Vilainių

Vilainių

Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius
Parko g. 6, LT-58102, Vilainių k., Vilainių seniūnija, Kėdainių r. sav.

Skyriaus vadovė Vitalija Augulienė
Tel. +370 686 69804
e. p. kkcvilainiai@gmail.com

Renginių organizatorė Lančiūnavoje Irena Paragienė
Tel. +370 61873120
E. p. kultlanciunava@gmail.com

Vilainių skyrius įsikūręs labai gražioje vietoje, šalia Nevėžio upės ir vaizdingo Vilainių parko, visai netoli Kėdainių miesto, Vilainių seniūnijos pastate. Čia visų laukia jauki, 250 vietų turinti žiūrovų salė, didelė scena, kuria džiaugiasi ne tik mėgėjų, bet ir profesionalų meno kolektyvai, teatrai ir garsūs atlikėjai. Atlikus Vilainių parko rekonstrukciją, atsirado puikiai sutvarkytos naujos erdvės lauko renginiams.

Vilainių skyriuje meninę kūrybinę veiklą vykdo penki mėgėjų meno kolektyvai:
Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė VOLUNGĖ, vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė (I kategorija),
Mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis PRIE NEVĖŽIO, vadovė Gražina Lapienienė (III kategorija),
Lančiūnavos moterų vokalinis ansamblis SVAJA, vadovas Kazimieras Kuprys (III kategorija),
Aristavos moterų vokalinis ansamblis ARVISTA, vadovė Rita Vilkelienė,
ARISTAVOS MĖGĖJŲ TEATRAS (suaugusiųjų), vadovė Asta Čiapaitė.

Vilainių skyriuje vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su profesionaliais teatrais. Kasmet Vilainių seniūnijos bei miesto gyventojai turi galimybę pamatyti Vilniaus teatro ATVIRAS RATAS, Vilniaus Naujojo teatro spektaklius. Vyksta įvairūs profesionalių kolektyvų ir atlikėjų koncertai. Organizuojamos profesionalių dailininkų ir tautodailininkų kūrybinių darbų parodos, įvairios vakaronės, valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimai, pažintinės kultūrinės ekskursijos. Vilainių skyriuje puoselėjamos įvairių renginių tradicijos. 2021 m. kovo 4 d. sukako 17 metų organizuojamai tradicinei KAZIMIERINIŲ KERMOŠIAUS šventei, kurioje amatus ir rankdarbius pristato iš įvairių regionų atvykę tautodailininkai. Nuo 2009 metų kasmet, balandžio mėnesį, vyksta regioninis humoro vakaras LIEŽUVIO ŠVENTĖ, kurioje koncertines programas pristato humoro grupės iš visos Lietuvos. Nuo 2013 metų kasmet rudenį vyksta regioninis romansų vakaras BALTOS ROŽĖS, kuriame koncertuoja romansų dainų atlikėjų kolektyvai ir solistai iš įvairių Lietuvos rajonų. Jau šeštą kartą pavasarį, gegužės mėnesį, organizuojama regioninė poezijos šventė VILAINIŲ PAVASARIS, į kurią atvyksta poezijos gerbėjai ir kūrėjai iš įvairių mūsų krašto kampelių. Siekiant populiarinti mėgėjų meno kolektyvų veiklą kuriamos ir naujos tradicijos: Vilainių skyriuje organizuojamas autorinių vakarų ciklas IR JUOKAIS, IR RIMTAI, kurių metu kiekvienas meno mėgėjų kolektyvas pristato ne tik savo koncertinę programą, bet ir paruošia vaizdinę medžiagą apie laimėjimus konkursuose, festivaliuose, surengia savo kūrybinių darbų parodą. Mėgstančius laisvalaikiu užsiimti kūrybine veikla, išmokti ko nors naujo, kviečia Vilainių skyriaus būrelis RANKDARBIŲ KRAITĖ. Vilainių skyrius aptarnauja Aristavos bei Lančiūnavos gyventojus. Čia taip pat organizuojami gražūs renginiai, jau virtę kaimo tradicijomis. Vieni iš didesnių renginių: Lančiūnavoje kasmet vyksta tradicinė kaimo šventė ČIA MŪSŲ NAMAI, Aristavoje švenčiama tradicinė ŽOLINĖS šventė. Lančiūnavoje dirba Vilainių skyriaus renginių organizatorė Irena Paragienė, kuri šalia visų kitų organizuojamų įvairių renginių, kartu vykdo ir projektinę veiklą: kasmet organizuoja vaikų vasaros užimtumo stovyklą NENUORAMŲ VASARA bei vadovauja neformaliojo ugdymo būreliui. Skyrius bendradarbiauja su Kėdainių r. savivaldybės administracijos Vilainių seniūnija, Aristavos, Lančiūnavos, Tiskūnų bendruomenėmis, mokykla darželiu OBELĖLĖ. Maloniai kviečiame visus dalyvauti Vilainių skyriaus organizuojamuose renginiuose ir šventėse, įsijungti į meno mėgėjų kolektyvų veiklą.