Kultūrinė-pažintinė išvyka į Lenkiją (Seinai–Vygriai-Augustavas)

Renginio pradžia:
2019 gegužės 01 d.

Aprašymas

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius ir asociacija Surviliškio bendruomenė gegužės 1 d. organizavo kultūrinę-pažintinę išvyką į Lenkiją (Seinai–Vygriai-Augustavas). Tai išvyka, skirta Kaimynų dienai.

Seinuose aplankėme Seinų domininkonų vienuolyną, ilgus dešimtmečius tarnavusį kaip Seinų seminarija, kaip tik čia mokėsi Vincas Mykolaitis-Putinas, tarnavo bažnyčioje ir amžinajam poilsiui atgulė vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas.

Vygriuose pasivaikščiojome po kamaldulių vienuolyną, apžiūrėjome vienuolyno eremitoriumą, uždarą kamaldulių namelių kompleksą.

Paskutinis kelionės taškas – karališkasis kurortas Augustavas, įsikūręs trijų ežerų apsuptyje, todėl dar vadinamas „Šiaurės Venecija“. Plaukėme laivu garsiuoju Augustavo kanalu, suprojektuotu ir pastatytu dar XIX a. ir ežerais link salelės, kurioje stovi maža koplytėlė. Tai piligrimų lankoma vieta, garsėjanti Dievo Motinos Marijos šventuoju šaltiniu ir popiežiaus Jono Pauliaus II paminklu, pastatytu po popiežiaus pasiplaukiojimo Augustavo kanalu.