Tarptautinis kamerinių chorų festivalis „Ave Musica“

Renginio pradžia:
2018 gegužės 25 d.
Renginio pabaiga:
2018 gegužės 27 d.
Renginio vieta:
Kėdainiai

Aprašymas

Gegužės 25–27 dienomis Kėdainiuose vyko I tarptautinis kamerinių chorų festivalis „Ave Musica“. Festivalis pavadintas, visiems gerai žinomo, Kėdainius Europoje garsinančio, Kėdainių kultūros centro kamerinio choro AVE MUSICA vardu. Choro įkūrėjas ir vadovas Algirdas Viesulas. Festivalio iniciatorius – Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičiaus.

Festivalyje dalyvavo chorai: AVE MUSICA (Kėdainiai, Lietuva), CHOROVAJA KAPELLA (Minskas, Baltarusija), GAUDEAMUS (Minskas, Baltarusija), IN SACRIS (Sofija, Bulgarija), KAMERTONAS (Kaunas, Lietuva), LITUANICA (Šakiai, Lietuva), OPERA LYRE (Paryžius, Prancūzija).

Gegužės 25 d. Kėdainių kultūros centre vyko atidarymo koncertas, kuriame svečių chorus sveikino Kėdainių kultūros centre kamerinis choras „Ave Musica“ ir jo vadovas Algirdas Viesulas. Koncerte pasirodė chorai CHOROVAJA KAPELLA (Minskas, Baltarusija), GAUDEAMUS (Minskas, Baltarusija), IN SACRIS (Sofija, Bulgarija).

Gegužės 26 d. J. Basanavičiaus, Didžiosios ir Senosios gatvėmis vyko festivalyje dalyvaujančių chorų eisena iki Evangelikų Reformatų bažnyčios, kurioje vyko didysis festivalio koncertas „Draugai – draugams“. Koncerte dainavo visi festivalyje dalyvaujantys chorai. Koncertus gegužės 25–26 d. vedė Vilius Kaminskas.

Gegužės 27 d. chorai GAUDEAMUS (Minskas, Baltarusija) ir OPERA LYRE (Paryžius, Prancūzija) koncertavo Šv. Juozapo bažnyčioje. Šv. Jurgio bažnyčioje mišių metu giedojo choras  IN SACRIS (Sofija, Bulgarija). Visų Šventųjų bažnyčioje Josvainiuose pasirodė choras CHOROVAJA KAPELLA (Minskas, Baltarusija).