Stovykla vaikams „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“

Stovykla vaikams „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“

Renginio pradžia:
2020 birželio 29 d.
Renginio pabaiga:
2020 liepos 10 d.

Aprašymas

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ vyko Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriuje.

Birželio 29 d. stovyklos atidarymas. Vaikai buvo supažindinti su stovyklos programa, tikslais, uždaviniais ir veiklomis. Vaikai susipažino vieni su kitais, sukūrė stovyklos taisykles.
Birželio 30 d. vyko į Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centrą Arnetų name. Vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose: „Karpinukai“, „Keramika“. Grįžę į Tiskūnų skyrių, mokėsi šokti liaudies šokius: „Gransferas“ ir „Oira oira“. 
Liepos 1 d. vyko į „Pelėdų kaimą“ (Pelėdnagių bendruomenės centras); grįžę, žaidė kvadratą.
Liepos 2 d. edukacinis užsiėmimas „Pyragų kepimas“ ir „Piešimas spalvotu smėliu“. Kepė obuolių pyragą, mokėsi šokti liaudies šokius ir ratelius.
Liepos 3 d. iškyla pėsčiomis į  Č. Milošo gimtinę – Šeteinius. Programos vadovė Lolita Stankuvienė papasakojo apie Nobelio premijos laureatą Č. Milošą, jo kūrybą ir pomėgius. Vėliau ėjo į Šventybrastį, kur aplankė Sukilėlių slėnį ir kapines, Nepriklausomybės paminklą ir šimtamečius ąžuolus.
Liepos 7 d. edukaciniai užsiėmimai „Apyrankių pynimas“ ir „Murmucių kepimas ant laužo“.
Liepos 8 d. iškyla prie Nevėžio, kur žaidė sportinius žaidimus, kepė dešreles ant laužo.
Liepos 9 d. edukacinis užsiėmimas „Duonos kepimas“ ir mokėsi tradicinių liaudies šokių.
Liepos 10 d. stovyklos uždarymas; sukurtų darbelių paroda.

Suorganizuota turininga vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla Tiskūnų kaimo vaikams. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai, etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui.

 Į programos veiklas pavyko įtraukti 17 Tiskūnų kaimo vaikų (8–16 m.), iš jų – 2 iš socialiai remiamų šeimų. Programos dalyviai mokėsi dirbti komandoje, geriau pažino save, užjautė ir suprato kitus. Vaikai mokėsi pažinti savo krašto kulinarinį paveldą ir puoselėti etninį palikimą.