Pilietinė iniciatyva „Laisvė skirta tiesai, o judėjimas – Laisvei!“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui

Pilietinė iniciatyva „Laisvė skirta tiesai, o judėjimas – Laisvei!“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui

Renginio pradžia:
2020 kovo 10 d.
Renginio vieta:
Survilškio miestelyje

Aprašymas

Renginys prasidėjo šventine eisena nuo Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus iki Surviliškio seniūnijos. Šventės dalyvius pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gudžiūnų seniūnijos l.e.p.  seniūnas Regimantas Valiauskas.

Vinco Svirskio skautų draugovė atminimo žvakes uždegė prie kryžiaus Surviliškio krašto politinių kalinių ir tremtinių, atminimo lentų Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanoriams, ant Lietuvos karininko J. Žuko, antkapinio paminklo ir tipinių kryželių 1945–1953 m. Surviliškio apylinkėse žuvusių Vyčio apygardos Broniaus Karbočiaus-Bitės ir Ipolito Lukoševičiaus-Baublio Trimito būrių partizanų, taip pat įamžintų žuvusių Surviliškio krašto partizanų.

Šventiniame bėgime, šiaurietiškame ėjime Surviliškio miestelio gatvėmis dalyvavo Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, Surviliškio seniūnijos ir bendruomenės atstovai, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Kėdainių Povilo Lukšio 205-osios šaulių kuopos jaunieji šauliai.

Prie Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių Lietuvos kariuomenės ginklų paroda.

Šventės dalyviai vaišinosi gardžia koše ir  arbata.

Rengėjai:  Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius,  

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Surviliškio seniūnija, Asociacija „Surviliškio bendruomenė“.  

Rėmėjas UAB „DRIVITA“.

Viešąją tvarką šventėje palaikė Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai  A. Mickevičienė, R. Mackevičius ir policijos rėmėjai.