Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena

Renginio pradžia:
2019 spalio 04 d. 15:30
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centras
Renginio adresas:
Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai

Aprašymas

Spalio 4 d. Kėdainių kultūros centre visa švietimo bendruomenė šventė Tarptautinę mokytojų dieną. Šiemet keturioliktą  kartą Kėdainių švietimo istorijoje, buvo paskelbtas, apdovanotas ir pagerbtas Metų mokytojas. Metų Mokytojo nominacijos kandidatės:

Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Ina Gustienė, Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Dijana Jermakovienė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Gitana Jurgelevičienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja ekspertė;

Jolita Mickienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Agnė Milašienė, Kėdainių kalbų mokyklos neformaliojo švietimo kalbų (anglų k.) mokytoja metodininkė;

Daiva Naujokienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos šokio mokytoja metodininkė;

Jadvyga Railienė, Kėdainių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė;

Ingrida Šelekienė, Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

2019 metų  Kėdainių rajono savivaldybės Metų Mokytoją paskelbė Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis. Metų Mokytoju tapo Diana Dovydavičiūtė, Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Kėdainių krašto mokytojus su profesine švente sveikino Lietuvos Respublikos Seimo nario Dariaus Kaminsko padėjėjos Aušra Nesterovienė ir Edita Bodendorfė.

Renginį vedė Vilius Kaminskas, koncertavo Martynas Kavaliauskas su gyvo garso grupe.