Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Renginio pradžia:
2022 sausio 13 d.

Aprašymas

Laisvės gynėjų dienos progai paminėti sausio 9 d. 12 val. šv. Jurgio bažnyčioje vyko šventos mišios už mirusius Laisvės gynėjus. Po mišių buvo degami Atminimo laužai, giedamos giesmės.
Sausio 13 d. prasidėjo pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. dešimčiai minučių languose degė vienybės ir atminimo žvakutės.

Nuo 15 val. iki 18 val. Didžiosios Rinkos aikštėje vyko meninė-pilietinė akcija „Už laisvą ir šviesią Lietuvą“. Meninės-pilietinės akcijos pradžioje 12 kvadratinių metrų ploto erdvinis kūrinys buvo uždengtas 1991 m. sausio 13-osios įvykių nuotraukomis. Nuimant jas ir dedant į Atminties dėžutę, akcijos dalyviai išvydo laisvos ir šviesios Lietuvos nuotrauką, tokios Lietuvos, už kurią kovojo Laisvės gynėjai. Akcijoje buvo kviečiami dalyvauti visi Sausio 13-osios įvykiams neabejingi žmonės.


17 val. Kauno g. kapinėse Lietuvos Respublikos Seimo nariai Tomas Bičiūnas ir Viktoras Fiodorovas, Kėdainių rajono vadovai, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai ir Kėdainių krašto bendruomenė išreiškė pagarbą Laisvės gynėjams. Šv. Jurgio bažnyčios klebonas – kun. Artūras Stanevičius visus pakvietė bendrai maldai.


17.30 val. Didžiosios Rinkos aikštėje vykusio rimties ir bendrystės laiko „Esu ten, kur turiu būti“ metu buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas, kalbėjo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, keletą kūrinių atliko Atžalyno gimnazijos mokinė Kamilė Ražinskaitė (mokytoja Neringa Markevičienė). Vienas iš jos atliktų kūrinių yra pačios Kamilės kūrybos daina „Lietuvai“, kuri 21-ajame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėjo II-ąją vietą. Minėjimą vedė režisienė Asta Bartkuvienė.


18 val. šv Juozapo bažnyčioje vyko šv. mišių auka už Laisvės gynėjus.