Kėdainių kultūros centre, 2017 12 03 - 14:00

Gruodžio 3 d. Kėdainių kultūros centre vyko advento popietė „Leliumai…“ sukvietusi Kėdainių miesto bendruomenę dvasiškai pasirengti ir sutikti šventąsias Kalėdas.

Popietės metu dainavome įvairių regionų advento laikotarpio dainas, žaidėme žaidimus, spėjome ateitį, būrėmės, džiaugiamės buvimu kartu. Prasmingai leidome laiką drauge su Vilniaus kultūros centro folkloro ansambliu „JORĖ“ (ansamblio vadovė Rūta Aleksiūnienė), kuri pristatė teatralizuotą advento programą.

Išklausėme dekano, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebono kunigo NORBEROS  MARTINKAUS  palinkėjimų.

Popietė baigėsi linkėjimais, kad mes tikėtume, jog Kalėdų šventės šviesa, kurią Dievas įdeda į mūsų širdį, yra daug stipresnė ir gilesnė negu bet kokia tamsa, sunkumai, kurie mus supa, ar akmenys, kurie guli širdyje. Tikėkime ta šviesa ir turėkime drąsos ja dalytis su kitais.

Organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybė
Rengėjas: Kėdainių kultūros centras