SAUSIO 13-OJI – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Renginio pradžia:
2018 sausio 13 d.
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centras
Renginio adresas:
Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai

Aprašymas

Sausio 13 d. Kėdainių miesto Kauno g. kapinėse vyko sausio 13-osios aukų – žuvusių kėdainiečių pagerbimas. Religines apeigas atliko Šv. Juozapo bažnyčios rezidentas – kunigas Romualdas Ramašauskas, giesmes giedojo Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras DIEMEDIS.

Laisvės gynėjų- žuvusiųjų kėdainiečių atminimą minute tylos, gėlėmis ir žvakių šviesa pagerbė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Antanas Pavolis, Viačeslavas Čerenkovas, LR seimo narys Darius Kaminskas, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos „Aušrinės“ draugovės skautai, politinių partijų, visuomeninių organizacijų nariai, Laisvės gynėjams dėkinga Kėdainių krašto bendruomenė.

Visus Lietuvos Laisvės Gynėjus kariškai pagerbė Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės 207-tos kuopos kariai, trimis garbės šūvių salvėmis – už Lietuvos valstybę, už Lietuvos Laisvę, už Lietuvos Laisvės gynėjus.

16 val. buvo aukojamos Šv. Mišios už Laisvės gynėjus Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio bažnyčiose. Kėdainių šv. Juozapo bažnyčios CARITO savanoriai bažnyčios šventoriuje iš žvakelių sukūrė ,,Atminties ir Pagarbos taką“.

Po mišių vyko vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ansamblio „Auštaras“ koncertas. Vadovė Aušra Giedrienė Šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus. Po Mišių degė atminimo laužai, skambėjo giesmės, tautinės dainos.

Renginio organizatorė Kėdainių rajono savivaldybė
Rengėjas Kėdainių kultūros centras