Kėdainių kultūros centre, 2018 04 10 - 17:00

Dalyvavimui būtina registracija bei išankstinis apmokėjimas
Registracija: https://goo.gl/forms/82NEQm4ZbhdJCQsw2
Paskaitos kaina: 15 eur
Pageidaujantiems bus išduodami pažymėjimai.
Daugiau informacijos ir atsakymai į visus klausimus tobulek@juodaavis.lt bei (8 650) 95 495 Laura; (8 689) 15 657 Sigita

Emocinio intelekto lavinimas – neatsiejamas kokybiško gyvenimo pagrindas. Tik emociškai išsilavinęs žmogus gali save suprasti, pasitikėti savimi, išsikelti sau objektyvius tikslus, kurti pozityvius tarpusavio santykius bei būti atsakingas už savo gyvenimo realybę. Paskaitos metu bus teoriškai ir praktiškai pristatoma emocinio intelekto sąvoka bei jo kompetencijos. Praktinių užduočių metu bus parodoma emocinio intelekto raiška ir reikšmė kasdieniame gyvenime.
Aukštas emocinis intelektas yra svarbus asmeninio, tarpasmeninio bei profesinio tobulėjimo aspektas (Goleman, 2002). Atlikti tyrimai įrodo, kad emocinis intelektas daro teigiamą įtaką daugeliui gyvenimo sričių, taip pat ir darbo efektyvumui, kokybei bei rezultatams (Wong, Law, 2002; Sy, Tram ir kt., 2006; O’Boyle, Humphrey ir kt., 2010; Joseph, Jin, ir kt., 2014). Emocinis intelektas lemia sėkmingą streso valdymą ir sugebėjimą „neperdegti“, dirbant su žmonėmis (Oginska-Bulik, 2005). Darbe patiriamas darbinis stresas, protinis ir emocinis nuovargis gali tapti mažėjančios motyvacijos darbui priežastimi. Emocinio intelekto lavinimas (savęs ir savo stiprybių pažinimas, emocijų bei jausmų valdymas, pasitikėjimas savimi ir savęs suvokimas) prisideda prie motyvacijos darbui stiprinimo ir depersonalizacijos t.y. neigiamo ir abejingo požiūrio į profesinę veiklą koregavimo.
Emocinis intelektas yra ne likimo ar genų nulemtas gebėjimas, o kombinacija skirtingų kompetencijų, kurios gali būti įgyjamos. Emocinis intelektas apibūdina ne protines žmogaus galimybes, bet emocinius gebėjimus atpažinti kitų bei savo emocijas, jas valdyti, suprasti jausmų priežastis bei pasekmes, jų daromą įtaką mūsų poelgiams. Aukštas emocinis intelektas yra svarbus tiek asmeninio, tiek tarpasmeninio bei profesinio tobulėjimo aspektas.

Emocinį intelektą sudaro keturios pagrindinės kompetencijos (Goleman, 2002):
• Savęs suvokimas – tai gebėjimas suprasti ir įvardinti savo emocijas, objektyviai įvertinti savo stipriąsias bei silpnąsias savybes ir jas išanalizavus kurti tvirtą pasitikėjimą savimi.
• Savęs valdymas – tai gebėjimas valdyti savo emocijas bei kontroliuoti savo elgesį, būti patikimu ir sąžiningu, prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
• Socialinis sąmoningumas orientuojasi į kitų žmonių supratimą, empatiją – gebėjimą suprasti kito asmens jausmus, įsijausti į jo emocinę būseną.
• Santykių valdymas – tai gebėjimas užmegzti pozityvius tarpasmeninius santykius, valdyti ir išspręsti konfliktus, efektyviai dirbti komandoje.
PASKAITOS TIKSLAS:
Praktinio mokymosi metu supažindinti su emocinio intelekto sąvoka, jo kompetencijų pasireiškimu bei galimu lavinimu.
PASKAITOS TIKSLINĖ GRUPĖ:
Žmonės, siekiantys daugiau sužinoti apie emocinį intelektą bei norintys ugdyti savo asmenines kompetencijas, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.