Vasaros stovykla vaikams „Mes norime kurti“

Renginio pradžia:
2020 liepos 28 d.
Renginio vieta:
Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriuje

Aprašymas

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Mes norime kurti“ vyko Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriuje. Dalyviams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose – šokti, dainuoti, karpyti ir lankstyti iš popieriaus, piešti ant popieriaus ir ant drobės, sportuoti, bendrauti, lipdyti iš molio ir modelino, mokytis gaminti papuošalus iš odos skiautelių.

Liepos 28 d. stovyklos „Mes norime kurti“ atidarymas; susipažinimo žaidimai; dalyvių prisistatymas; stovyklos taisyklių rengimas.

Liepos 29 d. edukacinis užsiėmimas „Keramikos kalba“; žaidimai, interaktyvaus spektaklio „Aplink pasaulį – 2“ visai šeimai žiūrėjimas.

Liepos 30 d. edukacinis užsiėmimas „Odos dirbinių žaismas“ – paveikslų, naudojant odos skiautes, kūrimas; lauko žaidimai; kvadrato varžybos.

Liepos 31 d. darbelių iš odos užbaigimas; mokymasis šokti ir dainuoti; žaidimai; estafetės.

Rugpjūčio 3 d. išvyka į Anykščiuslabirintų pramogų parkas, Puntuko akmuo, Lajų takas ir „Basakojų takas“.

Rugpjūčio 4 d. edukacinis užsiėmimas „Karpiniai – pakylėtos kasdienybės menas“; mokymasis šokti ir dainuoti; Policijos veiklos pristatymas.

Rugpjūčio 5 d. edukacinis užsiėmimas „Piešimas spalvotu smėliu“; sportinės estafetės; mokymasis šokti ir dainuoti.

Rugpjūčio 6–7 d. sukurtų darbelių parodos rengimas; koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ repeticija; kūrybinis-patyriminis edukacinis užsiėmimas „Mandalos ant drobės“; 

Rugpjūčio 8 d. koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ bei sukurtų darbelių parodos  pristatymas Nociūnų bendruomenei šventės „Kaimo sueiga“ metu.

Į programos veiklas įtraukt1 34 Nociūnų, Beinaičių, Slikių, Pėdžių ir Saviečių kaimo vaikų.
Dalyviams buvo sudarytos sąlygos kūrybiškumo ugdymui, saviraiškai ir savirealizacijai.  Dalyviai tobulino kūrybinius gebėjimus,  piešdami ant popieriaus ir ant drobės,  lipdydami iš molio ir modelino, gamindami papuošalus ir paveikslėlius iš odos.
Tikėtina, kad programos dalyviai išmoko dirbti komandoje, o tai sudarys sąlygas geriau pažinti save ir kitus, ugdysis tolerancijos, supratimo ir užuojautos jausmus.