Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras DIEMEDIS

Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras DIEMEDIS

Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras DIEMEDIS

Įkūrimo metai – 1996 m.

Vadovas Algirdas Kučiauskas, chorui vadovauja nuo 2017 m. spalio mėn.
Tel. 8 610 07 163
El. p. ritakuc@gmail.com

Choro seniūnė Kristina Župerkienė

Choro užuomazgos – 1990 metai, kai į ansamblį susibūrė devyni rajone gyvenę tremtiniai ir politiniai kaliniai. 1996 m. šviesaus atminimo Krašto kultūros premijos laureato Vaclovo Šablevičiaus iniciatyva šis ansamblis performuotas į tremtinių ir politinių kalinių mišrų chorą DIEMEDIS.
Septyni dainininkai: Janina Bartašienė, Valerija Labugienė, Bronislava Lukjanova, Pranas Naruševičius, Laima Pilkienė, Aloyzas Vaitkus ir Kristina Župerkienė – su choru nesiskiria nuo pat įkūrimo.
Iš viso DIEMEDYJE 35 dainininkai. Choristų amžius – nuo 50 iki 80 metų.

Nuo 2017 metų spalio mėn. tremtinių ir politinių kalinių mišriam chorui „Diemedis“ vadovauja Algirdas Kučiauskas,  choro dirigavimo specialistas. 

Šiuo metu „Diemedyje“ – 35 dainininkai. Septyni iš jų – Janina Bartašienė, Valerija Labugienė, Bronislava Lukjanova, Pranas Naruševičius, Laima Pilkienė, Aloyzas Vaitkus ir Kristina Župerkienė – su choru nesiskiria nuo pat įkūrimo.
Aiškią persvarą dabartiniame „Diemedyje“ turi moterys: net 26 iš 35 narių. Beveik visų choristų amžius telpa į intervalą nuo 50 iki 80 metų.

DIEMEDIS dalyvavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje „Mes“. Kiekvienais
metais dalyvauja Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovotojų sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, kas dveji metai – Respublikinėse tremtinių ir politinių kalinių dainų ir poezijos šventėse „Leiskit į Tėvynę“, kurios vyko  Klaipėdoje (1997 m.), Jurbarke (1998 m.), Šiauliuose (2000 m.), Utenoje (2002 m.), Marijampolėje (2004 m.), Alytuje (2006 m.), Tauragėje (2008 m.), Telšiuose (2010 m.), Ukmergėje (2012 m.).

2019 metų koncertai:

Birželio 8 d. Kėdainių kultūros centro tremtinių ir buvusių politinių kalinių choras „Diemedis“, vadovas Algirdas Kučiauskas pirmą kartą dalyvavo XII-oje Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventėje „Mes vėl kartu“ Vilniuje.

Gegužės 19 d. Kėdainių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Diemedis“, vadovas Algirdas Kučiauskas, koncertavo Radviliškyje, choro „Versmė“ festivalyje.

2018 metų koncertai:

Sausio 13 d. Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimo metu koncertavo Kauno g. kapinėse, Kėdainiuose.

Vasario 6 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu koncertavo prie paminklo, skirto Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo kovotojams, atidengimo ir pavadinimo Atminties skverui suteikimo proga Kėdainiuose.

Balandžio 24 d. koncertavo Kultūros ir meno dienos „Ragauji duoną – ragauji gyvenimą“ renginyje Kėdainių kultūros centre.

Birželio 8 d. dalyvavo Kėdainių r. dainų ir šokių šventės generalinėje repeticijoje Kėdainių arenoje.

Birželio 9 d. dalyvavo Kėdainių r. dainų ir šokių šventėje „Kokia nuostabi, Lietuva esi“ Kėdainių arenoje.

Birželio 14 d. koncertavo Gedulo ir Vilties dienos minėjimo metu Kėdainių miesto geležinkelio stotyje.

Birželio 16 d. Tremtinių ir politinių kalinių choras „Diemedis“ koncertavo XIV respublikinėje buvusių politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“ Šilalėje.

Rugpjūčio 4 d. dalyvavo Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje, Raseinių r.

2017 m. sausio 21 d. koncerte „Dovana Lietuvai“ choras šventė 20-ies metų kūrybinės veiklos sukaktį.

Neoficialiu DIEMEDŽIO himnu tapo paskutinė choro įkūrėjo Vaclovo Šablevičiaus sukurta daina „Mes išlikom jauni širdimi“. Ja choristai tradiciškai užbaigia visus koncertus.

Svarbiausias DIEMEDŽIO siekis – dalyvauti kas dveji metai rengiamose respublikinėse politinių kalinių ir tremtinių dainų šventėse.

2011 m. spalio 23 d. Kėdainių kultūros centre vyko „Diemedžio“ 15-os metų kūrybinės veiklos sukakties koncertas.

„Diemedžio“ choristus vienija meilė Tėvynei

„Kėdainių mugės“ nuotraukos

Jau šešioliktus metus skaičiuojančio Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Diemedis“ nariai sutartinai tvirtina, kad dainuos tol, kol leis sveikata.

„Diemedžio“ užuomazgos – jau gana tolimais 1990 metais, kai į ansamblį susibūrė devyni rajone gyvenę tremtiniai ir politiniai kaliniai.
1996 metais šviesaus atminimo Vaclovo Šablevičiaus iniciatyva šis ansamblis persiformavo į tremtinių ir politinių kalinių mišrų chorą „Diemedis“. Jame jau buvo 43 dainininkai.
V. Šablevičiui pačiam buvo tekę ragauti politinio kalinio duonos, tad likimo draugų chorui vadovavo itin entuziastingai.
Po tragiškos maestro žūties 2002-ųjų sausį „Diemedžiui“ maždaug pusmetį vadovavo Algirdas Viesulas, o po jo iki 2017 m. – Aušra Kazlauskienė.

„Šeši dabartiniai choristai patys buvo tremtiniai, dvi jo narės – politinių kalinių dukterėčios, viena – tremtinio dukra.
Tačiau visi iki vieno choristai – tikri patriotai, mylintys ir Tėvynę, ir jos dainas“, – sakė buvusi kolektyvo vadovė Aušra Kazlauskienė.

Mylimiausios „Diemedžio“ choristų dainos – apie Lietuvą ir tremtį. Visų jų žodžiai – itin prasmingi, daug ką primenantys.
Choristai į savo dainas reaguoja taip jautriai, kad A. Kazlauskienė prisipažino dažnai pergyvenanti, jog per koncertą kuris nors itin susijaudinęs neimtų verkti.

Neoficialiu „Diemedžio“ himnu tapo daina „Mes išlikom jauni širdimi“. Ja choristai tradiciškai užbaigia visus koncertus. Šį kūrinį jau spėjo įsidėmėti ir „Diemedžio“ klausytojai, tad neretai paskutinę koncerto dainą vieningai traukia visa salė.

„Popsu tikrai nesidomime, bet repertuaras visgi pamažu kinta. Svarbiausias mūsų siekis – dalyvauti kas dveji metai rengiamose respublikinėse Tremtinių ir politinių kalinių dainų šventėse“, – sakė A. Kazlauskienė.

Vieši pasirodymai ir koncertai „Diemedžio“ choristams labai patinka. „Mus pristabdo tik finansinės galimybės – lėšų nuolat stinga. Pagrindiniai rėmėjai – Kėdainių kultūros centras, Tremtinių sąjunga, rajono savivaldybė. Ačiū jiems už tai“, – sakė A. Kazlauskienė.

Paprastai „Diemedis“ per metus koncertuoja ne daugiau kaip aštuonis kartus.

Pernykščiai metai šiuo požiūriu tapo solidžia išimtimi – per juos „Diemedis“ koncertavo net 15 kartų! Taip choristai paminėjo 15-ąsias „Diemedžio“ metines. Į jubiliejinį koncertą buvo atvykę dar trys Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių chorai. „Itin įdomi buvo koncerto programa – tarsi keliavome  per laikmečius: pradėjome dainomis apie tremtį, vėliau atlikome visų trijų savo vadovų – Vaclovo Šablevičiaus, Algirdo Viesulo ir Aušros Kazlauskienės – išmokytas dainas. Dar vėliau sceną užleidome svečiams, o koncertą užbaigėme bendra daina“, – pasakojo choro seniūnė Kristina Župerkienė.

Pavasarį ir rudenį „Diemedžio“ choristai į repeticijas renkasi dukart per savaitę. Vasarą ir žiemą repetuojama rečiau – kartą per savaitę. „Be abejo, būna, kad tingime, tačiau užtat koks džiaugsmas, kai iš repeticijų grįžti – tarsi ant sparnų: „Energijos užtenka dar ilgam.“

Aušra Kazlauskienė, tremtinio dukra tremtinių ir politinių kalinių mišriam chorui DIEMEDIS vadovavo nuo 2002 m. iki 2017 m. 

Vadovę, Aušrą Kazlauskienę, choristai apibūdina tik gražiausiais žodžiais: „Aušrelė – tikra šaunuolė. Nepykstame ant jos net už reikalavimą dainuoti mažiausiai keturiais balsais.