Akcija „Pasipuoškime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai“

Akcija „Pasipuoškime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai“

Renginio pradžia:
2021 kovo 11 d.
Renginio vieta:
Prie Tiskūnų skyriaus

Aprašymas

Švęsdami Kovo 11-ąją, prisiminkime tikrąsias vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Lietuva, Tėvynė – ne tušti žodžiai… Poetas Jonas Aistis savo eilėraštyje „Tu esi“ rašė: „Tu esi ta bekraštė mėlynė, pražydus šventam ilgesy, ir širdy išnešiota Tėvynė, ir džiaugsmas, ir laimė esi“.