Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Kur eisiu, kur būsiu vis Lietuvos neužmiršiu“

Vaikų vasaros užimtumo stovykla „Kur eisiu, kur būsiu vis Lietuvos neužmiršiu“

Renginio pradžia:
2022 liepos 18 d.
Renginio pabaiga:
2022 liepos 22 d.
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centre

Aprašymas

Projekto vadovė – Aušra Rinkevičienė
Įgyvendinimo data – liepos 18–22 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras

Tradicinė etnokultūros stovykla, skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (7–16 m.) vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos tematika skirta susipažindinti stovyklautojus su Suvalkijos  etnografiniu  regionu (2022 Sūduvos metai). Dalyviai mokysis Suvalkijos krašto tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, šiaudinio paukščio gamybos, bei pinikų iš žolynų) . Edukacinės išvykos metu į Lietuvos liaudies buities muziejų, stovyklos dalyviai aplankė suvalkiečių sodybą, dalyvavo teminėje ekskursijoje ,,Čia mūsų miestelis“, apžvelgė gyvenvietės savitumus, lankėsi pradžios mokykloje, pašto agentūroje, valsčiuje. Taip pat stovyklautojai  žaidė orientacinį žaidimą ,,Ieškomas kontrabandistas“, mokėsi kepti gandro bandeles, dalyvavo kulinarinio paveldo edukaciniame užsiėmime ,,Kepam gandro bandeles“, išsamiau nagrinėjo tradicinį požiūrį į gandrą, jo tarminius pavadinimus, įvaizdžius tautosakoje, taip pat susipažino su grūdų rūšimis bei paskirtimi, pamėgino pagrūsti piesta, pamalti rankinėmis girnomis, žaidė žaidimus. Lankėsi pažintinėje ekskursijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje. Stovyklos pabaigoje, panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, dalyvavo protmūšyje ir parengė folkloro programą „Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“, kurią pristatė Kėdainių kultūros centre tėvams baigiamojo renginio metu.

Kviečiame žiūrėti renginio uždarymo akimirkas!