į Slikių kaimą pas bitininką Liudą Bžozetską, kuris trumpai supažindino su kaimo istorija, aprodė gražiausias vietas, papasakojo apie bitininkystę bei medaus kelią iki mūsų stalo ir vyko bičiulystės piknikas.

Liepos 6 d. – stovyklos uždarymas ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Vaikai pasiskirstę į komandas piešė laiškus Lietuvai. Kartu su vaikais surengėme  darbų, kuriuos darė  stovyklos metu parodą bei pristatėme juos susirinkusiems tėvams ir seneliams.

_____________________________________________________________________

 „Ko senoliai išmokė“ – Kalnaberžėje (įvykdyta)
Liepos 16–20 d. Kalnaberžės bendruomenės centre organizuojama etnokultūrinė programa, skirta Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų vaikams ir jaunimui. Šiemet programos kryptis – kulinarinis Kalnaberžės krašto paveldas. Edukacinių seminarų metu dalyvius supažindinsime su senųjų vietos patiekalų gamyba, išmokysime pasigaminti Kalnaberžės krašto patiekalų. Vykdysime 6 edukacinius užsiėmimus: „Marmūcių kepimas ant laužo“, „Naminių dešrų gaminimas“, „Naminio sviesto mušimas“, „Saldaus sūrio virimas“, „Blynų su koriukais kepimas ant laužo“ ir „Pagrandukų edukacija“. Po kiekvienos dienos seminaro stovyklos dalyviai turės galimybę savo įspūdžius nupiešti.  Kasdien mokysimės liaudies dainų. Stovyklos uždarymui surengsime piešinių parodą ir liaudies dainų koncertą kavinėje „Raganė“.
Programos vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, tel. 8 618 07 528

_______________________________________________________________

Stovyklos „Ko senoliai išmokė“ Kalnaberžėje ataskaita

Liepos 16–20 d. Kalnaberžės bendruomenės centre suorganizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Ko senoliai išmokė“, kurios metu susipažinome su kulinarinio paveldo gaminimo  subtilybėmis, su Kalnaberžės krašto tautosaka, išmokome liaudies dainų kalnaberžietiška šnekta. Pirmąją stovyklos dieną kepėme ant laužo mielines bandeles – „marmūces“, piešėme svajonių namą savo svajonių kaime. Antrąją dieną – gaminome namines dešreles. Trečią dieną – „kalataukoje“ mušėme naminį sviestą ir valgėme su namine duona. Ketvirtąją dieną kepėm „čirvinius“ blynus ant atviros ugnies, kol lietus ir stiprus vėjas suginė visus į patalpą. Čia ir baigėme blynus kepti. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės serviruoti stalą, kiekvienas turėjo išsiplauti savo puodelį.

Stovyklos uždarymas vyko kavinėje „Raganė“, kur dalyvavome „Pagranduko“ edukacijoje. Seminaro metu, stovyklos dalyviai mokėsi gaminti virtinukus bei išsikepė pagranduką.

Vaikai į stovyklą atėjo labai skirtingo amžiaus, mentaliteto. Buvimas kartu dar kartą patvirtino, kad komandinis darbas yra pranašesnis už individualų. Dirbdamas, žaisdamas, mokydamasis,  gerdamas arbatą kartu su visais ar paglobodamas mažesnį už save, kiekvienas vaikas  atranda  galimybę pasijusti svarbiu.
Programos metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su Kalnaberžės krašto senaisiais patiekalais, pagilėjo jų etninis supratimas, dainuojant liaudies dainas. Dirbant komandoje geriau pažino save ir aplinką, prasiplėtė jų ne tik kūrybinės, bet ir asmeninės kompetencijos: tolerancijos, komunikavimo ir bendruomeniškumo.

_____________________________________________________________________

 „Teatrinė vasaros stovykla“– Kėdainių kultūros centre (įvykdyta)
Liepos 17–27 d. vyks tradicinė teatrinė vasaros stovykla, skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (8–16 m.). Dalyviai mokysis įvardinti emocines būsenas ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis. Didelį dėmesį tradiciškai skirsime etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui ir, žinoma, saviugdos kompetencijų gilinimui. Programa suteiks galimybę pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų teatrinės raiškos galimybių, stovyklos dalyviai įgis įvairių kompetencijų: asmeninių, socialinių, iniciatyvumo bei kūrybiškumo, komunikavimo ir dalykinių, tai įgalins teigiamą visavertės asmenybės pokyčių formavimą.
Programos veiklos: teatro raiška, dainų mokymasis, rištinio gobeleno „Lietuvai 100“ kūrimas, skaitymai Tėvo Stanislovo menėje.
Edukaciniai seminarai-mokymai: „Savęs pažinimas: iš kur kyla baimės ir kaip jas įveikti?“, „Spalvų terapija“ ir interaktyvūs emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymai paaugliams „Savęs pažinimo dirbtuvės“ .
Programos vadovė Genovaitė Gustytė, tel. 8 612 65 321

_____________________________________________________________________

Stovyklos  „Teatrinė vasaros stovykla“ Kėdainių kultūros centre ataskaita

Liepos 17–27 d. Kėdainių kultūros centre vyko vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa  „Teatrinė vasaros stovykla“ , skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (8–16 m.). Dalyviai mokėsi įvardinti emocines būsenas ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis. Didelį dėmesį tradiciškai skyrėme etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui ir, žinoma, saviugdos kompetencijų gilinimui. Programa suteikė galimybę pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų teatrinės raiškos galimybių.
 Programos tikslas – plėtoti ir vystyti jauno žmogaus socializacijos galimybes, sudarant sąlygas kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir identiteto supratimo ugdymui bei saviraiškai. Uždaviniai: 1. Padėti dalyviams geriau pažinti save ir socialinę aplinką, ugdyti jų asmenines kompetencijas, įprasminant teatrinės raiškos priemonėmis. 2. Aktyvinti kūrybinius gebėjimus ir plėsti iniciatyvos bei kūrybines kompetencijas. 3. Skatinti pozityvų tarpusavio bendravimą ir gilinti socialines bei komunikavimo kompetencijas.
Kiekviena diena prasidėdavo muzikine mankšta, balso ir vaizduotės lavinimo pratimais. Planuoti 3 edukaciniai seminarai, 4 veiklos ir išvyka į Paberžę, bet planus teko pakoreguoti pagal vaikų norus ir realias galimybes – 42 dalyviai, karštis ir amžiaus vidurkis apie 10 m. – bet vaikai neliko nuskriausti. Įvykdyti 8 praktiniai seminarai-mokymai: „Saviraiškos mugė“ (G. Gustytė), „Savęs pažinimas: iš kur kyla baimės ir kaip jas įveikti?“ ir spalvų terapija „Piešimas ant stiklo“ (J. Štarienė); „Piešimas spalvotu smėliu“ ir „Burbulinio modelino galimybės“ (G. Gustytė); „Aukštaitiškų juostų audimas“ ir „Apyrankių pynimas ir rišimas“ (L. Steponavičienė); interaktyvūs emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymai „Savęs pažinimo dirbtuvės“ (VšĮ „Juoda avis“).
 Vykdytos ir kitos veiklos: repetavome spektaklį „Muzikantas, Velnias ir Perkūnas“ (pagal l. l. pasaką) ir sceninį etiudą „Verkiantys medžiai“ (pagal. A. Jurašiaus pasaką); su Aušra Giedriene mokėmės l. l. dainų ir dainų apie Lietuvą;        
Visos planuotos programos veiklos įvykdytos  ir pristatytos tėvams liepos 27 d. Kėdainių kultūros centre.
Tikimės, kad dalyviai geriau pažino save ir socialinę aplinką, padidėjo jų asmeninės kompetencijos; prasiplėtė ir pagilėjo socialinių ir pažinimo kompetencijų ribos; aktyvinant kūrybinius gebėjimus („Saviraiškos mugė“) ir įprasminant teatrinės raiškos priemonėmis, prasiplėtė dalyvių iniciatyvos bei kūrybinės kompetencijos; mokymasis įveikti baimes ir spalvų terapijos užsiėmimų metu prasiplėtė pažinimo ir komunikavimo kompetencijos; liaudies dainų ir dainų apie Lietuvą mokymasis praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą. Neabejojame, kad susipažinę su teatro pagrindais ir raiškos galimybėmis (reflektuoti aplinką, justi erdvę, gebėti valdyti kūno ir žodžio plastiką, minties perspektyvą, personažo kūrimo bei vaidmenų atlikimo, improvizacijos) ir patys dalyvaudami teatrinių etiudų kūrime įgijo ir dalykinių kompetencijų.
Tikimės, kad programos įgyvendinimas prisidės prie  teigiamos visavertės asmenybės pokyčių formavimo.

_____________________________________________________________________

„Nenuoramų vasara“ – Lančiūnavoje

Rugpjūčio 16–25 d.  vyks programa Lančiūnavos bendruomenės  centre, skirta 6–15 m. vaikams. Lančiūnavos bendruomenės centre yra kepyklėlė su modernia įranga, yra jaunimo laisvalaikio erdvė, yra sporto inventorius, tai sudaro galimybę organizuoti edukacinius užsiėmimus bei propaguoti judrų gyvenimo būdą, atitraukiant šiuolaikinius vaikus nuo kompiuterių namuose, ugdyti pagarbaus tarpusavio bendravimo, socialinius bei higienos įgūdžius, skatinti saviraišką, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus. Programos veiklos: mini stalo žaidimų turnyras, karaoke popietės, dienos iškyla.
Programos metu planuojami 5 edukaciniai seminarai: „Gėlių iš popieriaus gamyba, puokščių komponavimas“,  „Piešimas spalvotu smėliu“, „Apyrankių rišimas iš spalvotų siūlų“, „Stalo serviravimas“ ir „Bandelių kepimas iš mielinės tešlos“.
  Programos vadovė Irena Paragienė, tel. 8 676 70 057

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Nenuoramų vasara“ Lančiūnavoje ataskaita

Vilainių skyriuje Lančiūnavoje rugpjūčio 16–25 dienomis veikė dieninė bendrojo pobūdžio vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Nenuoramų vasara“. Stovykla organizuota antrą kartą.

Stovyklą lankė 12 nuolatinių dalyvių, o atskiromis dienomis papildomai po kelias dienas lankėsi dar 6 vaikai.

Pirmoji diena. Rugpjūčio 16 d. susirinkę vaikai susipažino su stovyklos programa ir netrukus kibo į darbus: prisijungė prie akcijos „100 žiedų Lietuvai“, kuri turėjo vykti kitą dieną per miestelio šventę „Čia mūsų namai“, pagamino po savo gėlės žiedą. Po arbatos pertraukėlės vyko pulo, stalo futbolo, smiginio ir baudų metimo varžybos. Nugalėtojai apdovanoti šventės metu.

Antroji diena. Rugpjūčio 17 d. stovyklautojai padėjo sutvarkyti ir papuošti šventės aikštę, o vėliau dalyvavo su savo šeimomis pačioje šventėje. Buvo apdovanoti rungčių, vykusių išvakarėse, nugalėtojai.

Trečioji diena. Rugpjūčio 18 d. buvo skirta karaoke popietei: buvo atrenkamos dainos ir ruošiami tekstai. Tai pamėgta vaikų veikla. Po arbatos pertraukos vaikai dainavo, taip pat žaidė stalo žaidimus.

Ketvirtoji diena. Rugpjūčio19 d. buvo skirta stalo žaidimams: vyko pulo, stalo futbolo, oro ritulio turnyrai. Tik vakarop išaiškėjo varžybų nugalėtojai.

Penktoji diena. Rugpjūčio 20 d. vyko edukacinis seminaras „Piešimas spalvotu smėliu“. Tai itin mėgiama veikla: praėjusių metų dalyviai noriai pamokė naujokus piešimo su smėliu technikos. Po arbatos pertraukos vaikai lauke žaidė krepšinį.

Šeštoji diena. Rugpjūčio 21 d. programos dalyviai iškylavo lauke: berniukai sukrovė ir užkūrė laužą, mergaitės virė sriubą ant laužo. Pavalgę vaikai lauke žaidė judriuosius žaidimus, mokėsi etnožaidimo „Kyla“.

Septintoji diena. Rugpjūčio 22 d. vyko edukacinis seminaras „Apyrankių rišimas iš spalvotų siūlų“. Ši veikla patiko visiems dalyviams: kiekvienas nusipynė po apyrankę, daugiausia Trispalvės spalvų, na, o mergaitės pynė po kelias apyrankes.

Aštuntoji diena. Rugpjūčio 23 d. buvo paminėta Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms pagerbti bei Baltijos kelio diena. Jau po 2000-ųjų gimę vaikai susikaupę klausėsi pasakojimo apie senesnius ir neseniai vykusius istorinius įvykius. Išėję į kiemą, sustojo į simbolinį „Laisvos Lietuvos kelią“. Po arbatos pertraukos vyko karaoke popietė „Dainos Laisvei“.

Devintoji diena. Rugpjūčio 24 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Stalo serviravimas“: vaikai mokėsi sudėlioti indus ant stalo, šventiškai sulankstyti servetėles. Vėliau žaidė jau pamėgtus ir naujus žaidimus.

Dešimtoji diena. Rugpjūčio 25 d. – paskutinioji stovyklos diena: vyko edukacinis seminaras „Bandelių kepimas“. Su padėjėjos Marytės pagalba vaikai formavo ir lipdė sausainukus su įvairiais įdarais. Džiaugėsi, kad šis darbas labai smagus. Prie arbatos puodelio vyko stovyklos aptarimas, buvo įteikti stovyklos dalyvio pažymėjimai.

2017 m. Kėdainių kultūros centre vykdomi projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Lietuva. Ateities ženklai“ (Valstybinės reikšmės renginiai) (įvykdytas)
Projekto vadovė – Asta Bartkuvienė
Finansavimo šaltinis – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 4900 Eur
Įgyvendinimo data – 2017 m. kovo 11 d.
Vieta – Kėdainių arena
Projekto renginiai prasidėjo kovo 9 d. Kėdainių dailės mokyklos „Mini“ galerijoje surengta mokinių darbų paroda „Kėdainiai. Ateities ženklai“. Sukurta įspūdinga kompozicija iš keramikos darbų ,,Ateities Kėdainiai“ (mokytojas Mindaugas Mažalis). Parodoje gausu grafikos, tapybos, kompozicijos, piešimo ir grafinio dizaino darbų.
Kovo 11 d., po šv. Mišių Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, padėta gėlių ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių Kauno g. kapinėse.
14 val. Kėdainių arenoje įvyko šventė „Lietuva. Ateities ženklai“, kurioje dalyvavo Kėdainių miesto bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų darželių-mokyklų 21 mėgėjų meno kolektyvas, daugiau kaip 300 dalyvių. Muzikinį perfomansą atliko grupė „Liūdni slibinai“. Šventės vedėjas – Žygimantas Stakėnas. Šventę pamatė 2000 žiūrovų, iš jų – per 1000 jaunų žmonių.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Atrask ir pažink piliakalnius su šeima“ (įvykdyta)
Projekto vadovė – Daiva Urbonienė
Finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2017 m. birželio 1–rugsėjo 1 d.
Projekto metu vyks edukacinės išvykos – žygiai dviračiais, aplankant 10 Kėdainių krašto istorinių piliakalnių Surviliškio, Šėtos ir Krakių seniūnijose. Prie piliakalnio Surviliškio, Šėtos, Krakių gimnazijų istorijos mokytojai, Kėdainių krašto muziejaus darbuotojai pateiks istorinių faktų, supažindins su archeologinių radinių reikšme, baltų genčių kultūra, vyks mini viktorinos. Pažintiniuose pristatymuose dalyvaus Šėtos, Krakių kultūros centrų  ir vietos bendruomenės bei Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės ir Surviliškio skyriai. Vietos bendruomenės pristatys savo kulinarinį paveldą, krašto papročius, tradicijas, papasakos unikalius padavimus ir sakmes.
Birželio 17 d. 10 val. – 1 edukacinė išvyka dviračiais maršrutu: Kėdainiai–Sangailai–Stašaičiai–Kėdainiai.
Susipažinimas su Šėtos seniūnijos piliakalniais (pristato istorikė Audronė Pečiulytė).
Šėtos miestelio Gegučių parke Šėtos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertinė programa, kulinarinio paveldo – sūrių degustacija.
Liepos 22 d. 10 val. – 2 edukacinė išvyka dviračiais maršrutu:  Kėdainiai–Vaidatoniai–Kalnaberžė–Bakainiai–Kėdainiai.
Susipažinimas su Surviliškio seniūnijos piliakalniais (pristato istorikė Irena Vaitkevičienė), krašto kultūriniu ir kulinariniu paveldu.
Ant Bakainių piliakalnio – Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus liaudiškos muzikos kapelos LIEPUPIS koncertas, turistinės košės ragautuvės.
Rugpjūčio 5 d. 10 val. – 3 edukacinė išvyka dviračiais maršrutu: Kėdainiai–Pilsupiai–Skinderiškio dendrologinis parkas–Kėdainiai.
Susipažinimas su Krakių seniūnijos piliakalniais (pristato istorikas Robertas Dubinka), istorinė mini viktorina.
Popietė „Aš atradau ir pažinau piliakalnius“. Dalyvauja Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ansamblis „Auštaras“ (vadovė Aušra  Giedrienė).
Aktyviausi pažintinių išvykų dalyviai bus apdovanoti Kėdainių kultūros centro įsteigtais prizais – suvenyrais su Piliakalnių metų paminėjimo simbolika.

2017 m. Kėdainių kultūros centro ir skyrių vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos, finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

„Mes norime kurti“ – Nociūnuose (įvykdyta)
Liepos 11–21 d. Nociūnuose veiks programa „Mes norime kurti“. Programos tikslas – organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų (6–14 m.) užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.  Vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio, popieriaus, sportuos, mokysis bendrauti, žais judriuosius žaidimus, dalyvaus skaitymo skatinimo popietėje „Gimtoji kalba – lyg gražiausia daina“.
Numatyti trys edukaciniai seminarai: „Piešimas marmuriniais dažais“, Nociūnų muilinyčia“, „Piešimas spalvotu smėliu“.
Liepos 21 d. vyks programos metu sukurtų darbelių ir koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatymas Nociūnų kaimo bendruomenės šventėje „Kaimo sueiga“.
Programos vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628
Apie programos įvykdymą skaitykite čia

„Kuparo lobiai 3“ – Kalnaberžėje (įvykdyta)
Liepos 17–21 d. Kalnaberžės bendruomenės 6–14 metų vaikų bei jaunimo iš Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų lauks „Kuparo lobiai 3“.
Programos tikslas – organizuoti turiningą Kalnaberžės ir aplinkinių kaimų vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Numatytos veiklos: plakatų „Mano kaimas“ piešimas, lauko žaidimai, estafetės, dainų mokymasis, lipdymas iš modelino, fraktalinio piešimo seminaras „Piešiu save“.
Liepos 21 d. vyks programos metu sukurtų  darbelių ir koncertinės programos pristatymas Kalnaberžės bendruomenės centre.
Programos vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, tel. 8 618 07528

„Teatrinė vasaros stovykla“– Klaipėdoje (įvykdyta)
Tradicinė teatrinė vasaros stovykla, skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (12–18 m.) vasaros atostogų metu, vyks Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje.
Liepos 7 d. dalyviai išvyks traukiniu į Klaipėdą.
Programos tikslas – plėtoti ir vystyti jauno žmogaus socializacijos galimybes, sudarant sąlygas kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir identiteto supratimo ugdymui bei saviraiškai.
Dalyviai mokysis įvardinti emocines būsenas, giliau pažinti save ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis. Komunikuodami tarpusavyje, dalyviai ugdysis gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą, tai praplės jų raiškos galimybes. Didelį dėmesį tradiciškai skirsime etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui.
Programa vyks Klaipėdoje, Eduardo Balsio menų gimnazijoje, kurioje yra sąlygos vykdyti įvairius užsiėmimus, repetuoti ir nakvoti. Programos dalyviai parengs teatrinį etiudą; patys sudarys ir dalyvaus kūrybinėje-meninėje programoje; dalyvaus spalvų terapijos užsiėmime ir praktiniame seminare „Savęs pažinimas: baimės ir jų įveikimo principai“; 2 dienas dalyvaus interaktyvių emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymuose „Pažink save, pažindamas kitus“; mokysis liaudies dainų ir dainų apie Lietuvą; kelsis keltu į Smiltynę ir ant smėlio kurs paveikslus; Klaipėdoje susipažins su senamiesčiu, aplankys laikrodžių muziejų; ant Palangos tilto suvaidins parengtą teatrinį etiudą.
Stovyklos uždarymas vyks Klaipėdos senamiestyje, Teatro aikštėje, kur bus pristatyta kūrybinė-meninė programa.
Liepos 16 d. dalyviai grįš į Kėdainius.
Programos vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65321
Programą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
Apie programos įvykdymą skaitykite čia

„Nenuoramų vasara“ – Lančiūnavoje (įvykdytas)
Programa „Nenuoramų vasara“, skirta 6–12 metų vaikams, vyks rugpjūčio 21–26 d. Orientuota į turiningą vaikų, ypač socialiai pažeidžiamų, poilsį vaikų vasaros atostogų metu. Lančiūnavos bendruomenės centre veikia kepyklėlė su modernia įranga, jaunimo laisvalaikio erdvė, yra sporto inventoriaus – visa tai suteikia galimybę organizuoti edukacinius užsiėmimus bei propaguoti judrų gyvenimo būdą, atitraukiant šiuolaikinius vaikus nuo kompiuterių namuose; ugdyti pagarbaus tarpusavio bendravimo, socialinius bei higienos įgūdžius; skatinti saviraišką, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.
Programos veiklos: pulo, oro ritulio varžybos, krepšinis ir tinklinis, judrieji žaidimai, gamtinių medžiagų rinkimas atvirukams gaminti, karaokės popietė.
Edukaciniai seminarai: „Smėlio piešiniai“, „Rištinės juostelės technika“; „Mano vasaros atvirukas“, „Bandelių kepimas“.
Programos vadovė Irena Paragienė, tel. 8 676 70057

 

2016 m. Kėdainių kultūros centre vykdyti projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas XIII-oji respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę“  (įvykdytas)
Projekto vadovė Aušra Kazlauskienė
Finansavimo šaltinis  – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 4000 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 06 18
Vieta – Kėdainių arena (J. Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai)
Dalyvavo:
32 politinių kalinių ir tremtinių chorai iš visos Lietuvos,
Lietuvos kariuomenės orkestras (kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas),
Operos solistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Juozapaitis,
Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė LANKESA ir
Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė VOLUNGĖ  (vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė),
Kėdainių r. Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė VERMENA ir
Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė SVAJA (vadovė  Dainora Venslovienė).

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuotas projektas Susitikime vasarą Kėdainiuose(įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Urbonienė
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 06 01–08 30
Veiklos:
Birželio 1 d. 10 val. Kėdainių kultūros centre – Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė „Dėmesio – aš esu!“
Birželio 5 d. 17 val. Rotušės kiemelyje – muzikos grupės „Subtilu-Z“ koncertas, skirtas Tėvo dienai. Akcija „Pakviesk Tėtį“
Birželio 12 d. 17 val. Rotušės kiemelyje – Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ kūrybos vakaras „Senamiesčio vizijos“
Liepos 1 d. 18–21 val. Didžiosios Rinkos aikštėje – šokių mini maratonas „Š-ok-Nesust-ok 2016“
Liepos 10 d. 16 val. Rotušės kiemelyje – romansų vakaras
Liepos 27 d. 22 val. Rotušės kiemelyje – „Kino teatras po atviru dangumi“
Rugpjūčio 20 d. 11 val. – dviračių žygis visai šeimai maršrutu Ramybės skveras–Vaidatonių piliakalnis– Kalnaberžė–Sirutiškis–Kėdainiai
Rugpjūčio 30 d. 21 val. Rotušės kiemelyje – „Kino teatras po atviru dangumi“


2016 m. Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programos

Programa „Mes norime kurti“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 4–13 d.
Vieta – Pėdžių g. 19, Nociūnų k., Kėdainių r. sav.
Programos tikslas organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Programa „Mes norime kurti“ skirta 6–14 m. vaikams. Programos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, vels vilną, pieš ant stiklo, sportuos, bendraus.
Daug dėmesio bus skiriama judriesiems žaidimams.
Programos metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 5 d. – „Piešimas marmuriniais dažais“
Liepos 9 d. –„Nociūnų muilinyčia“
Liepos 10 d. – „Piešimas spalvotu smėliu“
Liepos 13 d.programos „Mes norime kurti“ pristatymas Nociūnų bendruomenei: kūrybinių darbelių, plakatų ir piešinių paroda „Vasaros atostogos“; koncertinė programa „Mes linksmuoliai ir išdykę“.
Programos vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628

 

Programa „Kuparo lobiai 2“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 300 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 4–14 d.
Vieta – Beržų g. 60, Kalnaberžės bendruomenės centras, Kėdainių r. sav.
Programos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį supratimą bei skatinti domėjimąsi savo krašto tradicijomis ir kultūriniu paveldu, organizuojant turiningą užimtumą Kalnaberžės bei Sirutiškio bendruomenių vaikams ir jaunimui per vasaros atostogas.
Programa „Kuparo lobiai 2“ skirta Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų 6–18 m. vaikams bei jaunimui. Dalyviai susipažins su Kalnaberžės krašto senoviniais amatais, dainomis, tautosaka, išlikusia šnekta ir kulinariniu paveldu; parengs folkloro programą „Čiulbėk, paukštela…“; aplankys Paberžės regioninį draustinį, 1863 metų sukilimo muziejaus ir Tėvo Stanislovo liturginio meno saugotuves bei skulptoriaus G. Galvanausko dirbtuves.
Programos metu bus surengti 6 edukaciniai seminarai:
Liepos 5 d. – „Skiautinių siuvimas rankine siuvimo mašina „Singer“
Liepos 7 d. „Pieno seperavimas“, „glajaus“ bei „liukros“ gamyba
Liepos 8 d. „Pieno kelias“ (išvyka į pieno ūkį Vitėnų k.)
Liepos 11 d. –„Kepam baravykus“
Liepos 12 d. – „Kermošavos“ gamyba“
Liepos 13 d. – „Bulvinių bandų ant kopūsto lapo kepimas“
Liepos 14 d. – programos „Kuparo lobiai 2“ pristatymas Paberžėje – pagamintų darbelių paroda bei folkloro programa „Čiulbėk, paukštela…“.
Programos vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, tel. 8 618 07528

 

Programa „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 12–22 d.
Vieta – J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių kultūros centras
Programos tikslasplėtoti ir vystyti jauno žmogaus socializacijos galimybes, sudarant sąlygas kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir identiteto supratimo ugdymui bei saviraiškai.
Programa „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ skirta 10–18 m. vaikams ir jaunimui. Dalyviai mokysis įvardinti emocines būsenas ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis; išbandys įvairius socialinius vaidmenis, skirtingus požiūrius į moralės ar socialinius gyvenimo klausimus bei giliau pažins save; komunikuodami tarpusavyje – ugdysis gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą; didelis dėmesys tradiciškai bus skiriamas etnokultūrai ir identiteto supratimo stiprinimui; 2 dienas dalyvaus interaktyvių emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymuose „Pažink save, pažindamas kitus“ (VšĮ „Juoda avis“); dalyvaus spalvų terapijos užsiėmimuose, kurdami bendrą paveikslą; pieš spalvotu smėliu savo svajonę; mokysis liaudies dainų ir dainų apie Lietuvą.
Programos metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 18 d. –„Mano spalva“
Liepos 19 d. – „Spalvotu smėliu piešiu svajonę“
Liepos 20 d. – „Kvilingo galimybės“
Liepos 22 d. 17 val. – programos „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ pristatymas tėvams ir Kėdainių bendruomenei – sukurtų darbelių paroda ir kūrybinė-meninė programa.
Programos vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65 321

 

Programa „Ir atskrida paukštela“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 25–29 d.
Vieta – J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių kultūros centras
Programos tikslas – ugdyti vaikų norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, žmonių darbus, papročius, ugdyti tautinę savimonę ir pagarbą savajai etninei kultūrai.
Programa „Ir atskrido paukštela“ skirta 6–10 m. vaikams. Dalyviai bus užimti įvairiapusiška veikla, kas padės formuoti ir stiprinti tautiškumą, patriotiškumą ir socialinius įgūdžius – susipažins su įvairiais tautosakos žanrais, išmoks lietuvių liaudies dainų, šokių, žaidimų, ratelių, seks pasakas ir jas vaidins; dalyvaus kūrybinėse veiklose: nusipins draugystės juosteles, karpys karpinius, pieš spalvotu smėliu; dalyvaudami „Ritmo orkestre“, atras naujų garso išgavimo būdų ir priemonių.
Programos metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 26 d. –„Spalvoto smėlio terapija“
Liepos 26 d. – „Spalvoti karpiniai“
Liepos 27 d. – „Draugystės juostelių pynimas“
Liepos 29 d. – programos „Ir atskrida paukštela“ pristatymas tėvams ir Kėdainių bendruomenei – sukurtų darbelių paroda ir kūrybinė-meninė programa.
Programos vadovė Gintarė Brazinskienė, tel. 8 614 65505

 

2015 m. Kėdainių kultūros centre vykdyti Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai


Respublikinis folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“, skirtas Etnografinių regionų metams (įvykdytas)
Projekto vadovė Regina Lukminienė
Finansavimo šaltinis  – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 2200 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 08 08
Vieta – Kėdainių kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai) ir Kėdainių senamiesčio erdvės

Dalyvavo folkloro ansambliai iš penkių regionų: Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis KUPKIEMIS, Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis TADUJA, Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis SŪDUVIAI, Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis VERPETA, Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis RAMYTĖ ir penki Kėdainių rajono folkloro ansambliai: Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis JORIJA, Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblis KALNABERŽIAI, Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio folkloro ansamblis RADASTA, Krakių kultūros centro folklore ansamblis ŽIEDUPĖ, Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis SEKLYČIA.
Dalyvavo 30 tradicinių amatininkų iš Kėdainių, Šilutės, Panevėžio, Vilniaus rajonų. Pristatytas penkių regionų kulinarinis paveldas.
Kėdainių krašto bendruomenė ir miesto svečiai supažindinti su Lietuvos regionų folkloru, tarmėmis, tradicijomis, amatų, kulinarinio paveldo gausumu bei išskirtinumu, etnografinių regionų istoriniu ir kultūriniu savitumu.

Regioninis vaikų folkloro festivalis „Kleketynė“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Gintarė Brazinskienė
Finansavimo šaltinis – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 06 24
Vieta – Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos (Didžiosios Rinkos aikštė 11, Kėdainiai) kiemelis ant Nevėžio upės kranto

Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio KLEKETUKAI vadovės Gintarės Brazinskienės iniciatyva birželio 26 d. Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje vyko regioninis vaikų folkloro festivalis KLEKETYNĖ.

Festivalyje dalyvavo:
Kauno rajono Vilkijos kultūros centro Batniavos laisvalaikio salės vaikų liaudiškos muzikos kapela KARKLYNĖLIS (vadovė Regina Aleknienė),
Jonavos kultūros centro vaikų fokloro ansamblis RAMTATUKAI (vadovės Judita Margevičienė ir Loreta Ratautienė),
Jonavos rajono Čičinų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis GIRUŽĖ (vadovė Loreta Ratautienė),
Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio vaikų liaudiškos muzikos kapela SIRUČIUKAI (vadovas Henrikas Docius),
Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis PĖDELIS (vadovė Diana Dovidavičiūtė),
Kėdainių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupė

Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio KLEKETUKAI vadovės Gintarės Brazinskienės iniciatyva birželio 26 d. Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje vyko regioninis vaikų folkloro festivalis KLEKETYNĖ.

Festivalyje dalyvavo:

Kauno rajono Vilkijos kultūros centro Batniavos laisvalaikio salės vaikų liaudiškos muzikos kapela KARKLYNĖLIS (vadovė Regina Aleknienė),
Jonavos kultūros centro vaikų fokloro ansamblis RAMTATUKAI (vadovės Judita Margevičienė ir Loreta Ratautienė),
Jonavos rajono Čičinų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis GIRUŽĖ (vadovė Loreta Ratautienė),
Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio vaikų liaudiškos muzikos kapela SIRUČIUKAI (vadovas Henrikas Docius),
Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis PĖDELIS (vadovė Diana Dovidavičiūtė),
Kėdainių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupė CARPE DIEM (vadovė Raminta Matulytė-Šilienė,
Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis KLEKETUKAI (vadovė Gintarė Brazinskienė).

Visiems festivalyje dalyvavusiems kolektyvams Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė įteikė padėkas.

 

– – –

 

2015 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuoti projektai

 

Kultūros projektai:

Projektas „Senųjų papročių magija. Rudens lygiadienis“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Sandra Aleknaitė
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 300 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 05 14–09 22
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje 2015 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais įgyvendinamas projektas „Senųjų papročių magija. Rudens lygiadienis“.

Šio projekto tikslas – priminti žmonėms senuosius amatus, parodyti, kaip jie gali būti pritaikomi šiomis dienomis.

Projekto metu bus surengti penki edukaciniai seminarai:

Gegužės 14 d. 15 val. edukacinis seminaras „Vėlimas iš vilnos“. Daugiau apie seminarą

Seminarą vedė Pelėdnagių skyriaus darbuotoja Žydrė Jasudavičienė. Seminaro dalyviai supažindinti su veltinio kilme, vilnos nauda, jos panaudojimo galimybėmis. Seminaro vedėja parodė, kaip šlapiuoju būdu apvelti stiklinį butelį ir pasigaminti vazą, kuri gali būti panaudota kaip namų dekoracija ar originali rankų darbo dovana.

Gegužės 29 d. 17 val. edukacinis seminaras „Pynimas iš vytelių. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Alvyna Vyšniauskienė.

Birželio 26 d. 17 val. edukacinis seminaras „Sodų rišimas“. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Alvyna Vyšniauskienė.

Rugpjūčio 21 d. edukacinis seminaras „Autentiškas šiaudų pynimas“. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Alvyna Vyšniauskienė.

Rugpjūčio 28 d. edukacinis seminaras „Rišimas iš lino“. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Regina Banienė.

Rugsėjo mėnesį Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje bus surengta visų edukacinių seminarų metu pagamintų darbų paroda, o rugsėjo 22 d. projektą vainikuos baigiamasis koncertas, skirtas rudens lygiadieniui.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė.
Projektą remia UAB „Pelėdos baldai“.

Projektas „Regioninė liaudiškos muzikos ir dainos šventė „Po vasaros dangum“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 700 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 07 06 18 val.
Vieta – Bakainių piliakalnis, Surviliškio sen., Kėdainių r.

Bakainių piliakalnis yra Kėdainių rajone, Surviliškio seniūnijoje, Krekenavos regioniniame parke, upės Liaudies kairiajame krante, šalia Bakainių kaimo. Bakainių piliakalnis – respublikinės reikšmės archeologinis paminklas. Krekenavos regioninio parko administracija, įgyvendindama teritorijos sutvarkymo projektą (2011–2014 m.), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, piliakalnį pritaikė ir neįgaliesiems lankytojams.

Šventės „Po vasaros dangum“ vyksta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną –liepos 6-ąją. Nuo 2009 m. šventės dalyviai prisijungia prie akcijos – „Tautiškos giesmės“ giedojimo kartu su viso pasaulio lietuviais. Kasmet vis daugiau jaunimo prisideda prie šios pilietinės akcijos, vis daugiau jaunimo susipažįsta su liaudies muzika, liaudies dainomis ir senaisiais bei tradiciniais amatais. Tai labai svarbu, siekiant išsaugoti liaudies papročius, istoriją ir tradicijas bei jų perimamumą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2015-uosius paskelbė Etnografinių regionų metais, o renginys kasmet įgauna vis didesnį mastą, todėl ketinama šventės dalyvius supažindinti su Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos etnografinių regionų tradicijomis, papročiais, tarmėmis ir potarmėmis, choreografiniu folkloru.

Šventės pradžia 18 val. – vaikų kolektyvų pasirodymais ir amatų muge; 19 val. – suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų koncertas; 21 val. – „Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio lietuviais. Susirinkusieji bus vaišinami arbata, ant laužo virta koše, bendraus, džiaugsis buvimu drauge.

„Regioninė liaudiškos muzikos ir dainos šventė „Po vasaros dangum“ – tai galimybė pažinti, pamatyti, išgirsti įvairių Lietuvos regionų liaudiškos muzikos mėgėjų meno kolektyvus, susipažinti ar prisiminti lietuvių liaudies amatus ar net ką nors pačiam pasigaminti.

Projekto tikslaspopuliarinti respublikinės reikšmės archeologinį paminklą – Bakainių piliakalnį, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Projekto uždaviniai:
1. Surengti Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos regionų „Regioninę liaudiškos muzikos ir dainos šventę „Po vasaros dangum“.
2. Pristatyti Kėdainių krašto liaudies tradicijas ir papročius.
3.  Pristatyti lietuvių tradicinius amatus (kalvystė, molio lipdymas, puodininkystė, drožyba).
4. Suburti kuo daugiau bendruomenės ant Bakainių piliakalnio.

Apie įvykdytą projektą

 

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programa:

Projektas „Vasaros stovykla „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė, tel. 8 614 75626
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 700 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. birželio 29 d. – liepos 4, 7–10 d.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius

Projekto tikslasorganizuoti turiningą užimtumą Tiskūnų ir Apytalaukio kaimų vaikams ir jaunimui per vasaros atostogas, ugdant etninės kultūros supratimą ir sudarant sąlygas kūrybinei saviraiškai.

Projektu metu vaikai ir jaunimas dalyvaus įvairiose veiklose: tvarkys apleistus kapus Apytalaukio kapinėse, iškylos metu aplankys Šventybrasčio lankytinas vietas ir Č. Milošo gimtinę; parengs folkloro programą „Čiulba ulba paukšteliai“; dalyvaus sportinėse varžybose su jaunaisiais policijos rėmėjais.

Projekto metu bus surengti keturi edukaciniai seminarai:
Birželio 30 d. – „Tautinių juostų rišimo ir pynimo technika“
Liepos 1 d. – „Vėlimas iš vilnos“
Liepos 2 d. –„Sviesto mušimas, sūrio slėgimas ir duonos kepimas“
Liepos 9 d. – „Įvairūs darbeliai iš odos“
Liepos 8 d. – turistinė-pažintinė išvyka į Anykščius („Duonos kelias“)
Liepos 10 d. 12 val. – vasaros stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ uždarymas. Sukurtų darbelių parodos ir folkloro programos „Čiulba ulba paukšteliai“ pristatymas Tiskūnų bendruomenei

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

Projektas „Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. liepos 9–17 d.
Vieta – Nociūnų k., Kėdainių r. sav.

Projekto tikslas organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Projekto metu vaikai mokysis šokti, dainuoti, mokysis dirbti grupelėse, mokysis diskutuoti, rengs koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“, pieš plakatus „Vasaros atostogos“(liepos 15 d.)
Kadangi 2015 m. paskelbti Etnografinių regionų metais, stovyklos metu Kėdainių krašto muziejaus etnografė Regina Lukminienė vaikus (ir jų tėvelius) supažindins su Lietuvos regionų išskirtinumais ir tarmių įvairove (liepos 13 d.). Daug dėmesio bus skiriama ir judriesiems žaidimams.

Projekto metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 10 d. – „Piešimas marmuriniais dažais“
Liepos 11 d. –„Nociūnų muilinyčia“
Liepos 14 d. – „Piešimas spalvotu smėliu“
Liepos 17 d.kūrybinės stovyklos „Mes norime kurti“ uždarymas. Sukurtų kūrybinių darbelių, plakatų ir piešinių „Vasaros atostogos“ ir koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatymas Nociūnų kaimo bendruomenei.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

Projektas „Etninė-edukacinė stovykla „Kuparo lobiai“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Staškuvienė, tel. 8 614 75376
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 450 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. liepos 13–17, 20–24 d.
Vieta – Kalnaberžės bendruomenės centras

Projekto tikslas – ugdyti vaikams ir jaunimui etnokultūrinį supratimą bei skatinti domėjimąsi savo krašto tradicijomis ir kultūriniu paveldu, organizuojant turiningą užimtumą Kalnaberžės bendruomenės vaikams ir jaunimui per vasaros atostogas.
Projekto metu dalyviai mokysis liaudies dainų, užrašytų Kalnaberžėje krašto šnekta; rengs folkloro programą „Žvirblalę giesmela…“, mokysis senųjų amatų.

Projekto metu bus surengti aštuoni edukaciniai seminarai:
Liepos 13 d. – „Kuplūno“ ir naminės duonos giros darymas“
Liepos 14 d. – „Vysiu virvelą…“
Liepos 15 d. – „Korėtų blynų kepimas“
Liepos 16 d. –„Čemukų mezgimas“
Liepos 17 d. – „Medaus kelias“
Liepos 20 d. – „Kraujinių vėdarų kepimas krosnyje“
Liepos 21 d. – „Naminės dešros gamyba ir rūkymas senoviniu būdu“
Liepos 23 d. – „Saldaus sūrio gamyba“
Liepos 24 d. 12 val. – Etninės-edukacinės stovyklos „Kuparo lobiai“ uždarymas. Stovyklos metu pagamintų darbelių paroda bei patiekalų degustacija, folkloro programos „Žvirblalę giesmela…“ pristatymas.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

Projektas „Teatrinė vasaros stovykla „Su polėkiu!“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65 321
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 550 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. liepos 14–24 d.
Vieta – Kėdainių kultūros centras

Projekto tikslas plėtoti ir vystyti Kėdainių rajono jaunų žmonių (10–16 m.) socializacijos galimybes vasaros atostogų metu, sudarant sąlygas vaikų kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir meninės saviraiškos ugdymui ir turiningam laisvalaikio praleidimui per vasaros atostogas.

Teatrinės stovyklos metu mokysimės teatro paslapčių; kiekvienas turės galimybę pristatyti savo talentą („saviraiškos mugė“); didelį dėmesį tradiciškai skirsime identiteto supratimo stiprinimui ir etnokultūros pažinimui; rengsime kūrybinę-meninę programą „Su polėkiu!“. Visas veiklas fotografuos patys stovyklos dalyviai.

Projekto metu bus surengti penki edukaciniai seminarai:
Liepos 15 d. –„Enkaustika. Kas tai?“
Liepos 16 d. – „Piešimas spalvotu smėliu“
Liepos 17 d. – „Kvilingo galimybės“
Liepos 20 d. –„Drobės mereškavimas“
Liepos 21 d. –„Siuvinėjimas kryželiu“
Liepos 24 d. 16 val. – Teatrinės vasaros stovyklos „Su polėkiu!“ uždarymas. Sukurtų darbelių parodos ir kūrybinės-meninės programos „Su polėkiu!“ pristatymas Kėdainių miesto bendruomenei.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

 

———-

 

2014 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose vykdyti projektai

Renginių ciklas „Ir aš dalelė Lietuvos esu“  (įvykdytas)            
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Vasario 16-osios projektai) – 4000 Lt

 

Teatrų festivalis „MELPOMENĖS DOVANOS“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Ona Mikalauskienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Profesionalaus meno sklaida regionuose) – 13000 Lt

 

Liaudiškos muzikos ir dainos šventė  „Po vasaros dangum“   (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Kultūros projektai) – 1500 Lt


Teatrinė vasaros stovykla „Linksmoji karuselė“
(įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 2400 Lt

Teatrinė vasaros stovykla „Linksmoji Karuselė“ (tęstinė, nuo 2006 m.) skirta 10–16 m. vaikams ir jaunimui, siekiant vasaros atostogų metu užimti juos kuo įvairiapusiškesne menine-kūrybine veikla.
Organizuota „saviraiškos mugę“, kurios metu kiekvienas galėjo parodyti ką moka geriausiai, skatinta tai vystyti toliau. Didelis dėmesys tradiciškai skirtas etnokultūros pažinimui – viena diena paskirta lankyti muziejus (arba „Pažinkime Kėdainius“). Organizuota „Tautosakos dieną“, kurios metu stovyklos lankytojai dainavo liaudies dainas, pasakojo,mokėsi liaudies žaidimų ir ratelių. Daryti atvirukai spalvotu smėliu, mokytasi origami paslapčių, pintos juostas, mereškuota drobė ir kt.
Visas veiklas fotografavo ir filmavo patys stovyklos dalyviai.
Kadangi 2014 m. paskelbti Vaikų sveikatos metais, stovykloje nemažai dėmesio skirta aktyviems žaidimams, su sveikata susijusiems naudingiems įpročiams formuoti (sveika mityba, ekologiški produktai, žalingų įpročių prevencija ir kt.).

 

Vasaros stovykla „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1500 Lt

Stovykla skirta Tiskūnų ir aplinkinių kaimų vaikams ir jaunimui (5–18 m.),trukmė – 10 dienų. Stovyklos metu vaikai dalyvavo įvairiose veiklose: tvarkė apleistus kapus Apytalaukio kapinėse, aplankė Šventybrasčio lankytinas vietas ir Č. Milošo gimtinę, statė vaidinimą pagal lietuvių liaudies pasaką „Kabakšt kabaldakšt“ (konsultavo režisierė Genovaitė Gustytė Šaučiūnienė), piešė spalvotu smėliu, dalyvavo sportinėse varžybose (tinklinio „3 prieš 3“), kepė „Sveikuolių pyragą“, dainavo ir šoko.

 

Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1100 Lt

Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“– vasaros stovykla vaikams nuo 6 iki 18 m. amžiaus vasaros atostogų metu. Stovyklos metu vaikai šoko, dainavo, dalyvavo įvairiose veiklose: karpė ir lankstė iš popieriaus, lipdė iš modelino, vėlė vilną, žaidė, sportavo, bendravo. Įvairias veiklas vykdyti padėjo projekto partneriai iš Nociūnų kaimo ir ne tik. Kadangi 2014 m. paskelbti Kristijono Donelaičio metais, stovyklos metu vaikai ir jų tėveliai piešė pagal poemą „Metai“.
Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ vykdoma jau kelinti metai ir tapo tradicine.

 

Etnokultūrinė-edukacinė stovykla  „Kuparą dangtį pakėlus…“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Staškuvienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1100 Lt

„Etnokultūrinė-edukacinė stovykla „Kuparą dangtį pakėlus…“ skirta Kalnaberžės bendruomenės vaikams (6–15 m.), daugiausia iš asocialių arba socialiai remtinų šeimų, kuriose jų tikslingas ugdymas ir laisvalaikio organizavimas ypač aktualus. Stovyklos metu vaikai kasdien buvo įtraukti į prasmingą veiklą – supažindinti su šio krašto amatais, tarme, valgiais, dainomis, tautosaka. Stovyklos lankytojai mokėsi rišti tautines juostas, pinti iš vytelių, kiekvienas sau iš vilnos vėlė „vailokiukus“, išmoko tarmiškai dainuojamų Kalnaberžės krašto dainų, liaudies žaidimų ir ratelių.
Kadangi 2014 m. paskelbti Vaikų sveikatos metais, stovykloje nemažai dėmesio skirta judriesiems žaidimams (kvadratas, „trečias bėga“, „bulvė“), organizuotas šaškių turnyras.

———-

 

2013 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose vykdyti projektai:

Regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės „Čiulba lakštingėlė 2013“ (įvykdytas)
Projekto vadovas Antanas Mikalauskas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (KRF) – 3000 Lt

Socialinę atskirtį mažinantis projektas „Po saule vietos užteks visiems“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Gintarė Brazinskienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Regionų kultūros projektai) – 10000 Lt

Teatrinė vasaros stovykla „Vėjų miesto pasakos“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 2000 Lt

Vasaros stovykla „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1100 Lt

Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1000 Lt

Liaudiškos muzikos ir dainos šventė „Po vasaros dangum“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Kultūros projektai) – 750 Lt

„Sveikatinimo gidas senjorams“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Urbonienė
Tel.: 8 347 50608, 8 610 33457 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
Kėdainių rajono savivaldybė (Sveikatos programa) – 2800 Lt

Meno poveikio žmogaus sveikatai projektas „Kai sveiksta siela“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Gintarė Brazinskienė
Tel.: 8 347 56893, 8 614 65505
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Regionų kultūros projektai) – 20000 Lt

Folkloro festivalis-koncertas „Iš Vidurio Lietuvos susiėję“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Regina Lukminienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Kultūros projektai) – 2000 Lt

Edukacinė programa „Kėdainių krašto tradicinis folkloras ir jo sklaida“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Regionų kultūros projektai) – 7000 Lt

Iš viso 49 650 Lt