Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mamos širdis – gili gelmė“, skirta Motinos dienai

Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mamos širdis – gili gelmė“, skirta Motinos dienai

Renginio pradžia:
2021 gegužės 02 d. 13:00
Renginio vieta:
Surviliškio Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčioje

Aprašymas

… Gažiausius žiedus ir žodžius aš kloju Tau po kojom,
Nes Tu vienintelė šioj žemėj man brangi:
Esi Tu mano šypsenoj,
Esi džiaugsme ir liūdesy,
Esi Tu su manim visur.
Ir kas bebūtų, benutiktų –
Esi tu moteris, o dar daugiau – MAMA!/ V. Makutėnaitė

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, po Šv. mišių, surengta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mamos širdis – gili gelmė“, skirta Motinos dienai.