Vaikų vasaros stovykla „Atrask, pažink, tobulėk“

Vaikų vasaros stovykla „Atrask, pažink, tobulėk“

Renginio pradžia:
2021 rugpjūčio 10 d.
Renginio pabaiga:
2021 rugpjūčio 20 d.

Aprašymas

Rugpjūčio 10–20 dienomis Kėdainių kultūros centre vyko vaikų vasaros stovykla „Atrask. Pažink. Tobulėk“. Stovykloje „Atrask. Pažink. Tobulėk“ dalyvavo 27 vaikai, kuriems buvo sudarytos sąlygos dalyvauti edukacinėse, pažintinėse, kūrybinėse ir etninėse veiklose, kurių metu įgijo įvairių asmeninių kompetencijų – pažinimo, kultūrinio  ir estetinio supratimo, emocinio intelekto ugdymo ir pasitikėjimo savo gebėjimais, saviraiškos ir savirealizacijos.
Suorganizuota 11 edukacinių veiklų  – 20 val. („Saviraiškos mugė“, „Spalvų terapija“, „Lietuvos pirmųjų pinigų kolekcija“ ir praktinis užsiėmimas su metalo ieškikliais, „Dirbiniai iš odos“ (3 užsiėmimai), „Istoriniai kuršių kostiumai ir ginklai“ ir praktinis užsiėmimas „Šaudymas iš lanko“, „Dirbiniai iš medžio“ (3 užsiėmimai), edukacija „Plaukimas vytine „Vėtra“, „Gatvės šokio ritmu“, „Mandalos. Spalvinimas“, „Tekstilės terapija“, „Šiuolaikinio meno žanras – žemės menas“), kurias vedė direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Genovaitė Gustytė, dailininkė Aušra Žemaitienė, edukatorius Darius Petkevičius, choreografė Paulina Švaranavičiūtė ir Kėdainių metalo ieškiklių naudotojų klubo „Radinukas“ prezidentas Aurelijus Bukauskas.
Suorganizuotos 2 emocinio intelekto lavinimo veiklos – 5 val. („Ugdymas vertybių dvasioje“, „Pasitikėjimo savimi ugdymas“), kurias vedė psichologijos magistrė Jolanta Štarienė.
Kūrybinių veiklų  metu (12 val.) mokėmės liaudies dainų ir kūrėme choreografiją dainoms (2 muzikinės mankštos) ir parengėme teatrinį etiudą pagal lietuvių liaudies pasaką „Kabakšt kabaldakšt“. Kūrybines veiklas vedė režisierė Genovaitė Gustytė ir VDU muzikos Akademijos klasikinio dainavimo studentė Greta Karalienė. Pertraukų metu organizavome judriuosius žaidimus ir įdomiąsias rungtis. Suorganizuotos 2  edukacinės išvykos – į Skinderiškio dendrologinį parką (kartu su tėvais), kurios metu eigulys Juozas Masionis supažindino su įvairių šalių augalais, kurių yra virš 1300 ir lankėmės Kėdainių krašto muziejaus TAC, kur sertifikuotos amatų meistrės Loreta Steponavičienė  ir Jūratė Atkočiūnienė supažindino su Arnetų namo tradicinio paveldo veiklomis.
Dalyvaujant įvairiose edukacijose išaugo dalyvių pasitikėjimas savimi ir stiprėjo bendradarbiavimo įgūdžiai, tai įgalina geriau jaustis socialinėje aplinkoje, o nuolatinis bendrabūvio taisyklių laikymasis mažina patyčių riziką.
Įgyvendinti visi programos numatyti tikslai ir uždaviniai.