Rūpintis krašto kultūros ugdymu ir puoselėjimu,

organizuoti gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasminti jų laisvalaikį,

įgyvendinti savivaldybės kultūros politiką,

skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų plėtrą,

propaguoti profesionalųjį meną,

suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese.

Kultūros centras teikia patalpų nuomos, įgarsinimo, renginių vedimo paslaugas; rengia mėgėjų meno kolektyvų koncertines programas, įvairius renginius vadovaujantis rajono savivaldybės strateginiu planu ir metų kultūrinės veiklos programa.

Vykdant dinamišką, įdomią veiklą įvairių poreikių vartotojui ir patrauklią investuotojui, taip pat plečiant visuomenei siūlomų programų diapazoną, nuo 2003 m. kultūros centras MIESTO ROTUŠĖJE organizuoja parodinę veiklą ir profesionaliosios klasikinės muzikos koncertus.