Kėdainių kultūros centre, 2017 10 15 - 14:00

Spalio 15 d. Kėdainių kultūros centre vyko Sahadža jogos užsiėmimai.