Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Renginio pradžia:
2022 sausio 13 d. 08:00
Renginio vieta:
Tiskūnų skyriuje

Aprašymas

Tą naktį tankai traiškė laisvę,
Tą naktį iš juodų juodžiausią.
Tą naktį jie krauju aplaistė
Tėvynę lyg viltim šviesiausia.
Tą naktį kūnai mūrais stojo
Prieš aršų pyktį ir niekšybę.
Tą naktį širdys užgiedojo,
Kad saugotų vilties galybę.
Tą naktį tankai nesutraiškė
Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.
Tą naktį ugnimi pražydo laisvė
Ir nuolatos garbės sargyboj stovi

Laisvės gynėjų dienos  sausio 13-osios rytą Tiskūnų skyriaus languose degė vienybės ir atminimo žvakės.