Kėdainių arenoje, 2018 10 05 - 15:00

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena!

ŠVENTĖ MOKYTOJAMS IR ŠVIETIMO BENDRUOMENEI

Kėdainių rajono savivaldybės METŲ MOKYTOJŲ PAGERBIMAS ir sveikinimai MOKYTOJAMS

Šventinis koncertas

Dalyvaus atlikėjai AISTĖ LASYTĖ ir ČESLOVAS GABALIS

Orkestras „VILNIUS SINFONIETTA“ vadovaujamas cha­riz­ma­tiš­kojo  di­ri­gen­to VYTAUTO LUKOČIAUS ir rit­mo gru­pės mu­zi­kan­tai

Renginys nemokamas