Stovykla vaikams „Idėjų greitintuvas“

Stovykla vaikams „Idėjų greitintuvas“

Renginio pradžia:
2020 rugpjūčio 10 d.
Renginio pabaiga:
2020 rugpjūčio 14 d.

Aprašymas

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programa „Idėjų greitintuvas“ vyko MB sodyboje „Pas bitininką“ (Liepų g.2, Aukštųjų Kaplių  k., Kėdainių r.) Programa sudarė galimybes paaugliams dalyvauti įvairiose veiklose:

Rugpjūčio 10 d. dalyvių atvykimas į sodybą, registracija, įsikūrimas sodyboje; susipažinimas, stovyklos taisyklių rengimas ir komandiniai žaidimai; pasiplaukiojimas vandens dviračiais, pokalbiai prie laužo
Rugpjūčio 11 d. susiskirstymas į grupes, darbų grupėse pasiskirstymas; kūrybinių idėjų generavimo dirbtuvės; situacijų scenarijaus kūrimas; savarankiškas darbas grupėse pagal pasiskirstytas užduotis; veiklų grupėse filmavimas ir peržiūra; tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo aptarimas; stalo žaidimų čempionatas; diskoteka.
Rugpjūčio 12 d. kūrybinių idėjų generavimo dirbtuvės; teksto turinio, raiškos, poveikio klausytojui ir kalbėjimo kultūros aptarimas; savo požiūrio argumentavimas; savarankiškas darbas grupėse pagal pasiskirstytas užduotis; veiklų grupėse filmavimas, peržiūra ir aptarimas. Susitikimas su Kauno AVPK Kėdainių PK bendruomenės pareigūnais ir Vienuole Fausta. Tinklinio varžybos. Dienos refleksija prie laužo. Diskoteka
 Rugpjūčio 13 d. kalbėjimas atsižvelgiant į adresatą  ir komunikacinę situaciją (įvairios situacijos), situacijų filmavimas ir filmuko montavimas; veiklų grupėse filmavimas; viešojo kalbėjimo ir improvizacijos dirbtuvės, mokantis pristatyti sukurtą produktą; darbo grupėse filmavimas; filmo premjera; kūrybinių rezultatų pristatymas ir diskusijos; stovyklos uždarymo šventė; maudynės kubile; diskoteka Rugpjūčio 14 d. stalo žaidimų čempionatas; pasiruošimas išvykimui iš sodybos ir išvykimas.

Programos dalyviai naujose jiems kūrybinėse, pažintinėse ir sportinėse bei poilsinėse veiklose įgijo įvairių asmeninių kompetencijų; sustiprėjo jų fizinė savijauta; lavėjo kultūriniai, pažinimo, saviraiškos bei bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; sustiprėjo atsakomybės ir pareigos jausmas. Kūrybiniais, pažintiniais, metodais bei formomis bus užkirstas kelias nusikalstamam elgesiui, jie geriau jausis socialinėje aplinkoje, prasiplės paauglių akiratis, pasikeis susiformavęs požiūris.  
Projekto metu įsigytos priemonės pasitarnaus, rengiant renginius ir vykdant veiklas Pelėdnagių skyriaus Atviroje Jaunimo erdvėje.