Kėdainių kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Kėdainių kultūros centro mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas