Vaikų vasaros stovyklos diena

Renginio pradžia:
2022 birželio 17 d.

Aprašymas

2022 m. birželio 17 dieną skyriuje vyko Labūnavos pagrindinės mokyklos vasaros stovyklą lankančių vaikų kultūros ir meno diena. Skyriaus meno vadovas Algirdas Kučiauskas supažindino vaikus su muzikos instrumentais, davė pabandyti jais pagroti, kartu net polkutę sugrojo. Labai patiko vaikams pabūti artistais ant scenos. Jie deklamavo eilėraščius, dainavo dainas. Skyriaus vadovė Rita Kučiauskienė pamokė padainuoti „Draugų dainelę“, o Labūnavos pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė ir folkloro ratelio „Pėdelis“ vadovė Diana Dovydavičiūtė mokė visus šokti lietuvių liaudies šokį „Oira“.