Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „BendrAukime“

Renginio pradžia:
2020 rugpjūčio 18 d.
Renginio pabaiga:
2020 rugpjūčio 22 d.

Aprašymas

Programa „BendrAukime“ (bendraudami aukime) vyko Kėdainių kultūros centre. Į programos veiklas įtraukti 28 vaikai, kurie buvo užimti įvairiapuse veikla. Programos dalyviams buvo sudarytos sąlygos geriau pažinti save ir socialinę aplinką bei ugdyti asmenines kompetencijas; prasiplėtė ir pagilėjo socialiniai įgūdžiai, pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ribos; aktyvinant kūrybinius gebėjimus (teatrinis etiudas „Grybų karas“, darbeliai iš odos, piešimas ant asfalto dangos Kėdainių aerodrome), prasiplėtė dalyvių iniciatyvos bei kūrybinės kompetencijos; liaudies dainų, šokių ir ratelių mokymasis pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir identiteto suvokimą; dalyvaudami emocinio intelekto ugdymo mokymuose, įgijo saviugdos kompetencijų; dalyvaudami performanse „Kurkime iš visko ir visada“ įgijo naujų patyrimo kompetencijų.
Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybės administracija