Neformalus švietimas

Neformalus švietimas

2024 m. programos (vasaris–birželis)

Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija
 

„Choras, daina ir aš“
Programa skirta 1–4 kl. mokiniams. Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Dalyviai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, stiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios įtakos gerą vaiko savijautą bei sėkmingą ugdymąsį švietimo sistemoje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vieta – Šėtos gimnazija, Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. (1 grupė)
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

„Skambanti styga“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, nuosekliai ugdyti vokalinius gebėjimus, sudarant sąlygas saviraiškai. Programos esmė – formuoti ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdyti artistiškumą ir ansambliškumą, ugdyti meninio interpretavimo, kūrybiškumo įgūdžius, dalyvaujant muzikinėje veikloje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, kurios pagrindinę dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas. Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vadovė Rūta Auškalnytė, tel. 8 633 28918, el. p.  ruta.auskalnyte@gmail.com

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, kurie padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo , pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 665 86344, el. p. svar.paulina@gmail.com

„Šokio harmonija“
Programa skirta 1–4 kl. mokiniams, norintiems susipažinti su šokių pasauliu, išreikšti save šokyje, bei apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Užsiėmimų metu bus lavinami ne tik šokio judesiai, ritmika, koordinacija, plastiška, raiška bei muzikalumas, bet taip pat bus stengiamasi atskleisti kiekvieno vaiko skirtingus gebėjimus ir individualumą, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, socialinius įgūdžius bei skatinti pasitikėjimą savimi. Jungdami išmoktus elementus vaikai turės galimybę kurti savitą, individualų stilių. Tokiu būdu bus ugdomas vaiko kūrybiškumas, savarankiškumas ir pasitikėjimas savo jėgomis. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo ir pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 665 86344, el. p. svar.paulina@gmail.com

„Šokim trypkim“
Programa skirta 9–12 kl. mokiniams, norintiems šokti liaudies šokius, puoselėjančius lietuvių liaudies tradicijas. Užsiėmimų metu moksleiviai ne tik lavins taisyklingą kūno laikyseną, gebės orientuotis erdvėje, mokysis pagrindinių liaudies šokių žingsnių bei žingsnių junginių, konkrečių liaudies šokių. Programos metu mokysis bendrauti ir bendradarbiauti, lavins pažinimo, socialines emocines ir kūrybiškumo kompetencijas.
Vieta – Kėdainių „Ryto“ progimnazija, Pavasario g. 6, Kėdainiai
Vadovė Rūta Plučiuvienė, tel. +370 686 93845, el. p. stepruta@gmail.com

2023 m. programos (spalis–gruodis)
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 „Choras, daina ir aš“
Programa skirta 1–4 kl. mokiniams. Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos
lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Dalyviai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, stiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo
įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios įtakos gerą vaiko savijautą bei sėkmingą ugdymąsį švietimo sistemoje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vieta – Šėtos gimnazija, Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. (1 grupė)
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

„Skambanti styga“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, nuosekliai ugdyti vokalinius gebėjimus, sudarant sąlygas saviraiškai.
Programos esmė – formuoti ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdyti artistiškumą ir ansambliškumą, ugdyti meninio
interpretavimo, kūrybiškumo įgūdžius, dalyvaujant muzikinėje veikloje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, kurios pagrindinę dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas
(dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies
kūrybos atlikėjo, ugdymas. Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų
sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins
pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vadovė Rūta Auškalnytė, tel. 8 633 28918, el. p.  ruta.auskalnyte@gmail.com

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, kurie
padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti
šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose. 
Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Programos metu dalyviai gilins ne
tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir
kūrybingai veikti), komunikavimo , pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 665 86344, el. p. svar.paulina@gmail.com

„Šokio harmonija“
Programa skirta 1–4 kl. mokiniams, norintiems susipažinti su šokių pasauliu, išreikšti save šokyje, bei apimanti
svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Užsiėmimų metu bus lavinami ne tik šokio judesiai, ritmika,
koordinacija, plastiška, raiška bei muzikalumas, bet taip pat bus stengiamasi atskleisti kiekvieno vaiko skirtingus
gebėjimus ir individualumą, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, socialinius įgūdžius bei skatinti
pasitikėjimą savimi. Jungdami išmoktus elementus vaikai turės galimybę kurti savitą, individualų stilių. Tokiu būdu
bus ugdomas vaiko kūrybiškumas, savarankiškumas ir pasitikėjimas savo jėgomis. Programos metu dalyviai gilins
ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir
kūrybingai veikti), komunikavimo ir pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 665 86344, el. p. svar.paulina@gmail.com

„Šokim trypkim“
Programa skirta 9–12 kl. mokiniams, norintiems šokti liaudies šokius, puoselėjančius lietuvių liaudies tradicijas.
Užsiėmimų metu moksleiviai ne tik lavins taisyklingą kūno laikyseną, gebės orientuotis erdvėje, mokysis
pagrindinių liaudies šokių žingsnių bei žingsnių junginių, konkrečių liaudies šokių. Programos metu mokysis
bendrauti ir bendradarbiauti, lavins pažinimo, socialines emocines ir kūrybiškumo kompetencijas.
Vieta – Kėdainių „Ryto“ progimnazija, Pavasario g. 6, Kėdainiai
Vadovė Rūta Plučiuvienė, tel. +370 686 93845, el. p. stepruta@gmail.com

2023 m. programos (vasaris–birželis)

 

Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija

„Amatų dirbtuvėlės“
Programa skirta 9–16 m. vaikams, padėsianti sužinoti apie tradicinius amatus ir jų išmokti,  tuo pačiu supažindinant su etnokultūra ir jos paveldu. Dalyvaudami  programoje vaikai mokysis meistrauti, mąstyti, kurti. Kiekvienas paties vaiko pagamintas daiktas suteiks pasitikėjimo savo jėgomis, leis suvokti ir pajusti, jog jis daug mielesnis nei pirktas ir tai skatins tobulėti bei padės ugdyti vaiko savivertę. Vaikai taip pat išmoks praktiškų dalykų – pagal paskirtį pasirinkti ir panaudoti įvairius įrankius. Programoje svarbiausia komandinis darbas ir nebijoti paklausti nežinant, paprašyti pagalbos bei padėti kitiems. Tai vėliau pasitarnaus vaikų socializacijai visuomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovas Darius Petkevičius, tel. 8 650 47544, el. p. kkcedukatorius@gmail.com

 „Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį. Programa skirta 1–4 kl. vaikams.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vieta – Šėtos gimnazija, Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. (1 grupė)
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

„Skambanti styga“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, nuosekliai ugdyti vokalinius gebėjimus, sudarant sąlygas saviraiškai.
Programos esmė – formuoti ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdyti artistiškumą ir ansambliškumą, ugdyti meninio interpretavimo, kūrybiškumo įgūdžius, dalyvaujant muzikinėje veikloje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą. Programa skirta 5–8 kl. mokiniams.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vadovė Rūta Auškalnytė, tel. 8 633 28918, el. p.  ruta.auskalnyte@gmail.com

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 665 86344, el. p. svar.paulina@gmail.com


2022 m. programos (spalis–gruodis)

Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

„Amatų dirbtuvėlės“
Programa skirta 9–16 m. vaikams, padėsianti sužinoti apie tradicinius amatus ir jų išmokti,  tuo pačiu
supažindinant su etnokultūra ir jos paveldu. Dalyvaudami  programoje vaikai mokysis meistrauti, mąstyti, kurti.
Kiekvienas paties vaiko pagamintas daiktas suteiks pasitikėjimo savo jėgomis, leis suvokti ir pajusti, jog jis daug
mielesnis nei pirktas ir tai skatins tobulėti bei padės ugdyti vaiko savivertę. Vaikai taip pat išmoks praktiškų dalykų
– pagal paskirtį pasirinkti ir panaudoti įvairius įrankius. Programoje svarbiausia komandinis darbas ir nebijoti
paklausti nežinant, paprašyti pagalbos bei padėti kitiems. Tai vėliau pasitarnaus vaikų socializacijai visuomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovas Darius Petkevičius, tel. 8 650 47544, el. p. kkcedukatorius@gmail.com

 „Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti
vokalinio muzikavimo patirtį. Programa skirta 1–4 kl. vaikams.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas;
atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo
įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam
vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti
bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vieta – Šėtos gimnazija, Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. (1 grupė)
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

„Skambanti styga“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, nuosekliai ugdyti vokalinius gebėjimus, sudarant sąlygas saviraiškai.
Programos esmė – formuoti ansamblinio dainavimo įgūdžius, ugdyti artistiškumą ir ansambliškumą, ugdyti meninio
interpretavimo, kūrybiškumo įgūdžius, dalyvaujant muzikinėje veikloje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti
etnokultūrinį paveldą. Programa skirta 5–8 kl. mokiniams.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka,
choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme,
išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo,
socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai (1 grupė)
Vadovė Rūta Auškalnytė, tel.8 633 28918, el.p. ruta.auskalnyte@gmail.com 

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 5–8 kl. mokiniams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir
principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir
gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir
pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose. 
Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir
pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip
pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta
į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines
kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti),
komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei
kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 665 86 344, el. p. svar.paulina@gmail.com

 

2022 m. programos (vasaris–birželis)

Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

„Amatų dirbtuvėlės“
Programa skirta 9–16 m. vaikams, padėsianti sužinoti apie tradicinius amatus ir jų išmokti,  tuo pačiu supažindinant su etnokultūra ir jos paveldu. Dalyvaudami  programoje vaikai mokysis meistrauti, mąstyti, kurti. Kiekvienas paties vaiko pagamintas daiktas suteiks pasitikėjimo savo jėgomis, leis suvokti ir pajusti, jog jis daug mielesnis nei pirktas ir tai skatins tobulėti bei padės ugdyti vaiko savivertę. Vaikai taip pat išmoks praktiškų dalykų – pagal paskirtį pasirinkti ir panaudoti įvairius įrankius. Programoje svarbiausia komandinis darbas ir nebijoti paklausti nežinant, paprašyti pagalbos bei padėti kitiems. Tai vėliau pasitarnaus vaikų socializacijai visuomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovas Darius Petkevičius, tel. 8 650 47544, el. p. kkcedukatorius@gmail.com

 „Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Aušra Rinkevičienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 10–16 m. vaikams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 640 46466, el. p. svar.paulina@gmail.com

2021 m. programos (birželis-liepa-rugpjūtis)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre ir Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

2021 m. programos (vasaris – gruodis)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre ir Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

 „Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 10–16 m. vaikams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 640 46466, el. p. svar.paulina@gmail.com

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

2020 m. programos (spalis – gruodis)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre ir Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“ (gruodis)
Programa skirta 10–16 m. vaikams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 640 46466, el. p. svar.paulina@gmail.com

 

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 „Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

 „Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

2020 m. programos (vasaris – gegužė)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre ir Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Šokis – kūrybiškumas ir saviraiška“
Programa skirta 10–16 m. vaikams, norintiems išreikšti save šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą požiūrį ir norą 
domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis,dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose.  Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo klasikinio iki šiuolaikinio šokio technikų. Ši praktika bus perkelta į koncertines programas, dalyvaujant įvairiose žanro veiklose. Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines kompetencijas (savęs pažinimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio raiškos bei kūno plastikos).
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Paulina Švaranavičiūtė, tel. 8 640 46466, el. p. svar.paulina@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

 

„Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 

2019 m. programos (spalis– gruodis)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre, Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje ir Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

TVARKARAŠTIS

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Per šokį atrandu save“
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Toma Ramonė, tel. 8 674 51 030, el. p. sportogalia@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

 

„Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

2019 m. programos (vasaris – gegužė)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre, Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje ir Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

TVARKARAŠTIS

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Per šokį atrandu save“
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Toma Ramonė, tel. 8 674 51 030, el. p. sportogalia@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

 

„Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 

2018 m. programos (spalis – gruodis)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre, Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių ir Nociūnų skyriuose, Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

TVARKARAŠTIS

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73 120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Per šokį atrandu save“
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Toma Ramonė, tel. 8 674 51 030, el. p. sportogalia@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522, el. p. ausra@austaras.lt

 

„Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 

„Teatras – savęs pažinimo ir raiškos būdas“
Programa skirta vaikams ir jaunimui, kuriems svarbu išreikšti save aktyviai – savotiška vaidybinių gebėjimų forma. O tai yra teatras. Kasdieniame gyvenime teatro yra daug ir įvairaus.
Užsiėmimų metu, vadovaujant programos vadovui, ugdytiniai modeliuos įvairias gyvenimiškas situacijas, jiems pažįstamas, atrasdami ryšį tarp teatro ir gyvenimo. Tokiu būdu bus formuojama pozityvi asmenybė. Programos dalyviai galės išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškint skirtingus požiūrius į moralės ar socialinio gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save; komunikuodami tarpusavyje mokiniai ugdysis gebėjimus suprasti kitus, kas praplės jų raiškos galimybes.
Programos dalyviai galės reflektuoti, analizuoti, ieškoti naujų teatrinės raiškos galimybių ir jas įprasminti, kas įgalins teigiamus asmenybės pokyčius.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Genovaitė Gustytė, tel. 8 612 65 321, el. p. kkcpavaduotoja@gmail.com

2018 m. programos (vasaris – gegužė)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre, Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių ir Nociūnų skyriuose, Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

TVARKARAŠTIS

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Per šokį atrandu save“
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Toma Ramonė, tel. 8 67 451030, el. p. sportogalia@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29522, el. p. ausra@austaras.lt

 

„Choras, daina ir aš“
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius, Nociūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 

„Teatras – savęs pažinimo ir raiškos būdas“
Programa skirta vaikams ir jaunimui, kuriems svarbu išreikšti save aktyviai – savotiška vaidybinių gebėjimų forma. O tai yra teatras. Kasdieniame gyvenime teatro yra daug ir įvairaus.
Užsiėmimų metu, vadovaujant programos vadovui, ugdytiniai modeliuos įvairias gyvenimiškas situacijas, jiems pažįstamas, atrasdami ryšį tarp teatro ir gyvenimo. Tokiu būdu bus formuojama pozityvi asmenybė. Programos dalyviai galės išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškint skirtingus požiūrius į moralės ar socialinio gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save; komunikuodami tarpusavyje mokiniai ugdysis gebėjimus suprasti kitus, kas praplės jų raiškos galimybes.
Programos dalyviai galės reflektuoti, analizuoti, ieškoti naujų teatrinės raiškos galimybių ir jas įprasminti, kas įgalins teigiamus asmenybės pokyčius.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Genovaitė Gustytė, tel. 8 612 65321, el. p. kkcpavaduotoja@gmail.com

 

2017 m. programos (spalis–gruodis)

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre, Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių ir Nociūnų skyriuose, Lančiūnavos bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

TVARKARAŠTIS

Tėvams apie tikslingai finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“ (įvykdyta)
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Per šokį atrandu save“ (įvykdyta)
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V.Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Žydrė Jasudavičienė, tel. 8 614 75379, el. p. zydrej.jasudaviiene2@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“ (įvykdyta)
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Gintarė Brazinskienė, tel.8 614 65505, el. p. gintarebrazinskiene@gmail.com

 

„Choras, daina ir aš“ (įvykdyta)
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius, Nociūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 

„Teatras – savęs pažinimo ir raiškos būdas“ (įvykdyta)
Programa skirta vaikams ir jaunimui, kuriems svarbu išreikšti save aktyviai – savotiška vaidybinių gebėjimų forma. O tai yra teatras. Kasdieniame gyvenime teatro yra daug ir įvairaus.
Užsiėmimų metu, vadovaujant programos vadovui, ugdytiniai modeliuos įvairias gyvenimiškas situacijas, jiems pažįstamas, atrasdami ryšį tarp teatro ir gyvenimo. Tokiu būdu bus formuojama pozityvi asmenybė. Programos dalyviai galės išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškint skirtingus požiūrius į moralės ar socialinio gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save; komunikuodami tarpusavyje mokiniai ugdysis gebėjimus suprasti kitus, kas praplės jų raiškos galimybes.
Programos dalyviai galės reflektuoti, analizuoti, ieškoti naujų teatrinės raiškos galimybių ir jas įprasminti, kas įgalins teigiamus asmenybės pokyčius.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65321, el. p. kkcpavaduotoja@gmail.com

 

2017 m. programos (vasaris–gegužė) 

Programos vykdomos Kėdainių kultūros centre, Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių ir Nociūnų skyriuose, Lančiūnavos bendruomenės centre, Sirutiškio bendruomenės centre.
Programas finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

TVARKARAŠTIS

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“ (įvykdyta)
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73120, el. p. kultlanciunava@gmail.com

 

„Per šokį atrandu save“ (įvykdyta)
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V.Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Žydrė Jasudavičienė, tel. 8 614 75379, el. p. zydrej.jasudaviiene2@gmail.com

 

„Per vaikystę keliauju su daina“ (įvykdyta)
Programos esmė – ugdyti vokalinius gebėjimus, kūrybišką, aktyvią vaiko asmenybę, gebančią dalyvauti aplinkos muzikiniame gyvenime.
Programos veiklos bus vykdomos trimis kryptimis: vokalinių įgūdžių lavinimas; meniškas kūrinių interpretavimas; emocinių gebėjimų sceninėje kultūroje raiška.
Šia programa siekiama tenkinti ir plėtoti vaikų individualius meninius poreikius, veiksmingai padėti ugdytis kūrybiniams bei emociniams vaiko gebėjimams, turtinti emocinę patirtį.
Vieta – Sirutiškio bendruomenės centras, Nevėžio g., Sirutiškis, Kėdainių r.
Vadovė Aušra Kazlauskienė, tel. 8 699 26260, el. p. nefausra@gmail.com

 

„Šuldu buldu kakaryko“ (įvykdyta)
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Gintarė Brazinskienė, tel.8 614 65505, el. p. gintarebrazinskiene@gmail.com

 

„Choras, daina ir aš“ (įvykdyta)
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius, Nociūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

 

„Teatras – savęs pažinimo ir raiškos būdas“ (įvykdyta)
Programa skirta vaikams ir jaunimui, kuriems svarbu išreikšti save aktyviai – savotiška vaidybinių gebėjimų forma. O tai yra teatras. Kasdieniame gyvenime teatro yra daug ir įvairaus.
Užsiėmimų metu, vadovaujant programos vadovui, ugdytiniai modeliuos įvairias gyvenimiškas situacijas, jiems pažįstamas, atrasdami ryšį tarp teatro ir gyvenimo. Tokiu būdu bus formuojama pozityvi asmenybė. Programos dalyviai galės išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškint skirtingus požiūrius į moralės ar socialinio gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save; komunikuodami tarpusavyje mokiniai ugdysis gebėjimus suprasti kitus, kas praplės jų raiškos galimybes.
Programos dalyviai galės reflektuoti, analizuoti, ieškoti naujų teatrinės raiškos galimybių ir jas įprasminti, kas įgalins teigiamus asmenybės pokyčius.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65321, el. p. kkcpavaduotoja@gmail.com

 

Kūrybiškumo sodas – judesio raiška, improvizacija, savirealizacija“ (įvykdyta)
Šokis – tai galimybė ne tik išmokti šokti, bet ir būdas plėtoti menines, fizines, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Programa skirta vaikams, norintiems save išreikšti šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą nusiteikimą ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, atkartoti jį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, kilusias dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose. Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo etnochoreografijos iki šiuolaikinio šokio judėjimo technikų. Ši praktika bus perkelta į mini šokio spektaklį, kurio idėją, struktūrą, formą, siužetą kurs ir inicijuos patys vaikai.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Raminta Matulytė-Šilienė, tel. 8 645 83433, el. p ramintasiliene@gmail.com

 

Kėdainių kultūros centre 2016 m. liepos 12–22 d. vykusi vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programa „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“, skirta 10–18 m. vaikams ir jaunimui (vadovė Genovaitė Šaučiūnienė) apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėka „už aktyvų iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir įdomių veiklų organizavimą vasaros atostogų metu“ ir kelione dviems asmenims 2016 m. lapkričio 5–6 d. apžiūrėti vieną moderniausių Europoje technologijų muziejų.
Į šia kelionę vyko aktyviausiai veiklas organizavę ir įdomiausius užsiėmimus vaikams vasarą siūlę iniciatyvos dalyviai iš 30 švietimo įstaigų. Iš viso į iniciatyvą „Atverk duris vasarai“ įsitraukė per 160 šalies švietimo įstaigų, bibliotekų, muziejų, kultūros centrų iš 50 savivaldybių.

 

2016 m. programos

„Lietuvių tradicijos, papročiai bei šventės“ (įvykdyta)
Programos esmė ir paskirtis – ugdyti poreikį domėtis lietuvių etnokultūros paveldu, puoselėti tradicijų ir papročių tęstinumą.
Programos turinys remiasi kalendorinėmis lietuvių šventėmis, tradicijomis ir papročiais. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalendorinių, apeiginių dainų, šokių, žaidimų. Lietuvių pasakų su dainuojamaisiais intarpais inscenizavimas plės vaikų saviraiškos galimybes. Vaikai įgis suvokimą apie lietuvių tradicijas, papročius, jų ryšį su gyvenimo tėkme, išmoks gerbti tautos vertybes, didžiuosis savo kalba ir kultūra, pažins jos unikalumą pasaulio kultūros kontekste, galės kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir tiesiog gerai praleisti laiką su bendraamžiais, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras, Aukštuvių g. 4, Lančiūnava, Kėdainių r.
Vadovė Irena Paragienė, tel. 8 618 73120, el. p. kultlanciunava@gmail.com


„Per šokį atrandu save“ (įvykdyta)
Programa skirta 8–16 metų vaikams, norintiems išreikšti save šokyje. Programos metu dalyviai gaus visapusišką informaciją apie šokio stilius ir tendencijas, galės save išreikšti per šokį, kas įgalins labiau domėtis šokiu, suprasti sąsajas su gyvenimu, padės formuoti pozityvų požiūrį į individualybės raišką ir komunikavimo galimybes.
Programos metu dalyviai gilins ne tik asmenines (savęs pažinimas, kryptingas tikslo siekimas), socialines (bendrauti, būti atsakingam), kūrybines (aktyviai ir kūrybingai veikti), komunikavimo (tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą), pažinimo (plėsti akiratį), bet ir dalykines (šokio kultūros ir raiškos bei kūno plastikos) kompetencijas.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius, V.Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.
Vadovė Žydrė Jasudavičienė, tel. 8 614 75379, el. p. zydrej.jasudaviiene2@gmail.com


„Per vaikystę keliauju su daina“(įvykdyta)
Programos esmė – ugdyti vokalinius gebėjimus, kūrybišką, aktyvią vaiko asmenybę, gebančią dalyvauti aplinkos muzikiniame gyvenime.
Programos veiklos bus vykdomos trimis kryptimis: vokalinių įgūdžių lavinimas; meniškas kūrinių interpretavimas; emocinių gebėjimų sceninėje kultūroje raiška.
Šia programa siekiama tenkinti ir plėtoti vaikų individualius meninius poreikius, veiksmingai padėti ugdytis kūrybiniams bei emociniams vaiko gebėjimams, turtinti emocinę patirtį.
Vieta – Sirutiškio bendruomenės centras, Nevėžio g., Sirutiškis, Kėdainių r.
Vadovė Aušra Kazlauskienė, tel. 8 699 26260, el. p. nefausra@gmail.com

 

 „Šuldu buldu kakaryko“ (įvykdyta)
Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Gintarė Brazinskienė, tel.8 614 65505, el. p. gintarebrazinskiene@gmail.com

 

„Choras, daina ir aš“ (įvykdyta)
Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamų emocijų, kurios tiesiogiai įtakos gerą vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius, Nociūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.
Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com


„Teatras – savęs pažinimo ir raiškos būdas“ (įvykdyta)

Užsiėmimų metu, vadovaujant programos vadovui, ugdytiniai modeliuos įvairias gyvenimiškas situacijas, jiems pažįstamas, atrasdami ryšį tarp teatro ir gyvenimo. Tokiu būdu bus formuojama pozityvi asmenybė. Programos dalyviai galės išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškint skirtingus požiūrius į moralės ar socialinio gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save; komunikuodami tarpusavyje mokiniai ugdysis gebėjimus suprasti kitus, kas praplės jų raiškos galimybes.
Programos dalyviai galės reflektuoti, analizuoti, ieškoti naujų teatrinės raiškos galimybių ir jas įprasminti, kas įgalins teigiamus asmenybės pokyčius.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai

 

 

Kūrybiškumo sodas – judesio raiška, improvizacija, savirealizacija“ (įvykdyta)
Šokis – tai galimybė ne tik išmokti šokti, bet ir būdas plėtoti menines, fizines, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Programa skirta vaikams, norintiems save išreikšti šokyje ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą nusiteikimą ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, atkartoti jį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, kilusias dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose. Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo etnochoreografijos iki šiuolaikinio šokio judėjimo technikų. Ši praktika bus perkelta į mini šokio spektaklį, kurio idėją, struktūrą, formą, siužetą kurs ir inicijuos patys vaikai.
Vieta – Kėdainių kultūros centras, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai
Vadovė Raminta Matulytė-Šilienė, tel. 8 645 83433, el. p ramintasiliene@gmail.com

 

 

2015 m.

Programos vykdytos Kėdainių kultūros centre (J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai).
Programos vykdytos 2015 m. spalio–gruodžio mėn.
Programas finansavo Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

 

„Etninės kultūros programa vaikams „Šuldu buldu kakaryko“ (įvykdyta)

Etninės kultūros programos vaikams esmė – ugdyti liaudies meno bei kūrybos poreikį, puoselėti ir populiarinti etnokultūrinį paveldą.
Pagrindinę programos dalį sudaro Kėdainių krašto etninės kultūros pažinimas (dainuojamoji tautosaka, choreografinis folkloras, rateliai, žaidimai, smulkioji tautosaka) ir vaiko, kaip liaudies kūrybos atlikėjo, ugdymas.
Programos dalyviai įgis suvokimą apie papročius, kalendorinių švenčių ir ritualų sąsajas su gyvenimo tėkme, išmoks kūrybiškai dalyvauti šeimos, bendruomenės šventėse ir kasdienybėje, lavins pilietiškumo, tautiškumo, socialinius, dvasinius gebėjimus, įgis etnokultūrinių kompetencijų.

Vadovė Gintarė Brazinskienė, tel.8 614 65505, el. p. gintarebrazinskiene@gmail.com

Savaitės dienos ir valandos:
antradienis 14–16 val.,
penktadienis 14–16 val.

 

„Choras, daina ir aš“ (įvykdyta)

Programos esmė – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.
Programos veiklos bus vykdomos trims kryptimis: dainavimo technikos lavinimas; chorinių kūrinių interpretavimas; atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Vaikai ugdys asmenines ir bendrąsias muzikines kompetencijas, sustiprins vokalinius gebėjimus ir dainavimo įgūdžius, gaus teigiamos emocijos, kurios tiesiogiai įtakos gero vaiko savijautą, turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.

Vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628, el. p. daiva.makutiene@gmail.com

Savaitės dienos ir valandos:
pirmadienis 17–19 val.,
antradienis 16–17 val.
trečiadienis 17–19 val.,
ketvirtadienis 16–17 val.

 

„Teatras – savęs pažinimo ir raiškos būdas“ (įvykdyta)

Programa skirta vaikams ir jaunimui, kuriems yra svarbu išreikšti save aktyviai, – savotiška vaidybinių gebėjimų forma. O tai yra teatras. Kasdieniniame gyvenime teatro yra daug ir įvairaus.
Užsiėmimų metu, vadovaujant programos vadovui ugdytiniai modeliuos įvairias gyvenimiškas situacijas, jiems pažįstamas, atrasdami ryšį tarp teatro ir gyvenimo, – tokiu būdu bus formuojamas pozityvus asmenybės ugdymas. Programos dalyviai galės išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškint skirtingus požiūrius į moralės ar socialinio gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save; komunikuodami tarpusavyje mokiniai ugdysis gebėjimus suprasti kitus, kas praplės jų raiškos galimybes.
Programa jos dalyviams suteiks galimybę reflektuoti, analizuoti, ieškoti naujų teatrinės raiškos galimybių ir jas įprasminti, kas įgalins teigiamus asmenybės pokyčius.

Vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65321, el. p. kkcpavaduotoja@gmail.com

Savaitės dienos ir valandos:
pirmadienis 15–17 val.,
trečiadienis 15–17 val.

 

„Kūrybiškumo sodas – judesio raiška, improvizacija, savirealizacija“ (įvykdyta)

Šokis – tai galimybė ne tik išmokti šokti, bet ir būdas plėtoti menines, fizines, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Programa „Kūrybiškumo sodas – judesio raiška, improvizacija, savirealizacija“ skirta vaikams, norintiems save išreikšti šokyje, ir apimanti svarbiausias šokio žinias, veiklas ir principus. Dalyvavimas programoje padės formuoti teigiamą nusiteikimą ir norą domėtis šokiu, įgyti šokio žinių ir gebėjimų šokti, kurti, stebėti ir suprasti šokį, atkartoti jį, išsakyti ir pagrįsti savo įspūdžius, nuomonę ar mintis, kilusias dalyvaujant įvairiose šokio programos veiklose. Programoje daug dėmesio bus skiriama šokio sąsajoms su kasdieniu gyvenimu. Dalyviai mokysis įžvelgti ir pritaikyti įgytą šokio patirtį, siekiant karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius bei kultūrinius poreikius. Taip pat gilins supratimą įvairiuose šokio stiliuose – nuo etnochoreografijos iki šiuolaikinio šokio judėjimo technikų. Ši praktika bus perkelta į mini šokio spektaklį, kurio idėją, struktūrą, formą, siužetą kurs ir inicijuos patys vaikai.

Vadovė Raminta Matulytė-Šilienė, tel. 8 645 83433, el. p. ramintasiliene@gmail.com

Savaitės dienos ir valandos – šeštadienis 12–15 val.