Nuo 2007 m. sausio 1 d. Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma ir trijose rajono seniūnijose:
Surviliškio, Vilainių, Pelėdnagių.
Šiose seniūnijose įsteigti septyni skyriai:
Kalnaberžės (vadovė Daiva Staškuvienė),
Labūnavos (vadovė Rita Kučiauskienė),
Nociūnų (vadovė Daiva Makutienė),
Pelėdnagių (vadovė Sandra Jasudavičienė),
Surviliškio (vadovė Nijolė Dilkienė),
Tiskūnų (vadovė Irena Šalukienė),
Vilainių (vadovė Vitalija Augulienė).

Visuose skyriuose vykdoma mėgėjų meno veikla, organizuojami atmintinų dienų renginiai, vasaros šventės, seniūnijų kultūros ir meno dienos, Užgavėnės, Advento vakarai, kalėdiniai renginiai, mėgėjų meno kolektyvų dalyvių, kaimynų, senjorų vakaronės, edukaciniai seminarai.