Etnokultūros stovykla vaikams ,,Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“

,,Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“
Projekto vadovė – Aušra Rinkevičienė
Registruotis telefonu +370 650 29 522
Suma – 1100 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 18–22 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras

Tradicinė etnokultūros stovykla, skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (7–16 m.) vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos tematika skirta susipažindinti stovyklautojus su Suvalkijos  etnografiniu  regionu (2022 Sūduvos metai). Dalyviai mokysis Suvalkijos krašto tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, šiaudinio paukščio gamybos, bei pinikų iš žolynų) . Edukacinės išvykos metu į Lietuvos liaudies buities muziejų, aplankys suvalkiečių sodybą, dalyvaus teminėje ekskursijoje ,,Čia mūsų miestelis“, apžvelgs gyvenvietės savitumus, lankysis pradžios mokykloje, pašto agentūroje, valsčiuje. Taip pat stovyklautojai  žais orientacinį žaidimą ,,Ieškomas kontrabandistas“, mokysis kepti gandro bandeles, dalyvaus kulinarinio paveldo edukaciniame užsiėmime ,,Kepam gandro bandeles“, išsamiau nagrinės tradicinį požiūrį į gandrą, jo tarminius pavadinimus, įvaizdžius tautosakoje, taip pat susipažins su grūdų rūšimis bei paskirtimi, pamėgins pagrūsti piesta, pamalti rankinėmis girnomis, žais žaidimus. Lankysis pažintinėje ekskursijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje. Stovyklos pabaigoje, panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, dalyvaus protmūšyje ir parengs folkloro programą „Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“, kurią pristatys Kėdainių kultūros centre tėvams baigiamojo renginio metu.