Kėdainių kultūros centre, 2017 10 29 - 14:00

Spalio 29 d. Kėdainių kultūros centre vyko Sahadža jogos užsiėmimai.