Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

2023 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamos
2023 m. vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų
programos:

„DraugAukim!“ (įvykdytas) 
Programos vadovė – Kristina Kulbienė
Registruotis tel. +370 617 34720
Suma – 1200 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 19–23 d.
Įgyvendinimo vieta – Sirutiškio bendruomenės centras
Programa skirta Sirutiškio, Kalnaberžės ir aplinkinių k. 6-12 metų vaikams.
Programos veiklos: edukacinės (Baltojo lokio eksperimentai, dailės terapija, Ozobot robotai, aitvarų gamyba), kūrybinės (EKO dirbtuvės, Sirutiškio dvaro fotografavimas ir nuotraukų eksponavimas), etnokultūrinės („Močiutės darželio“ sodinimas, Joninių tradicijų ir papročių pristatymas), sveikos gyvensenos skatinimo (bendras pavakarių gaminimas iš vietoje užaugintų, sveikatai palankių produktų), fizinio aktyvumo (futbolas, krepšinis, tinklinis ir kt.)

PROGRAMOS ATASKAITA

Birželio 19–23 d. Sirutiškio bendruomenės centre vyko bendro pobūdžio vaikų vasaros stovykla „DraugAukim!“.

Pasiekti rezultatai:
Programos dalyvių skaičius dalyviai 23
Suorganizuotų edukacinių veiklų / val. skaičius vnt./ val. 4 / 6
Suorganizuotų kūrybinių veiklų / val. skaičius vnt. / val. 4 /6
Suorganizuotų etnokultūrinių veiklų / val. skaičius vnt. / val. 2 / 6
Suorganizuotų sveikos gyvensenos veiklų / val. skaičius
(komandiniai žaidimai, fizinis aktyvumas lauke) vnt. / val. 4/ 6
Suorganizuotų asmenines kompetencijas, socialinę atsakomybę ugdančių
veiklų / val. skaičius vnt./ val. 3 / 5

Stovykloje vaikai pasigamino įvairių įdomių dirbinių, kuriuos vėliau bus galima panaudoti buityje.
Kiekvieną dieną organizavome judriuosius ir protinius žaidimus, lavinančius reakciją, loginį mąstymą.
Programos stiprioji pusė yra tai, kad pavienių, netgi vienas kito nepažįstančių vaikų grupė stovyklos eigoje pradėjo formuotis į komandą, kurios užuomazgos padės ateityje, dirbant su šiais vaikais.
Atsirado grupės teigiami lyderiai, kurie rodo sektiną pavyzdį. Išaugo stovyklos dalyvių savivertė, socialumas, pasitikėjimas savimi, sustiprėjo bendrieji įgūdžiai ir žinios; padidėjo bendradarbiavimo, darbo komandoje kompetencijos; sustiprėjo žinios, susijusios su tvariu naudojimu, ekologija, klimato kaitos įtaka žmogui ir gamtai; vaikai įgijo/sustiprino kompetencijas informacinių technologijų, robotikos srityse. Dirbdamas, žaisdamas, dalyvaudamas užsiėmimuose, ar paglobodamas mažesnį už save kiekvienas vaikas atranda galimybę pasijusti svarbiu, vertinamu ir reikalingu.
Vaizdinė medžiaga https://www.facebook.com/profile.php?id=100063169393404)

„Pas močiutę augau“ (įvykdytas)
Programos vadovė – Rūta Auškalnytė
Registruotis tel. +370 638 28918
Suma – 1500 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 17–21 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Programa skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams (7–10 m.).
Programos veiklos: edukacinės („Lietuvių liaudies dainos“, „Lietuvių liaudies šokiai“,
„Savadarbiai piemenų instrumentai“, „Juostelės pynimas“, pasidainavimai, muzikavimas
įvairiais instrumentais (skudučiai, lumzdeliai, kanklės), edukacinės veiklos Arnetų name);
kūrybinės (susipažinimo žaidimai, „Mano kraštas“, „Piešimas spalvotu smėliu“, dienos
refleksija); sportinės (judrieji žaidimai, „Etnosportas“, „Kur mano šaknys“) ir pažintinės
(išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų, Ekskursija po Kėdainių senamiestį su gidu).

PROGRAMOS ATASKAITA

Liepos 17-21 dienomis, Kėdainių kultūros centre vyko vaikų dienos stovykla „Pas močiutę augau“ (vad. Rūta Auškalnytė). Stovyklos metu vaikai mokėsi aukštaitiško tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų, išbandė etnosporto rungtis. Taip pat piešė spalvotu smėliu, gamino darbelius gratažo technika. Stovyklos dalyviai taip pat susipažino su liaudies instrumentais – kanklėmis, skudučiais, šiaudo birbynėmis ir kt. Turėjo edukacijas Arnetų name, ekskursiją po Kėdainių senamiestį. Buvo suorganizuotas koncertas ir darbų paroda tėvams. Taip pat, vyko į Lietuvos liaudies buities muziejų, kur buvo aplankyta aukštaičių gryčia, dalyvavo edukacijoje „O, kai aš pas promočiutę buvau“. Dalyviai pasivažinėjo arklio traukiamu vežimu, ragavo tautinio paveldo produktus, išbandė senovinius darbus, pamatė kaip buvo švenčiamos šventės.
 

„Smagūs atradimai“ (įvykdytas)
Programos vadovė – Daiva Makutienė
Registruotis tel. +370 683 93501
Suma – 1390 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 25–28 d., rugpjūčio 1–5 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius
Programa skirta Nociūnų ir aplinkinių kaimų vaikams (6–14 m.) ir karo pabėgėlių iš
Ukrainos į Pelėdnagių seniūniją atvykusių šeimų vaikams.
Programos veiklos: edukacinės („Tapymas spalvotu smėliu“, „Ekologiškas plastilinas-
modelinas“, „Mandalos ant drobės ir ant popieriaus“, „Literatūriniai pusryčiai“), kūrybinės
(dainavimas, plastikos užsiėmimai; piešimas flomasteriais, guašu ir akvarele,) ir judrieji
žaidimai.

PROGRAMOS ATASKAITA

Liepos 25–28 d., rugpjūčio 1–5 d. Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriuje vyko vaikų vasaros stovykla „Smagūs atradimai“, kurioje dalyvavo 40 vaikų.
Programos „Smagūs atradimai“ metu dalyviai mokėsi bendrauti ir draugiškai dirbti grupelėse; piešė spalvotu smėliu, kūrė paveikslus iš plastilino ant kartono, piešė paveikslus spalvotomis kreidelėmis ir guašu tapė kaimą, piešė ant drobės Mandalas, iš spalvotų vilnonių siūlų gamino gėlės žiedus; žaidė, sportavo, dainavo ir šoko. Didelis dėmesys buvo skiriamas kūrybiškumui, vaikų gebėjimų atskleidimui.
Stovyklos atidarymo dieną dalyviai susipažino su stovyklos programa, nupiešė pavadinimą, sukūrė taisykles ir dainavo stovyklos himną. Kiekvienas rytas prasidėdavo muzikine mankšta ir pasisveikinimu; kasdien vyko įvairios sportinės estafetės. Arbatos pertraukėlių metu vaikai patys serviravo stalą, tepėsi sumuštinius. Liepos 31 d. suorganizuota išvyka į Anykščius („Labirintų parkas“ ir „Basakojų takas“).
Kitos edukacinės veiklos: „Mokslinis šuo „Atradėjas“, karamelinių saldainių gamyba, „Afrikos būgnai“ ir „Burbulų Dėdės šuo“. Stovyklos metu parengta ir pristatyta koncertinė programa „Jaunieji talentai“ ir įvairių kūrybinių darbų paroda.
Įgyvendinti visi programos „Smagūs atradimai“ numatyti tikslai ir uždaviniai.

Programos veiklos:
1 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.616447867256494&type=3
2 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1008753900104786&type=3
3 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.667346631617805&type=3
4 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.197484353044963&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.700579111845990&type=3
Išvyka į Anykščius:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.297196412832377&type=3
5 programos diena
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.859997738884379&type=3
6 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.184384371309356&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.5972586232847688&type=3
7 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.951258502768314&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.9860508130657751&type=3
8 programos diena:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.822263039301378&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.241575545455837&type=3
Programos „Jaunieji talentai“ pristatymas:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1299166754328072&type=3


Susitikimų ciklas „(Ne)pirmas kartas Kėdainiuose“
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisieriai Daiva Burinskytė-Valdmonė, Asta Bartkuvienė, Valentinas Abarius
Suma – 2 300 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. rugsėjo mėn.– gruodžio mėn.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Projekto tikslas – kurti prasmingą žmonių laisvalaikį, skatinant jų kultūrinę savimonę, suteikiant
galimybę akis į akį susipažinti su Aukštaitijos kraštą garsinančiais kolektyvais ir asmenybėmis.
Projekto veiklos:
Susitikimas su kino ir teatro aktoriumi, režisieriumi Albinu Kėleriu. Jo kūrybos pristatymas,
diskusija su žiūrovais;
Susitikimas su Rokiškio kultūros centro Priemiesčio padalinio Bajoruose lėlių teatru „Čiz“, vadovė
Nijolė Čirūnienė, spektaklio pristatymas, diskusija su žiūrovais;
Susitikimas su muzikantu, kapelos „Sadūnai“ lyderiu Gintaru Andrijausku. Koncertinė programa
grojant su mandolina, diskusija su žiūrovais;
Susitikimas su Biržų krašto tautodailininkų draugijos nariais, pirmininkas Kęstutis Preidžius,
diskusija apie kūrybą, draugijos eksponuojamos parodos pristatymas;
Susitikimas su Utenos krašto tautodailininke Odeta Tumėnaitė-Bražėniene ir ir dukra Adele
Bražėnaite-Gančiere. Jų bendros lino ir medžio raižinių parodos „Linkėjimai iš Aukštaitijos“,
autorinių knygų pristatymas ir supažindinimas su lino ir medžio raižinių kūrybos procesu;
Susitikimas su Kupiškio kultūros centro tradicinių muzikos instrumentų ansambliu „Kupiškio
krošto muzikontai“, vadovė Alma Pustovaitienė, koncertinės programos pristatymas, diskusija su
žiūrovais.

Edukacijų ciklas jaunimui „Procesas“
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisieriai Daiva Burinskytė-Valdmonė, Valentinas Abarius
Suma – 1 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. rugsėjo mėn.– gruodžio mėn.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Projekto tikslas – gilinti Kėdainių miesto jaunimo žinias apie kultūros ir profesionalaus meno
procesus, dalyvaujant profesionalių menininkų praktinėse edukacinėse veiklose.
Projekto veiklos:
Šiuolaikinės klounados praktinė edukacija „Klounados pažinimas“, ves aktorius, režisierius,
klounas Žilvinas Beniušis;
Performatyvaus meno praktinė edukacija, ves tarpdisciplininio meno kūrėja Daina Pupkevičiūtė;
Kino meno praktinė edukacija „Filmo kūrimo dirbtuvės „Dėmesio – filmuojam!ׅ“, ves režisierius
Antanas Gluskinas;
Architektūros praktinė edukacija „Susipažink su Kėdainių miesto architektūra“, ves architektė Eglė
Januškienė;
Muzikos praktinė edukacija „Skambesio stebuklas“, ves kompozitorius, muzikantas,
instrumentalistas Aleksėjus Sapiego.

„Rudens lygiadienio šventė“
Projekto vadovė Jolanta Stašinskienė
Veiklų režisierė Jolanta Stašinskienė
Suma – 1 600 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. rugpjūčio 1 d.–rugsėjo 30 d.
Įgyvendinimo vieta – Labūnavos stadionas
Projekto tikslas – ugdyti Labūnavos gyventojų tautinę savimonę, propaguoti etninės kultūros, kaip
svarbios visuomenei vertybės, sampratą.
Projekto veiklos:
Edukacinė veikla ,,Žolynų akademija“;
Edukacinė veikla ,,Baltų raštai“;
Etno kiemelis;
Renginys „Rudens lygiadienio šventė“.

„Susitikimai su klasika“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Veiklų režisierė Nijolė Dilkienė
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. gegužės mėn.–rugpjūčio mėn.
Įgyvendinimo vieta – Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, M. Daukšos viešosios
bibliotekos Surviliškio struktūrinis teritorinis padalinys, Surviliškio Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia,
asociacija „Surviliškio bendruomenė“
Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau žmonių į kultūrines veiklas, priartinant kultūros paslaugas
prie žmogaus, stiprinant kultūros, ugdymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų glaudesnį
bendradarbiavimą.
Projekto veiklos:
Edukacinė-patyriminė veikla „Nuo Bacho iki Bethoveno“;
Susitikimas su styginių dueto „DuoViola“ atlikėjais Laimiu Krunglevičiumi ir Gertrūda Beinaryte
Krunglevičiene;
Styginių dueto „DuoViola“ koncertinė programa;
Susitikimas su saksofonininku Danieliumi Praspaliausku;
Saksofonininko Danieliaus Praspaliausko koncertinė programa;
Solistės Juditos Leitaitės klasikinės muzikos koncertas.

PROGRAMOS ATASKAITA

Bendras projekto dalyvių skaičius: 50
Bendras įgyvendinto projekto renginių žiūrovų skaičius: 211
Birželio 2 d. 12 val. vyko edukacinė-patyriminė veikla „Nuo Bacho iki Bethoveno“, skirta vaikams ir jaunimui. Tai pirmasis renginys iš projekto „Susitikimai su klasika“, kurį surengė projekto partneris Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. Vykome į Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią, kur lektorė, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos mokytoja Audronė Vizgirdienė, trumpai apžvelgė Bacho ir Bethoveno kūrybą, supažindino su to laikmečio populiariais instrumentais vargonais ir fisharmonija. Jaunimas galėjo patys realiai pamatyti, paliesti ir net išgirsti fisharmonijos skambesį.
Edukaciją užbaigėme aptarimu, atsakant į pateiktus klausimus.
Birželio 11 d. 12 val. vyko susitikimas su styginių dueto „DuoViola“ atlikėjais Laimiu Krunglevičiumi ir Gertrūda Beinaryte-Krunglevičiene, kurį surengė projekto partneris M. Daukšos viešosios bibliotekos Surviliškio padalinys. Atlikėjai papasakojo apie save, savo kelią muzikos link, atsakė į užduotus klausimus.
Birželio 11 d. 13 val. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, po Šv. mišių, vyko styginių dueto „DuoViola koncertinė programa.
Liepos 23 d. 11.30 val. Surviliškio seniūnijos patalpose vyko susitikimas su saksofonininku Danieliumi Praspaliauskiu, kurį surengė projekto partneris asociacija „Surviliškio bendruomenė“. Atlikėjas Danielius Praspaliauskis papasakojo apie save, savo kelią muzikos link, atsakė į užduotus klausimus.
Liepos 23 d. 13 val. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, po Šv. mišių, vyko saksofonininko Danieliaus Praspaliauskio koncertinė programa.
Rugpjūčio 20 d. 13 val. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, po Šv. mišių, vyko solistės Juditos Leitaitės klasikinės muzikos koncertas.
Mecosopranas Judita Leitaitė – viena ryškiausių ir aktyviausių Lietuvos kamerinės muzikos atlikėjų, tarptautinių konkursų laureatė. Dainininkė aplankė ir koncertavo daugiau nei 200 bažnyčių Lietuvoje ir apie 100 Skandinavijoje. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje solistė Judita Leitaitė, klasikinės muzikos koncertinę programą atliko kartu su dukra, smuikininke Paulina Daukšyte-Šereckiene.
Norime, kad taptų tradicija, pristatyti įvairaus žanro profesionalaus meno kolektyvus ir atlikėjus. Profesionalaus meno sklaidos projektai vietos bendruomenėje, padeda plėtoti ir vystyti bendradarbiavimo ryšius su kultūros, ugdymo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, skatina bendradarbiavimą tarp profesionalaus meno atstovų, įtraukiant vietos bendruomenės dalyvius (ypač jaunimą), suteikia galimybę sužinoti apie klasikinės muzikos žanrą, išgirsti profesionalios muzikos atlikėjų koncertus.

Meninio vyksmo festivalis „Formos’23“
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisieriai Valentinas Abarius ir Daiva Burinskytė-Valdmonė
Suma – 11 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. kovo 20 d.– birželio 30 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras, Kėdainių senamiestis
Projekto tikslas – skatinti profesionalaus meno sklaidą, kultūrinių raiškų pažinimą ir įvairovę
Kėdainių rajone, sudarant sąlygas menininkams kurti ir pristatant Kėdainių krašto bendruomenei
įvairias meninės raiškos formas bei jaunus, profesionalius menininkus.

Apie projektą:
Projektas „Meninio vyksmo festivalis „Formos’23“ skatina kultūrinį pažinimą, sklaidą. Projekto dalyviai jauni, talentingi, profesionalūs menininkai. Šiuo projektu menininkai skatinami kurti (tarpdisciplininės rezidencijos), o Kėdainių krašto gyventojai susipažinti su skirtingomis meninės raiškos formomis ir išraiškomis. Projektu siekiama skleisti žinią apie jaunuosius menininkus ir jų kūrybą, sudaryti sąlygas kurti ir demonstruoti savo kūrinius.

Projekto veiklos:
Performanso menininkės Vaidos Tamoševičiūtės, medijų menininko Arnio Aleinikovo tarpdisciplininė meno rezidencija, rezidencijoje sukurto kūrinio eskizo pristatymas; Aktorės Ievos Brikės ir instaliacijų menininko Pauliaus Jakubėno tarpdisciplininė meno rezidencija,
rezidencijoje sukurto kūrinio eskizo pristatymas; Šiuolaikinio šokio šokėjos Indrės Puišytės-Šidlauskienės ir kostiumų dailininkės Radvilės Kisieliūtės-Kaikarienės tarpdisciplininė meno rezidencija, rezidencijoje sukurto kūrinio eskizo pristatymas; Robertos Činikaitės Audiovizualinės instaliacijos „Skaitmeninis identitetas“; Vilniaus miesto teatro MMLAB šokio instaliacija „Šokis objektui ir šeimai“; „Apeirono teatras“ spektaklis „Ašmenys“, rež. Giedrė Gudelytė; Monospetaklis „Avinai“, rež. Justas Tertelis; Poezijos skaitymai „Tarp“, skaitys aktorė Justina Smieliauskaitė; Grupės „Superkoloritas“ koncertas.

Renginių ciklas „(At)rask meną“
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisierės Asta Bartkuvienė ir Daiva Burinskytė-Valdmonė
Suma – 13 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. gegužės 2 d.–rugsėjo 15 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių rajonas
Projekto tikslas – skatinti profesionalaus meno pažinimą ir sklaidą, kultūrinį turizmą ir viešųjų
erdvių įveiklinimą, aktualizuojant Nevėžio upės svarbą Kėdainių krašto žmonių gyvenime.

Apie projektą:
Renginių ciklas „(At)rask meną“ aktualizuoja Nevėžio upės Kėdainių krašto gyventojams svarbą įvairiais istoriniais, kultūriniais laikotarpiais, stiprina vienos identitetą, skatina profesionalaus meno pažinimą ir sklaidą, kultūrinį turizmą ir viešųjų erdvių įveiklinimą.

Projekto veiklos:
Forumas „Nevėžio svarba. Vakar ir šiandien“ (dalyvauja kraštotyrininkas Rytas Tamašauskas, etnografė Regina Lukminienė, istorikė Audronė Pečiulytė, romano „Fata morgana“ autorė Sonata Dirsytė; Kanklių dueto (Aušrinė Ulinskaitė ir Viktorija Gečaitė) koncertinė programa; Kauno šokio teatro „Aura“ šokio spektaklis „Norėčiau būt paparčio žiedu“, Kėdainių miesto parke. Asociacijos „Teatronas“ mono spektaklis „Skambutis tėvui“; Styginių dueto (Ieva Pranskutė (smuikas) ir Mislav Bajković (violončelė) koncertinė programa; Pianisto Dariaus Mažinto koncertinė programa „Šopeno Noktiurnas“; Kauno miesto kamerinio teatro muzikinis spektaklis vaikams „7 ratai“;
Gitaristo Viktoro Diawaros, atlikėjos Lauritos Peleniūtės koncertinė programa „Elektroninės sutartinės“.

Folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisierė Regina Lukminienė
Suma – 10 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2023 m. liepos 10 d.– spalio 6 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių senamiestis
Projekto tikslas – pristatyti Aukštaitijos etnokultūrinį paveldą, stiprinant vietos kultūrinį
identitetas, ugdant gilesnį etninės kultūros pažinimą ir skatinant suvokti regioninį tradicijų
išskirtinumą ir svarbą.

Apie projektą:
Folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ tai gyvąją tradiciją puoselėjantis projektas, kurio
pagrindinė funkcija Aukštaitiškos etninės kultūros pažinimas, sklaida ir populiarinimas.

Projekto veiklos:
Folkloro specialistės Nijolės Grivačiauskienės paskaitos „Tradicinio aukštaitiškojo dainavimo
pradmenys. Sutartinių pradžiamokslis“;
Seminaras ,,Aukštaičių identiteto paieškos“;
Kupiškio folkloro klubo „Kupkėmis“ etnografinis vaidinimas „Galingas miežio grūdas“;
Aukštaitijos folkloro ansamblių koncertai;
Pagrindinis Aukštaitijos folkloro ansamblių koncertas;
Edukacijos–degustacijos Truskavos bendruomenės centro „Razavų virtinių gamyba“ ir Krakių
kultūros centro „Svetainė“;
Koncertinė edukacinė FOLK TRIO programa „Legendos apie mus“;
Naktišokių vakaronė su tradicine kapela „Ratilai“.

Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ (Kėdainių kultūros centras
partneris Kėdainių rajono savivaldybės projekte)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisieriai Valentinas Abarius, Asta Bartkuvienė, Genovaitė Gustytė
Suma – 4 000 Eur
Projekto veiklos data – 2023 m. gegužė–vasaris
Įgyvendinimo vieta – Kėdainiai
Projekto uždavinys – prisidėti prie savivaldybės lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių
piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje.
Kėdainių kultūros centro (partnerio) veiklos tikslas projekte – stiprinti tarpkultūrinį
bendradarbiavimą, sąmoningumą, skatinant pažinti vietines kultūrines tradicijas ir sėkmingai į jas
integruojantis.

Projekto veiklos:

Tarptautinės šeimos dienos šventė;
Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė;
Agurkų festivalis;
Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos minėjimas;
Užgavėnių šventei;
3 lietuvių ir ukrainiečių draugystės vakarams.


2022 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai

 Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro finansuota programa:

„Mokymų ciklas „Mes – bendruomenė“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisierė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Suma – 600 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. rugsėjo 6 d. – gruodžio 15 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Projekto tikslas – gilinant psichologines žinias, gerinti Kėdainių kultūros centro darbuotojų komandos formavimo, komandinio darbo įgūdžius ir psichoemocinę būseną, surengiant mokymų ciklą „Mes – bendruomenė“.
Projekto veiklos:
Rugsėjo 22 d. 16 val. Teatro terapija
Rugsėjo 23 d. 15 val. Streso valdymas. Relaksacija
Rugsėjo 30 d. 15 val. Streso valdymas. Relaksacija
Spalio 4 d. 17 val. Kas sąlygoja mūsų vienokį ar kitokį elgesį. Verbaliniai ir neverbaliniai bendravimo būdai
Spalio 11 d. 17 val. Emocijų, jausmų, nuotaikų įvairovė. Kaip juos atskirti, įvardinti
Spalio 18 d. 17 val. Pykčio suvaldymo būdai
Spalio 25 d. 17 val. Nerimas ir baimės. Kuo šie jausmai skiriasi? Kaip išmokti su jais susitvarkyti?
Spalio 27 d. 15 val. Dailės terapija. Plastilinas
Lapkričio 8 d. 17 val. Savęs vertinimo sąvoka, svarba tarpusavio bendravimui bei konfliktų sprendimui
Lapkričio 15 d. 17 val. Savigarbos ugdymas
Lapkričio 22 d. 17 val. Savęs tobulinimosi plano kūrimas
Lapkričio 29 d. 17 val. Konfliktų atsiradimų priežastys
Gruodžio 6 d. 17 val. Kuo skiriasi konstruktyvus konfliktas nuo destruktyvaus
Gruodžio 13 d. 17 val. Konfliktų sprendimo strategijos

__________________________________________________________________________________________________

Programos „Mokymų ciklas „Mes – bendruomenė“ ataskaita

Programos „Mokymų ciklas „Mes – bendruomenė“ metu nuo rugsėjo 22 d. iki gruodžio 13 d. Kėdainių kultūros centro darbuotojams vyko psichologinių žinių gilinimo mokymai, dailės ir teatro terapijų bei relaksacijos užsiėmimai.

Teatro ir dailės terapijų metu programos dalyviai buvo supažindinti su teatro ir dailės terapijų sąvokomis ir metodais, sužinojo teatro bei dailės terapijų ir edukacijų panašumus ir skirtumus, užsiėmė grupine teatro terapijos veikla.

Relaksacijos užsiėmimų metu dalyviai buvo supažindinti su streso valdymo būdais ir relaksacijos metodais, juos išbandė.

Psichologinių žinių gilinimo mokymų metu programoje dalyvavę Kėdainių kultūros centro darbuotojai buvo supažindinti su sąmoningo bendravimo principais, emocijų, jausmų ir nuotaikų skirtumais, bei jų įtaka bendravimui, pykčio emocijos poveikiu, jo žala ir nauda bendrai savijautai, išmoko praktiškai taikyti pykčio valdymo būdus. Programos dalyviai sužinojo apie nerimo ir baimės žalą bendravimui su kitais žmonėmis bei žmogaus emociniam fonui, nerimo ir baimės valdymo būdus, realistiško savęs vertinimo svarbą bendravimui su kitais žmonėmis. Dalyviai gavo žinių apie aukšto ir žemo savigarbos lygio fizinei ir psichologinei sveikatai įtaką, apie savigarbos ugdymo metodų taikymo būdus bei apie savęs tobulinimo plano kūrimo metodus ir struktūrą. Taip pat susipažino su konfliktų atsiradimo priežastimis, jų tipais, konflikto sprendimo strategijomis, išmoko jomis veiksmingai naudotis.

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje vyko programos dalyvių refleksija, patys dalyviai vertino veiklų efektyvumą. Mokymų ciklo „Mes – bendruomenė“ metu dėl įgytų naujų žinių, gebėjimų ir efektyvaus jų panaudojimo pagerėjo Kėdainių kultūros centro darbuotojų komandos formavimo ir komandinio darbo įgūdžiai, psichoemocinė būsena, padidėjo pasitikėjimas savimi ir darbo našumas, sumažėjo patiriamo streso lygis.

__________________________________________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuoti projektai:

„Susitikimų ciklas „(Ne)pirmas kartas Kėdainiuose“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisierės Daiva Urbonienė, Daiva Burinskytė-Valdmonė
Suma – 700 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. birželio 27 d. – gruodžio 16 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Projekto tikslas – kurti prasmingą žmonių laisvalaikį skatinant jų kultūrinę savimonę, suteikiant galimybę akis į akį susipažinti su kultūros lauko veikėjais.
Numatomos projekto veiklos:
Spalio 16 d. 14 val. susitikimas su fotografu Vigantu Giedraičiu, Neringos folkloro ansamblio „Giedružė“, vadovė Audronė Bružinskienė, koncertinė programa.
Lapkričio 6 d. 14 val. susitikimas su poete Dalia Teišerskyte.
Lapkričio 20 d. 14 val. susitikimas su lektore, baltiškųjų apeigų organizatore Daiva Šeškauskaite, interaktyvi edukacija apie baltų tikėjimą ir papročius.

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Susitikimų ciklas „(Ne)pirmas kartas Kėdainiuose“ ataskaita

Spalio 16 d. – lapkričio 20 d. Kėdainių kultūros centre vyko projekto „Susitikimų ciklas „(Ne)pirmas kartas Kėdainiuose“ veiklos: susitikimas su fotografu Vigantu Giedraičiu, Neringos folkloro ansamblio „Giedružė“, vadovė Audronė Bružinskienė, koncertinė programa, susitikimas su poete Dalia Teišerskyte, susitikimas su lektore, baltiškųjų apeigų organizatore Daiva Šeškauskaite, interaktyvi edukacija apie baltų tikėjimą ir papročius. Projekto metu Kėdainių krašto gyventojai besidomintys kultūriniais reiškiniai turėjo galimybę susitikti, susipažinti ir padiskutuoti su kultūros lauko atstovais, su jais gyvai pabendrauti ir išvysti jų kuriamus kultūrinius produktus, gilinti savo supratimą apie kultūrinius reiškinius, jų ypatumus.

__________________________________________________________________________________________________

„Vizualiojo meno edukacinių veiklų ciklas „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Veiklų režisierė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. birželio 27 d.–gruodžio 16 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus Kėdainių krašto gyventojų kūrybiškumą, plečiant žinias apie vizualųjį meną.
Numatomos projekto veiklos:
Spalio 3 d. 18 val. Astos Fedaravičiūtės-Jasiūnės vedama edukacinė veikla „Sapnų gaudyklių kūrimas“
Spalio 17 d. 18 val. Astos Fedaravičiūtės-Jasiūnės vedama edukacinė veikla „Šaltosios batikos subtilybės“
Spalio 27 d. 18 val. Marijos Burneikienės vedama edukacinė veikla „Origami“
Lapkričio 10 d. 14 val. Marijos Burneikienės vedama edukacinė veikla „Spalvų ir kompozicijos pagrindai“
Lapkričio 23 d. 14 val. Aušros Žemaitienės (Kėdainių kultūros centro dailininkės) vedama edukacinė veikla „Muzikos ir dailės sąsajos֧“
Lapkričio 30 d. 14 val. Aušros Žemaitienės (Kėdainių kultūros centro dailininkės) vedama edukacinė veikla „Spalvotų pieštukų galimybės“

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Vizualiojo meno edukacinių veiklų ciklas „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ ataskaita

Spalio 3 d. – lapkričio 30 d. Kėdainių kultūros centre vyko 6 projekto „Vizualiojo meno edukacinių veiklų ciklas „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ edukacinės veiklos. Tai „Sapnų gaudyklių kūrimas“ bei „Šaltosios batikos subtilybės“, vedė Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė, „Origami“ ir „Spalvų kompozicijos pagrindai“, vedė Marija Burneikienė, „Muzikos ir dailės sąsajos“ bei „Spalvotų pieštukų galimybės“, vedė Aušra Žemaitienė. Vizualiojo meno edukacinių veiklų metu buvo lavinama dalyvių vaizduotė, gilinamos dalyvių žinios apie vizualųjį meną, skatinamas kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje, plėtėsi žinios apie vizualiojo meno technikas. Pasibaigus edukacinėms veikloms Kėdainių kultūros centre buvo eksponuojama projekto dalyvių kūrybinių darbų paroda.

__________________________________________________________________________________________________

„Neišsenkanti versmė“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė
Veiklų režisierė Daiva Makutienė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. rugpjūčio 1 d. – spalio 14 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius
Projekto tikslas – skatinti Nociūnų, Beinaičių, Slikių ir Saviečių kaimų vaikų ir jaunimo kūrybiškumą ir prasmingą laisvalaikio užimtumą, suteikiant galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse veiklose.
Numatomos projekto veiklos:
Rugpjūčio 11 d. edukacinė veikla „Krepšelių pynimas iš vytelių“
Rugpjūčio 17 d. edukacinė veikla „Lėkštelių pynimas iš vytelių“
Rugpjūčio 24 d. edukacinė veikla „Pinu, rezgu iš siūlų“
Rugsėjo 17 d. edukacinė veikla „Lietuviškų sodų rišimas“
Rugsėjo 29 d. edukacinė veikla „Odinių apyrankių gamyba“

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Neišsenkanti versmė“ ataskaita

Rugpjūčio 11 d. – rugsėjo 27 d. Nociūnų skyriuje vyko 5 projekto „Neišsenkanti versmė“ edukacinės veiklos. Tautodailės edukacijų ciklo metu vyko šios edukacinės veiklos „Lietuviškų sodų pynimo“, vedė Kristina Župerkienė, „Pinu, rezgu iš siūlų“, vedė tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičienė, „Vilnos vėlimas ant muiliuko“, vedė sertifikuota tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė, senojo vilnos vėlimo amato puoselėtoja (veltiniai) meistrė Jūratė Atkočiūnienė, „Lėkštelių pynimas iš vytelių“, vedė sertifikuota tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė Birutė Šinkūnienė, „Odinių apyrankių gamyba“, vedė Milda Verkauskienė. Projekto „Neišsenkanti versmė“ veiklos skatino dalyvių kūrybiškumą, prasmingą laisvalaikio užimtumą, padėjo įgyti žinių apie tautodailę ir išbandyti amatus patiems.

__________________________________________________________________________________________________

„Atrask save ateičiai“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė
Veiklų režisierė Irena Šalukienė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. birželio 1 d. – spalio 10 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius, Upytės amatų centras, Pašilių
stumbrynas, Tiskūnų kaimas
Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau Tiskūnų ir Apytalaukio kaimų paauglių į kultūrines veiklas,
ugdant jų kūrybiškumą ir prasmingą laisvalaikio leidimą, sudarant sąlygas saviraiškai ir
savirealizacijai.
Numatomos projekto veiklos:
Birželio 28 d. edukacinė veikla „Dailės technologijos“, Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius
Liepos 5 d. edukacinė veikla „Piešimas spalvotu smėliu“, Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius
Liepos 14 d. edukacinė veikla „Molio draugystė“, Upytės amatų centras
Liepos 14 d. edukacinė veikla „Audimo raštų kalba“, Upytės amatų centras
Liepos 14 d. pažintinė išvyka, Pašilių stumbrynas, Tiskūnų kaimas
Liepos 21 d. orientacinės varžybos „Pažink savo kaimo istoriją“, Kėdainių kultūros centro Tiskūnų
skyrius
Rugsėjo 1 d. edukacinė veikla „Karamelinių saldainių gamyba“, Kėdainių kultūros centro Tiskūnų
skyrius
Rugsėjo 15 d. edukacinė veikla „Rudens puošmena“, Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius
Rugsėjo 22 d. Edukacinė veikla „Tradiciniai liaudies rateliai ir šokiai“, Kėdainių kultūros centro
Tiskūnų skyrius
Rugsėjo 22 d. projekto „Atrask save ateičiai“ veiklų pristatymas Tiskūnų bendruomenei, Kėdainių
kultūros centro Tiskūnų skyrius
Rugsėjo 22–30 d. projekto „Atrask save ateičiai“ kūrybinių darbų paroda, Kėdainių kultūros centro
Tiskūnų skyrius

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Atrask save ateičiai“ ataskaita

Birželio 28 d. – rugsėjo 22 d. Tiskūnų skyriuje vyko projektas „Atrask save ateičiai“ skirtas Tiskūnų ir Apytalaukio vaikams ir paaugliams (10–18 m.) turiningai leisti laiką vasaros atostogų metu. Projekto „Atrask save ateičiai“ metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti  7 edukacinėse veiklose („Dailės technologijos“, „Piešimas spalvotu smėliu“, „Molio draugystė“, „Audimo raštų kalba“, „Karamelinių saldainių gamyba“, „Rudens mozaika“, „Tradicinių liaudies rateliai ir šokiai“), 1 pažintinėje (išvyka į Pašilių stumbryną), 1 sportinėje (orientacinės varžybos „Pažinkime savo kaimo istoriją“), buvo surengta sukurtų darbelių paroda ir visa projekto veikla pristatyta Tiskūnų bendruomenei.    Visų edukacijų metu paaugliai ne tik praplėtė savo kultūrinį ir etninį supratimą, įgijo įvairių kompetencijų, bet turėjo galimybę saviraiškai ir kūrybiškumui. Projekto dalyviai įgijo socialinės patirties bendraudami ir bendradarbiaudami bei artimiau pažino vieni kitus.
 Tikėtina, kad projekto metu išbandytos įdomios veiklos ir užsiėmimai, moralinis pasitenkinimas ir  savo rankom sukurtas pavykęs darbas paskatins paaugliui įsitraukti į kultūrines veiklas.  
__________________________________________________________________________________________________

„Pažink, kurk, dalyvauk“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Loreta Šaduikė
Veiklų režisierė Loreta Šaduikė
Suma – 650 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. gegužės 25 d. – gruodžio 10 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Projekto tikslas – skatinti Pelėdnagių seniūnijos paauglių kūrybiškumą ir prasmingą laisvalaikio užimtumą, suteikiant galimybę dalyvauti įvairiose kultūrinėse edukacinėse veiklose.
Numatomos projekto veiklos:
Birželio 2 d. edukacinė veikla „Šilko paveikslai“
Birželio 16 d. edukacinė veikla „Dekupažas. Kas tai?“
Liepos 7 d. edukacinė veikla „Tapyba ant stiklo“
Liepos 21 d. edukacinė veikla „Stalo tekstilė“
Rugpjūčio 11 d. edukacinė veikla „Tautiniai raštai“
Rugsėjo 7 d. edukacinė veikla „Molio Motiejus“
Rugsėjo 28 d. edukacinė veikla „Molio Motiejus“
Spalio 1–31 d. projekto „Pažink meno formas“ kūrybinių darbų paroda
Lapkričio 30 d. edukacinė veikla „Advento vainikas. Prasmė ir simboliai“

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Pažink, kurk, dalyvauk“ ataskaita

Birželio 2 d. – lapkričio 30 d. vyko 8 projekto „Pažink, kurk, dalyvauk“ edukacinės veiklos („Šilko paveikslai“ (birželio 2 d.), „Dekupažas. Kas tai?“ (birželio 16 d.) , „Tapyba ant stiklo“ (liepos 7 d.), „Stalo tekstilė“ (liepos 21 d.), „Tautiniai raštai“ (rugpjūčio 11 d.), „Molio Motiejus“ (rugsėjo 7, 28 d.), „Advento vainikas. Prasmė ir simboliai“ (lapkričio 30 d.) ir projekto metu sukurtų kūrybinių darbų paroda (spalio 1-31 d.).  

Projektu buvo siekiama sudaryti sąlygas, paaugliams įsitraukti į kūrybiškas edukacines veiklas, prasmingai leisti savo laisvalaikį, praplėsti komunikavimo, saviugdos, asmeninių gebėjimų kompetencijas. Edukacijų metu buvo skatinamas kūrybiškumas, ugdomi pilietiniai jausmai, emocijos, kultūrinė nuovoka ir estetinis supratimas. Jaunuoliai įgijo ir socialinės patirties – bendraujant ir bendradarbiaujant,  ugdė toleranciją vienas kitam.

__________________________________________________________________________________________________

Lietuvos kultūros tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės finansuojami projektai:

„Reginių ciklas „(At)rask meną“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Projekto veiklų režisierės Daiva Urbonienė ir Asta Bartkuvienė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 5 100 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 3 000 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 9 448 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. sausio 1 d.–rugsėjo 30 d.
Įgyvendinimo vietos – Prie Kėdainių minareto (Kėdainiai), Prie sinagogų komplekso, Senosios
rinkos a. (Kėdainiai), Prie Sirutiškio dvaro (Sirutiškis), Didžiojoje g. (Kėdainiai), Labūnavos Dievo
Apvaizdos bažnyčia (Labūnava)
Tikslas – aktualizuoti kultūros paveldo objektus, skatinant profesionalaus meno pažinimą ir sklaidą,
kultūrinį turizmą ir viešųjų erdvių įveiklinimą.
Reginių ciklo „(At)rask meną“ programa
Prie Kėdainių minareto
Birželio 12 d. 18 val. Grupės „H2F – Harp & Flute Duo“ koncertas
Aistė Baliunytė (arfa)
Vytenis Gurstis (fleita)
Prie sinagogų komplekso, Senosios rinkos a., Kėdainiuose
Birželio 15 d. 19 val. Alytaus miesto teatro spektaklis „Žydiška gatvelė“
Prie Sirutiškio dvaro
Birželio 17 d. 19 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vienaveiksmė komiška opera
„Tarnaitė ponia“
Didžiojoje g., Kėdainiuose
Liepos 14 d. 20 val. Muzikinio projekto „Dagna & Indeed“ koncertas
Laimonas Salijus (akordeonas)
Sandra Veverskyte (akordeonas)
Lukas Katinas (akordeonas)
Dagna Tamošiūnienė (vokalas)
Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčioje
Rugpjūčio 7 d. 14.30 val. Atlikėjos Sandros Lebrikaitės koncertas

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Renginių ciklo „(At)rask meną“ ataskaita

Birželio 12 d. – rugpjūčio 7 d. nekilnojamo kultūros paveldo objektuose bei erdvėse šalia jų Kėdainių mieste ir rajone vyko 5 skirtingų žanrų (spektaklis, opera, klasikinė muzika, džiazas) renginių ciklo „(At)rask meną“ renginiai. Kėdainių mieste vyko šie renginiai: Alytaus miesto teatro spektaklis „Žydiška gatvelė“ Senosios Rinkos aikštėje prie Sinagogų, grupės „H2F – Harp & Flute Duo“ (Aistė Baliunytė (arfa), Vytenis Gurskis (fleita)) koncertinė programa prie minareto, muzikinio projekto „Dagna & Indeed“ koncertinė programa Didžiojoje gatvėje.
Kėdainių rajone vyko šie renginiai: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vienaveiksmė komiška opera „Tarnaitė ponia“ prie Sirutiškio dvaro, Sirutiškio kaime, atlikėjos Sandros Lebrikaitės koncertinė programa Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Labūnavoje. Su visais atlikėjais buvo individualiai derinama, kad jų atliekami pasirodymai maksimaliai sietųsi su nekilnojamu kultūros paveldo objektu, jo istorija, prie kurio ar kuriame vyko pasirodymas. Netradicinėse erdvėse organizuojami renginiai išsiskiria betarpišku atlikėjų ir žiūrovų bendravimu, netikėtumo įspūdžiu. Atlikėjų atliekamas profesionalus menas, kokybiškas renginio turinys skatino kėdainiečius ir miesto svečius atvykti ir į kultūros paveldo objektus pažvelgti šiuolaikiškai ir kartu iš naujo atrasti jų tikrąsias paskirtis praeityje. Šio renginių ciklo metu buvo aktualizuojami kultūros paveldo objektai, skatinamas kultūrinis turizmas ir viešųjų erdvių įveiklinimas. Viso renginių ciklo „(At)rask meną“ vykę renginiai buvo filmuojami.
Renginių ciklas „(At)rask meną“ vykęs 2019 m. ir 2020 m. sulaukė didelio Kėdainių rajono savivaldybės palaikymo. 2020 metais šis renginių ciklas tapo laureatu Kėdainių rajono savivaldybės kasmet organizuojamo konkurso „Kultūros versmėׅ“ nominacijoje „Metų įvykis“. Renginių ciklas „(At)rask meną“ palankiai vertinamas Kėdainių miesto ir rajono gyventojų, jo renginiai gausiai lankomi. Pastebėta, kad į renginius organizuojamus Kėdainių kultūros centro aptarnaujamose teritorijose, esančiose Kėdainių rajone atvyksta žiūrovai iš miesto ir aplinkinių gyvenviečių. Tai skatina gyventojų judumą ir domėjimąsi savo kraštu, jo aktualijomis, kultūriniu gyvenimu.
__________________________________________________________________________________________________

„Kamerinės muzikos festivalis „Capriccio“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Projekto veiklų režisierė Genovaitė Gustytė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 4 300 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 2 500 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 6 988 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. balandžio 18 d.–spalio 8 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių miesto parkas
Tikslas – populiarinti kamerinę muziką Kėdainių krašte, skleidžiant žinią apie profesionalius
jaunuosius klasikinės muzikos atlikėjus.
Kamerinės muzikos festivalio „Capriccio“ programa
Gegužės 20 d. 18 val. Styginių instrumentų dueto META DUO koncertas
Marija Pranskutė (smuikas) ir Deividas Dumčius (violončelė)
Birželio 4 d. 18 val. Ansamblio REGNUM MUSICALE koncertas
Atlikėjai: Vita Marija Daunytė (fleita), Joana Daunytė (arfa), Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas),
Elena Daunytė (violončelė)
Liepos 30 d. 18 val. Kompozitoriaus Jeano Sibelijaus dainos
Operos solistė Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė ir pianistas Darius Mažintas 
Rugpjūčio 13 d. 18 val. Vokalinio ansamblio B2 (baroko/renesanso kūriniai) koncertas
Viktorija Šedbaraitė (sopranas), Gintarė Kulikauskytė (mecosopranas), Vaidas Bartušas
(kontratenoras), Paulius Klangauskas (tenoras) ir Alfredas Miniotas (bosas)
Rugsėjo 4 d. 18 val. Violončelių kvintetas QUINCELLI  koncertas
Edmundas Kulikauskas, Dainius Palšauskas, Lionius Treikauskas, Raimundas Jasiukaitis ir Dainius
Misiūnas
__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Kamerinės muzikos festivalio „Capriccio“ ataskaita

Gegužės 20 d.–rugsėjo 4 d. Kėdainių miesto parke ir Kėdainių kultūros centre (buvo nukeltas styginių instrumentų dueto „Meta Duo“ koncertas dėl blogo oro) vyko 5 kamerinės muzikos koncertai atliekami 5 kamerinės muzikos kolektyvų, kurių nariai yra jaunieji profesionalai:
styginių instrumentų dueto „Meta Duo“ (Marija Pranskutė (smuikas) ir Deividas Dumčius (violončelė)), ansamblis „Regnum Musicale“ (Joana Daunytė (arfa), Vita Marija Daunytė (fleita), Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas), Elena Daunytė (violončelė)), solistė Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė, koncertmeisterė Agnė Zavistanavičiūtė, VšĮ „Vokalinio meno tinklo“ vokalinis ansamblis „B2“ (Viktorija Šedbaraitė (sopranas), Gintarė Kulikauskytė (mecosopranas), Vaidas Bartušas (kontratenoras), Paulius Klangauskas (tenoras), Alfredas Miniotas (bosas), violončelių kvintetas „Quincelli“ (Edmundas Kulikauskas, Dainius Palšauskas, Lionius Treikauskas, Raimundas Jasiukaitis, Dainius Misiūnas).
Šie kolektyvai atliko tiek instrumentinę, tiek vokalinę muziką. Prieš kiekvieną koncertą atlikėjai buvo pristatomi arba patys prisistatydavo, supažindindavo su muzikos istorija, kurią ketino groti, betarpiškai bendravo su renginių žiūrovais. Kėdainių miesto parkas yra vieta, kurią labai mėgsta kėdainiečiai, todėl koncertus dažnai išgirsdavo ne tik specialiai į juos atėję, bet ir pasivaikščioti ėję ir netikėtai užklydę žiūrovai. Kamerinės muzikos festivalio „Capriccio“ renginių metu žiūrovai išgirdo įvairius muzikos instrumentus, netikėtus jų derinius, klasikinės muzikos kūrinius ir jų interpretacijas, o gamtos ir klasikinės muzikos dermė tik padidino žiūrovų įspūdį. Taigi, projektas turėjo didelę edukacinę reikšmę ir puikiai papildė Kėdainiuose vykstančių profesionalaus meno renginių gretas. Kamerinės muzikos festivalis „Capriccio“ sulaukė Kėdainių rajono savivaldybės ir žiūrovų palaikymo, kiekviename koncerte jų susirinkdavo vis daugiau.

__________________________________________________________________________________________________

„Meninio vyksmo festivalis „Formos‘22“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Burinskytė-Valdmonė
Projekto veiklų režisierės Daiva Urbonienė ir Asta Bartkuvienė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 5 600 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 3 800 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 9 648 Eur
Įgyvendinimo data – 2022 m. rugpjūčio 1 d.–lapkričio 18 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Tikslas – pristatyti Kėdainių krašto bendruomenei įvairias meninės raiškos formas ir jaunus,
profesionalius menininkus, skatinant profesionalaus meno sklaidą, kultūrinių raiškų pažinimą ir
įvairovę.
„Meninio vyksmo festivalio „Formos‘22“ programa
Spalio 20 d. koncertinė programa „Paryžiaus džiazas“. Atlikėjai: Vytenis Danielius (akordeonas, saksofonas, vokalas), Leonardas Bėkša (klavišiniai, saksofonas), Nerijus Ardzevičius (kontrabosas) Kėdainių kultūros centre;
Spalio 21 d. Šešėlių teatro „Budrugana Lietuva“ spektaklis vaikams „Mikė Pūkuotukas ir kiti“ Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje;
Spalio 21 d. Menininkės Saulės Noreikaitės performansas M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus erdvėje;
Spalio 21 d. Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ šokio spektaklis „Me two/Savoj krūvoj“ (N–12) Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje;
Spalio 22 d. Menininko Dovydo Laurinaičio performansas Kėdainių autobusų stotyje;
Spalio 22 d. Šiuolaikinės intelektualios klounados teatro mono spektaklis „Lelijos laisvės mokymai“ (N–14) LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija;
Spalio 22 d. Grupės „Jauti“ koncertas Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje.

__________________________________________________________________________________________________

Projekto „Meninio vyksmo festivalis „Formos’22“ ataskaita

Spalio 20–22 d. Kėdainių miesto ir rajono erdvėse vyko 7 skirtingų žanrų jaunųjų profesionalų pasirodymai: Kėdainių kultūros centre Vytenio Danieliaus (akordeonas, saksofonas, vokalas), Leonardo Bėkšos (klavišiniai, saksofonas), Nerijaus Ardzevičiaus (kontrabosas) koncertinė programa „Paryžiaus džiazas“, Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje Rankų šešėlių teatro „Budrugana Lietuva“ spektaklis vaikams „Mikė Pūkuotukas ir kiti“, M. Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus erdvėje Saulės Noreikaitės performansas, Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ šokio spektaklis „Me two/Savoj krūvoj“ (N–12), Kėdainių autobusų stotyje Dovydo Laurinaičio performansas, LSU Kėdainių „Aušros progimnazijoje vykęs Šiuolaikinės intelektualios klounados teatro mono spektaklis „Lelijos laisvės mokymai“ (N–14), Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje grupės „Jauti“ koncertas. Kėdainių krašto gyventojai ir svečiai iš kitų rajonų turėjo galimybę susipažinti su skirtingomis ir įvairiomis meno raiškos formomis, meno žanrais atliekamais jaunų atlikėjų, daugelis iš šių atlikėjų ir kolektyvų pirmą kartą pasirodė Kėdainių krašte. Taigi, šis festivalis suteikė abipusę naudą tiek žiūrovams, tiek atlikėjams. Visi festivalio metu vykę renginiai buvo filmuojami.
Festivalis „Formos’22“ vis dar išlieka vieninteliu festivaliu Kėdainių krašte, kuris skleidžia žinią apie jaunuosius profesionalius atlikėjus ir jų kūrybą, padeda formuojant šiuolaikinio meno poreikį Kėdainiuose.

__________________________________________________________________________________________________


Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamos

2022 m. vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos:  

Sužinosi – ant pečių nenešiosi!
Projekto vadovė – Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė
Registruotis telefonu +370 614 75 376

Suma – 690 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 27 d. – liepos 1 d.
Įgyvendinimo vieta – Sirutiškio bendruomenės centras

Programa skirta Sirutiškio ir aplinkinių kaimų (Kutiškių, Urbelių, Daškonių) vaikams ir paaugliams (6–16 m.) vasaros atostogų metu. Dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose: senųjų amatų (edukacijos „Skudurinukė“ ir „Pynimas iš vytelių“), kulinarinio paveldo („Marmūcių“ kepimas, ,,Marškonės“ košės gamyba, tušalas ,,Kad „zanec“ nenueitų“, „Draugystės pyragas“), tautosakos ir folkloro (M.Katkaus muziejaus edukacija ,,Pasakojimai Katkaus gryčiukėje“, liaudies dainų pasidainavimai, žaidimai ir rateliai), kūrybiškumo (piešimas spalvotu smėliu), tautinių bendruomenių paveldo pažinimo (,,Žydų kaimynystėje 150 metų: kodėl ,,žydiškai“ reiškia – ,,atvirkščiai…) ir sportinėse (judrieji žaidimai, kvadratas, tinklinis; „trečias bėga“). Dalyviams bus sudarytos saugios sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį ir įgyti įvairių asmeninių kompetencijų.

__________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Sužinosi – ant pečių nenešiosi!“ ataskaita

Bendrojo pobūdžio stovyklos ,,Sužinosi – ant pečių nenešiosi!“ metu įgyvendinome  visus numatytus tikslus ir uždavinius: susitikome su Kėdainių krašto muziejaus Arnetų namo tautodailininkėmis Birute Šinkūniene ir Loreta Jablonskiene, kurios pasidalijo pynimo iš vytelių ir skudurinių lėlyčių gamybos paslaptimis. Piešimo spalvotu smėliu meno mokė KKC Tiskūnų skyriaus vadovė Irena Šalukienė, kepėme „Marmūces ant laužo“, „Draugystės“ pyragą, aplankėme Krakes, kur stebėjome edukaciją „Žydų kaimynystėje 150 metų. Kodėl žydiškai reiškia atvirkščiai?“ bei Ažytėnų M. Katkaus muziejų, kur stebėjome edukaciją „Pasakojimai Katkaus gryčiukėje“, dainavome liaudies dainas ir šokome ratelius.

Vaikai pasidarė įvairių įdomių dirbinių, kuriuos vėliau bus galima panaudoti buityje. Kiekvieną dieną organizavome judriuosius, taip pat lavinančius reakciją ir loginį mąstymą žaidimus. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės pasiserviruoti stalą, kiekvienas išsiplauti savo puodelį.

Vaikai į stovyklą atėjo labai skirtingo amžiaus, mentaliteto. Buvimas kartu dar kartą patvirtino, kad

komandinis darbas yra pranašesnis už individualų. Dirbdamas, žaisdamas, mokydamasis gerdamas arbatą, kartu su visais susitepdamas sumuštinį komandoje ar paglobodamas mažesnį už save kiekvienas vaikas atranda galimybę pasijusti svarbiu.

__________________________________________________________________________________________________

,,Šėriau, šėriau sau žirgelį“
Projekto vadovė – Aušra Rinkevičienė
Registruotis telefonu +370 650 29 522

Suma – 1500 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 30 d.–liepos 4 d.
Įgyvendinimo vieta – Liepų g. 31, Joneliškės, Utenos r..
Ši  etnokultūros stovykla, skirta Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro kolektyvo ,,Kleketukai“ ansambliečiams vasaros atostogų metu. Stovykla vyks Utenos r. esančiame žirgyne. ,,Kleketukai“ yra aktyvūs etnokultūros puoselėtojai Kėdainių rajone. Tai folkloro festivalių, konkursų, mokymų, edukacinių programų vykdytojai ir dalyviai. Programos tematika bus susijusi su pagrindiniu namų ūkio gyvūnu – žirgu, arkliu. Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, virvių vijimo, darbelių iš šiaudų, žolių gamybos). Kadangi stovykla bus vykdoma žirgyno patalpose, tai stovyklautojai  sužinos apie žirgus, jų rūšis, jų panaudojimą žmogaus gyvenime,  laikymą, priežiūrą, mokysis jodinėti, prižiūrėti, kinkyti žirgus. Organizuos edukacinę išvyką į Arklio muziejų Anykščiuose, turistinį žygį pažintiniu Ąžuolijos miško taku, žygį į Norkūnų piliakalnį, aktyviai poilsiaus gamtoje, prie  vandens telkinių. Panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus pasigamins šiaudinį krepšelį, pasagėlę iš žolynų, nusipins juostelę, virvę, parengs folkloro programą „Šėriau, šėriau sau žirgelį“, kurią pristatys Utenos žirgyno ir Joneliškių bendruomenėms baigiamojo renginio metu. Ši programa bus įtraukta į ansamblio ,,Kleketukai“ koncertinius pasirodymus: folkloro festivaliuose ,,Kleketynė“, ,,Baltų raštai“ bei kituose renginiuose.

__________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Šėriau, šėriau sau žirgelį“ ataskaita

Ši etnokultūros stovykla buvo skirta Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro kolektyvo „Kleketukai“ ansambliečiams vasaros atostogų metu. Stovykla vyko Utenos raj. esančiame žirgyne. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos tematika buvo susijusi su pagrindiniu namų ūkio gyvūnu – žirgu, arkliu. Dalyviai mokėsi tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, virvių vijimo, darbelių iš šiaudų, žolių gamybos). Kadangi stovykla vyko žirgyno patalpose, tai stovyklautojai  sužinojo apie žirgus, jų rūšis, jų panaudojimą žmogaus gyvenime,  laikymą, priežiūrą, mokėsi jodinėti, prižiūrėti, kinkyti žirgus. Stovyklautojai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Arklio muziejų Anykščiuose, turistiniame žygyje pažintiniu Ąžuolijos miško taku, vyko į Norkūnų piliakalnį, kur šventė Liepos 6-ąją, dalyvavo sutartinių festivalyje ,,Sutarjėla“ Ukmergėje (atliko sutartinių programą), aktyviai poilsiavo gamtoje, prie vandens telkinių. Panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus pasigamino šiaudinį dirbinį, nusipynė juostelę, virvę, parengė folkloro programą „Šėriau, šėriau sau žirgelį“, kurią pristatė Utenos žirgyno ir Joneliškių bendruomenėms baigiamojo renginio metu. Ši programa bus įtraukta į ansamblio ,,Kleketukai“ koncertinius pasirodymus: folkloro festivaliuose ,,Kleketynė“, ,,Baltų raštai“ bei kituose renginiuose.

         Programos dalyviai  praplėtė etninio pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ribas; liaudies dainų mokymasis pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą; dalyvavimas folkloro programoje prisidėjo prie kūrybiškumo, sceninio etiketo suvokimo, patriotiškumo ir tautiškumo ugdymo. Etninės programos įgyvendinimas prisidėjo prie tradicinės kultūros paveldo pažinimo ir išsaugojimo.

__________________________________________________________________________________________________

,,Atraskime kartu“
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Registruotis telefonu +370 655 17 108

Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 18–22 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius.

Programa skirta Pelėdnagių seniūnijos 7–13 m. vaikams, pirmenybę teikiant vaikams iš socialiai remiamų ir socialinės rizikos šeimų bei vaikams, turintiems specialiųjų poreikių dėl negalios, vasaros atostogų metu. Programa sudarys galimybę vaikams dalyvauti įvairiose edukacinėse („Potėpiai ant šilko“, „Dekupažo paliestos skrynutės“, „Draugystės apyrankė“ ir „Vaivorykštės spalvos stikle“),
pažintinėje išvykoje į Lekėčius („Aš čia pirmą kartą“)  ir sportinėse veiklose, kurių metu įgis įvairių asmeninių kompetencijų, stiprins  fizinę savijautą.
__________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Atraskime kartu“ ataskaita

Suorganizuotos 7–13 metų vaikams turiningos, aktyvios ir prasmingos veiklos vasaros poilsio metu, kurios skatino vaikų kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą, lavino gebėjimus ir polinkius, buvo ugdomos įvairiapusės kompetencijos. Skatinant  pasitikėjimą ir savarankiškumą, vaikai supažindinti su kūrybinių edukacijų įvairove, buvo  ugdomas fizinis aktyvumas, bendradarbiavimo įgūdžiai, mokant užmegzti ir palaikyti pozityvius santykius su komandos draugais. Ugdomi gebėjimai teigiamai vertinti save, būti komandos nariu formuojant vaikų charakterį per sportines veiklas: sportines  estafetes,  kvadrato varžybas, paplūdimio kvadrato varžybas, edukacines, pažintines veiklas: „Potėpiai ant šilko“, „Aš čia pirmą kartą“, „Dekupažo paliestos skrynutės“, „Vaivorykštės spalvos stikle“, ugdomas draugiškumas, bendravimo,  socialiniai gebėjimai, savigarba per pramogines veiklas: stovyklos atidarymo šventė, stovyklos uždarymo šventė. Stovyklos metu buvo skatinama bendravimo kultūra, diegiamos vertybinės nuostatos, mokant atpažinti, suprasti ir išreikšti savo jausmus, suteikiant galimybę bendrauti su kitais vaikais.
__________________________________________________________________________________________________

„Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“
Projekto vadovė – Aušra Rinkevičienė
Registruotis telefonu +370 650 29 522

Suma – 1100 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 18–22 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras

Tradicinė etnokultūros stovykla, skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (8–17 m.) vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos tematika skirta susipažindinti stovyklautojus su Suvalkijos  etnografiniu  regionu (2022 Sūduvos metai). Dalyviai mokysis Suvalkijos krašto tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, šiaudinio paukščio gamybos, bei pinikų iš žolynų) . Edukacinės išvykos metu į Lietuvos liaudies buities muziejų, aplankys suvalkiečių sodybą, dalyvaus teminėje ekskursijoje ,,Čia mūsų miestelis“, apžvelgs gyvenvietės savitumus, lankysis pradžios mokykloje, pašto agentūroje, valsčiuje. Taip pat stovyklautojai  žais orientacinį žaidimą ,,Ieškomas kontrabandistas“, mokysis kepti gandro bandeles, dalyvaus kulinarinio paveldo edukaciniame užsiėmime ,,Kepam gandro bandeles“, išsamiau nagrinės tradicinį požiūrį į gandrą, jo tarminius pavadinimus, įvaizdžius tautosakoje, taip pat susipažins su grūdų rūšimis bei paskirtimi, pamėgins pagrūsti piesta, pamalti rankinėmis girnomis, žais žaidimus. Lankysis pažintinėje ekskursijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje. Stovyklos pabaigoje, panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, dalyvaus protmūšyje ir parengs folkloro programą „Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“, kurią pristatys Kėdainių kultūros centre tėvams baigiamojo renginio metu.

__________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“ ataskaita

Tradicinė etnokultūros stovykla, skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (8–17 m.) vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos tematika buvo skirta supažindinti stovyklautojus su Suvalkijos  etnografiniu  regionu (2022 Sūduvos metai). Dalyviai mokėsi Suvalkijos krašto tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, šiaudinio paukščio gamybos, bei pinikų iš žolynų), Tradicinių amatų centre Arnetų namuose mokėsi medžio drožinėjimo ir vilnos vėlimo. Pasigamino po kūrybinį darbelį. Dalyviai vyko į Lietuvos liaudies buities muziejų, aplankė etnografinių regionų sodybas, dalyvavo kaimo jaunimo žaidimų edukacijoje.

 Stovyklos pabaigoje, panaudojant įgytas žinias bei gebėjimus, dalyvavo protmūšyje ir parengė folkloro programą „Kur eisiu, kur būsiu – vis Lietuvos neužmiršiu“, kurią pristatė Kėdainių kultūros centre tėvams baigiamojo renginio metu.

Programos dalyviai  praplėtė etninio pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ribas; liaudies dainų mokymasis pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą; dalyvavimas folkloro programoje prisidėjo prie kūrybiškumo, sceninio etiketo suvokimo, patriotiškumo ir tautiškumo ugdymo. Etninės programos įgyvendinimas prisidėjo prie tradicinio kultūros paveldo pažinimo ir išsaugojimo.
__________________________________________________________________________________________________

„Bendraukime ir aukime“
Projekto vadovas – Darius Petkevičius
Registruotis telefonu +370 687 89 074

Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 25–29 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Vasaros stovykla „Bendraukime ir aukime“ skirta Kėdainių r. sav. vaikams ir paaugliams (8–16 m.) turiningai leisti laiką vasaros atostogų metu. Dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose: kūrybinėse („Judėk šokio ritmu“, „Reklamos kūrimo dirbtuvės“), pažintinėse (išvyka į Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą, Pašilių stumbryną, Nevėžio upės slėnio pažintinį taką, Bakainių piliakalnį), edukacinėse („Dirbiniai iš odos“, „Dirbiniai iš medžio“, „Saviraiškos mugė“, „Šaudymas iš lanko“, „Spalvos ir mūsų nuotaikos“, „Plaukimas vytine „Vėtra“), emocinio intelekto lavinimo („Aš tave suprantu“), sportinėse (judrieji žaidimai, orientacinės varžybos „Lobis“). Visa tai praplės pažinimo, socialines, kultūrines, asmeninės saviugdos ir komunikavimo bei tolerancijos kompetencijas, stiprins tapatybės identiteto suvokimą, skatins pagarbų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
_________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Bendraukime ir aukime“ ataskaita

Vasaros stovykla „Bendraukime ir aukime“ buvo skirta Kėdainių r. sav. vaikams ir paaugliams turiningai leisti laiką vasaros atostogų metu. Dalyviams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose: kūrybinėse („Judėk šokio ritmu“, „Reklamos kūrimo dirbtuvės“), pažintinėse (išvyka į Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą, Pašilių stumbryną, Nevėžio upės slėnio pažintinį taką, Bakainių piliakalnį), edukacinėse („Dirbiniai iš odos“, „Dirbiniai iš medžio“, „Saviraiškos mugė“, „Šaudymas iš lanko“, „Spalvos ir mūsų nuotaikos“, „Plaukimas vytine „Vėtra“), emocinio intelekto lavinimo („Aš tave suprantu“), sportinėse (judrieji žaidimai, orientacinės varžybos „Lobis“). Stovyklos dalyviams buvo suorganizuota ekskursija į  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatą, ekskursijos metu buvo kalbama apie saugų eismą, įvairius nusižengimus ir jų pasekmes, policininko darbo svarbą. Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai prie Kėdainių kultūros centro atvyko su savo tarnybiniu automobiliu, pasakojo vaikams apie savo darbo specifiką, svarbą saugoti gamtą ir gyvenamąją aplinką, parodė savo darbinę įrangą. Visa tai praplėtė pažinimo, socialines, kultūrines, asmeninės saviugdos ir komunikavimo bei tolerancijos kompetencijas, stiprino tapatybės identiteto suvokimą, skatino pagarbų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Su stovyklos dalyviais kasdien buvo aptariamos stovyklos taisyklės ir jų laikymosi svarba, aptariamas dienos veiklų planas.

__________________________________________________________________________________________________

„Smagūs atradimai“
Projekto vadovė – Daiva Makutienė
Registruotis telefonu +370 614 75 628

Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 26–29 d., rugpjūčio 2–10 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius.

Stovykla „Smagūs atradimai“ skirta 6–14 m. amžiaus vaikams vasaros atostogų metu. Stovyklos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio, popieriaus, tapys spalvotu smėliu ant drobės, lipdys iš modelino. Sieksime, kad kiekviena veikla būtų smagus atradimas. Daug laiko skirsime judriesiems žaidimams. Kviesdami į stovyklą, pirmumą teiksime vaikams iš socialiai remiamų šeimų. Stovyklos atidarymo ir uždarymo renginius organizuosime kartu su tėveliais. Stovyklos uždarymo renginyje bus pristatyti visi sukurti darbeliai ir koncertinė programa „Jaunieji talentai“.

__________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Smagūs atradimai“ ataskaita

Programos „Smagūs atradimai“ metu išmokome bendrauti ir draugiškai dirbti grupelėse. Dalyviai piešė spalvotu smėliu, lipdė plastilinu. Taip pat išbandė ir piešimą plastilinu ant kartono. Piešė ant drobės mandalas, spalvino, kūrė drobines servetėles, žaidė, sportavo, dainavo, šoko, bendravo.

Stovyklos atidarymo dieną vaikai susipažino su stovyklos programa, nupiešė stovyklos pavadinimą, sukūrė stovyklos taisykles ir prisiminė stovyklos himną. Kiekvieną rytą pradėdavome muzikine mankšta ir pasisveikinimu. Vykdėme įvairias sportines estafetes. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės patys serviruoti stalą, susitepti sumuštinį. Parengėme piešinių su smėliu, plastilinu ir piešinių ant drobės parodą Nociūnų bendruomenei. Piešėme guašu, spalvinome kreidelėmis, spalvotais pieštukais. Liepos 31 d. išvykome į Molėtų rajone įsikūrusį „Žalvario parką“, kur mus pasitiko parko šeimininkai ir vedė 4 val. pažintinę edukaciją; apsilankėme ir Technikos muziejuje. Ekskursija organizuota tėvų lėšomis.

Tėvų lėšomis surengta edukacija „Mokslinis šuo. Atradėjas“, kur vaikai sužinojo, kaip galima greitai užšaldyti daiktus į ledą, kaip greitai pasigaminti ledus, uždegti ugnį ant rankos, valgyti kukurūzus, kad garai eitų iš burnos; edukacijos „Karamelinių saldainių gamyba“ metu – vaikai sužinojo, kaip iš cukraus ir vandens galima pasigaminti skaniausius ledinukus. 

Smagiausia edukacija vaikams – „Burbulų Dėdės šuo“ programa su pasilaistymais vandeniu.

Parengėme ir kaimo bendruomenei pristatėme koncertinę programą „Jaunieji talentai“.

Įgyvendinti visi programos numatyti tikslai ir uždaviniai.

_____________________________________________________________________________________________

2021 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis:

„Gyvenimo spalvos“
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Europos socialinio fondo gauta suma – 37 326 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 3 042,88 Eur
Kėdainių kultūros centro įnašas – 202, 86 Eur
Bendra suma – 40 571,74 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. vasario 3 d. – 2022 m. liepos 3 d.
Tikslasdidinti senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų  integraciją į visuomenę teikiant paslaugas ir skatinant savanorišką veiklą.
Projekto tikslinė grupė – senjorai, neįgalieji ir pabėgėlis. Numatoma, kad projekte dalyvaus ne mažiau kaip 81 unikalus dalyvis/ asmuo.
Projekto veiklos skirstomos į dvi kategorijas tai edukacija ir sociokultūrinės veiklos.
Bus vykdomos tokios edukacinės veiklos: dailės ir vizualiųjų menų edukacijos, edukacijos „Iškalbos menas“, renginių organizavimo dirbtuvės, liaudiškų šokių ir dainavimo edukacijos, gėlių darželio sodinimo edukacijos.
Vyks tokių sociokultūrinių veiklų organizavimas: kino filmų po atviru dangum peržiūra, bendri renginiai su Raseinių rajono senjorais kuriančiais eiles ir prozą, lietuvių kultūros vakarai, romansų vakarai, patirties dalijimąsis gaminant lietuvišką maistą, pažintinės ekskursijos.
Projekto metu bendradarbiausime su Jonavos kultūros centru, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija ir Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Kėdainių rajono bendrija.
________________________________________________________________________________________________

2021 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuojami projektai:

Meninio vyksmo festivalis „Formos’21“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 4 090 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 3 175 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 7 816 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. rugpjūčio 2 d. – spalio 15 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centre
Tikslas – pristatyti Kėdainių krašto bendruomenei įvairias meninės raiškos formas ir jaunus, profesionalius menininkus, skatinant profesionalaus meno sklaidą, kultūrinių raiškų pažinimą ir įvairovę.
Meninio vyksmo festivalis „Formos’21“ programa
Kėdainių kultūros centre
Rugsėjo 21 d.
18 val. Koncertas „Martynas Levickis. Solo“
Rugsėjo 24 d.
12 val. Kauno kamerinio teatro edukacinė programa „Man ne X“
18 val. Šokio teatro „Judesio erdvė“ spektaklis „Debut“
Rugsėjo 25 d.
17 val. Vaidos Tamoševičiūtės, Luko Kolmogorcevo performatyvaus kūrinio demonstravimas
18 val. „Taško“ teatro šiuolaikinė muzikinė komedija „Amerika pirtyje“
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Meninio vyksmo festivalis „Formos’21“ ataskaita

Kėdainių kultūros centre rugsėjo 21, 24 ir 25 dienomis surengtas meninio vyksmo festivalis „Formos‘21“. Festivalyje dalyvavo jauni, talentingi, įvairių sričių menininkai, kurie yra pripažinti savo srities profesionalai ir kuria aukšto meninio lygio kūrinius.

Festivalį sudarė 5 skirtingo pobūdžio renginiai:

Martyno Levickio solinis koncertas,
Vaidos Tamoševičiūtės ir Luko Kolmogorcevo  performatyvaus meno kūrinys „Sinergija“,
Kauno miesto kamerinio teatro edukacinė programa „Man ne *X“,
Šokio teatro „Judesio erdvė“ spektaklis „Debut“
Teatro „Taškas“ šiuolaikinė muzikinė komedija „Amerika pirtyje“.

Visi festivalio pasirodymai buvo filmuojami. Sutrumpinti pasirodymų variantai ir trumpas reportažas apie visą festivalį su pasirodymų epizodais montuojami ir viešinami Kėdainių kultūros centro svetainėje ir yotube paskyroje. Pilno turinio pasirodymai nusiųsti autoriams, skirti Kėdainių kultūros centro archyvui ir atlikėjų archyvui.

Meninio vyksmo festivalis „Formos‘21“ buvo puiki erdvė šiems menininkams pasirodyti Kėdainiuose, didinti savo žinomumą. Festivalio dėka kėdainiečiai turėjo progą plėsti akiratį, susipažinti su šiuolaikiniu metu ir jį atliekančiais menininkais, galėjo pabendrauti gyvai. Tai vienintelis tokio pobūdžio festivalis vykęs Kėdainiuose, kuris turėjo didelę edukacinę reikšmę vietos bendruomenei.

Meninio vyksmo festivalis „Formos’21“ vyko buvusiame Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centre ir jo prieigose, kuriame dėl renovacijos darbų šiuo metu įsikūręs Kėdainių kultūros centas. Didžiulis pastatas šalia Kėdainių miesto parko, su Sporto sale, Žiūrovų sale ir ilgais koridoriais puikiai tiko tokio pobūdžio festivaliui.


________________________________________________________________________________________

Folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 3 900 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 2 340 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 7 133 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. kovo 1 d. – lapkričio 5 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name, Didžiosios Rinkos aikštėje, Didžiojoje g., Nevėžio prieplaukoje ties Didžiąja Rinka, Knypavos Rinkos aikštėje
Tikslas – pristatyti Aukštaitijos etnokultūrinį paveldą, stiprinant vietos kultūrinį identitetas, ugdant gilesnį etninės kultūros pažinimą ir skatinant suvokti regioninį tradicijų išskirtinumą ir svarbą.
Folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“ programa
Rugpjūčio 31 d. (antradienis)
Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name (Radvilų g. 21)
17.30 val. Sutartinių dirbtuvės „Apie sutartines. Dvejinės. Mokomės dainuoti“ su Ineta Meduneckyte-Tamošiūniene
Rugsėjo 2 d. (ketvirtadienis)
Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name (Radvilų g. 21)
17.30 val.Sutartinių dirbtuvės „Apie sutartines. Trejinės, ketvirtinės ir šokamieji elementai“ su Ineta Meduneckyte-Tamošiūniene 
Rugsėjo 3 d. (penktadienis)
Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name (Radvilų g. 21)
17 val. Edukacija „Dievaitavimai“ su Gediminu Žiliu
Didžiosios Rinkos aikštėje
21 val. Lietuvių folkroko grupės ATALYJA koncertas
Rugsėjo 4 d. (šeštadienis)
Didžioji g., Nevėžio prieplauka ties Didžiąja Rinka
12 val. Aukštaitijos regiono folkloro ansamblių sveikinimai–prisistatymai
Knypavos Rinkos aikštėje
13 val. Etnografinis spektaklis „Vesėlios anoj šaly“
Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis KUPKĖMIS
Knypavos Rinkos aikštėje
15 val. Aukštaitijos regiono folkloro ansamblių koncertas
Dalyvauja folkloro ansambliai SAULALA (Rokiškis), SELUONA (Zarasai), PYNIAVA (Ukmergė), LADUTA (Jonava), JORIJA (Kėdainiai)
Knypavos Rinkos aikštėje
17 val. Folkloro ansamblių dalyvių dūzgės

________________________________________________________________________________________________

Projekto „Folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“ ataskaita

Rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 4 d surengtas folkloro festivalis „Į vidurio Lietuvą susiėję“. Festivalyje dalyvavo 5 aukšto meninio lygio folkloro ansambliai iš Aukštaitijos regiono, pristatantys ir populiarinantys aukštaitišką folklorą ir etnines tradicijas: Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Saulala“ (vadovė Dalia Deksnienė), Zarasų kultūros centro folkloro ansamblis „Seluona“ (vadovė Diana Skvarčinskaitė), Ukmergės kultūros centro folkloro ansamblis „Pyniava“ (vadovė Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė), Jonavos kultūros centro folkloro ansamblis „Laduta“ (vadovė Audra Noreikaitė, choreografė Dovilė Bareikaitė), Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė) ir Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis „Jorija“ (vadovė Regina Lukminienė). Rugsėjo 4 d. folkloro ansamblių sveikinimai–prisistatymai vyko Kėdainių miesto Didžiojoje gatvėje, Nevėžio prieplaukoje ties Didžiąja Rinka, ansamblių koncertas ir dūzgės vyko Knypavos Rinkos aikštėje. Pasirodymų metu kolektyvai turėjo pasiruošti ansamblio prisistatymą, Aukštaitijos regionui būdingus dainas ir šokius. Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė) rodė savo etnografinį vaidinimą „Vesėlios anoj šaly“. Knypavos Rinkos aikštėje folkloro ansamblių koncerto metu vyko Truskavos bendruomenės centro edukacija „Razavų virtinių gamyba“.

Folkloro festivalio „Į vidurio Lietuvą susiėję“ metu Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name vyko 2 sutartinių dirbtuvės ir 1 edukacija. Sutartinių kūrybinės dirbtuvės prisidėjo prie sutartinių žanro populiarinimo ir gaivinimo. Kūrybines dirbtuves „Apie sutartines. Dvejinės. Mokomės dainuoti“ (rugpjūčio 31 d.) ir „Apie sutartines. Trejinės, ketvirtinės ir šokamieji elementai“ (rugsėjo 2 d.) vedė lietuvių liaudies dainų atlikėja, etnoprojektų dalyvė ir organizatorė Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė. Edukaciją „Dievaitavimai“ (rugsėjo 3 d.) vedė Gediminas Žilys muzikantas, kūrėjas, vienas iš folkroko grupės „Atalyja“ lyderių ir grupės „Skylė“ muzikantas, lietuvių liaudies dainų ir senosios lietuvių kultūros puoselėtojas.

Rugsėjo 3 d. Didžiosios Rinkos aikštėje vyko folkroko grupė „Atalyja“ koncertas.

Folkloro festivalyje „Į vidurio Lietuvą susiėję“ kėdainiečiai ir miesto svečiai turėjo puikią galimybę susipažinti su didžiausiu Lietuvos regionu – Aukštaitija. Festivalio metu buvo atskleistas Aukštaitijos tarmės gyvybingumas, aukštaitiško folkloro, dainavimo, šokių, tautinio kostiumo ir kulinarinio paveldo išskirtinumas.

 


Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamos
2021 m. vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos:  

„Aš turėjau gaidį“
Projekto vadovė – Aušra Rinkevičienė
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 12–16 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Programos tikslas – organizuoti vaikų ir jaunimo vasaros etninę stovyklą, kuri skatintų  pažinti,  naudoti ir vertinti  savo tautos  tradicinę kultūrą ir ją išlaikyti.
Etnokultūros stovykla „Aš turėjau gaidį“ skirta Kėdainių r. sav. vaikams ir jaunimui (8–17 m.). Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo, odinio kapšelio, šiaudinio paukščio gamybos), dalyvaus edukacinėje išvykoje į ,,Paukščių kaimą“ (Ignalinos r,), kur sužinos apie naminius paukščius, jų rūšis, laikymą ir priežiūrą; vaišinsis ant laužo kepta kiaušiniene, žolelių arbata, mokysis rašyti žąsies plunksna, šaudyti iš lanko, aplankys kiaušinių ekspoziciją; pakeliui užsuks į Lietuvos etnokosmologijos muziejų (Molėtų r.), kur sužinos kaip nepaklysti miške, kaip naudotis kompasu, iš ko sudarytos  planetos ir kt.; stovyklos metu parengs folkloro programą „Aš turėjau gaidį“ ir pristatys Kėdainių bendruomenei.
________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Aš turėjau gaidį“ ataskaita

 Tradicinė etnokultūros stovykla „Aš turėjau gaidį“, skirta vaikams ir jaunimui (8–17 m.) vyko liepos 12–16 d. Į programos veiklas buvo įtraukti 25 jauni žmonės (8–17 m.), kurie 5 dienas užsiėmė etnine edukacine veikla: rišo ir pynė juostas, gamino odinius kapšelius, mokėsi liaudies dainų, šokių, žaidimų, muzikavo tradiciniais  instrumentais, improvizavo, mokėsi vokalo ir kvėpavimo pagrindų, gamino odinius kapšelius. Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name pynė paukštelius iš vytelių ir gamino dirbinius iš vilnos. Dalyvavo edukacinėje išvykoje į „Paukščių kaimą“ (Ignalinos r.), pakeliui aplankydami Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Edukacijos metu dalyviai sužinojo iš ko sudarytos planetos, kaip naudotis kompasu ir kt. „Paukščių kaime“ sužinojo apie naminius paukščius, jų rūšis, jų naudą žmogaus gyvenime,  paukščių laikymą ir priežiūrą, vaišinosi ant laužo kepta kiaušiniene, žolelių arbata, mokėsi rašyti žąsies plunksna, šaudyti iš lanko, aplankė kiaušinių ekspoziciją. Stovyklos pabaigoje parengė koncertinę programą ir pristatė tėvams.
Programos dalyviai praplėtė etninio pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ribas; liaudies dainų mokymasis pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą; dalyvavimas folkloro programoje prisidėjo prie kūrybiškumo, sceninio etiketo suvokimo, patriotiškumo ir tautiškumo ugdymo. Etninės programos įgyvendinimas prisidėjo prie tradicinės kultūros paveldo pažinimo ir išsaugojimo.
________________________________________________________________________________________________

„Mes norime kurti“
Projekto vadovė – Daiva Makutienė
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 28–30 d.rugpjūčio 2–7 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius
Projekto tikslas – suorganizuoti stovyklą, siekiant ugdyti vaikų  kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ skirta Nociūnų, Beinaičių, Slikių, Pėdžių ir Saviečių kaimų vaikams (6–14 m.). Stovyklos metu vaikai dalyvaus įvairiose veiklose: dainuos, šoks, karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio ir popieriaus, pieš spalvotu smėliu, gamins paveikslėlius ir apyrankes iš odos, žais judriuosius žaidimus, skaitys V.Mačernio poeziją ir bendraus. Sukurtų darbelių parodą ir koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatys Nociūnų kaimo bendruomenei.
________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Mes norime kurti“ ataskaita

Programos „Mes norime kurti“ metu išmokome bendrauti ir draugiškai dirbti grupelėse. Dalyviai piešė spalvotu smėliu, gamino iš mezgimo siūlų gėlytes, naudodami odos atraižas komandose kūrė paveikslus, pynė odines apyrankes. Prisiminė piešimo techniką ant drobės ir patys piešė, spalvino, kūrė drobines servetėles, žaidė, sportavo, dainavo, šoko, bendravo.
Stovyklos atidarymo dieną vaikai susipažino su stovyklos programa, nupiešė stovyklos pavadinimą, sukūrė stovyklos taisykles ir prisiminė stovyklos himną. Kiekvieną rytą pradėdavome muzikine mankšta ir pasisveikinimu. Kadangi 2021 m. paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais, tai rytais vaikai skaitė V. Mačernio poeziją; vyko renginys „Literatūriniai skaitiniai su Vytautu Mačerniu“. Vykdėme įvairias sportines estafetes. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės patys serviruoti stalą, susitepti sumuštinį. Parengėme piešinių su smėliu, paveikslų su oda „Stovyklos prisiminimas“ ir piešinių ant drobės parodą Nociūnų bendruomenei. Piešėme guašu, spalvinome kreidelėmis, spalvotais pieštukais. Liepos 30 d. visi išvykome į Molėtus (savo lėšomis), kur aplankėme „Dubingių žirgyną“, Alantos dvarą, užlipome į Dubingių piliakalnį, maudėmės Asvejos ežere.
Parengėme ir kaimo bendruomenei pristatėme koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“. Įgyvendinti visi programos numatyti tikslai ir uždaviniai.


________________________________________________________________________________________________

„Atrask. Pažink. Tobulėk“ 
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 1300 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 1020 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Programos tikslas – praplėsti vaiko socializacijos galimybes, ugdant jų pažinimo ir saviugdos, komunikavimo, kūrybines ir etnines kompetencijas, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Vasaros stovykla „Atrask. Pažink. Tobulėk“ skirta Kėdainių r. sav. vaikams ir paaugliams (8–16 m.). Dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose: kūrybinėse (teatrinis etiudas „Verkiantys medžiai“, žemės meno kūrinys), pažintinėse (Skinderiškio dendrologinis parkas, Pilsupių piliakalnis), edukacinėse ( „Dirbiniai iš odos“, „Dirbiniai iš medžio“, „Pasaulio šokiai“; „Lietuvių liaudies instrumentai“, „Šiuolaikinio meno žanras – žemės menas“), emocinio intelekto lavinimo („Ugdymas vertybių dvasioje“ ir „Pasitikėjimo savimi ugdymas“), etninėse (muzikavimas liaudies instrumentais ir liaudies dainų mokymasis), sportinėse („Įdomiosios rungtys“, judrieji žaidimai, krepšinis. tinklinis). Visa tai praplės pažinimo, socialines, kultūrines, asmeninės saviugdos ir komunikavimo bei tolerancijos kompetencijas, stiprins tapatybės identiteto suvokimą, skatins pagarbų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.
________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Atrask. Pažink. Tobulėk“ ataskaita

Stovykloje  „Atrask. Pažink. Tobulėk“ dalyvavo 27 vaikai, kuriems buvo sudarytos sąlygos dalyvauti edukacinėse, pažintinėse, kūrybinėse ir etninėse veiklose, kurių metu įgijo įvairių asmeninių kompetencijų – pažinimo, kultūrinio  ir estetinio supratimo, emocinio intelekto ugdymo ir pasitikėjimo savo gebėjimais, saviraiškos ir savirealizacijos.
Suorganizuota 11 edukacinių veiklų  – 20 val. („Saviraiškos mugė“, „Spalvų terapija“, „Lietuvos pirmųjų pinigų kolekcija“ ir praktinis užsiėmimas su metalo ieškikliais, „Dirbiniai iš odos“ (3 užsiėmimai), „Istoriniai kuršių kostiumai ir ginklai“ ir praktinis užsiėmimas „Šaudymas iš lanko“, „Dirbiniai iš medžio“ (3 užsiėmimai), edukacija „Plaukimas vytine „Vėtra“, „Gatvės šokio ritmu“, „Mandalos. Spalvinimas“, „Tekstilės terapija“, „Šiuolaikinio meno žanras – žemės menas“), kurias vedė direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Genovaitė Gustytė, dailininkė Aušra Žemaitienė, edukatorius Darius Petkevičius, choreografė Paulina Švaranavičiūtė ir Kėdainių metalo ieškiklių naudotojų klubo „Radinukas“ prezidentas Aurelijus Bukauskas.
Suorganizuotos 2 emocinio intelekto lavinimo veiklos – 5 val. („Ugdymas vertybių dvasioje“, „Pasitikėjimo savimi ugdymas“), kurias vedė psichologijos magistrė Jolanta Štarienė.
Kūrybinių veiklų  metu (12 val.) mokėmės liaudies dainų ir kūrėme choreografiją dainoms (2 muzikinės mankštos) ir parengėme teatrinį etiudą pagal lietuvių liaudies pasaką „Kabakšt kabaldakšt“. Kūrybines veiklas vedė režisierė Genovaitė Gustytė ir VDU muzikos Akademijos klasikinio dainavimo studentė Greta Karalienė. Pertraukų metu organizavome judriuosius žaidimus ir įdomiąsias rungtis. Suorganizuotos 2  edukacinės išvykos – į Skinderiškio dendrologinį parką (kartu su tėvais), kurios metu eigulys Juozas Masionis supažindino su įvairių šalių augalais, kurių yra virš 1300 ir lankėmės Kėdainių krašto muziejaus TAC, kur sertifikuotos amatų meistrės Loreta Steponavičienė  ir Jūratė Atkočiūnienė supažindino su Arnetų namo tradicinio paveldo veiklomis.
Dalyvaujant įvairiose edukacijose išaugo dalyvių pasitikėjimas savimi ir stiprėjo bendradarbiavimo įgūdžiai, tai įgalina geriau jaustis socialinėje aplinkoje, o nuolatinis bendrabūvio taisyklių laikymasis mažina patyčių riziką.
Įgyvendinti visi programos numatyti tikslai ir uždaviniai.


2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojami Kultūros projektai

Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Atrask save“
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 600 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 1 d. – lapkričio 30 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Projekto tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą ir ugdyti  kūrybinį potencialą, tenkinant meninius–kultūrinius ir prasmingo laisvalaikio leidimo poreikius, pristatant molio, porceliano lipdymo technikas, tekstilės meną, senąsias lietuviškas skiautinių siuvimo tradicijas, supažindinant su popieriaus ir antrinių žaliavų panaudojimo galimybėmis.

Numatomos projekto veiklos:
Liepos 12 d. Edukacinis užsiėmimas „Porceliano lėkštelė“;
Liepos 14 d. Edukacinis užsiėmimas „Porceliano dėžutė“;
Rugpjūčio 3 d. Edukacinis užsiėmimas„Skiautinių stalo takelis“;
Rugpjūčio 24 d. Edukacinis užsiėmimas „Skiautinių kilimėlis“;
Rugpjūčio 31 d. Edukacinis užsiėmimas „Medžiaginis kiškutinis“;
Rugsėjo 7 d. Edukacinis užsiėmimas „Medžiaginis katinukas“;
Rugsėjo 14 d. Edukacinis užsiėmimas„Sapnų gaudyklė“;
Rugsėjo 21 d. Edukacinis užsiėmimas „Draugystės apyrankė“;
Rugsėjo 27 d. Edukacinis užsiėmimas „Origami technika“;
Spalio 5 d. Edukacinis užsiėmimas „Daiktadėžės gamyba“;
Spalio 19 d. Edukacinis užsiėmimas „Sveikinimo atvirukas“;
Lapkričio 9 d. Edukacinis užsiėmimas „Žibinto gamyba“.
Lapkričio 15 d. 17 val. Projekto pristatymas tėvams ir bendruomenei.
Projekto „Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Atrask save“ kūrybinių darbelių parodos:
Rugpjūčio 3–24 d.
Rugpjūčio 31d.–rugsėjo 14 d.
Rugsėjo 14–27 d.
Rugsėjo rugsėjo 27 d.–spalio 5 d.
Spalio spalio 5–19 d.
Spalio 19 d.–lapkričio 9 d.
Lapkričio 9–15 d.


2020 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuojami projektai:

„Renginių ciklas „(At)rask meną“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 8 750 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 2 650 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 12 260 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. sausio 6 d. – spalio 30 d.
Įgyvendinimo vieta – Vilainiuose parke prie fontano, Pelėdnagiuose UAB „Pelėdos baldai“ kieme, Tiskūnuose prie parduotuvės „Aibė“, žaliojoje erdvėje prie požeminės perėjos Tilto g. Kėdainiuose, Nociūnuose prie sankryžos (Pelėdnagiai–Nociūnai–Beinaičiai), Kalnaberžėje prie tvenkinio, Vytauto parke Kėdainiuose, Labūnavos parke prie aukuro, Kėdainių senajame aerodrome.
Tikslas – skatinant kultūrinių raiškų įvairovę, pažinimą ir profesionalaus meno sklaidą, rajono bendruomenei pristatyti įvairius meno žanrus netradicinėse rajono erdvėse.
Renginių ciklo „(At)rask meną“ programa:
Liepos mėn.
17 d. 18 val. Aido Giniočio ir jaunųjų aktorių (Aistė Šeštokaitė, Lyja Maknavičiūtė, Urtė Smulskytė, Matas Pranskevičius, Džiugas Širvys) koncertinė programa „Jaukiai“, Vilainiuose parke prie fontano
Giedriaus Arbačiausko ir Agnės Arbačiauskienės dainuojamosios poezijos programa „Nauji atspalviai“
18 d. 16 val. Pelėdnagiuose UAB „Pelėdos baldai“ kieme
18 d. 19 val. Tiskūnuose prie parduotuvės „Aibė“
25 d. 23 val. Kauno miesto kamerinis teatras spektaklis „4 Mortos“, Kėdainiuose žalioje erdvėje prie požeminės perėjos Tilto g.
29 d. 15 val. „Labaiteatro“ interaktyvus muzikinis spektaklis-žaidimas visai šeimai „Aplink pasaulį 2“, Nociūnuose prie sankryžos (Pelėdnagiai–Nociūnai–Beinaičiai)
31 d. 19 val. Operos solisto Liudo Mikalausko koncertinė programa „Kur balti keliai“, Kalnaberžėje prie tvenkinio
Rugpjūčio mėn.
1 d. 22 val. Styginių kvarteto „Archi Quartet“ koncertinė programa „Trykštant“, Kėdainiuose Vytauto parke prie fontano
14 d. 19 val. Grupė „Folk Trio“ koncertinė programa „Sakmės“, Labūnavos parke prie aukuro
22 d. 14-22 val. Menininkių Godos Skėrytės ir Ievos Voroneckytės piešinio kūrimas ant aerodromo dangos kartu su Kėdainių krašto bendruomene
14 val. Motyvuojantis pokalbis su menininkėmis
22 val. Kino filmo ir trumpametražio filmo „Renginių ciklo „(At)rask meną“ retrospektyva“ peržiūra, Kėdainiuose senajame aerodrome

________________________________________________________________________________________________

Projekto „Renginių ciklas „(At)rask meną“ ataskaita

Liepos 17 d. – rugpjūčio 22 d. netradicinėse Kėdainių rajono erdvėse surengtas renginių ciklas „(At)rask meną“.
Renginių ciklo „(At)rask meną“ metu vyko 10 skirtingų žanrų renginių (spektakliai, dainuojamoji poezija, populiarioji klasika, liaudiška muzika su improvizacijomis, gatvės piešinio kūrimas, kino filmas). Su visais atlikėjais buvo individualiai derinama, kad jų atliekamas pasirodymas būtų maksimaliai pritaikytas netradicinei erdvei. Vienas iš pagrindinių prioritetų atlikėjų atliekamas profesionalus menas, kokybiškas renginio turinys. Vyko 1 pasirodymas skirtas vaikams. Dainuojamąja poeziją atliko Aidas Giniočio ir teatro „Atviras ratas“ (Giedrius Kiela, Ieva Stundžytė, Judita Urnikytė, Jonas Šarkus) aktoriai, Giedrius ir Agnė Arbačiauskai, spektaklį, skirtą suaugusiems rodė Kauno miesto kamerinio teatro aktoriai, o spektaklį, skirtą vaikams „Labaiteatras“,  operos solistas Liudas Mikalauskas atliko populiąriąją klasiką, styginių kvartetas „Archi Quartett“ atliko instumentinę muziką (populiarioji klasika), grupė „Folk Trio“ atliko liaudišką muziką su improvizacijos elementais, menininkės Goda Skėrytė ir Ieva Voroneckytė kūrė piešinį ant aerodromo dangos kartu su Kėdainių krašto bendruomene. Taigi, į projektą buvo įtraukta daug menininkų, su kuriais kėdainiečiai po jų pasirodymų turėjo galimybę pabendrauti, nes pasirodymai vyko neformalioje aplinkoje, aplinka neribojo nei atlikėjų, nei žiūrovų.
Renginių ciklo renginiai vyko tose Kėdainių rajono viešojo naudojimo erdvėse, kuriose dažnai lankosi vietiniai gyventojai (Vilainių gyvenvietės parke prie fontano, Pelėdnagių miestelyje UAB „Pelėdos baldai“ kieme, Tiskūnų gyvenvietėje prie parduotuvės „Aibė“, Kėdainių mieste žalioje erdvėje prie požeminės perėjos Tilto g., Nociūnų miestelyje prie sankryžos (Pelėdnagiai–Nociūnai–Beinaičiai) žaliame plote, Kalnaberžės miestelyje prie tvenkinio, Kėdainių miesto Vytauto parke prie šviečiančio fontano, Labūnavos miestelyje parke prie aukuro), tačiau šiose erdvėse itin retai vyksta, nebevyksta, nors anksčiau vyko arba visai nevyksta kultūrinė veikla. Renginys buvo suorganizuotas ir Kėdainių mieste senajame aerodrome, ten kėdainiečiai užsuka itin retai.
Renginių ciklas „(At)rask meną vyko ir 2019 metais. Jis buvo labai palankiai įvertintas tiek kėdainiečių, tiek Kėdainių rajono savivaldybės. Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamo konkurso „Kultūros versmė“ nominacija „Metų įvykis“ skirta Kėdainių kultūros centro organizuotam renginių ciklui „(At)rask meną“. Tai rodo, apie išties didžiulį tokio tipo renginių poreikį.
Šiuo projektu buvo siekiama sužadinti Kėdainių krašto gyventojų susidomėjimą profesionaliuoju menu, rasti profesionaliojo meno pateikimo būdą priimtiną ir kartu įdomų vietiniams. Renginių ciklo  „(At)rask meną“ renginiai vyko tokiose erdvėse, kuriose profesionaliojo meno stebėtoju buvo galima tapti visai atsitiktinai vaikštant parke, einant į parduotuvę ar poilsiaujant paplūdimyje. Daugelis lankytojų, kaip įprasta, į numatytas renginių vietas atvyko specialiai, tačiau buvo ir tokių, kurie „užtiko“ renginį ir pasiliko jį žiūrėti. Renginių ciklas išlaikė netikėtumo pojūtį, nes bendraujant su lankytojais buvo pastebėtas susidomėjimas.
Viso renginių ciklo „(At)rask meną“ vykę renginiai buvo filmuojami. Paskutinio renginio, kuris vyko rugpjūčio 22 d. metu buvo pristatytas trumpametražis filmas apie renginių ciklo „(At)rask meną“ renginius.


________________________________________________________________________________________________

„Meninio vyksmo festivalis „Formos’20“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 16 300 Eur
Bendra suma su rėmėjų dalykiniu indėliu – 17 085 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. liepos 20 d. – spalio 23 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 4)
Tikslas – skatinant kultūrinių raiškų įvairovę, pažinimą ir profesionalaus meno sklaidą, rajono bendruomenei pristatyti jaunuosius profesionalius menininkus ir įvairias meninės raiškos formas.
Meninio vyksmo festivalio „Formos’20“ programa:
Rugsėjo 18 d.
14 val. ,,Pojūčio teatro“ spektaklis-edukacija „Pažinti meną pojūčiais“, 2 a. koridorius
16 val. Marija Baranauskaitė šiuolaikinio cirko performansas „Sofos projektas“, 4 a. Sporto salė
17 val. Židrijos Janušaitės performansas, 3 a. koridorius
18 val. Vaidos Tamoševičiūtės performansas, 2 a. koridorius
19 val. Laimos Kreivytės, Deniso Kolomyckio, Ingos Galinytės performansas „Fluqus. Kentauro gimimas“, prie pagrindinio įėjimo į Kėdainių kultūros centro pastatą
19.30 val. Naujų idėjų kamerinio orkestro „Niko“ koncertas, 4 a. Žiūrovų salė
Rugsėjo 19 d.
15 val. Kostiumų dailininkės ir dizainerės Dianos Sofijos Kuzmickaitės tvarios mados kolekcijos fotografijų parodos pristatymas kartu su šiuolaikinio šokio šokėja Gabija Blochina, 4 a. Sporto salė
16 val. Aktoriaus Edgaro Žemaičio dainuojamosios poezijos koncertas „Gyvenimiškoji baladė“, 1 a. Mažoji salė
17 val. „Šeiko šokio teatras“ šokio spektaklis „Užpustyti“, prie pagrindinio įėjimo į Kėdainių kultūros centro pastatą
18.30 val. Ingos Galinytės performansas „The Belly Dance“, 2 a. koridorius
19 val. Šiuolaikinio cirko artisto Kęsto Matusevičiaus pasirodymas „Aš, drabužiai ir kas jie?“, 2 a. koridorius19.30 val. Klaipėdos Jaunimo teatro muzikinis spektaklis „Graži ir ta galinga“, 4 a. Žiūrovų salė
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Meninio vyksmo festivalio „Formos’20“ ataskaita

Rugsėjo 18–19 dienomis surengtas meninio vyksmo festivalis „Formos‘20“. Festivalyje dalyvavo jauni, talentingi menininkai: performeriai, teatralai, muzikantai, šiuolaikinio šokio šokėjai, dizainerė. Jie pripažinti savo srities profesionalai ir kuria aukšto meninio lygio kūrinius.
Festivalį sudarė 12 skirtingo pobūdžio renginių:
2 koncertai, tai Naujų idėjų kamerinio orkestro „Niko“ koncertas ir aktoriaus Edgaro Žemaičio dainuojamosios poezijos koncertas „Gyvenimiškoji baladė“;
3 spektakliai, „Pojūčio teatro“ spektaklis-edukacija „Pažinti meną pojūčiais“, „Šeiko šokio teatras“ šokio spektaklis „Užpustyti“, Klaipėdos Jaunimo teatro muzikinis spektaklis „Graži ir ta galinga“;
2 šiuolaikinio cirko pasirodymai, Marijos Baranauskaitės šiuolaikinio cirko performansas „Sofos projektas“, Kęsto Matusevičiaus pasirodymas „Aš, drabužiai ir kas jie?“.
4 performatyvaus meno kūriniai, Židrijos Janušaitės performansas, Vaidos Tamoševičiūtės performansas, Laimos Kreivytės, Deniso Kolomyckio, Ingos Galinytės performansas „Fluqus. Kentauro gimimas“, Ingos Galinytės performansas „The Belly Dance“;
Kostiumų dailininkės ir dizainerės Dianos Sofijos Kuzmickaitės tvarios mados kolekcijos fotografijų parodos pristatymas kartu su šiuolaikinio šokio šokėja Gabija Blochina.
Visi festivalio pasirodymai buvo filmuojami. Sutrumpinti pasirodymų variantai ir trumpas reportažas apie visą festivalį su pasirodymų epizodais montuojami ir viešinami Kėdainių kultūros centro svetainėje ir yotube paskyroje. Pilno turinio pasirodymai nusiųsti autoriams, skirti Kėdainių kultūros centro archyvui ir atlikėjų archyvui.
Meninio vyksmo festivalis „Formos‘20“ buvo puiki erdvė šiems menininkams pasirodyti Kėdainiuose, didinti savo žinomumą. Festivalio dėka kėdainiečiai turėjo progą plėsti akiratį, susipažinti su šiuolaikiniu metu ir jį atliekančiais menininkais, galėjo pabendrauti gyvai. Tai vienintelis tokio pobūdžio festivalis vykęs Kėdainiuose, kuris turėjo didelę edukacinę reikšmę vietos bendruomenei.
Meninio vyksmo festivalis „Formos’20“ vyko buvusiame Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centre ir jo prieigose, kuriame dėl renovacijos darbų šiuo metu įsikūręs Kėdainių kultūros centas. Didžiulis pastatas šalia Kėdainių miesto parko, su Sporto sale, Žiūrovų sale ir ilgais koridoriais puikiai tiko tokio pobūdžio festivaliui.


________________________________________________________________________________________________

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos finansuotas projektas:

„Orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ (įvykdytas)

Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos gauta suma – 650 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 1 000 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. rugpjūčio 11 d. – lapkričio 3 d.
Įgyvendinimo vieta – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, Gudžiūnai, Visų Šventųjų bažnyčia, Josvainiai, Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Krakės, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, Paberžė, Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Surviliškis, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, Dotnuva, Didžiosios Rinkos aikštė, M. Daukšos bibliotekos kiemelis
Tikslas – interaktyviomis priemonėmis skatinti projekto dalyvius pažinti sakralinį paveldą esantį Kėdainių krašte.
Orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ programa:
Rugsėjo 12 d. nuo 15 val.
Orientacinių varžybų Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ startas Didžiosios Rinkos aikštėj
Daukšos bibliotekos kiemelyje
19 val. Grupės „Folk Trio“ koncertinė programa
Nugalėtojų apdovanojimai
Trumpametražis filmas apie sakralinį paveldą Kėdainių rajone
Sakralinio paveldo Kėdainių rajone pristatymas, pranešėja Audronė Pečiulytė
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ ataskaita

Edukacinio pobūdžio projektu „Orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“, buvo siekiama supažindinti ir atkreipti dėmesį į Kėdainių rajone esančius sakralinius objektus. Šie objektai svarbūs ne tik istoriškai, jie kaip anksčiau taip ir dabar yra miestelių, gyvenviečių centrai. Šiuose nekilnojamo kultūros paveldo objektuose užkoduota miestelių istorijos dvasia.
Projekto „Orientacinės varžybos Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“ metu buvo kuriamas trumpametražis filmas ir rengiamos orientacinės varžybos.
Trumpametražis filmas buvo kuriamas, siekiant supažindinti Kėdainių krašto žmones su Kėdainių rajono sakraliniu paveldu, filme buvo rodomos 6 Kėdainių rajono bažnyčios ir pasakojama trumpa istorija apie kiekvieną iš jų. Filmą buvo galima pamatyti „Balticum TV“ kanalu, Kėdainių kultūros centro internetinėje svetainėje.
Europos paveldo dienų’20 „Kultūros paveldas ir edukacija“ metu Kėdainių kultūros centras ir Kėdainių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius rengė orientacines varžybas Kėdainių rajone „Renkuosi Kėdainius. Sakralinis paveldas“. Varžyboms buvo sukurti specialūs nuostatai (pridedama). Startas buvo paskelbtas rugsėjo 12 d. 15 val. Didžiosios Rinkos aikštėje. Varžybų dalyviai turėjo aplankyti net 6 bažnyčias, įveikti 30 užduočių, kurias turėjo atlikti per 4 val. Bažnyčios, kurias turėjo aplankyti orientacinių varžybų dalyviai:
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, Gudžiūnai,
Visų Šventųjų bažnyčia, Josvainiai,
Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Krakės,
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, Paberžė,
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Surviliškis,
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, Dotnuva.
Buvo kviečiama registruotis el. paštu arba telefonu iki rugsėjo 11 dienos 12 val. Užsiregistravusiai komandai buvo suteikiamas dalyvio numeris. Komandos varžybose dalyvavo su registruota motorine transporto priemone. Orientacinėse varžybose dalyvaujančių komandų motorinių transporto priemonių vairuotojai privalėjo turėti vairuotojo pažymėjimus. Minimalus komandos narių skaičius – 2 dalyviai. Dalyvių amžius nebuvo ribojamas. Komanda turėjo turėti skiriamąjį ženklą (pvz., vienos spalvos marškinėlius, skareles, kepuraites ar pan.). I, II ir III vietas užėmusios komandos apdovanojamos 100 Eur, 50 Eur ir 30 Eur vertės dovanų kuponais iš internetinės parduotuvės „Gera dovana“.
Orientacinių varžybų rezultatai buvo skelbiami rugsėjo 12 d. 19 val. M. Daukšos bibliotekos kiemelyje ten vyko nugalėtojų apdovanojimai, trumpametražio filmo apie Sakralinį paveldą Kėdainių rajone demonstravimas, 30 min. pranešimą apie sakralinį paveldą Kėdainių rajone skaitė Kėdainių krašto istorijos muziejaus Daugiakultūrio centro direktorė, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė (2016 m.), istorikė ir knygų autorė Audronė Pečiulytė. Po pranešimo koncertavo grupė „Folk Trio“. Visos orientacinių varžybų komandos gavo kompaktinį diską su įrašytu filmu apie Kėdainių rajono sakralinį paveldą. Šiuos diskus taip pat galėjo pasiimti ir baigiamojo koncerto žiūrovai.
Dėl atšaukto karantino ir palankių sąlygų organizuoti orientacines varžybas, pirminės idėjos pasikeitė jų organizavimo eiga, taigi teko mažinti objektų skaičių, kai kuriuos objektus pakeisti palankesniais vientisam patogesniam maršrutui sudaryti.


________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuotas projektas:

„Pilietinė akcija, konferencija „Vakar ir šiandien“ (įvykdytas)

Projekto vadovė – Daiva Burinskytė-Valdmonė
Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos gauta suma – 2 500Eur
Bendra projekto suma – 2 850 Eur
Įgyvendinimo data – 2020 m. vasario 19 d. – lapkričio 1 d.
Įgyvendinimo vieta – Didžioji g., Kėdainiai, Didžiosios Rinkos aikštė
Tikslas – interaktyviomis priemonėmis skatinti projekto dalyvius giliau pažinti ir suprasti kovo 11-osios svarbą Lietuvos valstybės istorijai ir raidai.
Konferencijos „Atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Prisiminti ir suvokti“ programa:
Rugpjūčio 23 d. (sekmadienis) 14 val.
14.00–14.05 val. Konferencijos atidarymas
 Moderatorius MANTAS ZAKARKA 
14.05–14.10 val. Sveikinimo žodis
Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Pauliaus Aukštikalnis
14.10–14.50 val. „Lietuvos laisvė: laimėjimai ir praradimai“
VIRGINIJA JURĖNIENĖ Vilniaus universiteto Kauno fakulteto profesorė
14.50–15.30 val. „Lietuva laisva – kas toliau“
RIMVYDAS VALATKA politologas, žurnalistas, publicistas, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras
15.50–16.30 val.  „Kaip aš ir mano karta mato Lietuvą“
SILVIJA STANKEVIČIŪTĖ Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento tyrėja, istorikė
16.30–17.30 val.„Kuriu laisvoje Lietuvoje“
RAMINTA NAUJANYTĖ–BJELLE  kompozitorė, dainų atlikėja ir kūrėja
BJELLE koncertinė programa
17.30–17.35 val. Konferencijos uždarymas
Moderatorius MANTAS ZAKARKA
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Pilietinė akcija, konferencija „Vakar ir šiandien“ ataskaita

Projektą „Pilietinė akcija, konferencija „Vakar ir šiandien“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečio sukakčiai paminėti, sudarė dvi dalys. Tai pilietinė akcija „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“ ir konferencija „Atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Prisiminti ir suvokti“.
Pilietinėje akcijoje „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“ dalyvavo 20 kėdainiečių gimusių nuo 1989 m. iki 1991 m., kurie reflektavo apie tai ką jiems reiškia laisvė. Akcijos dalyvių paieška vyko žiniasklaidos ir socialinių tinklų pagalba. Buvo sukurta facebook paskyra skirta pilietinei akcijai „Esu vienmetis su atkurta Lietuvos nepriklausomybe“. Akcijos dalyvių pageidavimu, jiems buvo sugalvoti teiginiai-temos, užduočiai sukonkretinti. Teiginiai buvo tokie: „Aš galiu rinktis“, „Aš galiu pildyti savo svajones“, „Aš kuriu Lietuvą“, „Aš dalyvauju kuriant geresnį pasaulį“. Akcijos dalyviai trumpai (apie 30 žodžių) išsakė savo mintis apie savo nepriklausomybės, laisvos Lietuvos supratimą. Surinktos pilietinės akcijos dalyvių mintys buvo sumaketuotos ir išspausdintos ant patvarios medžiagos. Jos buvo eksponuojamos ant gatvės stulpų Kėdainių senamiestyje ir ten kabėjo visą kovo mėnesį.
Kadangi, akcijos dalyvių filmuotis surinkti nepavyko, nes kai kurie jų gyvena užsienyje, jų mintis įgarsino Kėdainių vyresniųjų klasių moksleiviai. Buvo sukurtas trumpametražis filmas, skirtas šiai pilietinei akcijai. Jis buvo demonstruojamas Kėdainių kultūros centro internetinėje svetainėje, youtube ir facebook paskyrose, Kėdainių žinių kanale youtube paskyroje ir buvo rodomas per Kėdainių žinių kanalą. Kovo 11-ąją Kėdainių mieste važinėjo mikroautobusas, iš kurio buvo leidžiamas pilietinės akcijos garso įrašas.
Kadangi, jau kovo 10 dieną oficialiai buvo paskelbta gripo epidemija ir iš Kėdainių rajono savivaldybės buvo gautos primygtinės rekomendacijos nesibūriuoti ir atšaukti visus renginius, konferencija „Atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Prisiminti ir suvokti“ buvo nukelta. Ši konferencija vyko rugpjūčio 23-ąją – Baltijos kelio dieną. Baltijos kelio diena buvo pasirinkta, nes Baltijos kelias glaudžiai siejasi su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos įvykiais. Konferencija vyko Didžiosios Rinkos aikštėje, Kėdainiuose. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto profesorė Virginija Jurėnienė su pranešimu „Lietuvos laisvė: laimėjimai ir praradimai“, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Rimvydas Valatka su pranešimu „Lietuva laisva – kas toliau“, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento tyrėja, istorikė Silvija Stankevičiūtė su pranešimu „Kaip aš ir mano karta mato Lietuvą“ ir kompozitorė, dainų atlikėja ir kūrėja Raminta Naujanytė-Bjelle su pranešimu „Kuriu laisvoje Lietuvoje“. Konferenciją moderavo, dalyvių pranešimuose išsakytus teiginius apibendrino ir savo patirtimi dalijosi Mantas Zakarka.

________________________________________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamos
2020 m.
vaikų vasaros stovyklos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos: 

„Atrask. Pažink. Tobulėk 2“ 
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 1900 Eur
Įgyvendinimo data – rugsėjo 15 d. – lapkričio 20 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Programos tikslas – praplėsti jauno žmogaus socializacijos galimybes, ugdant jų pažinimo ir saviugdos, komunikavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas.
Programa skirta Kėdainių m. vaikams ir jaunimui savaitgalių užimtumui rugsėjo–spalio–lapkričio mėn. Dalyviams bus sudarytos sąlygos praplėsti akiratį (pažintinės ekskursijos su gidu Valdovų rūmuose ir Pažaislio vienuolyne, Panevėžio Dailės ir Fotografijos galerijose),  dalyvauti edukacinėse programose („Artistas – lėlininkas“ Panevėžio lėlių vežimo teatre; „Čiurlionio kosmosas“ M. K. Čiurlionio dailės muziejuje; „Lobiai“ Krekenavos regioniniame parke)  ir susipažinti su profesionaliuoju menu (baletas vaikams „Pelenė“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre ir miuziklas „Grafas Montekristas Kauno muzikiniame teatre“).Tai praplės pažinimo, socialines, kultūrines, asmeninės saviugdos ir komunikavimo bei tolerancijos kompetencijas, skatins pagarbų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

________________________________________________________________________________________________

Programos „Atrask. Pažink. Tobulėk 2“ ataskaita

 Programa „Atrask. Pažink. Tobulėk 2“ vyko rugsėjo-spalio-lapkričio mėn. Programos metu buvo sudarytos sąlygos vaikams dalyvauti edukacinėse, pažintinėse ir kultūrinės saviugdos veiklose, kurių metu įgijo įvairių asmeninių kompetencijų (pažinimo, kultūrinio ir estetinio supratimo, pasitikėjimo savo gebėjimais ir savirealizacijos). Į programos veiklas dalyviai registravosi telefonu ar el. paštu, pasirenkant  pageidaujamas 3 edukacines išvykas (Vilnius, Kaunas, Panevėžys), Kiekvienos išvykos (nuomojamas autobusas su vairuotoju) metu buvo organizuojamas vaikų maitinimas. Paskaita-paroda „Lietuvos istorinė moteris – Barbora Radvilaitė“, skirta B. Radvilaitės ir Ž. Augusto 500-osioms gimimo metinėms dėl koronaviruso pandemijos vyko virtualiai.        
Edukacinių veiklų fizinė ir emocinė aplinka atitiko dalyvių amžių ir poreikius. 5 dalyviai iš socialiai remiamų šeimų ir socialiai pažeidžiamų vaikų pirmą kartą lankėsi Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Valdovų rūmuose, Panevėžio lėlių vežimo teatre ir Kauno muzikiniame teatre. Dalyvaujant įvairiose programos veiklose, stiprėjo bendradarbiavimo įgūdžiai, jie geriau pasijuto socialinėje aplinkoje. Programoje dalyvavo 15 dalyvių.    
Suorganizuotos 3 edukacinės veiklos – „Lobiai“ (Krekenavos regioniniame parke), „Aktorius – lėlininkas“ (Panevėžio lėlių vežimo teatre), „Iššūkis profesoriui Mažyliui“ (Istorinėje prezidentūroje).  
Suorganizuotos 2 kultūrinės saviugdos veiklos – baletas vaikams  „Pelenė“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre; miuziklas „Grafas Montekristas“ Kauno muzikiniame teatre.
Suorganizuotos 5 pažintinės veiklos – „Pojūčių takas“ Krekenavos regioniniame parke; ekskursija su gidu Valdovų rūmuose; Panevėžio Dailės ir Fotografijos galerijų lankymas su gidu; ekskursija su gidu po Pažaislio vienuolyną.    
Programos tikslas pasiektas, visi uždaviniai įvykdyti.

________________________________________________________________________________________________

„Atrask. Pažink. Tobulėk“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 3250 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 3–9 d.
Įgyvendinimo vieta – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Programos tikslas – praplėsti jauno žmogaus socializacijos galimybes, ugdant jų pažinimo ir saviugdos, komunikavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas.
Programa skirta Kėdainių r. paaugliams (13–17 m.). Dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti kūrybinėje („Mūsų talentai“), pažintinėje (apžvalginė ekskursijos su gidu po Klaipėdos senamiestį, Dramos teatrą, Laikrodžių muziejų, Jūrų muziejų, A. Mončio namą-muziejų), edukacinėse („Saviraiškos mugė“, „Dirbiniai iš odos“), emocinio intelekto ugdymo veiklose („Kūrybinės dirbtuvės paaugliams“; „Jausmai. Emocijos. Kaip jas valdyti“; „Pasitikėjimo savimi ugdymas“, „Konfliktai ir jų įveikimas“), pramoginėse (teatralizuotas koncertas, Delfinų pasirodymas; laikas prie jūros). Visa tai praplės pažinimo, socialines, kultūrines, asmeninės saviugdos ir komunikavimo bei tolerancijos kompetencijas, skatins pagarbų tarpusavio bendravimą, skatins kūrybiškumą ir iniciatyvumą.

________________________________________________________________________________

Stovyklos „Atrask. Pažink. Tobulėk“ ataskaita

Programa „Atrask. Pažink. Tobulėk“ vyko Klaipėdoje, E. Balsio menų gimnazijoje (bendrabutyje), kur tinkamos sąlygos nakvynei, kūrybiniams užsiėmimams (fortepijono klasė) ir edukacinėms veikloms (holas su stalais ir kėdėmis). Programa sudarė sąlygas paaugliams (13–16 m.) dalyvauti edukacinėse, pažintinėse, kūrybinėse ir pramoginėse veiklose, kurių metu įgijo įvairių asmeninių kompetencijų (pažinimo, kultūrinio  ir estetinio supratimo, emocinio intelekto ugdymo ir pasitikėjimo savo gebėjimais, saviraiškos ir savirealizacijos). Edukacinių ir kitų veiklų fizinė ir emocinė aplinka atitiko dalyvių amžių ir poreikius. 5 dalyviai (3 iš socialiai remiamų šeimų) pirmą kartą lankėsi Nidoje ir Delfinariume. Dalyvaujant edukacijose dalyviai įgijo naujų įgūdžių ir pasitikėjimo savimi  bei raiškos kompetencijų, sustiprėjimo ir tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimo įgūdžiai, jie geriau pasijuto naujoje socialinėje aplinkoje. Nuolatinis bendrabūvio taisyklių laikymasis ir bendros veiklos pagilino tarpusavio bendravimo ir tolerancijos kompetencijas.
Suorganizuotos 6 edukacinės veiklos – 18 val. („Saviraiškos mugė“, „Dirbiniai iš odos“, emocinio intelekto ugdymo mokymai „Kūrybinės dirbtuvės paaugliams“; „Jausmai. Emocijos. Kaip jas valdyti“; „Pasitikėjimo savimi ugdymas“; „Konfliktai ir jų įveikimas“).    
Suorganizuotos 3 kūrybinės veiklos –  3 (2 kūrybiniai užsiėmimai „Mano talentas“, performansas-improvizacija „Mūsų talentai“).
Suorganizuotos 4 pažintinės veiklos – 6 val. (ekskursijos su gidu po Klaipėdos senamiestį ir po Klaipėdos dramos teatrą; Laikrodžių muziejaus ir Jūrų muziejaus lankymas).
Suorganizuotos 3 pramoginės veiklos – 8 val. (teatralizuotas koncertas „Vivat kava!“; Delfinų pasirodymas; maudymasis jūroje).   
Pasiekti visi programos tikslai ir uždaviniai.

________________________________________________________________________________

„Idėjų greitintuvas“  (įvykdytas)
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 2669 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 10–14 d.
Įgyvendinimo vieta – MB Sodyba „Pas bitininką“ (Liepų g. 2, Aukštųjų Kaplių k., Kėdainių r.)
Programos tikslas – plėtoti  paauglių socializacijos galimybes vasaros atostogų metu, ugdant jų komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybinę ir kultūrinę kompetencijas.
Programa skirta Pelėdnagių seniūnijos 13–16 m. paaugliams, pirmenybę teikiant jaunuoliams  iš socialinės rizikos šeimų ir socialiai pažeidžiamiems vaikams, kurie nedalyvauja ar mažai dalyvauja kultūrinėje veikloje, vykdant prevencines funkcijas socialiai žalingų įpročių atžvilgiu. Programa sudarys galimybę dalyvauti meninėje, kūrybinėje,  pažintinėje bei poilsinėje  ir sportinėse veiklose.
_______________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Idėjų greitintuvas“ ataskaita

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programa „Idėjų greitintuvas“ vyko MB sodyboje „Pas bitininką“ (Liepų g.2, Aukštųjų Kaplių  k., Kėdainių r.) Programa sudarė galimybes paaugliams dalyvauti įvairiose veiklose:

Rugpjūčio 10 d. dalyvių atvykimas į sodybą, registracija, įsikūrimas sodyboje; susipažinimas, stovyklos taisyklių rengimas ir komandiniai žaidimai; pasiplaukiojimas vandens dviračiais, pokalbiai prie laužo
Rugpjūčio 11 d. susiskirstymas į grupes, darbų grupėse pasiskirstymas; kūrybinių idėjų generavimo dirbtuvės; situacijų scenarijaus kūrimas; savarankiškas darbas grupėse pagal pasiskirstytas užduotis; veiklų grupėse filmavimas ir peržiūra; tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo aptarimas; stalo žaidimų čempionatas; diskoteka.
Rugpjūčio 12 d. kūrybinių idėjų generavimo dirbtuvės; teksto turinio, raiškos, poveikio klausytojui ir kalbėjimo kultūros aptarimas; savo požiūrio argumentavimas; savarankiškas darbas grupėse pagal pasiskirstytas užduotis; veiklų grupėse filmavimas, peržiūra ir aptarimas. Susitikimas su Kauno AVPK Kėdainių PK bendruomenės pareigūnais ir Vienuole Fausta. Tinklinio varžybos. Dienos refleksija prie laužo. Diskoteka
 Rugpjūčio 13 d. kalbėjimas atsižvelgiant į adresatą  ir komunikacinę situaciją (įvairios situacijos), situacijų filmavimas ir filmuko montavimas; veiklų grupėse filmavimas; viešojo kalbėjimo ir improvizacijos dirbtuvės, mokantis pristatyti sukurtą produktą; darbo grupėse filmavimas; filmo premjera; kūrybinių rezultatų pristatymas ir diskusijos; stovyklos uždarymo šventė; maudynės kubile; diskoteka Rugpjūčio 14 d. stalo žaidimų čempionatas; pasiruošimas išvykimui iš sodybos ir išvykimas.

Programos dalyviai naujose jiems kūrybinėse, pažintinėse ir sportinėse bei poilsinėse veiklose įgijo įvairių asmeninių kompetencijų; sustiprėjo jų fizinė savijauta; lavėjo kultūriniai, pažinimo, saviraiškos bei bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; sustiprėjo atsakomybės ir pareigos jausmas. Kūrybiniais, pažintiniais, metodais bei formomis bus užkirstas kelias nusikalstamam elgesiui, jie geriau jausis socialinėje aplinkoje, prasiplės paauglių akiratis, pasikeis susiformavęs požiūris.  
Projekto metu įsigytos priemonės pasitarnaus, rengiant renginius ir vykdant veiklas Pelėdnagių skyriaus Atviroje Jaunimo erdvėje.

_______________________________________________________________________________________________

„Smalsuolių stovykla“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Makutienė
Suma – 3260 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 11–17 d.
Įgyvendinimo vieta – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Programos tikslas – praplėsti vaikų socializacijos galimybes, ugdant jų pažinimo, komunikavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas,  gilinant pilietinę ir tautinę savimonę.
Programa skirta Kėdainių r. vaikams (7–13 m.). Programos dalyviams bus sudarytos sąlygos praplėsti akiratį (pažintinė ekskursija su gidu po Klaipėdą; Raganų kalnas Juodkrantėje; Parnidžio kopa, Saulės laikrodis Nidoje; Jūrų muziejus ir Delfinariumas); dalyvauti edukacijose ir kt. veiklose lavinti įgūdžius ir kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi („Apyrankės iš spalvotų odinių virvelių“, „Laikas ir žaidimai“, „Laboratoriniai bandymai“; piešimas teptukais, guašu ir liejimas akvarele; liaudies dainų mokymasis ir plastikos užsiėmimai; judrieji žaidimai), pagarbaus tarpusavio bendravimo bei tolerancijos, stiprins socialinius įgūdžius, praplės kultūrines kompetencijas, ugdys  meninius gebėjimus.
_______________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Smalsuolių stovykla“ ataskaita

Programa „Smalsuolių stovykla“ vyko Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje. Programos dalyviai (be tėvelių 7 d.), išmoko bendrauti ir būti draugiški, padėti, patarti vienas kitam. Vaikai dalyvavo pažintinėse veiklose: ekskursija su gidu po Klaipėdos senamiestį „Mažieji Klaipėdos stebuklai“, Jūrų muziejaus lankymas, „Delfinų ir Jūrų liūto programa“; edukacinėse programose: „Laikas ir žaidimai“ (Laikrodžių muziejaus kiemelyje), „Laboratoriniai bandymai“ (Iliuzijų name EUREKA). Dalyviai piešė spalvotais pieštukais, akvarele tapė delfinus, kūrė spalvotus paveikslus iš odos skiaučių, pynė odines apyrankes, žaidė, sportavo, dainavo, šoko, bendravo.

Stovyklos atidarymo dieną, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijoje, vaikams įsikūrus, susipažinus su stovyklos programa, dalyviai nupiešė stovyklos pavadinimą, sukūrė stovyklos taisykles. Kiekvieną rytą pradėdavome muzikine mankšta ir pasisveikinimu. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės serviruoti stalą. Parengėme piešinių ir paveikslų iš odos parodą E. Balsio gimnazijos hole. Mokėmės dainuoti  lietuvių liaudies dainas, kurias padainavome Palangoje ant tilto ir J. Basanavičiaus gatvėje. Aplankėme Nidą ir Juodkrantę. Kiekvieną dieną stovyklautojai mėgavosi maudynėmis jūroje.

_______________________________________________________________________________________________

 „Pažinimas – gyvenimo džiaugsmas“      
Projekto vadovė – Irena Paragienė
Suma – 1570 Eur
Įgyvendinimo data rugpjūčio 19 d., 20 d., 27 d., rugsėjo 11 d., spalio 10 d.
Įgyvendinimo vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras
Programos tikslas – praplėsti Lančiūnavos kaimo vaikų socializacijos galimybes, ugdyti jų pažinimo, komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybines ir kultūrines kompetencijas,  gilinti pilietinę ir tautinę savimonę, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Programa skirta 7–17 metų Lančiūnavos kaimo vaikams ir paaugliams, orientuota į turiningą laisvalaikio praleidimą ir ugdymosi poreikių tenkinimą. Dalyviams bus sudarytos sąlygos plėsti akiratį, supažindinant su  lietuvių tradicijomis ir amatais; gintaro atsiradimu ir jo panaudojimu; vandens malūnų istorija ir kaip malami miltai, kruopos, sėlenos; pažins aplinką per pojūčius ir prisilies prie dvarų istorijos. Dalyvaudami 5 įvairiose edukacinėse programose  dalyviai ne tik praplės akiratį, bet ir mokysis  pagarbaus tarpusavio bendravimo bei tolerancijos, stiprins socialinius įgūdžius, praplės kultūrines kompetencijas, ugdys  meninius gebėjimus ir kūrybiškumą bei saviraišką.
________________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Pažinimas – gyvenimo džiaugsmas“ ataskaita

Edukacinių veiklų ugdomojo pobūdžio programa „Pažinimas – gyvenimo džiaugsmas“ buvo vykdoma pirmą kartą ir sulaukė didelės sėkmės: Lančiūnavos ir aplinkinių kaimų vaikų entuziazmas, žingeidumas, smalsumas, pomėgis keliauti ir pažinti naujus dalykus – tai stiprioji šios programos pusė. Su iššūkiais, susijusiais su COVID 19, pavyko gerai susidoroti, vaikai buvo drausmingi, laikėsi taisyklių.
Programoje dalyvavo 15 vaikų ir visi vyko į visas 5 išvykas.  
Pirmoji edukacinė išvyka į Palangą (net 7 vaikai pirmą kartą lankėsi Gintaro muziejuje) – dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Nuo gintaringojo miško iki mozaikos“ (iš gamtinės medžiagos pasigamino paveikslėlius-amuletus), pasivaikščiojo rūmų parke ir išsimaudė jūroje. 
Antroji edukacinė išvyka į Stulkiškių malūną, kur įrengtas linų muziejus – susipažino su ekspozicija, dalyvavo edukacinėje programoje „Lino kančios kelias“, savo rankomis patyrė, kaip minami, šukuojami linai, verpiami lininiai siūlai, susimąstė, koks ilgas lino kelias iki puikiausių drobių. Grįžtant namo stabtelėta Ramygaloje susipažinti su miesteliu, jo istorija ir tradicijomis.   
Trečioji edukacinė išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse supažindino vaikus su šimtamete žmonių buitimi, buvo aplankyti įvairių etnografinių regionų kiemai, o miestelyje teko pasėdėti prieškario laikų mokyklos suoluose. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Žvakių liejimas“, patys įsitikino, kiek kantrybės reikia išlieti vaško žvakę senoviniu būdu.         
Ketvirtoji edukacinė išvyka į Zarasų kraštą – aplankytas Stelmužės ąžuolas, Zarasų apžvalgos tiltas, dalyvauta edukacinėje programoje Šlyninkos vandens malūne: malūnininkas papasakojo malūno istoriją. Pasigardžiuodami vaikai ragavo malūne sumaltų razavų miltų blynų, klausėsi malūnininko žmonos pasakojamų legendų, spėliojo mįsles ir dalyvavo smagiose sportinio miklumo varžybose su senoviniais žaidimų įrankiais.            
Penktoji edukacinė išvyka į Plokščių raketinę bazę Plungės r. – autentiška karinio objekto aplinka žadino smalsumą, o šaltojo karo muziejaus ekspozicija vyresnių klasių mokiniams buvo puiki proga atgaivinti ir pagilinti per istorijos pamokas įgytas žinias. Per edukacinę programą „Žaidimai ir atradimai raketinėje bazėje“ vaikai atlikinėjo įvairias užduotis, mokėsi taisyklingai užsidėti ir nusiimti dujokaukes. Grįžtant namo aplankyti Oginskių rūmai, jų ekspozicija.
Įgyvendinti visi programos tikslai ir uždaviniai.

________________________________________________________________________________________________

2020 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai, finansuojami Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  

„Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui“
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 700 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 15 d. – gruodžio 15 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą bei ugdyti jų kūrybinį potencialą, tenkinant meninius–kultūrinius poreikius, aktyvinant domėjimąsi įvairiomis meno rūšimis ir sudarant galimybę dalyvauti įvairiose veiklose.
Numatomos projekto veiklos:
Birželio 29 d. Edukacinis užsiėmimas „Tapyba ant šilko“.
Liepos 14 d. Edukacinis užsiėmimas „Medinukai kitaip“.
Rugpjūčio 25 d. Edukacinis užsiėmimas „Tapybos ant stiklo magija“.
Rugsėjo 8 d. Edukacinis užsiėmimas „Tekstilės istorija kitaip“.
Spalio 6 d. Edukacinis užsiėmimas „Tautinė juosta“.
Lapkričio 24 d. Edukacinis užsiėmimas „Šiaudiniai papuošalai eglutei“.
Gruodžio 8 d. Edukacinis užsiėmimas „Kalėdiniai žaisliukai“.
Gruodžio 8–31 d. Projekto „Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui“ kūrybinių darbelių paroda.

________________________________________________________________________________________________

Projekto „Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui“ ataskaita

Birželio 29 d. – edukacinė veikla „Tapyba ant šilko“ (Augustė Sabeckytė).
Liepos 14 d. – edukacinė veikla „Medinukai kitaip“ (Augustė Sabeckytė).
Rugpjūčio 25 d. – edukacinė veikla „Tapybos ant stiklo magija“ (Augustė Sabeckytė).
Rugsėjo 8 d. – edukacinė veikla „Tekstilės istorija kitaip“ (Loreta Šaduikė).
Spalio 6 d. – edukacinė veikla „Tautinė juosta“ (Aušra Giedrienė).
Lapkričio 24 d. – edukacinė veikla „Šiaudiniai papuošalai eglutei“ (Snieguolė Pocienė).
Gruodžio 8 d. – edukacinė veikla „Kalėdiniai žaisliukai“ (Loreta Šaduikė).
Gruodžio 8–31 d. – projekto „Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui“ kūrybinių darbelių virtuali paroda.

________________________________________________________________________________________________

 „Pažinkime profesionalų meną iš arčiau“  (įvykdytas)
Projekto vadovė – Rita Kučiauskienė
Suma – 1200 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 19 d.– liepos 25 d.
Įgyvendinimo vieta – Labūnavos parkas ir vasaros estrada
Tikslas – didinti kultūrinę įtrauką ir kultūros paslaugų prieinamumą kaime gyvenančioms šeimoms ir jų šeimų nariams, sudarant sąlygas profesionalaus meno prieinamumui kaimiškose rajono seniūnijose.
Planuojama suorganizuoti klasikinės muzikos atlikėjo Martyno Beinario koncertą-susitikimą
(birželio 21 d.) ir Panevėžio lėlių vežimo teatro edukacinį užsiėmimą–spektaklį „Lietuviški perdainavimai“ (liepos 25 d.).
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Pažinkime profesionalų meną iš arčiau“ ataskaita

Birželio 20 d. 17 val. Labūnavos vasaros estradoje vyko puikus klasikinės muzikos atlikėjo Martyno Beinario koncertas „Muzika po vasaros dangum“.  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Pažinkime profesionalų meną iš arčiau“ padėjo ir kaimo žmonėms susipažinti su klasikine muzika, gyvai pabendrauti su atlikėju čia pat, savo gyvenvietėje. Tokių artimų susitikimų su profesionaliais atlikėjais kaimuose labai trūksta, nes dažnai gyventojai, o ypač vyresnio amžiaus, nenori vykti į miestą, juos apriboja finansinės galimybės. Kaimuose retai koncertuoja žinomi profesionalios muzikos atlikėjai, nes jiems reikalingos didelės salės ir daug žiūrovų, todėl toks koncertas Labūnavoje, vasaros estrados erdvėje, susilaukė didelio dėmesio ne tik vietinių, bet ir aplinkinių kaimų gyventojų.

Liepos 25 d. 16 val. Panevėžio lėlių vežimo teatras sukvietė Labūnavos ir aplinkinių kaimų vaikučius pasižiūrėti nuotaikingą spektaklį „Lietuviški perdainavimai“. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Pažinkime profesionalų meną iš arčiau“. Renginys vyko Labūnavos stadione ir jame dalyvavo gausus būrys vaikučių ir jų tėvelių. Dauguma iš jų pirmą kartą susipažino su įspūdingu  lėlių vežimo teatru ir puikiais aktoriais. Po renginio bendravome su vaikais, jų tėveliais. Visi jie buvo sužavėti, kupini gerų emocijų ir norėjo, kad tokie spektakliai kaimo vaikams būtų prieinami dažniau.

________________________________________________________________________________________________

„Muzikiniai susitikimai“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Vitalija Augulienė
Suma – 600 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 14 d. – rugpjūčio 28 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius
Projekto tikslas – didinti profesionaliojo meno sklaidą Vilainių seniūnijoje.
Ketinama surengti Vilniaus teatro „Atviras ratas“ aktorių Justo Tertelio ir Jurgio Marčėno autorinės kūrybos vakarą (rugpjūčio 14 d.).
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Muzikiniai susitikimai“ ataskaita

Rugpjūčio 14 d. 18 val. Vilainių parke prie fontano įvyko Vilainių skyriaus inicijuotas projektas „Muzikiniai susitikimai“, kurį finansavo Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Šiltas, mielas, betarpiškai nuoširdus Vilniaus teatro ATVIRAS RATAS aktorių Justo Tertelio ir Jurgio Marčėno bendravimas su publika ir autorinės dainos nepaliko abejingų. 1 val. 30 min. trukmės koncertas neprailgo žiūrovams, gražioje Vilainių parko erdvėje norėjosi dar pabūti ir paklausyti nuotaikingų dainų.

________________________________________________________________________________________________

„Meno vartai“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Nijolė Dilkienė
Suma – 800 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 22 d. – spalio 25 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius
Projekto tikslas – skatinti Surviliškio bendruomenę (ypač jaunimą), domėtis profesionalaus meno žanru.
Planuojama surengti 2 profesionaliojo meno renginius: Martyno Beinario klasikinės muzikos koncertą „Muzika po bažnyčios skliautais“ (rugpjūčio 16 d.) ir popietę-susitikimą su lietuvių aktore Nijole Narmontaite „Ko žiūrovai nematė“ (spalio 25 d.).

________________________________________________________________________________________________

Projekto „Meno vartai“ ataskaita

Rugpjūčio 16 d. 14 val. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje pristatytas operos solisto Martyno Beinario (baritonas) klasikinės muzikos koncertas „Muzika po bažnyčios skliautais“.
Koncerto metu skambėjo užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncertmeisterė Areta Beinarytė, koncerto vedėja Birutė Beinarienė.
Spalio 6 d. 18 val. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje surengtas susitikimas su lietuvių kino ir teatro aktore Nijole Narmontaite.
Nijolė Narmontaitė – populiari kino, televizijos ir teatro aktorė, rašytoja. Aktorė nominuota „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimu „Moters vaidmuo“.
Susitikimo metu skambėjo dainos, poezija, subtilus humoras.

________________________________________________________________________________________________

„Rudens lygė – 2020“

Projekto vadovė – Daiva Danauskienė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 1 d.– rugsėjo 25 d.
Įgyvendinimo vieta – Kalnaberžės bendruomenės centro kiemelyje
Tikslas – aktyvinti domėjimąsi Lietuvos etnokultūriniu paveldu, amatais ir tradicijomis bei papročiais, surengiant šventę „Rudens lygė – 2020“ ir įtraukiant kuo daugiau vietos bendruomenės ir mėgėjų meno kolektyvų.
Šventėje „Rudens lygė 2020“ (rugsėjo 20 d.) bus pristatyti senieji amatai („Amatų kiemelis“) ir Rudens lygiadienio papročiai; surengtas vakarojimas „Po Mataušo žemė ataušo“ (programas atliks Kėdainių rajono folkloro ansambliai ir pavieniai muzikantai).

________________________________________________________________________________________________

Projekto „Rudens lygė – 2020“ ataskaita

Edukacijos: „Vilnos vėlimas“ , „Žolynų magija“, „Molio žiedimas“, „Tautinių juostų pynimas“, „Šieno skulptūrų gaminimas“ „Ožio kepimo ir aukojimo apeigos“.

Koncertavo: KKC folkloro ansambliai: „Kalnaberžiai“ (vad. Daiva Danauskienė), „Žalasys“ (vad. Vytautas Danauskas), „Seklyčia“ (vad. Ona Auškalnienė), Jonavos raj. Liepių KC liaudiškos muzikos kapela „Gija“ (vad. Modesta Korepina).

________________________________________________________________________________________________

„Neišsenkanti versmė“
Projekto vadovė – Daiva Makutienė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – rugsėjo 11 d. – gruodžio 18 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius
Tikslas – skatinti Nociūnų gyventojų aktyvumą ir įtraukimą į liaudies meno edukacines veiklas, siekiant išlaikyti liaudies meno tradicijas ir užtikrinant jų perimamumą.
Numatomos projekto veiklos:
Rugsėjo 25 d. Edukacinė veikla „Pynimas iš vytelių“.
Spalio 16 d. Edukacinė veikla „Pynimas iš vytelių“.
Spalio 23 d. Edukacinė veikla „Pinu, rezgu iš siūlų“.
Lapkričio 13 d. Edukacinė veikla „Lietuviškų sodų pynimas“.
Lapkričio 27 d. Edukacinė veikla „Advento vainikų pynimas“.
Lapkričio 20 d.–gruodžio 18 d. Sukurtų darbų parodos „Neišsenkanti kūrybos versmė“ pristatymas.
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Neišsenkanti versmė“ ataskaita

Suorganizuotos 5 edukacinės veiklos (iš jų 2 virtualios – dėl koronaviruso pandemijos paskelbto karantino):
Rugsėjo 25 d. ir spalio 23 d. – Edukacinė veikla „Pynimas iš vytelių“ (sertifikuota tautinio paveldo meistrė Birutė Šinkūnienė).
Spalio 16 d. – edukacinė veikla „Pinu, rezgu iš siūlų“ (sertifikuota tautinio paveldo meistrė Loreta Steponavičienė ir jos dukra „Sidabro vainikėlio“ laureatė Laura Steponavičiūtė).
Gruodžio 4 d. – virtuali edukacinė veikla „Kalėdų dekoracija“ (floristė Indrė Dambrauskienė)
Gruodžio 9 d. – virtuali edukacinė veikla „Lietuviškų sodų rišimas“ (Kristina Župerkienė)
Gruodžio 10 d. – Sukurtų darbų virtuali paroda „Neišsenkanti kūrybos versmė“. Parodoje pristatyta 50 įvairių darbų, juos pamatė virš 100 žiūrovų.

________________________________________________________________________________________________
 „Per meną į pasaulį“
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 550 Eur
Įgyvendinimo data – spalio 1 d. – spalio 23 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Projekto tikslas – didinti profesionaliojo meno renginių prieinamumą Pelėdnagių seniūnijos gyventojams, sudarant galimybę ir gyvenantiems atokesnėse vietovėse.
Planuojama surengti kūrybos vakarą-susitikimą su aktore ir rašytoja Nijole Narmontaite, suorganizuojant atvežimą į renginį Užkapių, Beinaičių bei Saviečių kaimų gyventojus.
________________________________________________________________________________________________

Projekto „Per meną į pasaulį“ ataskaita

Spalio 7 d. Pelėdnagių skyriuje įvyko Nijolės Narmontaitės kūrybos vakaras-susitikimas.

________________________________________________________________________________________________

2020 m. Kėdainių kultūros centro ir skyrių vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos, finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

„Padėkite mums augti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 13–18 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Programa skirta Pelėdnagių seniūnijos vaikams 8–16 m., pirmenybę teikiant socialiai remiamiems ir pažeidžiamiems vaikams. Dalyviams bus sudaryta galimybė dalyvauti įvairiose edukacinėse veiklose („Ugniagesio profesija“, „Atsakingo šeimininko akademija“,  išvyka į Kauno zoologijos sodą) ir sportinėse veiklose (sporto diena, orientacinės varžybos), kurių metu sporto instruktoriaus padedami vaikai įgis įvairių asmeninių kompetencijų, aktyviai judėdami stiprins fizinę savijautą.
_______________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Padėkite mums augti“ ataskaita

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Padėkite mums augti“ vyko Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje.  Į programos veiklas įtrauktas 21 Pelėdnagių seniūnijos (8–16 m.) vaikas, jie buvo užimti prasminga veikla, įgijo asmeninių kompetencijų ir žinių, dalyvaudami edukacijose „Pažink gyvūnus iš arčiau“, „Atsakingo šeimininko akademija“, „Ugniagesio profesija“.  Dalyvaudami įvairiose veiklose praplėtė kultūrinio ir profesijų pažintinio, supratimo akiratį. Aktyviai leido laiką, stiprindami fizinį pajėgumą – komandinės sporto varžybos („Kvadratas“, „Smiginis“, „Estafetės“, tinklinis, 7 km turistinis žygis – stovyklavietės įsirengimas ir sutvarkymas, laužo užkūrimas, maisto paruošimas). Dalyviai išmoko dirbti komandoje, o tai leido geriau pažinti socialinę aplinką, save bei kitus, taip pat buvo ugdomos tolerancijos, komunikavimo ir bendruomeniškumo kompetencijos.
Tikime, kad programa „Padėkite mums augti“  prisidėjo prie socializuotos,  kultūringos asmenybės formavimosi – vaikai laikėsi pačių susikurtų taisyklių.

_______________________________________________________________________________________________

 „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Irena Šalukienė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 29–30 d., liepos 1–3/7–10 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius
Programa skirta Tiskūnų vaikams vasaros atostogų metu, pirmenybę teikiant socialiai pažeistų šeimų vaikams. Dalyviai turės galimybę geriau pažinti save, ugdys gebėjimą išgirsti ir suprasti vienas kitą. Didelį dėmesys bus skiriamas etnokultūrai. Stovyklos dalyviai  išbandys įvairius tradicinius keramikos dirbinių formavimo būdus, mokysis karpinių meno (Arnetų namas), keps pyragus, duoną ir murmūcius, pins ar iš odos gamins apyrankes, pieš spalvotu smėliu, iš siūlų riš apyrankes ir pelėdas („Pelėdų kaimas“). Taip pat dalyvaus sportinėse varžybose, lankys Č. Milošo gimtinę, Šventybrasčio Sukilėlių slėnį, iškylaus prie Nevėžio, mokysis šokti tradicinius liaudies šokius.
_______________________________________________________________________________________________

Stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ ataskaita

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ vyko Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriuje.

Birželio 29 d. stovyklos atidarymas. Vaikus supažindinome su stovyklos programa, tikslais, uždaviniais ir veiklomis. Susipažinome vieni su kitais, sukūrėme stovyklos taisykles.
Birželio 30 d. vykome į Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centrą Arnetų name. Vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose: „Karpinukai“, „Keramika“. Grįžę į Tiskūnų skyrių, mokėsi šokti liaudies šokius: „Gransferas“ ir „Oira oira“. 
Liepos 1 d. vykome į „Pelėdų kaimą“ (Pelėdnagių bendruomenės centras); grįžę, žaidėme kvadratą.
Liepos 2 d. edukacinis užsiėmimas „Pyragų kepimas“ ir „Piešimas spalvotu smėliu“. Kepėme obuolių pyragą, mokėmės šokti liaudies šokius ir ratelius.
Liepos 3 d. iškyla pėsčiomis į  Č. Milošo gimtinę – Šeteinius. Programos vadovė Lolita Stankuvienė papasakojo apie Nobelio premijos laureatą Č. Milošą, jo kūrybą ir pomėgius. Vėliau ėjome į Šventybrastį, kur aplankėme Sukilėlių slėnį ir kapines, Nepriklausomybės paminklą ir šimtamečius ąžuolus.
Liepos 7 d. edukaciniai užsiėmimai „Apyrankių pynimas“ ir „Murmucių kepimas ant laužo“.
Liepos 8 d. iškyla prie Nevėžio, kur žaidėme sportinius žaidimus, kepėme dešreles ant laužo.
Liepos 9 d. edukacinis užsiėmimas „Duonos kepimas“ ir mokėmės tradicinių liaudies šokių.
Liepos 10 d. stovyklos uždarymas; sukurtų darbelių paroda.

Suorganizuota turininga vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla Tiskūnų kaimo vaikams. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai, etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui.

 Į programos veiklas pavyko įtraukti 17 Tiskūnų kaimo vaikų (8–16 m.), iš jų – 2 iš socialiai remiamų šeimų. Programos dalyviai mokėsi dirbti komandoje, geriau pažino save, užjautė ir suprato kitus. Vaikai mokėsi pažinti savo krašto kulinarinį paveldą ir puoselėti etninį palikimą.


_______________________________________________________________________________________________

 „Nenuoramų vasara“  (įvykdytas)   
Projekto vadovė – Irena Paragienė
Suma – 500 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 13–18 d.
Įgyvendinimo vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras
Programa skirta 6-17 metų vaikams ir paaugliams vaikų  vasaros atostogų metu. Stovyklos dalyviai gilins socialinius įgūdžius bendraudami, dalyvaus pulo, smiginio, stalo futbolo ir mini krepšinio  turnyre ir kituose judriuosiuose žaidimuose; pieš spalvotu smėliu; keps bandeles; vakarodami prie laužo kurs istorijas; vyks į edukacinę išvyką į Biržų pilį.  Tai padės ugdyti pagarbaus tarpusavio bendravimo, socialinius bei higienos  įgūdžius, skatins saviraišką, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.

________________________________________________________________________________

Stovyklos „Nenuoramų vasara“ ataskaita

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Nenuoramų vasara“ (jau 4 kartą) vyko Lančiūnavos bendruomenės centre, kur yra tinkamos sąlygos veikloms vykdyti – sporto inventorius, moderni kepimo įranga. Dalyviai galėjo išbandyti įvairius savo gebėjimus, mokytis tarpusavio bendravimo ir tolerancijos, kasdien užsiimdami įvairiapuse veikla –  stalo žaidimų varžybos (pulo, futbolo, oro ritulio), linksmos estafetės, piešimas spalvotu smėliu, kolektyviniai žaidimai, edukacinė išvyka į Biržų pilį, iškyla su vakarojimu prie laužo.

Įvyko 4 edukaciniai užsiėmimai („Higienos reikalavimai sustiprintos sveikatos saugos sąlygomis“, „Piešimas spalvotu smėliu“, „Mano nuotykio istorija“, „Biržų pilies Arsenalas – Radvilų giminės pasididžiavimas“, „Bandelių kepimas“).

Paskutinę stovyklos dieną stovyklautojams buvo įteikti „Nenuoramų vasaros“ pažymėjimai, suskaičiuoti sporto rungčių rezultatai ir apdovanoti geriausi sportininkai, išaiškintas geriausias sportininkas.

________________________________________________________________________________

  „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Makutienė
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 28–31 d., rugpjūčio 4–8 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius
Programa „Mes norime kurti“, skirta 6–14 m. Nociūnų, Beinaičių, Slikių, Pėdžių ir Saviečių kaimų vaikams vasaros atostogų metu. Stovyklos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant popieriaus ir ant drobės, sportuos, bendraus, lipdys iš molio ir modelino, mokysis gaminti papuošalus iš odos skiautelių. Stovyklos metu parengs koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ ir sukurtų darbelių parodą, kurią pristatys Nociūnų kaimo bendruomenės šventėje „Kaimo sueiga“ rugpjūčio 8 d.

________________________________________________________________________________

Stovyklos „Mes norime kurti“ ataskaita

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Mes norime kurti“ vyko Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriuje. Dalyviams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose – šokti, dainuoti, karpyti ir lankstyti iš popieriaus, piešti ant popieriaus ir ant drobės, sportuoti, bendrauti, lipdyti iš molio ir modelino, mokytis gaminti papuošalus iš odos skiautelių.

Liepos 28 d. stovyklos „Mes norime kurti“ atidarymas; susipažinimo žaidimai; dalyvių prisistatymas; stovyklos taisyklių rengimas.

Liepos 29 d. edukacinis užsiėmimas „Keramikos kalba“; žaidimai, interaktyvaus spektaklio „Aplink pasaulį – 2“ visai šeimai žiūrėjimas.

Liepos 30 d. edukacinis užsiėmimas „Odos dirbinių žaismas“ – paveikslų, naudojant odos skiautes, kūrimas; lauko žaidimai; kvadrato varžybos.

Liepos 31 d. darbelių iš odos užbaigimas; mokymasis šokti ir dainuoti; žaidimai; estafetės.

Rugpjūčio 3 d. išvyka į Anykščiuslabirintų pramogų parkas, Puntuko akmuo, Lajų takas ir „Basakojų takas“.

Rugpjūčio 4 d. edukacinis užsiėmimas „Karpiniai – pakylėtos kasdienybės menas“; mokymasis šokti ir dainuoti; Policijos veiklos pristatymas.

Rugpjūčio 5 d. edukacinis užsiėmimas „Piešimas spalvotu smėliu“; sportinės estafetės; mokymasis šokti ir dainuoti.

Rugpjūčio 6–7 d. sukurtų darbelių parodos rengimas; koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ repeticija; kūrybinis-patyriminis edukacinis užsiėmimas „Mandalos ant drobės“; 

Rugpjūčio 8 d. koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ bei sukurtų darbelių parodos  pristatymas Nociūnų bendruomenei šventės „Kaimo sueiga“ metu.

Į programos veiklas įtraukt1 34 Nociūnų, Beinaičių, Slikių, Pėdžių ir Saviečių kaimo vaikų.
Dalyviams buvo sudarytos sąlygos kūrybiškumo ugdymui, saviraiškai ir savirealizacijai.  Dalyviai tobulino kūrybinius gebėjimus,  piešdami ant popieriaus ir ant drobės,  lipdydami iš molio ir modelino, gamindami papuošalus ir paveikslėlius iš odos.
Tikėtina, kad programos dalyviai išmoko dirbti komandoje, o tai sudarys sąlygas geriau pažinti save ir kitus, ugdysis tolerancijos, supratimo ir užuojautos jausmus.

________________________________________________________________________________

   „Šėriau, šėriau sau žirgelį“  (įvykdytas)
 Projekto vadovė – Aušra Giedrienė
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 3–7 d.  
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
 Tradicinė etnokultūros stovykla, Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (8–17 m.) vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos „Šėriau, šėriau sau žirgelį“ tematika – žirgas (arklys). Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių ir žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo ir pynimo, molinio arkliuko ir pasagėlės lipdymo, skudučių gaminimo), aplankys Utenos žirgyną, pakeliui, Leliūnuose, užsuks į V. Valiušio keramikos muziejų. Stovyklos metu parengs folkloro programą „Šėriau, šėriau sau žirgelį“.     
________________________________________________________________________________

StovyklosŠėriau, šėriau sau žirgelį“ ataskaita

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Šėriau, šėriau sau žirgelį“ vyko Kėdainių kultūros centre ir 5 dienas buvo užimti įvairiapuse veikla:
Rugpjūčio 3 d. programos veiklų pristatymas; dalyvių susipažinimo pratimai; vokaliniai-instrumentiniai užsiėmimai; dainų apie žirgą mokymasis.
Rugpjūčio 4 d. balso lavinimo ir kvėpavimo pratimai; vokaliniai-instrumentiniai užsiėmimai (kankliavimas, ritmo improvizacijos, dainavimas); tradicinių šokių, dainuojamųjų žaidimų ir ratelių apie žirgą (arklį) mokymasis; juostų rišimas ir pynimas; refleksija
Rugpjūčio 5 d. balso lavinimo ir kvėpavimo pratimai; vokaliniai-instrumentiniai užsiėmimai; sutartinės žanras; šokamųjų sutartinių mokymasis; edukacinis užsiėmimas „Mano svajonių arkliuko ir laimės pasagėlės lipdymas“ (keramikė Jurgita Grigarienė); refleksija
Rugpjūčio 6 d. edukacinė išvyka į Utenos žirgyną (sužinojome apie žirgų rūšis ir priežiūrą;  mokėmės jodinėti); Leliūnų V. Valiušio keramikos muziejus (susipažinome su tradicinės taikomosios keramikos dirbiniais).
Rugpjūčio 7 d. folkloro programos „Šėriau šėriau sau žirgelį“ sudarymas, repeticija ir pristatymas baigiamajame renginyje.
Į programos veiklas įtraukti 38 vaikai, kurie įgijo etninių žinių apie lietuvių tradicijas. Dalyviai praplėtė etninio pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ribas; išmoko liaudies dainų ir dalyvavo folkloro programoje; pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą.
Tikimės, kad etninės programos įgyvendinimas prisidės prie tradicinės kultūros paveldo pažinimo ir išsaugojimo.

________________________________________________________________________________

„BendrAukime“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 18–22 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Vasaros stovykla „BendrAukime“ (bendraudami aukime) skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (8–14 m.) vasaros atostogų metu. Kiekviena stovyklos diena turės savo pagrindinę temą – dailės, šokio, dainos, teatro, asmeninio tobulėjimo (nors dažnai temos persipins tarpusavyje). Dalyviams bus sudarytos sąlygos kūrybiškumui skatinti ir saviraiškai bei savirealizacijai („Saviraiškos mugė“, improvizuotas performansas „Kurkime iš visko ir visada“). Didelį dėmesį tradiciškai skirsime etnokultūrai, identiteto supratimo stiprinimui ir saviugdos kompetencijų gilinimui – emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymai „Savęs pažinimo dirbtuvės“. Šokio ir plastikos kompetencijų įgis turėdami galimybę save išreikšti šokyje. Kartu su stovyklautojų tėvais įsijungsime į menininkų Algirdo ir Remigijaus Gataveckų 3D piešinio kūrimą Kėdainių senajame aerodrome.

________________________________________________________________________________

Stovyklos „BendrAukime“ ataskaita

Programa „BendrAukime“ (bendraudami aukime) vyko Kėdainių kultūros centre. Į programos veiklas įtraukti 28 vaikai, kurie buvo užimti įvairiapuse veikla. Programos dalyviams buvo sudarytos sąlygos geriau pažinti save ir socialinę aplinką bei ugdyti asmenines kompetencijas; prasiplėtė ir pagilėjo socialiniai įgūdžiai, pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ribos; aktyvinant kūrybinius gebėjimus (teatrinis etiudas „Grybų karas“, darbeliai iš odos, piešimas ant asfalto dangos Kėdainių aerodrome), prasiplėtė dalyvių iniciatyvos bei kūrybinės kompetencijos; liaudies dainų, šokių ir ratelių mokymasis pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir identiteto suvokimą; dalyvaudami emocinio intelekto ugdymo mokymuose, įgijo saviugdos kompetencijų; dalyvaudami performanse „Kurkime iš visko ir visada“ įgijo naujų patyrimo kompetencijų.
Tikimės, kad programos įgyvendinimas prisidės prie teigiamos visavertės asmenybės pokyčių formavimo.

________________________________________________________________________________

 „DraugAukime“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Staškuvienė
Suma – 620 Eur
Įgyvendinimo data – rugpjūčio 24–28 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyrius
Programa skirta Kalnaberžės ir aplinkinių kaimų vaikams (ypač socialiai pažeidžiamų šeimų) vasaros atostogų metu. Užsiėmimai bus kūrybiniai, edukaciniai, psichologiniai, kulinariniai, pažintiniai – dalyviai kartu su „Linksmojo lagamino“ personažais lankstys iš balionų figūras, pieš piešinius ant veidų, pūs figūrinius muilo burbulus. Edukacinių užsiėmimų metu gamins paveikslėlius iš spalvoto smėlio, keps „Draugystės“ pyragą duonkepėje krosnyje, gamins skulptūras iš šieno, vyks į Panevėžio lėlių vežimo teatrą, aplankys  Krekenavos regioninį parką ir pramogų parką „Adomaitynė“. Programa suteiks galimybę įgyti įvairių kompetencijų: asmeninių, socialinių, komunikavimo ir dalykinių, tai įgalins teigiamą visavertės asmenybės pokyčių formavimą.

________________________________________________________________________________

Stovyklos „DraugAukime“ ataskaita

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa ,,DraugAukime!“ vyko Kalnaberžės bendruomenės centre. Stovyklos atidarymo dieną dalyvius linksmino UAB „Linksmasis lagaminas“ pasakų personažai – piešė ant veidų, lankstė figūras iš balionų, pūtė figūrinius muilo burbulus. 5 dienas dalyviai buvo užimti įvairia veikla – piešė spalvotu smėliu atvirukus (Irena Šalukienė); susitiko su Aušra Januškoniene, kuri papasakojo apie socialinio darbuotojo darbo specifiką; su tautodailininke Sondra Žalakevičienė mokėsi iš klevo lapų pasigaminti skrybėlę ir darė skulptūras iš šieno; tikroje senovinėje duonkepėje krosnyje kepė „Draugystės“ pyragą (Daiva Danauskienė); aplankė pramogų ir poilsio parką „Adomaitynė“; Panevėžio lėlių Vežimo teatre dalyvavo edukacinėje programoje „Aktorius – lėlininkas“; aplankė Krekenavos regioninį parką, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Lobiai“. Kiekvieną stovyklos dieną organizavome ne tik judriuosius, bet ir protinius žaidimus, lavinančius reakciją, loginį mąstymą. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės paserviruoti stalą. Dirbdamas, žaisdamas, mokydamasis ar gerdamas arbatą, susitepdamas sumuštinį sau ir draugui, ar paglobodamas mažesnį už save, kiekvienas vaikas  atranda  galimybę pasijusti svarbiu.  


________________________________________________________________________________

2019 m. Kėdainių kultūros centro vykdomi projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuojami projektai:

„Folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ (įvykdytas)
Projekto vadovė –Daiva Burinskytė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 4 700 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 3 110 Eur
Bendra suma – 7 810 Eur
Įgyvendinimo data –2019 m. balandžio 1 d. – spalio 30 d.
Įgyvendinimo vieta –Kėdainių kultūros centras, Didžioji g., Kėdainiai– Didžiosios Rinkos a. Kėdainiai, Tradicinių amatų centro Arnetų namo kiemas, VŠĮ ,,Laiptai į viltį“ kiemelis, Kėdainių Daugiakultūris centras.
Tikslas – surengti folkloro festivalį „Į Vidurio Lietuvą susiėję“, kuriame būtų aktualizuojamas vietovardžių pažinimas ir populiarinimas kaip saugotina Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis, stiprinamas vietos kultūrinis identitetas, ugdomas gilesnis etninės kultūros pažinimas.
Rugsėjo 7 d.
13–14 val. Kėdainių kultūros centras – Didžioji g. – Didžiosios Rinkos a.
Festivalio dalyvių eisena. Ansamblių pasirodymai Didžiojoje gatvėje
13–16 val. Tradicinių amatų centro Arnetų namo kieme
,,Šeimų kiemas“ (tradiciniai amatai, edukacijos)
14–15 val. Didžiosios Rinkos a.
,,Tradicinės virtuvės kiemas“ (kulinarinio paveldo gamyba, degustacijos)
14–15 val. VŠĮ ,,Laiptai į viltį“ kiemelyje
,,Žaidimų kiemas“ (liaudiškų žaidimų, šokių edukacijos)
14–16 val. Didžiosios Rinkos a.
Folkloro ansamblių koncertas
16. 30–18 val. VŠĮ ,,Laiptai į viltį“ kiemelyje
Festivalio dalyvių vakaronė su folkloro ansambliu ,,Bičiuliai“
17 val. Kėdainių Daugiakultūriame centre
Folkloro grupės ,,Vilko pupos“ naujo albumo ,,Žolynai“ pristatymas-koncertas, dalyvauja saksofonininkas Petras Vyšniauskas
Rugsėjo 8 d.
Kėdainių kultūros centre
10 val. Etnodirbtuvės. Baltarusiškų, latviškų ir lietuviškų tradicinių šokių mokymasis
_____________________________________________________________________

Projekto „Folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ ataskaita

Rugsėjo 7-8 dienomis surengtas tarptautinis folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“. Festivalyje dalyvavo aukšto lygio folkloro ansambliai, turintys pirmas, antras kategorijas, pristatantys ir populiarinantys savo regionų folklorą ir etnines tradicijas. Festivalyje dalyvavo 2 folkloro ansambliai iš užsienio „Cvieten“ iš Baltarusijos ir „Viteri“ iš Latvijos ir 5 folkloro ansambliai iš skirtingų Lietuvos regionų: Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „Verdainė“  (vadovė Regina Jokubaitytė), Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos folkloro ansamblis „Platele“ (vadovas Aivaras Almintas), Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro Būdos kultūros namų folkloro ansamblis „Gandružis“ (vadovė Vida Bagdonienė), Birštono kultūros centro folkloro ansamblis „Raskila“ (vadovai Roma Ruočkienė ir Algirdas Seniūna) ir Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis „Jorija“ (vadovė Regina Lukminienė). Folkloro ansamblių pagrindiniai pasirodymai vyko Kėdainių miesto Didžiojoje gatvėje ir Didžiosios Rinkos aikštėje. Pasirodymų metu kolektyvai turėjo pasiruošti ansamblio prisistatymą, padavimą apie bent vienos jų krašto vietos (vietovardžio) kilmę, savo etninio regiono dainas ir šokius. Užsienio kolektyvų padavimai festivalio lankytojams buvo išversti į Lietuvių kalbą ir skaitomi ansamblių pasirodymų metu, taigi nebuvo kalbos barjero. Rugsėjo 8 dieną folkloro ansambliai „Cvieten“ iš Baltarusijos, „Viteri“ iš Latvijos ir Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis „Jorija“ prie Kėdainių kultūros centro mokė visus norinčius tradicinių savo krašto šokių. Vyko kultūriniai mainai tarp kolektyvų.

Tarptautinio folkloro festivalio „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ metu vyko „Šeimų kiemas“, „Tradicinės virtuvės kiemas“,  „Žaidimų kiemas“.

„Šeimų kiemo“ metu sertifikuoti amatininkai rodė ir mokė tradicinių amatų.
„Šeimų kiemo“ lankytojai galėjo patys pasigaminti dirbinius. Buvo mokoma austi audimo staklėmis, rišti iš siūlų, lipdyti iš molio, pinti iš vytelių ir nendrių, drožti iš medžio, daryti įvairius dirbinius iš metalo, pagaminti stiklinius karoliukus ir išbandyti kitus amatus.

 „Tradicinės virtuvės kieme“ Kėdainių rajono bendruomenės pristatė ir mokė pasigaminti tradicinius Kėdainių krašto valgius, vyko jų degustacija. Festivalio lankytojai turėjo progą paragauti gilių kavos, morkų pyrago, šilkinės košės, voveruškų, naminių siūrių, šakočių, naminių saldainių. Kėdainietės šeimininkės mokė, kaip pasigaminti šių gardumynų.

„Žaidimų kieme“ mažieji folkloro festivalio lankytojai mokėsi tradicinių žaidimų, šokių, ratelių kartu su Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansambliu „Pėdelis“, vadovė Diana Dovydavičiūtė ir Krakių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansambliu „Smilgelė“, vadovė Jūratė Gudliauskienė.

Atvira lankytojams festivalio dalyvių vakaronė vyko kartu su kapela „Bičiuliai“, Kėdainių Daugiakultūriame centre multiinstrumentalistinė folkloro grupė „Vilko pupos“ pristatė savo naująjį albumą „Žolynai“. Dalyvavo saksofonininkas Petras Vyšniauskas.

Tarptautiniame folkloro festivalyje „Į Vidurio Lietuvą susiėję“ buvo aktualizuojamas vietovardžių pažinimas, stiprinamas vietos kultūrinis identitetas, tačiau ir supažindinama su visų Lietuvos regionų, Latvijos ir Baltarusijos etnokultūra, tautiniais kostiumais, žaidimais, dainomis, šokiais, amatais, vidurio Lietuvai būdingais patiekalais. Festivalis turėjo edukacinę reikšmę. Lankytojai įgavo naujų žinių, turėjo galimybę prisiliesti prie etnokultūros, išbandyti amatus, degustuoti patiekalus, žaisti žaidimus.

__________________________________________________________________

„Renginių ciklas „(At)rask meną“ (įvykdytas)
Projekto vadovė –Daiva Burinskytė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 6 100 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 1 830 Eur
Bendra suma – 7 930 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. balandžio 1 d. – spalio 30 d.
Įgyvendinimo vieta – Trijų kampų parkas, Tiskūnai, Ašarėnos paplūdimys, Pelėdnagiai, Vilainių parkas,  Autobusų stotis, Kėdainiai, Barupės slėnis, Labūnava, Nevėžio slėnis ties Surviliškiu,  Kalnaberžės bendruomenės centro kiemelis, Sirutiškio bendruomenės centro kiemelis, Didžioji g. Kėdainiai, Gegučių parkas, Kėdainiai.
Tikslas – skatinant kultūrinių raiškų įvairovę ir profesionalaus meno sklaidą, rajono bendruomenei pristatyti įvairius šiuolaikinio meno žanrus netradicinėse rajono erdvėse.
Rugpjūtis
Trijų kampų parke, Tiskūnuose
17 d. 17 val. Trijų menų sintezė – susitikimas su aktore Nijole Narmontaite
Ašarėnos paplūdimyje, Pelėdnagiuose
20 d. 15 val. Dailės edukacija „Kūrybinė pakrančių laboratorija“
Vilainių parke
22 d. 19 val. Panevėžio muzikinio teatro stilingos muzikos ansamblio ir solistės Laimos Česlauskaitės koncertinė programa „Širdis vasarą dainuoja“
Autobusų stotyje, Kėdainiuose
30 d. 17 val. Kauno miesto simfoninio orkestro styginių kvarteto koncertas „Išgirsk muziką“
Barupės slėnyje, Labūnavoje
30 d. 19 val. Diksilendo „DixXband“ koncertas „Auksinės pasaulio melodijos“
31 d. Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklis „Pusantros saujos“ keliaus palei Nevėžį:
12 val. Nevėžio slėnyje ties Surviliškiu
14 val. Kalnaberžės bendruomenės centro kiemelyje
16 val. Sirutiškio bendruomenės centro kiemelyje
Didžioji g. Kėdainiuose
31 d. 18 val. Šeiko šokio teatro šokio spektaklis – istorinė ekskursija „Šachas Prancūzijai. Luizė Mėmelyje“
Rugsėjis
Gegučių parke, Kėdainiuose
14 d. 20 val. Projekto „(At)rask meną“ baigiamasis renginys, lietuvių kino filmas „Kvėpavimas į marmurą“
_____________________________________________________________________

Projekto „Renginių ciklas „(At)rask meną“ ataskaita

Rugpjūčio 17 d. – rugsėjo 14 d. netradicinėse Kėdainių rajono erdvėse surengtas renginių ciklas „(At)rask meną“. Renginių ciklo renginiai vyko tose Kėdainių rajono viešojo naudojimo erdvėse, kuriose dažnai lankosi vietiniai gyventojai (Trijų kampų parkas, Tiskūnai, Ašarėnos paplūdimys, Pelėdnagiai, Vilainių parkas, Vilainiai,Autobusų stotis, Kėdainiai, Barupės slėnis, Labūnava, Nevėžio slėnis ties Surviliškiu, Kalnaberžės bendruomenės centro kiemelis, Sirutiškio bendruomenės centro kiemelis, Kėdainių senamiestis (netikėtos erdvės), Gegučių parkas, Kėdainiai), tačiau šiose erdvėse itin retai vyksta, nebevyksta, nors anksčiau vyko arba visai nevyksta kultūrinė veikla.

Pasirinkti skirtingų žanrų renginiai (dailės edukacija, vieno atlikėjo pasirodymas, vaikiškas spektaklis, klasikinė muzika, džiazas, šokio spektaklis ir kino filmas). Buvo individualiai derinama su atlikėjais, kad jie maksimaliai savo turimas programas pritaikytų numatytai tam pasirodymui erdvei. Taip pat vienas iš svarbiausių atlikėjų pasirinkimo kriterijų buvo tas, kad jie atliktų profesionalųjį meną.

Šiuo projektu buvo siekiama sužadinti Kėdainių krašto gyventojų susidomėjimą profesionaliuoju menu, rasti profesionaliojo meno pateikimo būdą priimtiną ir kartu įdomų vietiniams. Renginių ciklo  „(At)rask meną“ renginiai vyko tokiose erdvėse, kuriose profesionaliojo meno stebėtoju buvo galima tapti visai atsitiktinai vaikštant parke, Kėdainių miesto gatvėmis, išvykstant ar atvykstant autobusu į Kėdainius, poilsiaujant paplūdimyje. Daugelis lankytojų, kaip įprasta, į numatytas renginių vietas atvyko specialiai. Renginių ciklas išlaikė netikėtumo pojūtį, nes bendraujant su lankytojais buvo pastebėta nuostaba ir susidomėjimas.

Viso renginių ciklo „(At)rask meną“ vykę renginiai buvo filmuojami, išskyrus baigiamąjį renginį vykusį rugsėjo 14 d. Jo metu buvo pristatytas trumpametražis filmas apie renginių ciklo „(At)rask meną“ renginius.

_____________________________________________________________________

„Tradicijas ir dabartį jungiantis festivalis „PapArtIs“ (įvykdytas)
Projekto vadovė –Daiva Burinskytė
Iš Lietuvos kultūros tarybos gauta suma – 4 800 Eur
Iš Kėdainių rajono savivaldybės gauta suma – 3 590 Eur
Bendra suma – 8 390 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. sausio 2 d. – gruodžio 1 d.
Įgyvendinimo vieta – Evangelikų reformatų bažnyčia, Kėdainių Didžiosios Rinkos a.
Tikslas – taikant įvairias kultūrinės veiklos formas ir išlaikant senųjų tradicijų pamatus, skatinti regiono bendruomenę švęsti Joninių šventę, stiprinant etninį identitetą.
Birželio 21 d. 18 val.
„RASA SIDABRO KUPOLINĖ“ Kėdainių kultūros centro kamerinio choro „Ave Musica“ koncertas;
19–22 val.
Rylininko Virginijaus Vyšniausko programa „Rylininko melodijos ir istorijos“;
Šokio spektaklis šeimai „Sugrįžimai. Kai maža tampa dideliu“;
Edukacijos;
Birželio 22 d. 15 – 21 val.
„ČIULBA LAKŠTINGĖLĖ ant Švento Jono“. Liaudiškos muzikos kapelų koncertas;
Edukacijos;
19 val. Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ koncertas
Birželio 23 d. 15–23 val. „PO SAULE“. Prekybinė mugė, atrakcijos vaikams
17 val. Koncertinė programa: liaudiškos muzikos grupės „Mingūnai“ koncertas, koncertas „SoTrioPiano“, Sauliaus Petreikio ir grupės koncertas
Edukacijos
____________________________________________________________________

Projekto „Tradicijas ir dabartį jungiantis festivalis „PapArtIs“ ataskaita

Birželio 21-23 dienomis surengtas Tradicijas ir dabartį jungiantis festivalis „PapArtIs“. Festivalio metu edukacijų ir šiuolaikinių režisūrinių sprendimų pagalba buvo perteiktos miestietiškos Joninių tradicijos, skambėjo išskirtinai lietuviška muzika (liaudies ir autorinė), atliekama įvairiais stiliais ir instrumentais. Festivalyje skambėjo išskirtinai lietuviška muzika (liaudies ir autorinė), atliekama įvairiais stiliais ir instrumentais.  Pasitelkus šiuolaikines priemones, techniką, buvo bandoma jas pritaikyti miesto erdvei. Keltuvu keliant papuoštą kupolėmis vežimo rato stebulę į 8 metrų aukštį, žmonės buvo priversti pakelti akis į dangų. Saulei nusileidus, sudeginta šiaudinė skulptūra – reiškė saulės grįžimą į ugnį. Trijų dienų festivalio programoje buvo visko: ugnies, vandens ir žolynų pagarbinimas, edukacijos,  atrakcijos, prekybinė mugė su maisto gaminimo demonstravimu ir degustacija.

Birželio 21 d. „Rasa sidabro Kupolinė“. Tradicijas ir dabartį jungiantis festivalis „PapArtIs“ prasidėjo chorinės muzikos koncertu, kurį atliko Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave Musica“. Didžiosios Rinkos aikštėje vyko teatralizuota programa visai šeimai „Rylos melodijos ir istorijos“. Aikštėje, nuo Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos stogo,  lietuvių autorių instrumentinė muzika atliekama gyvai, skambinant pianinu, tarsi „kalbėjosi“ su rylos melodijomis. Akademijos kultūros centro šokio spektakliu „Sugrįžimai – kai maža tampa dideliu“  žmogaus jausmų, kūno ir vidinės pajautos pagalba buvo atskleista gamtos ir muzikos vienovė. Žemės, oro, vandens, ugnies stichijų atspindžius buvo galima įžvelgti šokėjų judesiuose.

Birželio 22 d. antroji festivalio diena ,,ČIULBA LAKŠTINGĖLĖ ant Švento Jono“ buvo skirta lietuviškiems romansams. Šiuolaikinių autorių romansus atliko kapelos „Subatvakaris“ (Mažeikių r.), „Grieža“ (Anykščiai), „Šventupis“ (Kauno r.), „Vilainiai“ (Kėdainiai). Senovinius lietuviškus romansus dainavo Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“. Šokėjai demonstravo įvairių Lietuvos regionų šokius, mokė šokti fokstrotą.

Birželio 23 d. „Po saule“. Didžiosios Rinkos aikštėje, Kėdainiuose skambėjo liaudies muzika, atliekama instrumentinės grupės „Mingūnai“, žiūrovai turėjo galimybę išgirsti unikalų muzikinį  projektą „SoTrioPiano“, kurį pristatė aktorė ir dainininkė Austėja Lukaitė, džiazo pianistas Edgar Sabilo ir trombonininkas Vytautas Pilibavičius. Festivalį vainikavo multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio ir grupės  koncertas – nuo  archaiško folkloro iki modernios world muzikos su ekspresyvaus džiazo elementais.

Tris dienas  renginyje vyko menų kiemelis ,,Po skrynios dangčiu“, jame vaikai kartu su tėvais turėjo galimybę ne tik apžiūrėti senovinius rakandus, bet ir juos dekoruoti. Savo unikalius darbus pristatė sertifikuotas tradicinių amatų meistras Artūras Narkevičius, juos pavadinęs ,,medinėmis zobovomis“. Jis mokė žaisti lietuvišką „krepšinį“, rišti sodus ir gliaudyti riešutus gliaudykle rekordininke. Festivalyje vyko vainikų pynimo ir kupolių rišimo edukacijos, prekybinė mugė. Festivalio  kulminacija tapo stebulės iškėlimas ir ugnies fejerija.

Festivalis „PapArtIs“ susilaukė Kėdainių krašto bendruomenės susidomėjimo. Pasitelkiant šiuolaikines priemones kėdainiečiai ir miesto svečiai šventė tradicinę Joninių šventę moderniai. Stiprinant tautinį identitetą buvo pasitelkiamos edukacinės priemonės, lietuvių autorių ir liaudies kūrinius tiek vaikams, tiek suaugusiems.

_____________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojami projektai:

 „I respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. gegužės 25 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių Didžiosios Rinkos a.
Tikslas – prisidėti prie liaudiškų šokių tradicijos išsaugojimo ir perimamumo, siekiant užtikrinti Dainų švenčių tęstinumą.

Kėdainiuose tokio pobūdžio festivalis vyks pirmą kartą (dalyvaus trijų kartų liaudiškų šokių kolektyvai) ir pirmą kartą festivalis vyks atviroje erdvėje – Didžiosios Rinkos a.
Planuojama, kad festivalyje dalyvaus 10 liaudies šokių kolektyvų iš visos Lietuvos ir 1 liaudiškos muzikos kapela.

_____________________________________________________________________

Projekto „I respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“ ataskaita

Gegužės 25 d. Didžiosios Rinkos aikštėje, Kėdainiuose vyko I tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“. Festivalio eisenos metu kolektyvai žingsniavo Kėdainių miesto gatvėmis išdidžiai demonstruodami tautinį kostiumą. 

Festivalio koncerte dalyvavo:

Akademijos kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė AINIAI, vad. Regina Matulienė;
Akademijos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė AUSTĖJA, vad. Regina Matulienė;
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė ATŽALYNAS, vad. Danutė Pilibienė;
Kėdainių „Ryto“ progimnazijos liaudiškų šokių grupė RYTAS, vad. Rūta Plučiuvienė;
Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių grupė MIESTELĖNAI, vad. Zita Rimkuvienė;
Tauragės kultūros centro liaudiškų šokių grupė SPIETLIUS, vad. Alma Rumšienė;
Pagėgių kultūros centro liaudiškų šokių grupė MARGUVA, vad. Gražina Paliokienė;
Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus liaudiškų šokių grupė VOLUNGĖ, vad. Virginija Čereškienė-Beviršė;
Tauragės kultūros centro liaudiškų šokių grupė VĖJAVA, vad. Alma Rumšienė;
Kėdainių kultūros centro liaudiškų šokių grupė LANKESA, vad. Virginija Čereškienė-Beviršė;
Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapela BERŽYNĖLIS, vad. Vytautas Danauskas.

Festivalį vainikavo bendras dalyvių ir žiūrovų šokis „Gransveras“.

_________________________________________________________________

„Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse veiklose“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. balandžio 15 d. – gruodžio 21 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Projekto tikslas – keisti nusistovėjusį negatyvų požiūrį į pagyvenusį asmenį, padėti jam integruotis į visuomenę, tenkinant meninius-kultūrinius poreikius, stiprinant bendradarbiavimą tarp skirtingų socialinių ir amžiaus grupių, grindžiamą meninės savirealizacijos, pagalbos, pagarbos ir tarpusavio supratimo principais, didinant vietos bendruomenės iniciatyvumą, skatinant įvairių socialinių grupių dalyvavimą kultūrinėje, etninėje ir meninėje veikloje.
Projekto metu vyks 6 edukacijos, bus surengtos 6 sukurtų darbų parodos  ir 2 renginiai.
Visų edukacijų metu bus ugdomi jutimai, emocijos, intelektas, savimonė, estetinė, etninė bei kultūrinė nuovoka. Tačiau nemažiau svarbi įgyjama socialinė patirtis – žmonių bendrumo jausmas, bendradarbiavimo kultūra, tolerancija vieni kitiems.
Numatomos projekto veiklos:
Gegužės 23 d. Edukacija „Sukurk savo  skulptūrą“;
Gegužės 23 d.–birželio 21 d. Šieno skulptūrų paroda;
Birželio 12 d. ir 13 d. Edukacija „Tapybos pradžiamokslis“;
Birželio 21 d. Ugnies ir muzikos misterija;
Liepos–rugpjūčio mėn. Tapybos darbų paroda Pelėdnagių skyriuje;
Rugsėjo–spalio mėn. Tapybos darbų paroda Labūnavos skyriuje;
Rugsėjo 19 d. ir 20 d. Edukacija „Gobelenas – prabangus laiko leidimas“;
Rugsėjo 21 d.–gruodžio 6 d. Gobelenų miniatiūrų paroda Pelėdnagių skyriuje;
Gruodžio 9–31 d. Gobelenų miniatiūrų paroda Labūnavos skyriuje;
Gruodžio 1 d. Edukacija „Senieji karpiniai“;
Gruodžio 2–31 d. Karpinių paroda Pelėdnagių skyriuje.
_____________________________________________________________________

Projekto „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse veiklose“ ataskaita

Projekto metu vyko 6 edukacijos, buvo surengtos 6 sukurtų darbų parodos ir 2 renginiai.
Visų edukacijų metu buvo ugdomi jutimai, emocijos, intelektas, savimonė, estetinė, etninė bei kultūrinė nuovoka. Tačiau nemažiau svarbu, kad dalyviai  įgijo socialinę patirtį – žmonių bendrumo jausmą,  toleranciją vieni kitiems.

Vykdytos projekto veiklos:
Gegužės 23 d. Edukacija „Sukurk savo  skulptūrą“
Gegužės 23 d.–birželio 21 d. Šieno skulptūrų paroda
Birželio 12 d. ir 13 d. Edukacija „Tapybos pradžiamokslis“
Birželio 21 d. Ugnies ir muzikos misterija
Liepos–rugpjūčio mėn. Tapybos darbų paroda Pelėdnagių skyriuje
Rugsėjo–spalio mėn. Tapybos darbų paroda Labūnavos skyriuje
Rugsėjo 19, 20 d. Edukacija „Gobelenas – prabangus laiko leidimas“
Rugsėjo 21 d.–gruodžio 6 d. Gobelenų miniatiūrų paroda Pelėdnagių skyriuje
Gruodžio 9–31 d. Gobelenų miniatiūrų paroda Labūnavos skyriuje
Gruodžio 1 d. Edukacija „Senieji karpiniai“
Gruodžio 2–31 d. Karpinių paroda Pelėdnagių skyriuje

_____________________________________________________________________

Projektą finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Atminties žygis dviračiais Lietuvos Nepriklausomybės kovų keliais Kėdainių krašte „Prisimink. Pagerbk“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. balandžio 22 d. – spalio 17 d.
Vieta – Kėdainių r.
Projekto tikslasinteraktyviomis priemonėmis skatinti projekto dalyvius pažinti materialųjį ir nematerialųjį paveldą esantį Kėdainių krašte, susijusį su Lietuvos Nepriklausomybės kovų istorija.

Birželio 15 d. 10 val. 1-a edukacinė išvyka dviračiais: Kėdainiai – Taučiūnai – Apytalaukis – Šventybrastis – Kėdainiai
Birželio 15 d. 14 val. 1-a muzikos popietė „Kovų aidai“.
Liepos 27 d. 10 val. 2-a edukacinė išvyka dviračiais: Kėdainiai – Surviliškis – Kėdainiai
Liepos 27 d. 14 val. 2-a muzikos popietė „Kovų aidai“. 

_____________________________________________________________________

Projekto „Atminties žygis dviračiais Lietuvos Nepriklausomybės kovų keliais Kėdainių krašte „Prisimink. Pagerbk“ ataskaita

Gimtojo krašto istorijos, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pažinimas yra viena iš svarbiausių sąlygų, ugdant Kėdainių krašto bendruomenės patriotiškumą, tautiškumą bei pagarbą Lietuvos istorijai. Edukacinio pobūdžio projektu „Atminties žygis dviračiais Lietuvos Nepriklausomybės kovų keliais Kėdainių krašte „Prisimink. Pagerbk“, skirtu Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams, buvo siekiama supažindinti ir priminti istorinius faktus apie Lietuvos Nepriklausomybės kovas ir jų sąsajas su Kėdainių kraštu.

Projekto metu vyko 2 edukacinės išvykos dviračiais, aplankant 7 Kėdainių kraštui svarbius nematerialiojo kultūros paveldo objektus, susijusius su Nepriklausomybės kovomis ir jų dalyviais. Abiejų edukacinių žygių dviračiais metu vyko mini-viktorinos, susijusios su aplankytais objektais, už kuriuos dviračių žygių dalyviai buvo apdovanoti simboliniais prizais.

 Abiejų edukacinių išvykų dviračiais metu apie reikšmingus Kėdainių krašto objektus pasakojo Kėdainių krašto istorijos muziejaus istorikas Vaidas Banys. Jis sudarė ir mini-viktorinų klausimus.

1-oje edukacinėje išvykoje buvo aplankyti šie nekilnojamojo kultūros paveldo objektai:

Kauno g. kapinės, Kėdainiai, kuriose yra J. Kibirkščio kapas, J. Kairiūno kapas, savanorių kapas,

Paminklas P. Lukšiui, Taučiūnai

Savanorio J. Petrausko kapas, Apytalaukio kapinės. Kryžius žuv., mirusiems ir ištremtiems atminti, Apytalaukis, prie bažnyčios.

1-osios edukacinės išvykos metu Tiskūnuose dviratininkus pasitiko Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ansamblis „Auštaras“ (vad. A. Giedrienė) ir dainavo liaudies dainas.

1-osios edukacinės išvykos metu Šventybrastyje esantys objektai nebuvo pasiekti, nes birželio 15 d. dėl didelio karščio net ir atidėjus žygį vėlesniam laikui (iš pradžių žygį buvo numatyta rengti nuo 10 val., jis buvo surengtas nuo 17 val.) dviratininkai nepajėgė įveikti tokio didelio atstumo, todėl jį teko sutrumpinti.

2-oje edukacinėje išvykoje buvo aplankyti šie nekilnojamojo kultūros paveldo objektai:

Dotnuvos g. kapinės, Kėdainiai, kuriose yra savanorių bei kareivių kapų memorialas, paminklas mūšiui dėl Šėtos atminti, Kėdainių geležinkelio stoties prieiga, Kėdainiai, Atminimo lenta savanoriams, Šv. Jurgio bažnyčios šventorius, Kėdainiai.

2-osios edukacinės išvykos metu Šėtos kultūros centre dviratininkus sutiko Šėtos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Rudekšna“ (vad. Artūras Ruša) ir grojo pokario melodijas.

Teko keisti 2 edukacinės išvykos maršrutą dėl prasidėjusių ir iki žygio dienos besitęsiančių kelio rekonstrukcijos darbų, dėl kurių buvo ribojamas eismas. Kelias rekonstruojamas Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys ruožo nuo 5,00 iki 16,90 kilometro.


____________________________________________________________________

„Nepriklausomybės kovų atgarsiai Surviliškyje“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Nijolė Dilkienė
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 30 d.
Tikslas – skatinti Surviliškio bendruomenę (ypač jaunimą), domėtis Nepriklausomybės kovų istorija ir gerbti istorinę atmintį, minint Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metus.

Numatomos projekto veiklos:
Rugpjūčio 18 d. 11 val. Popietė-susitikimas su Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanorių giminėmis;
Rugpjūčio 18 d. 14 val. Monospektaklis „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“;
Rugpjūčio 18 d. 15 val. 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanorių pagerbimas (gėlių padėjimas, žvakių uždegimas);
Rugpjūčio 19 d. 12 val. Dviračių žygis „Savanorių takais“.

____________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamo projekto „Nepriklausomybės kovų atgarsiai Surviliškyje“ ataskaita

Surviliškio kraštas įdomus ne tik Bakainių piliakalniu, Nevėžio slėniu, dievdirbio Vinco Svirskio kryžiais, bet ir Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanoriais.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius parengė ir įvykdė projektą „Nepriklausomybės kovų atgarsiai Surviliškyje“.

Projekto tikslas – skatinti Surviliškio bendruomenę (ypač jaunimą), domėtis Nepriklausomybės kovų istorija ir gerbti istorinę atmintį, minint Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metus.

Rugpjūčio 18 d. 11 val. Kėdainių r. savivaldybės M. Daukšos viešosios bibliotekos Surviliškio filiale surengta popietė-susitikimas su Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanorių Alekso Stanislavavičiaus sūnumi Antanu Stanislavavičiumi ir dukterėčia Stase Daujotiene.

Rugpjūčio 18 d. 14 val. Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, po Šv. mišių, pristatytas monospektaklis „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“. Vaidino aktorius Vidmantas Fijalkauskas.

Prie atminimo lentos 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanoriams padėtos gėlės ir uždegtos žvakės.

Rugpjūčio 19 d. 12 val. suorganizuotas dviračių žygis „Savanorių takais“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvių atminimui, maršrutu: 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Surviliškio valsčiaus savanoriams atminimo lenta (Surviliškis)- paminklinis akmuo pirmojo Lietuvos savanorio Povilo Lukšio gimtinės vietoje (Kazokų k. Panevėžio r.)-paminklas Lietuvos savanoriams (Šventybrastis) – paminklas pirmajam Lietuvos savanoriui Povilui Lukšiui (Taučiūnų k.). Trumpą istorinę apžvalgą pristatė Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Irena Vaitkevičienė, žuvusiųjų savanorių atminimas pagerbtas, uždegant žvakes.

_____________________________________________________________________

„Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ (įvykdytas)
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2019 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 29 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ metu planuojamos 4 vizualinio meno edukacijos, orientuotos į savęs pažinimą ir estetinį pasitenkinimą:

Spalio 14–18 d. 17 val. Edukacija „Gobelenas. Kas tai?“(5 užsiėmimai), veda Aušra Žemaitienė;
Spalio 22–23 d. 17 val. Edukacija „Dailės ir literatūros meninių išraiškų sąsajos“ (2 užsiėmimai), veda Violeta Šolienė;
 Spalio 28–29 d. 17 val. Edukacija „Impresionistinės tapybos subtilybės“ (2 užsiėmimai), veda Violeta Šolienė;
Lapkričio 5–6 d. 17 val. Edukacija „Akvarelės etiudai“ (2 užsiėmimai), veda Marija Burneikienė.

Dalyviai turės galimybę rinktis norimą edukaciją iš anksto registruodamiesi elektroniniu paštu ar nurodytu telefonu.
Pasibaigus vizualinio meno edukacijoms Kėdainių kultūros centre bus eksponuojama kūrybinių darbų paroda „Išraiškos“.

_____________________________________________________________________

Projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ ataskaita

Nuo spalio 14 d. iki lapkričio 6 d. Kėdainių kultūros centre vyko edukacinio projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“, skirto vidutinio ir brandaus amžiaus Kėdainių krašto gyventojams, sudarant galimybę ugdyti kultūrinį aktyvumą ir kūrybiškumą, edukacijos. Iš viso vyko keturių skirtingų tipų vizualiojo meno edukacijos:

„Gobelenas. Kas tai?“. Edukacijos metu dalyviai susipažino su gobeleno istorine raida, lietuviško gobeleno tradicija, audimo technikos pradmenimis, audimo būdais, darė kūrybinius darbus. 

„Dailės ir literatūros meninių išraiškų sąsajos“. Edukacijos metu dalyviai sužinojo, kokios meno išraiškos priemonės sieja dailės ir literatūros kūrinius, kurė dailės darbą akvarele, papildė grafikos išraiškos priemonėmis, o užbaigė, sukurdami poetinės prozos etiudą, kurį pristatė visiems edukacijos dalyviams.

„Puantilistinė tapyba“ (tapyba taškeliais). Edukacijos metu dalyviai susipažino su impresionizmo istorine raida ir puantilistinės tapybos ypatumais. Mokysi puantilistinės tapybos technikos (taškelis po taškelio), kompozicijos dėsnių, kuriant peizažą (ar jo fragmentą).

„Akvarelės etiudai“. Edukacijos dalyviai susipažino su žymiausiais Lietuvos akvarelės  meistrais, akvarelės liejimo technika ir priemonėmis. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę patirti akvarelės liejimo netikėtumus ir sukurti autentišką darbą.

Lapkričio 18 d. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje vyko projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ parodos „Išraiškos“ pristatymas.

_____________________________________________________________________

2019 m. Kėdainių kultūros centro ir skyrių vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos, finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

 „Nenuoramų vasara“ (įvykdytas)    
Projekto vadovė – Irena Paragienė
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – birželio 25–30 d.
Įgyvendinimo vieta – Lančiūnavos bendruomenės centras
Programa skirta 6–15 metų vaikams ir orientuota į turiningą vaikų, ypač socialiai pažeidžiamų, poilsį vaikų vasaros atostogų metu. Lančiūnavos bendruomenės  centre veikia kepyklėlė su modernia įranga, jaunimo laisvalaikio erdvė, yra sporto inventoriaus. Tai leidžia organizuoti edukacinius užsiėmimus bei propaguoti judrų gyvenimo būdą, atitraukiant šiuolaikinius vaikus nuo kompiuterių žaidimų namuose, ugdyti pagarbaus tarpusavio bendravimo, socialinius bei higienos  įgūdžius, skatinti saviraišką, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.

 _____________________________________________________________________

 Stovyklos „Nenuoramų vasara“ Lančiūnavos bendruomenės centre ataskaita

„Nenuoramų vasara“ – vasaros užimtumo ir poilsio programos dieninė bendrojo pobūdžio stovykla, trečius metus organizuota Lančiūnavos bendruomenės centre. 2019 metais stovykla veikė birželio 25-30 dienomis.Programa skirta 6-15 metų vaikams ir orientuota į turiningą vaikų, ypač socialiai pažedžiamų, poilsį per vaikų vasaros atostogas. Programos tikslas – organizuoti turiningą Lančiūnavos kaimo vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.

1-oji diena. Sudarytas stovyklautojų sąrašas, aptarta šių metų programa. Po arbatos pertraukos vyko stalo žaidimų (pulo, oro ritulio, futbolo) turnyrai, vyko improvizuota karaoke popietė.

2-oji diena. Edukacinis užsiėmimas „Piešimas spalvotu smėliu“. Tai mėgiama ir kasmet laikiama veikla, kur vaikai gali lavinti savo vaizduotę, rankos taiklumą, ugdyti gebėjimą susikaupti ir kantriai siekti rezultato. Popiet lauke žaidėme judriuosius žaidimus, lavinome miklumą per estafetes.

3-oji diena. Edukacinė išvyka į nuotykių parką „Lokės pėda” Lokėnėlių k., Jonavos r. Nepaisant stovyklautojų skirtingo amžiaus, visus juos vienija pomėgis judėti, varžytis. Čia vaikai turėjo puikias sąlygas įveikti įvairias kliūtis, o daugumai ir įveikti savo baimes: dienos pabaigoje visi džiaugėsi ir didžiavosi savimi, kad sugebėjo nugalėti savo aukščio ir nežinomybės baimę.

4-oji diena. Stovykla prasidėjo 19 val. Džiugiai nusiteikę vaikai ruošėsi vakarojimui bei nakvynei stovykloje: pasiruošė nakvynės vietą, užsikūrė laužą, kepėsi dešreles. Po sočios vakarienės įsitaisė žaidimų kambaryje stebėti kino filmų. Vyko edukaciniai pokalbiai apie Lančiūnavos apylinkių kaimus ir jų pavadinimus, aiškinomės tų pavadinimų kilmę ir reikšmę. Įpusėjus nakčiai, išėjome stebėti vasaros nakties Lančiūnavoje.

5-oji diena visus pasitiko bendruomenės centre. Papusryčiavę aptarėme praėjusio vakaro įspūdžius. Vėliau prasimankštinimui baigėme oro ritulio turnyrą, o lauke vyko gatvės krepšinio varžybos.

6-oji diena. Tradiciškai stovyklos uždarymo dieną vyko edukacinis užsiėmimas „Bandelių kepimas”. Vaikai pagamino ir iškepė mėgiamas bandeles su dešrelėmis, bananais ir cinamonu. Pasigardžiavę savo kepiniais, aptarėme šių metų stovyklos rezultatus, pasidžiaugėme pasiekimais. Buvo apdovanoti sėkmingiausiai sportavę dalyviai, išrinktas ir absoliučiai geriausias sportininkas. Visiems buvo įteikti stovyklautojo pažymėjimai.

 _____________________________________________________________________           

„Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)    
Projekto vadovė – Irena Šalukienė
Suma – 300 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 1–6 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius
Programa skirta Tiskūnų vaikams vasaros atostogų metu, mažas pajamas gaunančių tėvų vaikams. Vaikai turės galimybę geriau pažinti save, ugdys gebėjimą išgirsti ir suprasti vienas kitą. Didelis dėmesys bus skiriamas etnokultūrai. Stovyklos dalyviai bus užimti įvairiomis stovyklos veiklomis – vyks į Arnetų namą, dalyvaus sportinėse varžybose, lankys Č. Milošo gimtinę, Šventybrasčio Sukilėlių slėnį. Edukacijų metu vaikai išmoks velti vilną, pinti iš vytelių, gaminti lietuviškus patiekalus, šokti lietuvių liaudies šokius.

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ Tiskūnuose ataskaita

Pirmąją stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ dieną vaikus supažindinome su stovyklos programa, tikslais, uždaviniais ir veiklomis. Susipažinome vieni su kitais, sukūrėme stovyklos taisykles, kuriomis vadovavomės visą likusį programos laiką. Vyko edukacinis seminaras „Vėlimas iš vilnos“, kuri pravedė Žydrė Jasudavičienė. Vaikai susipažino su vėlimo iš  vilnos technologijomis, gamino paveikslus iš vilnos.  

      Antrą stovyklos dieną vykome į Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centrą Arnetų namą. Vaikai dalyvavo edukacijose: „Audimas staklėmis“, „Tautinės juostos“, mokėsi šokti liaudies šokius: „Gransferas“ ir „Oira oira“, kuriuos pristatėme stovyklos uždarymo metu.  

Trečiąją stovyklos dieną vyko edukacija „Lietuviškų patiekalų gamyba“. Edukaciją vedė Tiskūnų skyriaus vadovė Irena Šalukienė. Kepėme bulvinius blynus. Po arbatos pertraukėlės mokėmės šokti liaudies šokius,  Vyko sportiniai žaidimai.

Ketvirtą stovyklos dieną vyko edukacija „Pyragų kepimas“ ir „Tautinių juostų pynimas“, kuriuos vedė Irena Šalukienė. Kepėme šokoladinį varškės pyragą. Po arbatos pertraukėlės mokėmės pinti tautines juostas. Vyko liaudies šokių repeticija.

Penktąją stovyklos dieną visi drauge vykome į turistinę išvyką į Č. Milošo gimtinę – Šeteinius. Programos vadovė Aistė Juodenienė papasakojo apie Nobelio premijos laureatą Č. Milošą, jo kūrybą ir pomėgius, jo begalinę meilę Lietuvai. Vėliau vykome į Šventybrastį, kur aplankėme Sukilėlių slėnį ir kapines, Nepriklausomybės paminklą ir šimtamečius ąžuolus. Vyko dar vienas edukacija „Lietuviškų patiekalų gamyba“, kurį vedė Irena Šalukienė. Kepėme kugelį. Po arbatos pertraukėlės žaidėme sportinius žaidimus, estafetes.

Liepos 6 d. vyko vasaros stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ uždarymas ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos minėjimas. Tiskūnų bendruomenei buvo pristatyta sukurtų darbelių paroda.  Vaikai šoko ir mokė šokti mamas ir seneles liaudies šokius „Gransferas“ ir „Oira oira“. 

 Suorganizuota turininga vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla Tiskūnų kaimo vaikams. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai,  etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui.

 Į programos veiklas pavyko įtraukti 14 Tiskūnų kaimo vaikų (8–15 m.), iš jų –2 iš socialiai remiamų šeimų. Programos dalyviai mokėsi dirbti komandoje, geriau pažino save, užjautė ir suprato kitus. Vaikai mokėsi pažinti savo krašto kulinarinį paveldą ir puoselėti etninį palikimą.

_____________________________________________________________________


„Pažink ir tobulėk“ (įvykdytas)    
Projekto vadovė – Loreta Šaduikė
Suma – 600 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 1–8 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius
Programa skirta Pelėdnagių seniūnijos 8–16 m. vaikams, pirmenybę teikiant socialiai remiamiems ir pažeidžiamiems vaikams. Programa sudarys galimybę vaikams dalyvauti įvairiose edukacinėse, pažintinėse ir sportinėse veiklose –  sporto diena, orientacinės varžybos, šakočio, duonos kepimas, jų metu vaikai įgis įvairių asmeninių kompetencijų, etninio paveldo žinių, aktyviai judėdami  (orientacinės varžybos, sporto diena) stiprins ir fizinę savijautą.
Pelėdnagių bendruomenės centras prisidės  prie programos įgyvendinimo  ir suteiks savo patalpas kai kurioms veikloms vykdyti.

 _____________________________________________________________________

Stovyklos „Pažink ir tobulėk“ Pelėdnagiuose atskaita

Į programos veiklas buvo įtraukta 20 Pelėdnagių seniūnijos (8–16 m.) vaikų, kurie buvo užimti prasminga veikla ir įgijo asmeninių kompetencijų ir žinių, dalyvaudami duonos kepimo edukacijoje „Grūdo kelias“, tapant smėliu, veriant apyrankes, gaminant skirtukus knygoms. Dalyvaudami įvairiose edukacinėse veiklose, ne tik susipažino su amatais, bet ir praplėtė kultūrinio ir etninio supratimo akiratį. Aktyviai leido laiką, stiprindami fizinį pajėgumą – komandinės sporto varžybos („Kvadratas“, „Smiginis“, „Estafetės“, mankšta, 6 km turistinis žygis – stovyklavietės įsirengimas ir sutvarkymas, laužo užkūrimas, maisto paruošimas). Dalyviai išmoko dirbti komandoje, o tai leido geriau pažinti socialinę aplinką, save bei kitus, taip pat buvo ugdomos tolerancijos, komunikavimo ir bendruomeniškumo kompetencijos; Programa „Pažink ir tobulėk“  prisidėjo prie socializuotos,  kultūringos asmenybės formavimosi – vaikai laikėsi pačių susikurtų taisyklių.

 _____________________________________________________________________

„BendrAukime“ (įvykdytas)    
Projekto vadovė – Genovaitė Gustytė
Suma – 750 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 2–6 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
Vasaros stovykla „BendrAukime“ (bendraudami aukime) skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (8–16 m.) vasaros atostogų metu. Komunikuodami tarpusavyje dalyviai ugdysis gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą, giliau pažinti save – tai praplės jų socializacijos galimybes. Didelį dėmesį tradiciškai skirsime etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui ir, žinoma, saviugdos kompetencijų gilinimui – edukacija „Spalvų terapija“ ir „Savęs pažinimas: iš kur kyla baimės ir kaip jas įveikti?“,  mokymai „Savęs pažinimo dirbtuvės“ ir „Saviraiškos mugė“; mokysis liaudies dainų ir liaudies šokių; 
Kartu su tėvais vyksime į Paberžę – 1863 m. sukilimo muziejų,  Paberžės sakralinio paveldo kompleksą; surengsime edukaciją „Dailės ir literatūros išraiškų sąsajos“ , skaitysime Tėvo Stanislovo verstus tekstus (R. M. Rilkė), juos aptarsime. 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedosime „Tautišką giesmę“.
Programa suteiks galimybę pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų raiškos galimybių; dalyviai  įgis įvairių kompetencijų: asmeninių, socialinių, iniciatyvumo bei kūrybiškumo, komunikavimo ir dalykinių, tai įgalins teigiamą visavertės asmenybės pokyčių formavimą.

 _____________________________________________________________________

Stovyklos „BendrAukime“ Kėdainių kultūros centre ataskaita

Vasaros stovykloje „BendrAukime“ (bendraudami aukime) dalyvavo 50 Kėdainių rajono vaikų. Dalyviai mokėsi įvardinti emocines būsenas ir išreikšti jas, išsakyti skirtingus požiūrius į moralės ar socialinius gyvenimo klausimus bei giliau pažinti save. Komunikuodami tarpusavyje, ugdė gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą, kas praplėtė ir jų socializacijos galimybes. Didelį dėmesį tradiciškai skyrėme etnokultūrai (su A. Giedriene mokėmės liaudies dainų ir ratelių, šokome liaudies šokius) bei identiteto supratimo stiprinimui (mokėmės dainų apie Lietuvą)  ir, žinoma, vykdėme veiklas saviugdos kompetencijų gilinimui – edukacija „Spalvų terapija“ ir „Savęs pažinimas: iš kur kyla baimės ir kaip jas įveikti?“ (vedė psichologijos magistrė J. Štarienė), emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymai „Savęs pažinimo dirbtuvės“ ir „Saviraiškos mugė“ (VšĮ „Juoda avis“ – S. Andriuškevičiūtė ir L. Stumbraitytė); vaikų pageidavimu vykdėme edukacijas „Piešimas spalvotu smėliu“ ir „Burbulinio modelino galimybės“ (G. Gustytė). Visi sukurti darbeliai buvo pristatomi viešai ir aptariami, kas įgalino dar labiau praplėsti bendravimo galimybes.
Liepos 6 d. (paskutinę stovyklos dieną) kartu su tėvais vykome į edukacinę išvyką į Paberžę – aplankėme 1863 m. sukilimo muziejų,  Paberžės sakralinio paveldo kompleksą, tėvo Stanislovo  kapą.  Kėdainių krašto muziejaus darbuotoja R. Galvanauskienė išsamiai ir įdomiai pristatė sukauptą Paberžės lobyną. Paberžėje surengėme edukaciją „Dailės ir literatūros išraiškų sąsajos“ (dailininkė A. Žemaitienė), dalyvavome tapybos darbų paroos „Meilės šviesa“ atidaryme, klausėmės folkloro ansamblio „Kupolė“ programos apie medžius, kepėme ant laužo bulves ir valgėme su žemaitišku kastiniu.
21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais prie Tėvo Stanislovo kapo sugiedojome „Tautišką giesmę“ ir dainavome dainas Lietuvai.
Programa suteikė galimybę pažinti, reflektuoti, analizuoti ir dalytis savo potyriais – bendrauti.
Dalyviai  įgijo įvairių kompetencijų: asmeninių, socialinių, iniciatyvumo bei kūrybiškumo, komunikavimo ir dalykinių, kas įgalins teigiamą visavertės asmenybės pokyčių formavimą.

 _____________________________________________________________________

„Turėjo bobula žilą oželį“  (įvykdytas)    
 Projekto vadovė – Aušra Giedrienė
Suma – 460 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 15–19 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centras
 Tradicinė etnokultūros stovykla, Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (8–17 m.) vasaros atostogų metu. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Programos tematika bus susijusi su naminiais paukščiais,  gyvūnais (oželiu),  namų ūkiu. Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, pynimo,  ožio iš šieno gaminimo, skudučių gaminimo).
Organizuosime edukacinę išvyką į ožkų ūkį „Ožkinyčia“ ir  mokysimės gaminti sūrį. 
Stovyklos uždarymui parengsime folkloro programą „Turėjo bobula žilą oželį“.
 _____________________________________________________________________

Stovyklos „Turėjo bobula žilą oželį“ Kėdainių kultūros centre ataskaita

Tradicinė etnokultūros stovykla „Turėjo bobula žilą oželį“, skirta Kėdainių miesto ir rajono vaikams ir jaunimui (8–17 m.) vasaros atostogų metu. Į programos veiklas buvo įtraukti 22 jauni žmonės, kurie 5 dienas dalyvavo etninės edukacijos veiklose: rišo ir pynė juostas, pagamino šiaudinį ožį, mokėsi liaudies dainų, šokių, žaidimų, muzikavo tradiciniais  instrumentais improvizavo, mokėsi vokalo ir kvėpavimo pagrindų, įgijo žinių apie  tradicinius namų ūkio darbus, gyvulių ūkį, aplankė ožkų ūkį, gamino sūrį. Stovyklos pabaigoje parengė koncertinę programą ir ją parodė savo tėvams bei draugams.

Programos dalyviai  praplėtė etninio pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ribas; liaudies dainų mokymasis pagilino ir praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą; dalyvavimas folkloro programoje prisidėjo prie kūrybiškumo, sceninio etiketo suvokimo, patriotiškumo ir tautiškumo ugdymo. Etninės programos įgyvendinimas prisidėjo prie  tradicinės kultūros paveldo pažinimo ir išsaugojimo.

_____________________________________________________________________

 „Mes norime kurti“ (įvykdytas)    
Projekto vadovė – Daiva Makutienė
Suma – 850 Eur
Įgyvendinimo data – liepos 23–26/29–31 d. – rugpjūčio 1–2 d.
Įgyvendinimo vieta – Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyrius
Programa „Mes norime kurti“ skirta 6–14 m. Nociūnų, Beinaičių, Slikių, Pėdžių ir Saviečių kaimų vaikams vasaros atostogų metu. Stovyklos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio, popieriaus (mandalas), sportuos, bendraus, skaitys J. Tumo-Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“.
Stovyklos metu, sukurtų darbelių parodą, koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatysime Nociūnų kaimo bendruomenės šventėje „Kaimo sueiga“ rugpjūčio 10 d.

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Mes norime kurti“ Nociūnuose ataskaita

Programos  „Mes norime kurti“ metu išmokome bendrauti ir draugiškai dirbti grupelėse. Dalyviai piešė spalvotu smėliu. Susipažino su piešimo technika ant drobės ir patys piešė ant drobinių krepšių, trikotažo palaidinių, lipdė su burbuliniu modelinu. Susipažino ir skaitė T. Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“, žaidė, sportavo, dainavo, šoko, bendravo, tobulino skaitymo įgūdžius, kūrė pasakas, eiliuotus tekstus, dalyvavo Nociūnų muilinyčios edukacinėje  programoje ir patys pasigamino po muiliuką. Stovyklos atidarymo dieną vaikai susipažino su stovyklos programa, nupiešė stovyklos pavadinimą, sukūrė stovyklos taisykles ir prisiminė stovyklos himną. Kiekvieną rytą pradėdavome muzikine mankšta ir pasisveikinimu. Vykdėme įvairias sportines estafetes. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės patys serviruoti stalą, susitepti sumuštinį. Parengėme piešinių su smėliu ir piešinių ant drobės  parodą Nociūnų bendruomenei. Piešėme guašu, spalvinome kreidelėmis, spalvotais pieštukais, darėme atvirukus spalvotu smėliu. Stovyklautojai patys kūrė gražius apibūdinimus apie savo kaimą. Nociūnų bendruomenės „Nociūnų muilinyčia“ supažindino programos dalyvius  kaip pasigaminti muilą. Valgėme tradicinę, skanią šilkinę košę. Stovyklos metu parengėme ir kaimo bendruomenei pristatėme koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“.
 Įgyvendinti visi programos numatyti tikslai ir uždaviniai.
Papildoma veikla – rugpjūčio 6 d. visi stovyklautojai išvykome į pajūrį, kur aplankėme Žiemos sodą Kretingoje, pabuvojome Palangoje prie jūros ir apsilankėme pramogų parke „Boom park“. Edukacinę išvyką į Palangą apmokėjo stovyklautojų tėvai.

____________________________________________________________________

2018 m. Kėdainių kultūros centre vykdomi projektai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos (įvykdyta)
Projekto vadovė – Daiva Burinskytė
Finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ metu planuojama pagal parengtą programą vesti 8 vizualinio meno edukacijas, kurios apims 6 skirtingas vizualiojo meno technikas, orientuotas į savęs pažinimą ir estetinį pasitenkinimą:

Spalio 17 d. 17 val. edukacija „Monotipija – būsenos ir jausenos antspaudai“, veda Aušra Žemaitienė,

Spalio 24 d. 17 val. edukacija  „Tikrovės atvaizdas stikle. Piešimas ant stiklo“, veda Aušra Žemaitienė,

 Spalio 29 d.  17 val. edukacija „Vilnos vėlimas“, veda Jadvyga Ambraškienė,

Lapkričio 5 d. 17 val. edukacija „Vilnos vėlimas“, veda Jadvyga Ambraškienė,

Lapkričio 8 d. 17 val. edukacija „Kūrybos džiaugsmas ir estetinis pasitenkinimas išbandant tapybos ant drobės techniką“, veda Leokadija Mockienė,

Lapkričio 15 d. 17 val. edukacija „Kūrybos džiaugsmas ir estetinis pasitenkinimas išbandant tapybos ant drobės techniką“, veda Leokadija Mockienė, Marija Burneikienė ir Aušra Žemaitienė

Lapkričio 21 d. 17 val. edukacija „Savo kūrybingumo išlaisvinimas piešiant fraktalus“, veda Aušra Žemaitienė,

Lapkričio 28 d. 17 val. edukacija „Koliažo technikos išbandymas“, veda Daiva Nurdinova.

Pasibaigus vizualinio meno edukacijoms Kėdainių kultūros centre bus eksponuojama kūrybinių darbų paroda „Išraiškos“.

_____________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamo projekto „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“ ataskaita

     Kėdainių kultūros centras vykdė Kultūros projektą „Kūrybiškumo ugdymo išraiškos“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus Kėdainių krašto gyventojų kūrybiškumą, skatinti jų saviraišką, organizuojant vizualiojo meno edukacijas. Spalio–lapkričio mėn. įvyko 8 edukacijos, kuriose dalyvavo 170 žmonių.     

    Projekto dalyviai sužinojo kas yra monotipija (vadovė Aušra Žemaitienė), piešė ant stiklo tušu ir spalvomis (vadovė Aušra Žemaitienė), vėlė iš vilnos (vadovė Jadvyga Ambraškienė), tapė ant drobės (vadovės Leokadija Mockienė, Marija Burneikienė ir Aušra Žemaitienė), piešė fraktalus ir spalvino, o baigtus darbus aprašė ir pristatė (vadovė Aušra Žemaitienė), susipažino su koliažo technika (vadovė Daiva Nurdinova).
   Projekto dalyviai išlaisvino arba atrado savo kūrybinius gebėjimus, patyrė kūrybos džiaugsmą, susipažino su įvairiomis vizualiojo meno technikomis ir turėjo galimybę saviraiškai bei prasmingam bendravimui. Nuoširdžiai džiaugėsi padarytais kūrybiniais darbais, dalijosi nuotraukomis Facebook paskyroje.
   Projekto rezultatų aptarimo renginyje, atrinkus geriausius darbus (60 darbų)  ir nufotografavus virtualiai parodai „Išraiškos“,  visi darbai buvo padovanoti autoriams.
___________________________________________________________________

 

2018 m. Kėdainių kultūros centro ir skyrių vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos, finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

„Ein saulelė aplink dangų…“– Kėdainių kultūros centre (įvykdyta)
Birželio 18–23 d. vyks tradicinė etnokultūros stovykla, kurioje kviečiami dalyvauti 8–17 m. jauni žmonės vasaros atostogų metu. Programa sudarys  sąlygas įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, pažinti vasaros kalendorinių švenčių (Joninių) tradicijas, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Dalyviai mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, liaudies šokių, žaidimų, pasakojamosios tautosakos ir tradicinių amatų (juostų rišimo, šiaudinių sodų rišimo), mokysis kupolinių dainų ir sutartinių, žaidimų ir ratelių, prisirinks žolynų ir pins vainikėlius. Vyks 3 edukaciniai seminarai: „Rišimas iš šiaudų“, „Juostų rišimas“ ir „Kupoliavimas ir vainikėlių pynimas“.
Stovyklos metu bus parengta folkloro programa „Ein saulelė aplink dangų…“ ir pristatyta visuomenei Tradicijas ir dabartį jungiančiame festivalyje „Pap/Art/is“ birželio 23 d. Didžiosios Rinkos a.
Programos vadovė Aušra Giedrienė, tel. 8 650 29 522

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Ein saulelė aplink dangų…“ Kėdainių kultūros centre ataskaita

Stovykla vyko 2018 birželio 18-23 d. (5 d.) Kėdainių kultūros centro erdvėse. Stovyklos tipas – etnokultūrinė. Tad vaikai ir jaunimas jos metu susipažino su etniniu mūsų tautos lobynu – išskirtinai su tradicine vasaros saulėgrįžos švente Kupolės, Rasos, Joninėmis, jų apeigomis, simboliais. Dalyviai mokėsi groti kanklėmis. Dainavo kupolines dainas, sutartines, ėjo apeiginius ratelius, šoko tradicinius šokius bei žaidimus. Patys pasigamino skudučius ir jais skudučiavo. Stovykloje dalyviai susipažino ir su tradiciniais amatais. Pynė juosteles, gamino paukštelius iš šiaudų, lėles – skudurinukes iš lininio audinio atraižų. Turėjo išvyką į gamtą, kupoliavo ir pynė vainikėlius iš žolynų. Tai paskatino dalyvavimą kultūrinėse veiklose: kartu su savo šeimos nariais ir žiūrovais aktyviai įsitraukė į folkloro festivalį „Pap/art/is“, su programa „Ein saulelė aplink dangų…“, drauge žaidė tradicinius žaidimus, šoko ratelius, šokius, dalyvavo festivalio organizatorių paruoštose veiklose.

Stovyklos veiklas pravedė 2 vadovai (muzikavimas ir amatai), o talkino 4 jaunuoliai – savanoriai. Vaikų ir tėvų atsiliepimai apie stovyklą puikūs.

_____________________________________________________________________

„Mes norime kurti“ – Nociūnuose (įvykdyta)
Birželio 25-29 d. – liepos 2-5 d. Nociūnuose veiks programa „Mes norime kurti“. Šios programos tikslas – organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų (6–14 m.) užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.  
Stovyklos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio, popieriaus, sportuos, bendraus. Kadangi, Lietuva švenčia atkurtos valstybės 100-metį, supažindinsime su Lietuvos valstybingumo istorija bei simboliais (herbu, Vyčiu, vėliava), įtraukdami vaikus – skaitysime eiles, kursime posmus Lietuvai, piešime, tapysime savo kraštą. Daug sportuosime ir daug laiko skirsime judriesiems žaidimams.
Numatyti 4 edukaciniai seminarai: „Trispalvės pynimas“, „Paveikslo gaminimas iš burbulinio modelino“, „Piešimas spalvotu smėliu“ ir „Nociūnų muilinyčia“.
Stovyklos metu, sukurtų darbelių parodą, koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatysime Nociūnų kaimo bendruomenės šventėje „Kaimo sueiga“ liepos 27 d.
Programos vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75 628

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Mes norime kurti“ Nociūnuose ataskaita

Birželio 25-29 d. ir liepos 2-5 d. Nociūnų ir aplinkinių kaimų vaikams suorganizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Mes norime kurti“, kurios metu išmokome gražiai bendrauti ir draugiškai dirbti grupelėse per veiklos pamokėles. Kadangi vaikų amžius stovykloje buvo įvairus, tai vyresni vaikai (11–14 m.) padėjo įveikti kūrybines užduotis mažiesiems stovyklos vaikams (4–6 m.).  Rytais organizavome rytinę mankštą, žaidybiniu būdu išmokome gražiai pasisveikinti. Žaidėme įvairias sportines estafetes. Arbatos pertraukėlių metu stengėmės elgtis drausmingai, valgyti tyliai ir po visko tvarkingai palikti savo vietą.

Kūrybinės, meninės stovyklos metu vaikai dalyvavo  veiklose ir edukaciniuose užsiėmimuose: „Žaislų gamyba ir lipdymas iš „burbulinio modelino“, „Piešimas spalvotu smėliu“, „Piešimas guašu“,  „Nociūnų muilinyčios“ pristatymas, „Trispalvės apyrankės pynimas“ (sertifikuota tautinio paveldo amatininkė Loreta Steponavičienė).

Stovyklos metu buvo sudarytos sąlygos vaikų kūrybiškumo ugdymui, saviraiškai ir savirealizacijai, vaikai patobulino savo gebėjimus piešdami, kurdami ir gamindami žaisliukus, piešdami paveikslus. Stovyklos uždarymui – liepos 5 dieną,  parengėme  koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“ iš stovykloje išmoktų šokių ir dainų ir surengėme  kūrybinių darbų parodą Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus salėje.

Liepos 7 d. šios stovyklos pristatymą surengėme ir Beinaičių kaime organizuojamame renginyje „Po atviru dangumi“.

_____________________________________________________________________

 „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ – Tiskūnuose (įvykdyta)
Birželio 26 d. – liepos 6 d. vyks  programa, skirta Tiskūnų ir aplinkinių kaimų vaikams ir jaunimui (10–18 m.). ji vyks Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriuje. Programos dalyviai turės galimybę geriau pažinti save, ugdys gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą. Didelį dėmesį skirsime etnokultūrai. Stovyklos dalyviai bus užimti įvairiomis veiklomis – tvarkys apleistus kapus Apytalaukio kapinėse, dalyvaus sportinėse varžybose, lankys Č. Milošo gimtinę, Šventybrasčio Sukilėlių slėnį. Edukacinių seminarų metu išmoks velti vilną, gaminti įvairius darbelius iš odos, susipažins su dailės technologijomis, lietuviškų patiekalų gamyba. Išmoks šokti lietuvių liaudies šokius. Surengsime sukurtų darbelių parodą, paruošime kūrybinę-meninę programą „Mūsų duonelė“.
Planuojami 7 edukaciniai seminarai: „Vėlimas iš vilnos“, „Įvairūs darbeliai iš odos“, „Dailės technologijos“, „Lietuviškų patiekalų gamyba“, „Pieno kelias“, „Lino kelias“ ir „Kibinų kelias“
Programos vadovė Aistė Juodenienė, tel. 8 685 04 844

_____________________________________________________________________

Stovyklos  „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ Tiskūnuose ataskaita

Birželio 25–29 d. ir liepos 2–6 d. Tiskūnų skyriuje suorganizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ Tiskūnų ir Apytalaukio kaimų 8–14 m. vaikams. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai,  etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui. Į programos veiklas pavyko įtraukti 24 vaikus. Programos dalyviai mokėsi dirbti komandoje, geriau pažino save ir kitus.

Pirmąją programos dieną vaikus supažindinome su stovyklos veiklomis, susipažinome ir sukūrėme bendrąsias stovyklos taisykles. Vyko sportiniai žaidimai, mokėmės šokti liaudies šokius.

Antrą dieną vaikai susipažino su Kėdainių krašto etniniu paveldu (dainomis, rateliais, žaidimais), aptarėme ir sudarėme programą „Mūsų duonelė“ ir mokėmės šokti liaudies šokį „Gransferas“, kurį pristatėme stovyklos uždarymo metu. Vyko edukacinis seminaras „Vėlimas iš vilnos“ (Žydrė Jasudavičienė). Vaikai gamino paveikslus iš vilnos.

Trečiąją dieną vykome į Apytalaukio kapinaites tvarkyti apleistų kapų. Po arbatos pertraukėlės mokėmės liaudies dainas programai „Mūsų duonelė“.

Ketvirtą dieną, vadovaujami Linos Augustinienės vaikai gamino įvairius darbelius iš odos. Po arbatos pertraukėlės mokėmės dainas ir šokius programai „Mūsų duonelė“.

Penktąją dieną – turistinis žygis į Č. Milošo gimtinę – Šateinius. Roma Kažukauskienė papasakojo apie Nobelio premijos laureatą Č. Milošą, jo pomėgius, meilę Lietuvai. Šventybrastyje aplankėme Sukilėlių slėnį ir kapines, Nepriklausomybės paminklą ir šimtamečius ąžuolus.

Šeštą stovyklos dieną vyko edukacinis seminaras „Dailės technologijos“ (dailininkė Audra Rudienė). Vaikai susipažino su grafikos technologija, piešė grafikos darbus. Po arbatos pertraukėlės mokėmės šokti liaudies šokius ir dainuoti liaudies dainas programai „Mūsų duonelė“.

Septintą stovyklos dieną vyko edukacinis seminaras „Lietuviškų patiekalų gamyba“. Tiskūnų skyriaus vadovės Irenos Šalukienės vadovaujami vaikai virė cepelinus. Po to vyko sportiniai žaidimai, estafetės.

Aštuntą dieną – vykome į edukacinę išvyką į Trakus. Dalyvavome edukacinėse programose „Lino kelias“ ir „Kibinų kelias“. Aplankėme Užutrakio dvarą.

Devintą dieną skyriaus vadovė Irena Šalukienė vedė edukacinį seminarą „Pieno kelias“. Vaikai susipažino ką galima pagaminti iš pieno: seperavo pieną, mušė sviestą iš grietinės, darė sūrį. Po arbatos pertraukėlės vyko programos „Mūsų duonelė“ repeticija.

Liepos 6 d. vyko vasaros stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ uždarymas ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Tiskūnų bendruomenei buvo pristatyta sukurtų darbelių paroda ir kūrybinė-meninė programa „Mūsų duonelė“. Vaikai šoko ir mokė šokti mamas ir seneles liaudies šokį „Gransferas“. Atvykusius į stovyklos  uždarymą, vaikai pavaišino savo sumuštu sviestu ir pagamintu sūriu.

_____________________________________________________________________

 „Atradimų vasara“ – Pelėdnagiuose (įvykdyta)
Liepos 1–6 d. vyks programa, skirta 8–16 m Pelėdnagių seniūnijos vaikams Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje. Programos metu vykdysime šias edukacines veiklas: juostų rišimą, muilo virimą, žvakių liejimą, medaus sukimą, įgydami įvairių asmeninių kompetencijų. Taip pat mokysimės šokių ir liaudies dainų, praplėsdami etnines ir kūrybines kompetencijas bei stiprindami identitetą. Kiekvieną dieną pradėsime muzikine mankšta (su choreografija), turiningai leisime laisvalaikį, tobulinsime bendravimo gebėjimus; dalyviai įgys ir sveikos gyvensenos žinių; aktyviai judėdami  (dviračių žygis, mankšta) stiprinsime ir fizinę savijautą. Tai prisidės prie visapusiškos asmenybės formavimosi.
Pelėdnagių bendruomenės centras prisidės  prie programos įgyvendinimo (dviračių žygis) ir suteiks savo patalpas kai kurioms veikloms vykdyti.
Programos vadovė Žydrė Jasudavičienė, tel. 8 614 75 379

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Atradimų vasara“ Pelėdnagiuose ataskaita

Liepos 1–6 d. suorganizuota turininga Pelėdnagių seniūnijos vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla. Ugdytas jų kultūrinis supratimas, iniciatyvumas, sudarytos sąlygos edukacijoms, socializacijai, etniniam pažinimui ir identiteto supratimo ugdymui.

 Į programos veiklas pavyko įtraukti 23 Pelėdnagių seniūnijos vaikus (8–16 m.) iš kurių 8 buvo socialiai remiami. Programos dalyviams sudarytos sąlygos ugdyti asmenines kompetencijas – iniciatyvumą, kūrybiškumą ir komunikatyvumą.
Pirmąją stovyklos „Atradimų vasara“ dieną vaikus supažindinome su stovyklos programa, tikslais, uždaviniais ir veiklomis. Žaidimų pagalba susipažinome vieni su kitais, sukūrėme bendrąsias stovyklos taisykles, kuriomis vadovavomės visą programos laiką. Julija Liaudanskaitė  (IĮ „Muilažolė“) papasakojo apie natūralaus muilo naudą bei parodė kaip galima jo pasigaminti.
 Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo muzikine mankšta, kurią vedė savanorė Paulina Švaranavičiūtė.

Antrą stovyklos dieną vaikai susipažino su pagrindiniais šokio elementais, sukūrė ir išmoko šiuolaikinį šokį, kurį pristatė stovyklos uždarymo metu. Kartu su mėgėjų meno kolektyvo vadovu Sauliumi Urbonu mokėsi lietuvių liaudės dainų, susipažino su įvairiais muzikos instrumentais. Po pietų vykome į Arnetų namą kur kartu su etnografe Regina Lukminiene mokėmės rišti juostas ir pinti iš vytelių.

Trečiąją stovyklos dieną su Sauliumi Urbonu mokėmės dainą, skirtą Lietuvai, kurią kartu dainavome liepos 6 d. Po arbatos pertraukėlės vyko edukacinis seminaras „Žvakių liejimas”. Seminarą vedė Julija Liaudanskaitė (IĮ „Muilažolė“).

Ketvirtą stovyklos dieną su Žydre Jasudavičiene vaikai gamino paveikslus iš vilnos ir dalyvavo edukaciniame seminare „Natūralios kosmetikos gamyba“. Seminarą vedė Julija Liaudanskaitė (IĮ„Muilažolė“).

Penktąją stovyklos dieną visi drauge vykome į Slikių kaimą pas bitininką Liudą Bžozetską, kuris trumpai supažindino su kaimo istorija, aprodė gražiausias vietas, papasakojo apie bitininkystę bei medaus kelią iki mūsų stalo ir vyko bičiulystės piknikas.

Liepos 6 d. – stovyklos uždarymas ir Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas. Vaikai pasiskirstę į komandas piešė laiškus Lietuvai. Kartu su vaikais surengėme  darbų, kuriuos darė  stovyklos metu parodą bei pristatėme juos susirinkusiems tėvams ir seneliams.

_____________________________________________________________________

 „Ko senoliai išmokė“ – Kalnaberžėje (įvykdyta)
Liepos 16–20 d. Kalnaberžės bendruomenės centre organizuojama etnokultūrinė programa, skirta Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų vaikams ir jaunimui. Šiemet programos kryptis – kulinarinis Kalnaberžės krašto paveldas. Edukacinių seminarų metu dalyvius supažindinsime su senųjų vietos patiekalų gamyba, išmokysime pasigaminti Kalnaberžės krašto patiekalų. Vykdysime 6 edukacinius užsiėmimus: „Marmūcių kepimas ant laužo“, „Naminių dešrų gaminimas“, „Naminio sviesto mušimas“, „Saldaus sūrio virimas“, „Blynų su koriukais kepimas ant laužo“ ir „Pagrandukų edukacija“. Po kiekvienos dienos seminaro stovyklos dalyviai turės galimybę savo įspūdžius nupiešti.  Kasdien mokysimės liaudies dainų. Stovyklos uždarymui surengsime piešinių parodą ir liaudies dainų koncertą kavinėje „Raganė“.
Programos vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, tel. 8 618 07 528

_______________________________________________________________

Stovyklos „Ko senoliai išmokė“ Kalnaberžėje ataskaita

Liepos 16–20 d. Kalnaberžės bendruomenės centre suorganizuota vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Ko senoliai išmokė“, kurios metu susipažinome su kulinarinio paveldo gaminimo  subtilybėmis, su Kalnaberžės krašto tautosaka, išmokome liaudies dainų kalnaberžietiška šnekta. Pirmąją stovyklos dieną kepėme ant laužo mielines bandeles – „marmūces“, piešėme svajonių namą savo svajonių kaime. Antrąją dieną – gaminome namines dešreles. Trečią dieną – „kalataukoje“ mušėme naminį sviestą ir valgėme su namine duona. Ketvirtąją dieną kepėm „čirvinius“ blynus ant atviros ugnies, kol lietus ir stiprus vėjas suginė visus į patalpą. Čia ir baigėme blynus kepti. Arbatos pertraukėlių metu mokėmės serviruoti stalą, kiekvienas turėjo išsiplauti savo puodelį.

Stovyklos uždarymas vyko kavinėje „Raganė“, kur dalyvavome „Pagranduko“ edukacijoje. Seminaro metu, stovyklos dalyviai mokėsi gaminti virtinukus bei išsikepė pagranduką.

Vaikai į stovyklą atėjo labai skirtingo amžiaus, mentaliteto. Buvimas kartu dar kartą patvirtino, kad komandinis darbas yra pranašesnis už individualų. Dirbdamas, žaisdamas, mokydamasis,  gerdamas arbatą kartu su visais ar paglobodamas mažesnį už save, kiekvienas vaikas  atranda  galimybę pasijusti svarbiu.
Programos metu dalyviams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su Kalnaberžės krašto senaisiais patiekalais, pagilėjo jų etninis supratimas, dainuojant liaudies dainas. Dirbant komandoje geriau pažino save ir aplinką, prasiplėtė jų ne tik kūrybinės, bet ir asmeninės kompetencijos: tolerancijos, komunikavimo ir bendruomeniškumo.

_____________________________________________________________________

 „Teatrinė vasaros stovykla“– Kėdainių kultūros centre (įvykdyta)
Liepos 17–27 d. vyks tradicinė teatrinė vasaros stovykla, skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (8–16 m.). Dalyviai mokysis įvardinti emocines būsenas ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis. Didelį dėmesį tradiciškai skirsime etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui ir, žinoma, saviugdos kompetencijų gilinimui. Programa suteiks galimybę pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų teatrinės raiškos galimybių, stovyklos dalyviai įgis įvairių kompetencijų: asmeninių, socialinių, iniciatyvumo bei kūrybiškumo, komunikavimo ir dalykinių, tai įgalins teigiamą visavertės asmenybės pokyčių formavimą.
Programos veiklos: teatro raiška, dainų mokymasis, rištinio gobeleno „Lietuvai 100“ kūrimas, skaitymai Tėvo Stanislovo menėje.
Edukaciniai seminarai-mokymai: „Savęs pažinimas: iš kur kyla baimės ir kaip jas įveikti?“, „Spalvų terapija“ ir interaktyvūs emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymai paaugliams „Savęs pažinimo dirbtuvės“ .
Programos vadovė Genovaitė Gustytė, tel. 8 612 65 321

_____________________________________________________________________

Stovyklos  „Teatrinė vasaros stovykla“ Kėdainių kultūros centre ataskaita

Liepos 17–27 d. Kėdainių kultūros centre vyko vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa  „Teatrinė vasaros stovykla“ , skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (8–16 m.). Dalyviai mokėsi įvardinti emocines būsenas ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis. Didelį dėmesį tradiciškai skyrėme etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui ir, žinoma, saviugdos kompetencijų gilinimui. Programa suteikė galimybę pažinti, reflektuoti, analizuoti, ieškoti pozityvių sprendimų ir naujų teatrinės raiškos galimybių.
 Programos tikslas – plėtoti ir vystyti jauno žmogaus socializacijos galimybes, sudarant sąlygas kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir identiteto supratimo ugdymui bei saviraiškai. Uždaviniai: 1. Padėti dalyviams geriau pažinti save ir socialinę aplinką, ugdyti jų asmenines kompetencijas, įprasminant teatrinės raiškos priemonėmis. 2. Aktyvinti kūrybinius gebėjimus ir plėsti iniciatyvos bei kūrybines kompetencijas. 3. Skatinti pozityvų tarpusavio bendravimą ir gilinti socialines bei komunikavimo kompetencijas.
Kiekviena diena prasidėdavo muzikine mankšta, balso ir vaizduotės lavinimo pratimais. Planuoti 3 edukaciniai seminarai, 4 veiklos ir išvyka į Paberžę, bet planus teko pakoreguoti pagal vaikų norus ir realias galimybes – 42 dalyviai, karštis ir amžiaus vidurkis apie 10 m. – bet vaikai neliko nuskriausti. Įvykdyti 8 praktiniai seminarai-mokymai: „Saviraiškos mugė“ (G. Gustytė), „Savęs pažinimas: iš kur kyla baimės ir kaip jas įveikti?“ ir spalvų terapija „Piešimas ant stiklo“ (J. Štarienė); „Piešimas spalvotu smėliu“ ir „Burbulinio modelino galimybės“ (G. Gustytė); „Aukštaitiškų juostų audimas“ ir „Apyrankių pynimas ir rišimas“ (L. Steponavičienė); interaktyvūs emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymai „Savęs pažinimo dirbtuvės“ (VšĮ „Juoda avis“).
 Vykdytos ir kitos veiklos: repetavome spektaklį „Muzikantas, Velnias ir Perkūnas“ (pagal l. l. pasaką) ir sceninį etiudą „Verkiantys medžiai“ (pagal. A. Jurašiaus pasaką); su Aušra Giedriene mokėmės l. l. dainų ir dainų apie Lietuvą;        
Visos planuotos programos veiklos įvykdytos  ir pristatytos tėvams liepos 27 d. Kėdainių kultūros centre.
Tikimės, kad dalyviai geriau pažino save ir socialinę aplinką, padidėjo jų asmeninės kompetencijos; prasiplėtė ir pagilėjo socialinių ir pažinimo kompetencijų ribos; aktyvinant kūrybinius gebėjimus („Saviraiškos mugė“) ir įprasminant teatrinės raiškos priemonėmis, prasiplėtė dalyvių iniciatyvos bei kūrybinės kompetencijos; mokymasis įveikti baimes ir spalvų terapijos užsiėmimų metu prasiplėtė pažinimo ir komunikavimo kompetencijos; liaudies dainų ir dainų apie Lietuvą mokymasis praplėtė pilietiškumo ir tautiškumo suvokimą. Neabejojame, kad susipažinę su teatro pagrindais ir raiškos galimybėmis (reflektuoti aplinką, justi erdvę, gebėti valdyti kūno ir žodžio plastiką, minties perspektyvą, personažo kūrimo bei vaidmenų atlikimo, improvizacijos) ir patys dalyvaudami teatrinių etiudų kūrime įgijo ir dalykinių kompetencijų.
Tikimės, kad programos įgyvendinimas prisidės prie  teigiamos visavertės asmenybės pokyčių formavimo.

_____________________________________________________________________

„Nenuoramų vasara“ – Lančiūnavoje

Rugpjūčio 16–25 d.  vyks programa Lančiūnavos bendruomenės  centre, skirta 6–15 m. vaikams. Lančiūnavos bendruomenės centre yra kepyklėlė su modernia įranga, yra jaunimo laisvalaikio erdvė, yra sporto inventorius, tai sudaro galimybę organizuoti edukacinius užsiėmimus bei propaguoti judrų gyvenimo būdą, atitraukiant šiuolaikinius vaikus nuo kompiuterių namuose, ugdyti pagarbaus tarpusavio bendravimo, socialinius bei higienos įgūdžius, skatinti saviraišką, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus. Programos veiklos: mini stalo žaidimų turnyras, karaoke popietės, dienos iškyla.
Programos metu planuojami 5 edukaciniai seminarai: „Gėlių iš popieriaus gamyba, puokščių komponavimas“,  „Piešimas spalvotu smėliu“, „Apyrankių rišimas iš spalvotų siūlų“, „Stalo serviravimas“ ir „Bandelių kepimas iš mielinės tešlos“.
  Programos vadovė Irena Paragienė, tel. 8 676 70 057

_____________________________________________________________________

Stovyklos „Nenuoramų vasara“ Lančiūnavoje ataskaita

Vilainių skyriuje Lančiūnavoje rugpjūčio 16–25 dienomis veikė dieninė bendrojo pobūdžio vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Nenuoramų vasara“. Stovykla organizuota antrą kartą.

Stovyklą lankė 12 nuolatinių dalyvių, o atskiromis dienomis papildomai po kelias dienas lankėsi dar 6 vaikai.

Pirmoji diena. Rugpjūčio 16 d. susirinkę vaikai susipažino su stovyklos programa ir netrukus kibo į darbus: prisijungė prie akcijos „100 žiedų Lietuvai“, kuri turėjo vykti kitą dieną per miestelio šventę „Čia mūsų namai“, pagamino po savo gėlės žiedą. Po arbatos pertraukėlės vyko pulo, stalo futbolo, smiginio ir baudų metimo varžybos. Nugalėtojai apdovanoti šventės metu.

Antroji diena. Rugpjūčio 17 d. stovyklautojai padėjo sutvarkyti ir papuošti šventės aikštę, o vėliau dalyvavo su savo šeimomis pačioje šventėje. Buvo apdovanoti rungčių, vykusių išvakarėse, nugalėtojai.

Trečioji diena. Rugpjūčio 18 d. buvo skirta karaoke popietei: buvo atrenkamos dainos ir ruošiami tekstai. Tai pamėgta vaikų veikla. Po arbatos pertraukos vaikai dainavo, taip pat žaidė stalo žaidimus.

Ketvirtoji diena. Rugpjūčio19 d. buvo skirta stalo žaidimams: vyko pulo, stalo futbolo, oro ritulio turnyrai. Tik vakarop išaiškėjo varžybų nugalėtojai.

Penktoji diena. Rugpjūčio 20 d. vyko edukacinis seminaras „Piešimas spalvotu smėliu“. Tai itin mėgiama veikla: praėjusių metų dalyviai noriai pamokė naujokus piešimo su smėliu technikos. Po arbatos pertraukos vaikai lauke žaidė krepšinį.

Šeštoji diena. Rugpjūčio 21 d. programos dalyviai iškylavo lauke: berniukai sukrovė ir užkūrė laužą, mergaitės virė sriubą ant laužo. Pavalgę vaikai lauke žaidė judriuosius žaidimus, mokėsi etnožaidimo „Kyla“.

Septintoji diena. Rugpjūčio 22 d. vyko edukacinis seminaras „Apyrankių rišimas iš spalvotų siūlų“. Ši veikla patiko visiems dalyviams: kiekvienas nusipynė po apyrankę, daugiausia Trispalvės spalvų, na, o mergaitės pynė po kelias apyrankes.

Aštuntoji diena. Rugpjūčio 23 d. buvo paminėta Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms pagerbti bei Baltijos kelio diena. Jau po 2000-ųjų gimę vaikai susikaupę klausėsi pasakojimo apie senesnius ir neseniai vykusius istorinius įvykius. Išėję į kiemą, sustojo į simbolinį „Laisvos Lietuvos kelią“. Po arbatos pertraukos vyko karaoke popietė „Dainos Laisvei“.

Devintoji diena. Rugpjūčio 24 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Stalo serviravimas“: vaikai mokėsi sudėlioti indus ant stalo, šventiškai sulankstyti servetėles. Vėliau žaidė jau pamėgtus ir naujus žaidimus.

Dešimtoji diena. Rugpjūčio 25 d. – paskutinioji stovyklos diena: vyko edukacinis seminaras „Bandelių kepimas“. Su padėjėjos Marytės pagalba vaikai formavo ir lipdė sausainukus su įvairiais įdarais. Džiaugėsi, kad šis darbas labai smagus. Prie arbatos puodelio vyko stovyklos aptarimas, buvo įteikti stovyklos dalyvio pažymėjimai.

2017 m. Kėdainių kultūros centre vykdomi projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Lietuva. Ateities ženklai“ (Valstybinės reikšmės renginiai) (įvykdytas)
Projekto vadovė – Asta Bartkuvienė
Finansavimo šaltinis – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 4900 Eur
Įgyvendinimo data – 2017 m. kovo 11 d.
Vieta – Kėdainių arena
Projekto renginiai prasidėjo kovo 9 d. Kėdainių dailės mokyklos „Mini“ galerijoje surengta mokinių darbų paroda „Kėdainiai. Ateities ženklai“. Sukurta įspūdinga kompozicija iš keramikos darbų ,,Ateities Kėdainiai“ (mokytojas Mindaugas Mažalis). Parodoje gausu grafikos, tapybos, kompozicijos, piešimo ir grafinio dizaino darbų.
Kovo 11 d., po šv. Mišių Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, padėta gėlių ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių Kauno g. kapinėse.
14 val. Kėdainių arenoje įvyko šventė „Lietuva. Ateities ženklai“, kurioje dalyvavo Kėdainių miesto bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų darželių-mokyklų 21 mėgėjų meno kolektyvas, daugiau kaip 300 dalyvių. Muzikinį perfomansą atliko grupė „Liūdni slibinai“. Šventės vedėjas – Žygimantas Stakėnas. Šventę pamatė 2000 žiūrovų, iš jų – per 1000 jaunų žmonių.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuojamas projektas „Atrask ir pažink piliakalnius su šeima“ (įvykdyta)
Projekto vadovė – Daiva Urbonienė
Finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 800 Eur
Įgyvendinimo data – 2017 m. birželio 1–rugsėjo 1 d.
Projekto metu vyks edukacinės išvykos – žygiai dviračiais, aplankant 10 Kėdainių krašto istorinių piliakalnių Surviliškio, Šėtos ir Krakių seniūnijose. Prie piliakalnio Surviliškio, Šėtos, Krakių gimnazijų istorijos mokytojai, Kėdainių krašto muziejaus darbuotojai pateiks istorinių faktų, supažindins su archeologinių radinių reikšme, baltų genčių kultūra, vyks mini viktorinos. Pažintiniuose pristatymuose dalyvaus Šėtos, Krakių kultūros centrų  ir vietos bendruomenės bei Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės ir Surviliškio skyriai. Vietos bendruomenės pristatys savo kulinarinį paveldą, krašto papročius, tradicijas, papasakos unikalius padavimus ir sakmes.
Birželio 17 d. 10 val. – 1 edukacinė išvyka dviračiais maršrutu: Kėdainiai–Sangailai–Stašaičiai–Kėdainiai.
Susipažinimas su Šėtos seniūnijos piliakalniais (pristato istorikė Audronė Pečiulytė).
Šėtos miestelio Gegučių parke Šėtos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertinė programa, kulinarinio paveldo – sūrių degustacija.
Liepos 22 d. 10 val. – 2 edukacinė išvyka dviračiais maršrutu:  Kėdainiai–Vaidatoniai–Kalnaberžė–Bakainiai–Kėdainiai.
Susipažinimas su Surviliškio seniūnijos piliakalniais (pristato istorikė Irena Vaitkevičienė), krašto kultūriniu ir kulinariniu paveldu.
Ant Bakainių piliakalnio – Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus liaudiškos muzikos kapelos LIEPUPIS koncertas, turistinės košės ragautuvės.
Rugpjūčio 5 d. 10 val. – 3 edukacinė išvyka dviračiais maršrutu: Kėdainiai–Pilsupiai–Skinderiškio dendrologinis parkas–Kėdainiai.
Susipažinimas su Krakių seniūnijos piliakalniais (pristato istorikas Robertas Dubinka), istorinė mini viktorina.
Popietė „Aš atradau ir pažinau piliakalnius“. Dalyvauja Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ansamblis „Auštaras“ (vadovė Aušra  Giedrienė).
Aktyviausi pažintinių išvykų dalyviai bus apdovanoti Kėdainių kultūros centro įsteigtais prizais – suvenyrais su Piliakalnių metų paminėjimo simbolika.

2017 m. Kėdainių kultūros centro ir skyrių vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programos, finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

„Mes norime kurti“ – Nociūnuose (įvykdyta)
Liepos 11–21 d. Nociūnuose veiks programa „Mes norime kurti“. Programos tikslas – organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų (6–14 m.) užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.  Vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, pieš ant stiklo, medžio, popieriaus, sportuos, mokysis bendrauti, žais judriuosius žaidimus, dalyvaus skaitymo skatinimo popietėje „Gimtoji kalba – lyg gražiausia daina“.
Numatyti trys edukaciniai seminarai: „Piešimas marmuriniais dažais“, Nociūnų muilinyčia“, „Piešimas spalvotu smėliu“.
Liepos 21 d. vyks programos metu sukurtų darbelių ir koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatymas Nociūnų kaimo bendruomenės šventėje „Kaimo sueiga“.
Programos vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628
Apie programos įvykdymą skaitykite čia

„Kuparo lobiai 3“ – Kalnaberžėje (įvykdyta)
Liepos 17–21 d. Kalnaberžės bendruomenės 6–14 metų vaikų bei jaunimo iš Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų lauks „Kuparo lobiai 3“.
Programos tikslas – organizuoti turiningą Kalnaberžės ir aplinkinių kaimų vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudarant sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Numatytos veiklos: plakatų „Mano kaimas“ piešimas, lauko žaidimai, estafetės, dainų mokymasis, lipdymas iš modelino, fraktalinio piešimo seminaras „Piešiu save“.
Liepos 21 d. vyks programos metu sukurtų  darbelių ir koncertinės programos pristatymas Kalnaberžės bendruomenės centre.
Programos vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, tel. 8 618 07528

„Teatrinė vasaros stovykla“– Klaipėdoje (įvykdyta)
Tradicinė teatrinė vasaros stovykla, skirta Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui (12–18 m.) vasaros atostogų metu, vyks Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje.
Liepos 7 d. dalyviai išvyks traukiniu į Klaipėdą.
Programos tikslas – plėtoti ir vystyti jauno žmogaus socializacijos galimybes, sudarant sąlygas kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir identiteto supratimo ugdymui bei saviraiškai.
Dalyviai mokysis įvardinti emocines būsenas, giliau pažinti save ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis. Komunikuodami tarpusavyje, dalyviai ugdysis gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą, tai praplės jų raiškos galimybes. Didelį dėmesį tradiciškai skirsime etnokultūrai bei identiteto supratimo stiprinimui.
Programa vyks Klaipėdoje, Eduardo Balsio menų gimnazijoje, kurioje yra sąlygos vykdyti įvairius užsiėmimus, repetuoti ir nakvoti. Programos dalyviai parengs teatrinį etiudą; patys sudarys ir dalyvaus kūrybinėje-meninėje programoje; dalyvaus spalvų terapijos užsiėmime ir praktiniame seminare „Savęs pažinimas: baimės ir jų įveikimo principai“; 2 dienas dalyvaus interaktyvių emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymuose „Pažink save, pažindamas kitus“; mokysis liaudies dainų ir dainų apie Lietuvą; kelsis keltu į Smiltynę ir ant smėlio kurs paveikslus; Klaipėdoje susipažins su senamiesčiu, aplankys laikrodžių muziejų; ant Palangos tilto suvaidins parengtą teatrinį etiudą.
Stovyklos uždarymas vyks Klaipėdos senamiestyje, Teatro aikštėje, kur bus pristatyta kūrybinė-meninė programa.
Liepos 16 d. dalyviai grįš į Kėdainius.
Programos vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65321
Programą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
Apie programos įvykdymą skaitykite čia

„Nenuoramų vasara“ – Lančiūnavoje (įvykdytas)
Programa „Nenuoramų vasara“, skirta 6–12 metų vaikams, vyks rugpjūčio 21–26 d. Orientuota į turiningą vaikų, ypač socialiai pažeidžiamų, poilsį vaikų vasaros atostogų metu. Lančiūnavos bendruomenės centre veikia kepyklėlė su modernia įranga, jaunimo laisvalaikio erdvė, yra sporto inventoriaus – visa tai suteikia galimybę organizuoti edukacinius užsiėmimus bei propaguoti judrų gyvenimo būdą, atitraukiant šiuolaikinius vaikus nuo kompiuterių namuose; ugdyti pagarbaus tarpusavio bendravimo, socialinius bei higienos įgūdžius; skatinti saviraišką, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.
Programos veiklos: pulo, oro ritulio varžybos, krepšinis ir tinklinis, judrieji žaidimai, gamtinių medžiagų rinkimas atvirukams gaminti, karaokės popietė.
Edukaciniai seminarai: „Smėlio piešiniai“, „Rištinės juostelės technika“; „Mano vasaros atvirukas“, „Bandelių kepimas“.
Programos vadovė Irena Paragienė, tel. 8 676 70057

 

2016 m. Kėdainių kultūros centre vykdyti projektai

Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas XIII-oji respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę“  (įvykdytas)
Projekto vadovė Aušra Kazlauskienė
Finansavimo šaltinis  – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 4000 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 06 18
Vieta – Kėdainių arena (J. Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainiai)
Dalyvavo:
32 politinių kalinių ir tremtinių chorai iš visos Lietuvos,
Lietuvos kariuomenės orkestras (kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas),
Operos solistas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Juozapaitis,
Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė LANKESA ir
Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė VOLUNGĖ  (vadovė Virginija Čereškienė-Beviršė),
Kėdainių r. Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė VERMENA ir
Panevėžio r. Liūdynės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė SVAJA (vadovė  Dainora Venslovienė).

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuotas projektas Susitikime vasarą Kėdainiuose(įvykdytas)
Projekto vadovė – Daiva Urbonienė
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 900 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 06 01–08 30
Veiklos:
Birželio 1 d. 10 val. Kėdainių kultūros centre – Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė „Dėmesio – aš esu!“
Birželio 5 d. 17 val. Rotušės kiemelyje – muzikos grupės „Subtilu-Z“ koncertas, skirtas Tėvo dienai. Akcija „Pakviesk Tėtį“
Birželio 12 d. 17 val. Rotušės kiemelyje – Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ kūrybos vakaras „Senamiesčio vizijos“
Liepos 1 d. 18–21 val. Didžiosios Rinkos aikštėje – šokių mini maratonas „Š-ok-Nesust-ok 2016“
Liepos 10 d. 16 val. Rotušės kiemelyje – romansų vakaras
Liepos 27 d. 22 val. Rotušės kiemelyje – „Kino teatras po atviru dangumi“
Rugpjūčio 20 d. 11 val. – dviračių žygis visai šeimai maršrutu Ramybės skveras–Vaidatonių piliakalnis– Kalnaberžė–Sirutiškis–Kėdainiai
Rugpjūčio 30 d. 21 val. Rotušės kiemelyje – „Kino teatras po atviru dangumi“

 

2016 m. Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programos

Programa „Mes norime kurti“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 4–13 d.
Vieta – Pėdžių g. 19, Nociūnų k., Kėdainių r. sav.
Programos tikslas organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Programa „Mes norime kurti“ skirta 6–14 m. vaikams. Programos metu vaikai šoks, dainuos, dalyvaus įvairiose veiklose: karpys ir lankstys iš popieriaus, vels vilną, pieš ant stiklo, sportuos, bendraus.
Daug dėmesio bus skiriama judriesiems žaidimams.
Programos metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 5 d. – „Piešimas marmuriniais dažais“
Liepos 9 d. –„Nociūnų muilinyčia“
Liepos 10 d. – „Piešimas spalvotu smėliu“
Liepos 13 d.programos „Mes norime kurti“ pristatymas Nociūnų bendruomenei: kūrybinių darbelių, plakatų ir piešinių paroda „Vasaros atostogos“; koncertinė programa „Mes linksmuoliai ir išdykę“.
Programos vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628

 

Programa „Kuparo lobiai 2“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 300 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 4–14 d.
Vieta – Beržų g. 60, Kalnaberžės bendruomenės centras, Kėdainių r. sav.
Programos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį supratimą bei skatinti domėjimąsi savo krašto tradicijomis ir kultūriniu paveldu, organizuojant turiningą užimtumą Kalnaberžės bei Sirutiškio bendruomenių vaikams ir jaunimui per vasaros atostogas.
Programa „Kuparo lobiai 2“ skirta Kalnaberžės ir Sirutiškio kaimų 6–18 m. vaikams bei jaunimui. Dalyviai susipažins su Kalnaberžės krašto senoviniais amatais, dainomis, tautosaka, išlikusia šnekta ir kulinariniu paveldu; parengs folkloro programą „Čiulbėk, paukštela…“; aplankys Paberžės regioninį draustinį, 1863 metų sukilimo muziejaus ir Tėvo Stanislovo liturginio meno saugotuves bei skulptoriaus G. Galvanausko dirbtuves.
Programos metu bus surengti 6 edukaciniai seminarai:
Liepos 5 d. – „Skiautinių siuvimas rankine siuvimo mašina „Singer“
Liepos 7 d. „Pieno seperavimas“, „glajaus“ bei „liukros“ gamyba
Liepos 8 d. „Pieno kelias“ (išvyka į pieno ūkį Vitėnų k.)
Liepos 11 d. –„Kepam baravykus“
Liepos 12 d. – „Kermošavos“ gamyba“
Liepos 13 d. – „Bulvinių bandų ant kopūsto lapo kepimas“
Liepos 14 d. – programos „Kuparo lobiai 2“ pristatymas Paberžėje – pagamintų darbelių paroda bei folkloro programa „Čiulbėk, paukštela…“.
Programos vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, tel. 8 618 07528

 

Programa „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 12–22 d.
Vieta – J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių kultūros centras
Programos tikslasplėtoti ir vystyti jauno žmogaus socializacijos galimybes, sudarant sąlygas kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir identiteto supratimo ugdymui bei saviraiškai.
Programa „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ skirta 10–18 m. vaikams ir jaunimui. Dalyviai mokysis įvardinti emocines būsenas ir išreikšti teatrinės raiškos priemonėmis; išbandys įvairius socialinius vaidmenis, skirtingus požiūrius į moralės ar socialinius gyvenimo klausimus bei giliau pažins save; komunikuodami tarpusavyje – ugdysis gebėjimą išgirsti ir suprasti kitą; didelis dėmesys tradiciškai bus skiriamas etnokultūrai ir identiteto supratimo stiprinimui; 2 dienas dalyvaus interaktyvių emocinio intelekto lavinimo ir asmeninio tobulėjimo mokymuose „Pažink save, pažindamas kitus“ (VšĮ „Juoda avis“); dalyvaus spalvų terapijos užsiėmimuose, kurdami bendrą paveikslą; pieš spalvotu smėliu savo svajonę; mokysis liaudies dainų ir dainų apie Lietuvą.
Programos metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 18 d. –„Mano spalva“
Liepos 19 d. – „Spalvotu smėliu piešiu svajonę“
Liepos 20 d. – „Kvilingo galimybės“
Liepos 22 d. 17 val. – programos „Tradicinė teatrinė vasaros stovykla“ pristatymas tėvams ir Kėdainių bendruomenei – sukurtų darbelių paroda ir kūrybinė-meninė programa.
Programos vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65 321

 

Programa „Ir atskrida paukštela“ (įvykdyta)
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – 2016 m. liepos 25–29 d.
Vieta – J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių kultūros centras
Programos tikslas – ugdyti vaikų norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, žmonių darbus, papročius, ugdyti tautinę savimonę ir pagarbą savajai etninei kultūrai.
Programa „Ir atskrido paukštela“ skirta 6–10 m. vaikams. Dalyviai bus užimti įvairiapusiška veikla, kas padės formuoti ir stiprinti tautiškumą, patriotiškumą ir socialinius įgūdžius – susipažins su įvairiais tautosakos žanrais, išmoks lietuvių liaudies dainų, šokių, žaidimų, ratelių, seks pasakas ir jas vaidins; dalyvaus kūrybinėse veiklose: nusipins draugystės juosteles, karpys karpinius, pieš spalvotu smėliu; dalyvaudami „Ritmo orkestre“, atras naujų garso išgavimo būdų ir priemonių.
Programos metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 26 d. –„Spalvoto smėlio terapija“
Liepos 26 d. – „Spalvoti karpiniai“
Liepos 27 d. – „Draugystės juostelių pynimas“
Liepos 29 d. – programos „Ir atskrida paukštela“ pristatymas tėvams ir Kėdainių bendruomenei – sukurtų darbelių paroda ir kūrybinė-meninė programa.
Programos vadovė Gintarė Brazinskienė, tel. 8 614 65505

 

2015 m. Kėdainių kultūros centre vykdyti Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai

 

Respublikinis folkloro festivalis „Į Vidurio Lietuvą susiėję“, skirtas Etnografinių regionų metams (įvykdytas)
Projekto vadovė Regina Lukminienė
Finansavimo šaltinis  – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 2200 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 08 08
Vieta – Kėdainių kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai) ir Kėdainių senamiesčio erdvės

Dalyvavo folkloro ansambliai iš penkių regionų: Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis KUPKIEMIS, Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis TADUJA, Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis SŪDUVIAI, Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis VERPETA, Šilutės kraštotyros draugijos folkloro ansamblis RAMYTĖ ir penki Kėdainių rajono folkloro ansambliai: Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis JORIJA, Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblis KALNABERŽIAI, Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio folkloro ansamblis RADASTA, Krakių kultūros centro folklore ansamblis ŽIEDUPĖ, Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis SEKLYČIA.
Dalyvavo 30 tradicinių amatininkų iš Kėdainių, Šilutės, Panevėžio, Vilniaus rajonų. Pristatytas penkių regionų kulinarinis paveldas.
Kėdainių krašto bendruomenė ir miesto svečiai supažindinti su Lietuvos regionų folkloru, tarmėmis, tradicijomis, amatų, kulinarinio paveldo gausumu bei išskirtinumu, etnografinių regionų istoriniu ir kultūriniu savitumu.

Regioninis vaikų folkloro festivalis „Kleketynė“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Gintarė Brazinskienė
Finansavimo šaltinis – Lietuvos kultūros taryba
Suma – 1000 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 06 24
Vieta – Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos (Didžiosios Rinkos aikštė 11, Kėdainiai) kiemelis ant Nevėžio upės kranto

Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio KLEKETUKAI vadovės Gintarės Brazinskienės iniciatyva birželio 26 d. Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje vyko regioninis vaikų folkloro festivalis KLEKETYNĖ.

Festivalyje dalyvavo:
Kauno rajono Vilkijos kultūros centro Batniavos laisvalaikio salės vaikų liaudiškos muzikos kapela KARKLYNĖLIS (vadovė Regina Aleknienė),
Jonavos kultūros centro vaikų fokloro ansamblis RAMTATUKAI (vadovės Judita Margevičienė ir Loreta Ratautienė),
Jonavos rajono Čičinų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis GIRUŽĖ (vadovė Loreta Ratautienė),
Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio vaikų liaudiškos muzikos kapela SIRUČIUKAI (vadovas Henrikas Docius),
Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis PĖDELIS (vadovė Diana Dovidavičiūtė),
Kėdainių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupė

Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio KLEKETUKAI vadovės Gintarės Brazinskienės iniciatyva birželio 26 d. Kėdainių r. savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje vyko regioninis vaikų folkloro festivalis KLEKETYNĖ.

Festivalyje dalyvavo:

Kauno rajono Vilkijos kultūros centro Batniavos laisvalaikio salės vaikų liaudiškos muzikos kapela KARKLYNĖLIS (vadovė Regina Aleknienė),
Jonavos kultūros centro vaikų fokloro ansamblis RAMTATUKAI (vadovės Judita Margevičienė ir Loreta Ratautienė),
Jonavos rajono Čičinų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis GIRUŽĖ (vadovė Loreta Ratautienė),
Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio vaikų liaudiškos muzikos kapela SIRUČIUKAI (vadovas Henrikas Docius),
Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis PĖDELIS (vadovė Diana Dovidavičiūtė),
Kėdainių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupė CARPE DIEM (vadovė Raminta Matulytė-Šilienė,
Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis KLEKETUKAI (vadovė Gintarė Brazinskienė).

Visiems festivalyje dalyvavusiems kolektyvams Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė įteikė padėkas.

 

– – –

 

2015 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos finansuoti projektai

 

Kultūros projektai:

Projektas „Senųjų papročių magija. Rudens lygiadienis“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Sandra Aleknaitė
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 300 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 05 14–09 22
Vieta – Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje 2015 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais įgyvendinamas projektas „Senųjų papročių magija. Rudens lygiadienis“.

Šio projekto tikslas – priminti žmonėms senuosius amatus, parodyti, kaip jie gali būti pritaikomi šiomis dienomis.

Projekto metu bus surengti penki edukaciniai seminarai:

Gegužės 14 d. 15 val. edukacinis seminaras „Vėlimas iš vilnos“. Daugiau apie seminarą

Seminarą vedė Pelėdnagių skyriaus darbuotoja Žydrė Jasudavičienė. Seminaro dalyviai supažindinti su veltinio kilme, vilnos nauda, jos panaudojimo galimybėmis. Seminaro vedėja parodė, kaip šlapiuoju būdu apvelti stiklinį butelį ir pasigaminti vazą, kuri gali būti panaudota kaip namų dekoracija ar originali rankų darbo dovana.

Gegužės 29 d. 17 val. edukacinis seminaras „Pynimas iš vytelių. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Alvyna Vyšniauskienė.

Birželio 26 d. 17 val. edukacinis seminaras „Sodų rišimas“. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Alvyna Vyšniauskienė.

Rugpjūčio 21 d. edukacinis seminaras „Autentiškas šiaudų pynimas“. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Alvyna Vyšniauskienė.

Rugpjūčio 28 d. edukacinis seminaras „Rišimas iš lino“. Daugiau apie seminarą
Seminarą veda Regina Banienė.

Rugsėjo mėnesį Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje bus surengta visų edukacinių seminarų metu pagamintų darbų paroda, o rugsėjo 22 d. projektą vainikuos baigiamasis koncertas, skirtas rudens lygiadieniui.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė.
Projektą remia UAB „Pelėdos baldai“.

Projektas „Regioninė liaudiškos muzikos ir dainos šventė „Po vasaros dangum“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 700 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 07 06 18 val.
Vieta – Bakainių piliakalnis, Surviliškio sen., Kėdainių r.

Bakainių piliakalnis yra Kėdainių rajone, Surviliškio seniūnijoje, Krekenavos regioniniame parke, upės Liaudies kairiajame krante, šalia Bakainių kaimo. Bakainių piliakalnis – respublikinės reikšmės archeologinis paminklas. Krekenavos regioninio parko administracija, įgyvendindama teritorijos sutvarkymo projektą (2011–2014 m.), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, piliakalnį pritaikė ir neįgaliesiems lankytojams.

Šventės „Po vasaros dangum“ vyksta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną –liepos 6-ąją. Nuo 2009 m. šventės dalyviai prisijungia prie akcijos – „Tautiškos giesmės“ giedojimo kartu su viso pasaulio lietuviais. Kasmet vis daugiau jaunimo prisideda prie šios pilietinės akcijos, vis daugiau jaunimo susipažįsta su liaudies muzika, liaudies dainomis ir senaisiais bei tradiciniais amatais. Tai labai svarbu, siekiant išsaugoti liaudies papročius, istoriją ir tradicijas bei jų perimamumą.

Lietuvos Respublikos Seimas 2015-uosius paskelbė Etnografinių regionų metais, o renginys kasmet įgauna vis didesnį mastą, todėl ketinama šventės dalyvius supažindinti su Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos etnografinių regionų tradicijomis, papročiais, tarmėmis ir potarmėmis, choreografiniu folkloru.

Šventės pradžia 18 val. – vaikų kolektyvų pasirodymais ir amatų muge; 19 val. – suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvų koncertas; 21 val. – „Tautiškos giesmės“ giedojimas kartu su viso pasaulio lietuviais. Susirinkusieji bus vaišinami arbata, ant laužo virta koše, bendraus, džiaugsis buvimu drauge.

„Regioninė liaudiškos muzikos ir dainos šventė „Po vasaros dangum“ – tai galimybė pažinti, pamatyti, išgirsti įvairių Lietuvos regionų liaudiškos muzikos mėgėjų meno kolektyvus, susipažinti ar prisiminti lietuvių liaudies amatus ar net ką nors pačiam pasigaminti.

Projekto tikslaspopuliarinti respublikinės reikšmės archeologinį paminklą – Bakainių piliakalnį, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Projekto uždaviniai:
1. Surengti Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos regionų „Regioninę liaudiškos muzikos ir dainos šventę „Po vasaros dangum“.
2. Pristatyti Kėdainių krašto liaudies tradicijas ir papročius.
3.  Pristatyti lietuvių tradicinius amatus (kalvystė, molio lipdymas, puodininkystė, drožyba).
4. Suburti kuo daugiau bendruomenės ant Bakainių piliakalnio.

Apie įvykdytą projektą

 

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programa:

Projektas „Vasaros stovykla „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė, tel. 8 614 75626
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 700 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. birželio 29 d. – liepos 4, 7–10 d.
Vieta – Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyrius

Projekto tikslasorganizuoti turiningą užimtumą Tiskūnų ir Apytalaukio kaimų vaikams ir jaunimui per vasaros atostogas, ugdant etninės kultūros supratimą ir sudarant sąlygas kūrybinei saviraiškai.

Projektu metu vaikai ir jaunimas dalyvaus įvairiose veiklose: tvarkys apleistus kapus Apytalaukio kapinėse, iškylos metu aplankys Šventybrasčio lankytinas vietas ir Č. Milošo gimtinę; parengs folkloro programą „Čiulba ulba paukšteliai“; dalyvaus sportinėse varžybose su jaunaisiais policijos rėmėjais.

Projekto metu bus surengti keturi edukaciniai seminarai:
Birželio 30 d. – „Tautinių juostų rišimo ir pynimo technika“
Liepos 1 d. – „Vėlimas iš vilnos“
Liepos 2 d. –„Sviesto mušimas, sūrio slėgimas ir duonos kepimas“
Liepos 9 d. – „Įvairūs darbeliai iš odos“
Liepos 8 d. – turistinė-pažintinė išvyka į Anykščius („Duonos kelias“)
Liepos 10 d. 12 val. – vasaros stovyklos „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ uždarymas. Sukurtų darbelių parodos ir folkloro programos „Čiulba ulba paukšteliai“ pristatymas Tiskūnų bendruomenei

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

Projektas „Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė, tel. 8 614 75628
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 400 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. liepos 9–17 d.
Vieta – Nociūnų k., Kėdainių r. sav.

Projekto tikslas organizuoti turiningą Nociūnų, Beinaičių ir Saviečių kaimo vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, siekiant ugdyti jų kultūrinį supratimą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai.
Projekto metu vaikai mokysis šokti, dainuoti, mokysis dirbti grupelėse, mokysis diskutuoti, rengs koncertinę programą „Mes linksmuoliai ir išdykę“, pieš plakatus „Vasaros atostogos“(liepos 15 d.)
Kadangi 2015 m. paskelbti Etnografinių regionų metais, stovyklos metu Kėdainių krašto muziejaus etnografė Regina Lukminienė vaikus (ir jų tėvelius) supažindins su Lietuvos regionų išskirtinumais ir tarmių įvairove (liepos 13 d.). Daug dėmesio bus skiriama ir judriesiems žaidimams.

Projekto metu bus surengti 3 edukaciniai seminarai:
Liepos 10 d. – „Piešimas marmuriniais dažais“
Liepos 11 d. –„Nociūnų muilinyčia“
Liepos 14 d. – „Piešimas spalvotu smėliu“
Liepos 17 d.kūrybinės stovyklos „Mes norime kurti“ uždarymas. Sukurtų kūrybinių darbelių, plakatų ir piešinių „Vasaros atostogos“ ir koncertinės programos „Mes linksmuoliai ir išdykę“ pristatymas Nociūnų kaimo bendruomenei.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

Projektas „Etninė-edukacinė stovykla „Kuparo lobiai“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Staškuvienė, tel. 8 614 75376
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 450 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. liepos 13–17, 20–24 d.
Vieta – Kalnaberžės bendruomenės centras

Projekto tikslas – ugdyti vaikams ir jaunimui etnokultūrinį supratimą bei skatinti domėjimąsi savo krašto tradicijomis ir kultūriniu paveldu, organizuojant turiningą užimtumą Kalnaberžės bendruomenės vaikams ir jaunimui per vasaros atostogas.
Projekto metu dalyviai mokysis liaudies dainų, užrašytų Kalnaberžėje krašto šnekta; rengs folkloro programą „Žvirblalę giesmela…“, mokysis senųjų amatų.

Projekto metu bus surengti aštuoni edukaciniai seminarai:
Liepos 13 d. – „Kuplūno“ ir naminės duonos giros darymas“
Liepos 14 d. – „Vysiu virvelą…“
Liepos 15 d. – „Korėtų blynų kepimas“
Liepos 16 d. –„Čemukų mezgimas“
Liepos 17 d. – „Medaus kelias“
Liepos 20 d. – „Kraujinių vėdarų kepimas krosnyje“
Liepos 21 d. – „Naminės dešros gamyba ir rūkymas senoviniu būdu“
Liepos 23 d. – „Saldaus sūrio gamyba“
Liepos 24 d. 12 val. – Etninės-edukacinės stovyklos „Kuparo lobiai“ uždarymas. Stovyklos metu pagamintų darbelių paroda bei patiekalų degustacija, folkloro programos „Žvirblalę giesmela…“ pristatymas.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

Projektas „Teatrinė vasaros stovykla „Su polėkiu!“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė, tel. 8 612 65 321
Finansavimo šaltinis  – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Suma – 550 Eur
Įgyvendinimo data – 2015 m. liepos 14–24 d.
Vieta – Kėdainių kultūros centras

Projekto tikslas plėtoti ir vystyti Kėdainių rajono jaunų žmonių (10–16 m.) socializacijos galimybes vasaros atostogų metu, sudarant sąlygas vaikų kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ir meninės saviraiškos ugdymui ir turiningam laisvalaikio praleidimui per vasaros atostogas.

Teatrinės stovyklos metu mokysimės teatro paslapčių; kiekvienas turės galimybę pristatyti savo talentą („saviraiškos mugė“); didelį dėmesį tradiciškai skirsime identiteto supratimo stiprinimui ir etnokultūros pažinimui; rengsime kūrybinę-meninę programą „Su polėkiu!“. Visas veiklas fotografuos patys stovyklos dalyviai.

Projekto metu bus surengti penki edukaciniai seminarai:
Liepos 15 d. –„Enkaustika. Kas tai?“
Liepos 16 d. – „Piešimas spalvotu smėliu“
Liepos 17 d. – „Kvilingo galimybės“
Liepos 20 d. –„Drobės mereškavimas“
Liepos 21 d. –„Siuvinėjimas kryželiu“
Liepos 24 d. 16 val. – Teatrinės vasaros stovyklos „Su polėkiu!“ uždarymas. Sukurtų darbelių parodos ir kūrybinės-meninės programos „Su polėkiu!“ pristatymas Kėdainių miesto bendruomenei.

Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė

Apie įvykdytą projektą

 

———-

 

2014 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose vykdyti projektai

Renginių ciklas „Ir aš dalelė Lietuvos esu“  (įvykdytas)            
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Vasario 16-osios projektai) – 4000 Lt

 

Teatrų festivalis „MELPOMENĖS DOVANOS“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Ona Mikalauskienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Profesionalaus meno sklaida regionuose) – 13000 Lt

 

Liaudiškos muzikos ir dainos šventė  „Po vasaros dangum“   (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Kultūros projektai) – 1500 Lt


Teatrinė vasaros stovykla „Linksmoji karuselė“
(įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 2400 Lt

Teatrinė vasaros stovykla „Linksmoji Karuselė“ (tęstinė, nuo 2006 m.) skirta 10–16 m. vaikams ir jaunimui, siekiant vasaros atostogų metu užimti juos kuo įvairiapusiškesne menine-kūrybine veikla.
Organizuota „saviraiškos mugę“, kurios metu kiekvienas galėjo parodyti ką moka geriausiai, skatinta tai vystyti toliau. Didelis dėmesys tradiciškai skirtas etnokultūros pažinimui – viena diena paskirta lankyti muziejus (arba „Pažinkime Kėdainius“). Organizuota „Tautosakos dieną“, kurios metu stovyklos lankytojai dainavo liaudies dainas, pasakojo,mokėsi liaudies žaidimų ir ratelių. Daryti atvirukai spalvotu smėliu, mokytasi origami paslapčių, pintos juostas, mereškuota drobė ir kt.
Visas veiklas fotografavo ir filmavo patys stovyklos dalyviai.
Kadangi 2014 m. paskelbti Vaikų sveikatos metais, stovykloje nemažai dėmesio skirta aktyviems žaidimams, su sveikata susijusiems naudingiems įpročiams formuoti (sveika mityba, ekologiški produktai, žalingų įpročių prevencija ir kt.).

 

Vasaros stovykla „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1500 Lt

Stovykla skirta Tiskūnų ir aplinkinių kaimų vaikams ir jaunimui (5–18 m.),trukmė – 10 dienų. Stovyklos metu vaikai dalyvavo įvairiose veiklose: tvarkė apleistus kapus Apytalaukio kapinėse, aplankė Šventybrasčio lankytinas vietas ir Č. Milošo gimtinę, statė vaidinimą pagal lietuvių liaudies pasaką „Kabakšt kabaldakšt“ (konsultavo režisierė Genovaitė Gustytė Šaučiūnienė), piešė spalvotu smėliu, dalyvavo sportinėse varžybose (tinklinio „3 prieš 3“), kepė „Sveikuolių pyragą“, dainavo ir šoko.

 

Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1100 Lt

Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“– vasaros stovykla vaikams nuo 6 iki 18 m. amžiaus vasaros atostogų metu. Stovyklos metu vaikai šoko, dainavo, dalyvavo įvairiose veiklose: karpė ir lankstė iš popieriaus, lipdė iš modelino, vėlė vilną, žaidė, sportavo, bendravo. Įvairias veiklas vykdyti padėjo projekto partneriai iš Nociūnų kaimo ir ne tik. Kadangi 2014 m. paskelbti Kristijono Donelaičio metais, stovyklos metu vaikai ir jų tėveliai piešė pagal poemą „Metai“.
Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ vykdoma jau kelinti metai ir tapo tradicine.

 

Etnokultūrinė-edukacinė stovykla  „Kuparą dangtį pakėlus…“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Staškuvienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1100 Lt

„Etnokultūrinė-edukacinė stovykla „Kuparą dangtį pakėlus…“ skirta Kalnaberžės bendruomenės vaikams (6–15 m.), daugiausia iš asocialių arba socialiai remtinų šeimų, kuriose jų tikslingas ugdymas ir laisvalaikio organizavimas ypač aktualus. Stovyklos metu vaikai kasdien buvo įtraukti į prasmingą veiklą – supažindinti su šio krašto amatais, tarme, valgiais, dainomis, tautosaka. Stovyklos lankytojai mokėsi rišti tautines juostas, pinti iš vytelių, kiekvienas sau iš vilnos vėlė „vailokiukus“, išmoko tarmiškai dainuojamų Kalnaberžės krašto dainų, liaudies žaidimų ir ratelių.
Kadangi 2014 m. paskelbti Vaikų sveikatos metais, stovykloje nemažai dėmesio skirta judriesiems žaidimams (kvadratas, „trečias bėga“, „bulvė“), organizuotas šaškių turnyras.

———-

 

2013 m. Kėdainių kultūros centre ir skyriuose vykdyti projektai:

Regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė-varžytuvės „Čiulba lakštingėlė 2013“ (įvykdytas)
Projekto vadovas Antanas Mikalauskas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (KRF) – 3000 Lt

Socialinę atskirtį mažinantis projektas „Po saule vietos užteks visiems“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Gintarė Brazinskienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Regionų kultūros projektai) – 10000 Lt

Teatrinė vasaros stovykla „Vėjų miesto pasakos“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 2000 Lt

Vasaros stovykla „Aš myliu kraštą, kuriame gimiau“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Irena Šalukienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1100 Lt

Kūrybinė stovykla „Mes norime kurti“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Makutienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Vaikų vasaros užimtumo programa) – 1000 Lt

Liaudiškos muzikos ir dainos šventė „Po vasaros dangum“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Nijolė Dilkienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Kultūros projektai) – 750 Lt

„Sveikatinimo gidas senjorams“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Daiva Urbonienė
Tel.: 8 347 50608, 8 610 33457 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
Kėdainių rajono savivaldybė (Sveikatos programa) – 2800 Lt

Meno poveikio žmogaus sveikatai projektas „Kai sveiksta siela“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Gintarė Brazinskienė
Tel.: 8 347 56893, 8 614 65505
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Regionų kultūros projektai) – 20000 Lt

Folkloro festivalis-koncertas „Iš Vidurio Lietuvos susiėję“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Regina Lukminienė
Kėdainių rajono savivaldybė (Kultūros projektai) – 2000 Lt

Edukacinė programa „Kėdainių krašto tradicinis folkloras ir jo sklaida“ (įvykdytas)
Projekto vadovė Genovaitė Šaučiūnienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (Regionų kultūros projektai) – 7000 Lt

Iš viso 49 650 Lt