Pasiekimai

Pasiekimai


Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-81
2011 m. kovo 25 d.
Kėdainių kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija.

2011 m. rugpjūčio 5 d. Kėdainių kultūros centrui (direktorė Ona Mikalauskienė) įteiktas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos PADĖKOS RAŠTAS
už profesionalų ir kūrybingą darbą skleidžiant ir puoselėjant kultūrą, krašto tradicijų saugojimą įstaigos veiklos 65-erių metų sukakties proga.

Kėdainių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvams –
aukščiausi Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimai

Aukso paukštė

Kamerinis choras AVE MUSICA (choro meno vadovas ir dirigentas Algirdas Viesulas) 2003 m. už nuopelnus buvo pristatytas  aukščiausiam apdovanojimui – Lietuvos liaudies kultūros centro nominacijai „Naujai suspindusi žvaigždė“ – ir ją gavo.
2003 m. AVE MUSICA apdovanota AUKSO PAUKŠTE.
Ave musica

 

Lietuvos liaudies kultūros centro Choreografijos nominacijų skyrimo komisija 2009-ųjų metų AUKSO PAUKŠTĖS nominaciją ir nominaciją „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir jos vadovas“ skyrė Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupei LANKESA ir jos vadovei Irenai Šukienei.
Irena Šukienė 2005 m. lietuviško tautinio sceninio šokio 100-mečio proga apdovanota Lietuvos liaudies kultūros centro medaliu už tautinės kultūros puoselėjimą.

 

 

 

Kėdainių kultūros centro darbuotojai –
Kėdainių krašto kultūros premijos laureatai:

 

Antanas Mikalauskas

Antanas Mikalauskas, Liaudiškos muzikos kapelos VILAINIAI įkūrėjas ir vadovas.
Premija skirta 2002 m.

Regina Lukminienė

Regina Lukminienė, Folkloro ansamblio JORIJA vadovė.
Premija už Kėdainių krašto etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą skirta 2006 m.
R. Lukminienė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu.

Algirdas Viesulas

Algirdas Viesulas, Kamerinio choro AVE MUSICA  įkūrėjas, vadovas ir dirigentas.
Premija skirta 2007 m.

Jonas Zenonas Bernadišius

Zenonas Bernadišius, Sakralinės muzikos ansamblio GIESMĖ vadovas.
Premija skirta 2009 m.

Kęstutis Valionis

Kęstutis Valionis, Tiskūnų skyriaus folkloro ansamblio ŽALASYS vadovas.
Premija skirta 2010 m.

 

Aušrai Rinkevičienei 2012 metais suteiktas Kėdainių krašto kultūros premijos laureatės vardas už atsakingą, geranorišką, nuoširdų ir kūrybišką kultūrinį darbą su vaikais ir jaunimu, už aktyvų ir profesionalų Kėdainių krašto kultūros puoselėjimą ir plėtojimą. 2018 m. įteiktas Kėdainių rajono savivaldybės Garbės ženklas „Už nuopelnus“.

 

Genovaitė Gustytė, Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, vaikų ir jaunimo teatro studijos POLĖKIS vadovė. G. Gustytė yra Lietuvos teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos narė, jai suteiktas Meno kūrėjo statusas. Jai įteikta Kėdainių krašto kultūros premija, rajono meras Saulius Grinkevičius įteikė Kėdainių rajono savivaldybės sidabro ženklą „Už nuopelnus“. 2018 m. G. Gustytė tapo Kėdainių krašto kultūros premijos laureate už aktyvų dalyvavimą Kėdainių krašto kultūrinėje veikloje, jaunųjų menininkų ugdymą, įvairiapusę kūrybinę veiklą bei lietuviškumo ir žmogiškųjų vertybių saugojimą.

Kino studijos MĖGĖJAS, įsikūrusios  Kėdainių kultūros centro patalpose, kūrėjų kėdainiečių Vitolio Laumakio ir Adolfo Morėno 1963–2004 metais kurtų filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentiniu paveldu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (2013 m. lapkričio 27 d.).

 

 

2020 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureate už kultūrinį švietėjišką darbą su rajono gyventojais, aktyvią kultūrinę meninę veiklą, Kėdainių vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje tapo Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės „Lankesa“ ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Volungė“ vadovė, choreografė Virginija Čereškienė-Beviršė.

Kėdainių rajono savivaldybės konkurso „Kultūros versmė“ laureatai:

Nominacija „Metų pasiekimas“ skiriama už mėgėjų meno kolektyvų pasiekimus, dalyvavimą konkursuose ir aukštus įvertinimus, įvairius apdovanojimus, už išleistus ar sudarytus kultūros, meno ir mokslo leidinius, parengtus ir pristatytus pranešimus konferencijose.

2015 m. Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave Musica“ (vadovas Algirdas Viesulas);

Nominacija „Metų įvykis“ skiriama už surengtą reikšmingą savo turiniu kultūrinį renginį, reprezentuojantį įstaigą ar organizaciją, gyvenamąją vietovę (seniūniją) ar rajoną, parengtą ir įgyvendintą novatorišką projektą, pirmą kartą įgyvendintą iniciatyvą.

2013 m. Folkloro festivalis-koncertas „Iš vidurio Lietuvos susiėję“ (organizatorius Kėdainių kultūros centras);

2015 m. Kėdainių rajono Dainų ir šokių šventė „Metų laikai“ (šventę rengė Kėdainių kultūros centras);

2020 m. Renginių ciklas „(At)rask meną“. Organizatorius Kėdainių kultūros centras;

Nominacija „Metų kultūros darbuotojas“ skiriama asmeniui už aktyvų dalyvavimą kultūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos veikloje, aktyvų bendruomenės narių skatinimą ir įtraukimą dalyvauti kultūrinėje veikloje, už viešą veiklą pristatančią kultūros įstaigą ar nevyriausybinę organizaciją.

2014 m. Genovaitė Gustytė, Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ vadovė.

Nominacija „Metų tradicijų puoselėtojas“ skiriama už etninės kultūros, dainų švenčių, mėgėjų meno bei kitų tradicijų puoselėjimą.

2014 m. Daiva Danauskienė, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus vadovė;

2017 m. Regina Lukminienė, Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblio „Jorija“ vadovė;

2019 m. Aušra Rinkevičienė Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Kleketukai“ vadovė;

Nominacija „Už viso gyvenimo nuopelnus kultūrai“ skiriama asmeniui už aktyvų ir ilgalaikį dalyvavimą kultūriniame gyvenime, už sukurtus reikšmingus kūrinius, už aukštus įvertinimus ir apdovanojimus.

2015 m. Adolfas Morėnas, Kėdainių kino studijos „Mėgėjas“ įkūrėjas;

2019 m. Antanas Mikalauskas, Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ įkūrėjas ir vadovas;

2021 m. Ona Mikalauskienė, Kėdainių kultūros centro direktorė, kultūrinių laidų autorė ir režisierė;