Kėdainių kultūros centre, 2018 02 03 - 17:00

SU KVIETIMAIS

Dėl kvietimų kreiptis į Kėdainių kultūros centro kasą (tel.: 8 347 52978; 8 615 43 296)

Kvietimų skaičius ribotas !!!

Naktį prieš dvidešimt aštuonerius metus netoli nuo Ringuvos panemunėje gvardijos bataliono pirmosios kuopos gvardietis patyrė jausmą, tiesiog pribloškusį jį savo stiprumu. Tas jausmas permainė gvardiečio sielą, kažin ką joje sulaužydamas. Menkutis sraigtelis jo galvoje neišlaikė pergyvenimo ir trakštelėjo. Tas gvardietis — Gudukas, mano brolelis.

Po daugel metų teisme jis kalbės:

— Ponai. Mudu su broliu gyvenom savo kaime Dievo dieną. Sakoma: Dievo diena, žmogaus visas gyvenimas. Kodėl taip? Ogi todėl, kad visą laiką mudu dirbome tą patį darbą, valgėme tą pačią duoną ir tas pačias nusibodusias daržoves ir kruopas, matėme tą patį vaizdą prieš akis, be jokio įvairumo. Laikas mums netekėjo. Mes negalėjome matuoti jo dienom, ponai, nes dienos visos buvo kaip viena: vakar kaip šiandien, kaip užvakar, kaip ryt. Ką čia matuosi? Mūsų gyvenimas driekėsi lygiai kaip diena, kaip Dievo diena. Ir vieną kartą mažytis rausvas paukščiukas nutūpė ant slenksčio ir sučirškė: ponai, ponai, jau devynios valandos, kelkitės, kelkitės! Štai kaip buvo. Ir, be to, mes labai norėjom mėsos. Mudu labai mėgstam mėsą ir čia, Kaune, tankiai ją valgom. Mums nereikia laukti rudens, kol bus skerdžiamos kiaulės. Mes einam į krautuvę ir nusiperkam mėsos. Ten negalėjom šito daryti. Taigi, ponai, mėsa mus čia atvedė. Čia mes ištrūkom iš Dievo dienos ir valgom mėsą. Šit kaip.
Spektaklio režisierius – Arvydas Lebeliūnas
Kompozitorius – Jonas Sakalauskas
Scenografija – Danielius Sodeika
Kostiumai – Roma Gilė