Kėdainių rajono savivaldybės gabių vaikų pagerbimo šventė

Renginio pradžia:
2018 birželio 01 d.
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centras

Aprašymas

Birželio 1 d. Kėdainių kultūros centre vyko Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių pagerbimo šventė. Ši šventė – Kėdainių rajono savivaldybės nuoširdi padėka, pagerbimas ir paskatinimas Kėdainių rajono gabiausiems mokiniams, kurie garsina mūsų kraštą ne tik šalyje, bet ir už jos ribų,

talentingiems ugdytojams, lydintiems jauną žmogų, tėveliams, kurie stengiasi savo vaikams perduoti visas žmogiškąsias vertybes.

Vadovaujantis „Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašu“ kiekvienais metais Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo komisija įvertina ir siūlo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskatinti gabius Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokančius mokinius, per vienus mokslo metus pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meno, technikos ir sporto srityse.

Kėdainių rajono savivaldybės piniginiai prizai ir dovanos buvo įteiktos 55 Kėdainių rajono gabiems ir talentingiems mokiniams už pasiekimus dalykinėse olimpiadose ir konkursuose bei Kėdainių rajono savivaldybės atminimo dovanos įteiktos mokytojams už pagalbą mokiniams ruošiantis olimpiadoms, konkursams. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, Kėdainių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius bei Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Navajauskas sveikino gabiuosius ir talentinguosius ir jų mokytojus. Sveikinimų sulaukta ir iš Lietuvos Respublikos Seimo nario, kraštiečio Dariaus Kaminsko bei Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Naujokienės.

Muzikinius sveikinimus šventės dalyviams ir svečiams dovanojo talentingiausi Kėdainių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.