Stovykla „Mes norime kurti“ Nociūnuose

Stovykla „Mes norime kurti“ Nociūnuose

Renginio pradžia:
2018 birželio 25 d.
Renginio pabaiga:
2018 kovo 29 d.
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriuje

Aprašymas

Birželio 25-29 d. ir liepos 2-5 d. į Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrių, devintus metus iš eilės, susirinko 45 stovyklautojai iš Beinaičių, Slikių, Saviečių, Aukupėnų, Nociūnų kaimų ir 9 dienas žaidė, sportavo, bendravo ir mokėsi bendradarbiauti tarpusavyje. Tuo pačiu dalyvavo edukacijose: piešimas spalvotu smėliu, žaislų gaminimas iš burbulinio modelino, tapymas guašu, trispalvės pynimas iš vilnonių siūlų. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė suteikė transportą vaikų iš Aukupėnų, Užkapių, Beinaičių ir Slikių pavėžėjimui.

Džiugu, kad šiemet stovykla sulaukė ir savanorių, tai Reda Žigmantaitė, Ieva Godliauskaitė, Oksana Morozovaitė ir Gabrielė Valytė. Stovyklautojai buvo suskirstyti į  keturias komandas, už kurias ir buvo atsakingos šios savanorės mergaitės.

Taip pat stovykloje talkino ir Nociūnų filialo bibliotekininkė Marytė Jonavičienė bei močiutė Ramutė Šalkauskienė.

Kūrybinės, meninės stovyklos metu vaikai dalyvavo veiklose ir edukaciniuose užsiėmimuose, kaip: „Žaislų gamyba ir lipdymas iš burbulinio modelino“, „Piešimas spalvotu smėliu“, „Piešimas guašu“, „Nociūnų muilinyčios“ pristatymas, „Trispalvės apyrankės pynimas“. Šioje veikloje mums pagelbėjo Loreta Steponavičienė, tautinio paveldo sertifikuota amatininkė, juostų pynėja.

Stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų kūrybiškumo ugdymui, saviraiškai ir savirealizacijai, vaikai patobulino savo gebėjimus kurdami ir gamindami žaisliukus, piešdami paveikslus. Stovyklos uždarymui, kuris vyko liepos 5 dieną,  stovyklautojai parengė koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ iš stovykloje išmoktų šokių ir dainų. Iš kūrybinių darbų kurtų stovyklos metu, stovyklautojai surengė parodą Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus salėje.

Visiems stovyklautojams buvo įteikti pažymėjimai.

Liepos 7 d. šios stovyklos pristatymas buvo surengtas ir Beinaičių kaime organizuojamame renginyje „Po atviru dangumi“.

Stovyklą „Mes norime kurti“ finansavo Kėdainių rajono administracija.