Paslaugos

Teikiame patalpų nuomos, įgarsinimo, renginių vedimo paslaugas.

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario mėn. 17 d. sprendimu Nr. TS-11

Paslaugų kainos

Paslaugos pavadinimas Kėdainių kultūros centras
Privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims (Eur.) Viešiesiems juridiniams asmenims (Eur.)
Didžiosios žiūrovų salės nuoma Be papildomo aptarnavimo (1 val.) 50 25
Su papildomu aptarnavimu (1 val.) 100 50
Mažosios salės nuoma (1 val.) 30 15
Repeticijų kambario ir kitų patalpų nuoma (1 val.) 10 5
Didžiosios žiūrovų salės nuoma Vilainių, Pelėdnagių,  Labūnavos, Tiskūnų, Surviliškio skyriuose 20 10

 

Komercinių renginių organizatoriams,
gastroliuojantiems kolektyvams nuo gautų pajamų
Kėdainių kultūros centre Vilainių, Pelėdnagių,  Labūnavos, Tiskūnų, Surviliškio skyriuose
Suaugusiųjų renginiams be papildomo aptarnavimo (proc.) Suaugusiųjų renginiams su papildomu aptarnavimu (proc.) Vaikų renginiams be papildomo aptarnavimo (proc.) Vaikų renginiams su papildomu aptarnavimu (proc.) Suaugusiųjų renginiams (proc.) Vaikų renginiams (proc.)
18 21 12 15 18 12

 

Renginių įgarsinimas patalpose (1 val.) – 100 Eur.

Bilietų kainos į kultūros centro organizuojamus renginius pagal atskirą vadovo sprendimą (iki 20 Eur)

Leisti laikinai neatlygintinai naudotis patalpomis ne pelno siekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuojantiems nemokamus viešus kultūrinius renginius.