Informacija apie įstaigos vadovų atostogas

2022 metai

Liepos 19–24 d. komandiruotėje – Daiva Urbonienė, direktorė. Pavaduoja – Eglė Petrauskienė, direktorės pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams;