Gėlių padėjimas prie paminklo pirmajam žuvusiam Lietuvos savanoriui Povilui Lukšiui jo žūties vietoje

Renginio pradžia:
2021 vasario 08 d.

Aprašymas

2021 m. vasario 9 d. sukanka 102 metai, kai žuvo POVILAS LUKŠYS (1886 08 21 – 1919 02 09), pirmasis Lietuvos savanoris.

POVILAS LUKŠYS pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Pradėjus kurtis Lietuvos Respublikos kariuomenei suorganizavo savanorių būrį. Buvo Kėdainių apsaugos būrio būrininkas, lauko sargybos viršininkas, žvalgybos būrio viršininko pavaduotojas. Kėdainių apskrityje dalyvavo kovose su Kauno kryptimi puolančiais sovietų Rusijos daliniais.

Lietuvos karys savanoris POVILAS LUKŠYS žuvo kautynių su bolševikų kariuomene metu vykdydamas žvalgybą prie Taučiūnų kaimo (Kėdainių r. Vilainių seniūnija), kur įvyko smarkus susišaudymas. Palaidotas Kėdainių kapinėse.

Vasario 8 d. kartu su Vilainių seniūnijos seniūnu Antanu Bružu, pagerbėme POVILO LUKŠIO atminimą prie paminklo jo žūties vietoje.

Dalinamės prisiminimais, užfiksuotais nuotraukose, kasmet minint pirmojo Lietuvos savanorio POVILO LUKŠIO žūties metines.