Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Renginio pradžia:
2019 kovo 10 d.
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriuje
Renginio adresas:
Tiskūnų g. 7, Tiskūnų k., Vilainių sen.

Aprašymas

Kovo 10 d. Tiskūnų skyriuje vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Dalyvavo Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatras (suaugusiųjų) vad. Asta Čiapaitė su spektakliu „Teprabyla Aristavos istorijos dvasia“.