Tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Diemedis“ 25-erių metų kūrybinės veiklos sukakties šventė

Tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Diemedis“ 25-erių metų kūrybinės veiklos sukakties šventė

Renginio pradžia:
2021 spalio 16 d. 12:00
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centras

Aprašymas

Kėdainių kultūros centre spalio 16 d. 12 val. vyko Tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Diemedis“ 25-erių metų kūrybinės veiklos sukakties šventė. Choro „Diemedis“ dalyvius su garbinga sukaktimi sveikino Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Kėdainių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus pirmininkas Jonas Šleževičius. Choro „Diemedis“ 25-erių metų kūrybinės veiklos sukakties šventėje dalyvavo ir buvę choro vadovai Algirdas Viesulas ir Aušra Nefaitė-Poškienė, kurie dirigavo keletui kūrinių. Savo koncertines programas pristatė tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Diemedis“, vadovas Algirdas Kučiauskas, koncertmeisterė Aelita Petrauskienė (Kėdainiai), politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“, vadovė Rasa Gasiūnienė, koncertmeisterė Vera Silickaja (Radviliškis) ir mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“, vadovė Julė Juodienė, koncertmeisterė Dalia Stundžienė (Ukmergė).

Ilgametės choro „Diemedis“ dalyvės chore dainuojančios 25-erius metus Kristina Župerkienė, Janina Bartašienė, Virginija Griciuvienė. 20 metų chore dainuoja Ona Didžiulienė, Elena Ruzginienė, Vladas Artimovičius, Adomas Antanas Ašmontas, Laimutė Jackevičienė. Choro „Diemedis“ veikloje 15 metų dalyvauja Teresė Gudanavičienė, Ona Verbilienė.

Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Diemedis“ įkurtas 1996 m. šviesaus atminimo Krašto kultūros premijos laureato Vaclovo Šablevičiaus iniciatyva. Vaclovas Šablevičius chorui vadovavo nuo jo įkūrimo iki 2002 metų. 2002-2003 m. chorui vadovavo Algirdas Viesulas, nuo 2003 m. iki 2017 m. chorui vadovavo Aušra Kazlauskienė, o nuo 2017 m. iki dabar chorui vadovauja Algirdas Kučiauskas. Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Diemedis“ aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir Kėdainių miesto renginiuose, tremtinių ir politinių kalinių dainų šventėse, tremtinių sąskrydžiuose.