Padėkos vakaras Kėdainių kultūros centro darbuotojams

Renginio pradžia:
2022 sausio 03 d.

Aprašymas

Gruodžio 27 d. Kėdainių kultūros centre įvyko Padėkos vakaras darbuotojams – paskutinis renginys 75-aisiais Kėdainių kultūros centro veiklos metais.

 Tai tarsi ataskaita, kurią direktorė Ona Mikalauskienė  nusprendė pateikti tokiu būdu. Padėkų tekstuose – reikšmingiausi darbuotojų  nuveikti darbai per pastaruosius penkis metus, t. y. nuo 70-ojo įstaigos jubiliejaus, iki 75 veiklos metų sukakties. „75 metai – solidi sukaktis, į kurią ėjome visi kartu, kurdami, atkartodami, demonstruodami, edukuodami ir įvairiai improvizuodami įvairiose meno srityse. Kultūros centro veikla – tai nuolatinė kūryba, kuri dažnai prasideda nuo paties atspirties taško sukūrimo ir remiasi mėgėjų menu. O sukurti produktai retai turi materialų, apčiuopiamą pavidalą – jie momentiniai – vertinami emocijomis ir šimtų ar tūkstančių žmonių nuomonėmis“– tokiais žodžiais renginį pradėjo direktorė Ona Mikalauskienė. Padėkos vakare dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, kurie taip pat dėkojo darbuotojams. Vakaro metu arfa grojo profesionali atlikėja Joana Daunytė.