Kalnaberžės

Kalnaberžės

Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyrius

Beržų g.60, Kalnaberžės k., Surviliškio sen., 58403 Kėdainių r.

Skyriaus vadovė Daiva Danauskienė
Tel. +370 61475376
E. p. kkckalnaberze@gmail.com

Renginių organizatorė Sirutiškyje Kristina Kulbienė
Tel. +370 61734720
E. p. kristina.kulbiene@gmail.com

Kalnaberžės skyrius yra įsikūręs Kalnaberžės bendruomenės patalpose, glaudžiai bendradarbiauja su bendruomene, vykdo bendrus projektus, organizuoja renginius.

Nuo Stolypino dvarų  klestėjimo  laikų Kėdainių rajono Kalnaberžės kaime atsirado unikali tradicija – valgyti varnienos patiekalus, kitaip tariant „ponų raškažis“ (taip šį veiksmą vadindavo  senieji kaimiečiai). Ši išskirtinė ir Kėdainių rajone unikali tradicija Kalnaberžėje kurį laiką buvo primiršta. „Varniukų baliai“  vykdavo privačiuose namuose, neišaugdami į viso kaimo šventę. Prieš 18 metų  „Varniukų baliai“ išaugo į kultūrinį renginį „Kraštiečių – Varnaėdynių šventė“, kiekvienais metais pritraukiantį vis didesnį būrį susidomėjusių žiūrovų. Skirtumas tik tas, kad, nenorėdami prarasti unikalios tradicijos, vietoj laukinių varniukų mėsos, degustacijai patiekiami  naminių putpelių patiekalai, paruošti pagal senoviškus varnienos gaminimo receptus.

 Renginys vyksta Kalnaberžės bendruomenės centro kiemelyje, kur yra puiki erdvė lauko renginiams. „Kalnaberžiečių – Varnaėdynių“ šventėje kasmet pagerbiami vyriausi kalnaberžiečiai, pasveikinamos jaunos šeimos, sulaukusios naujagimių, apdovanojami naujakuriai, papildę šio kaimo gyventojų gretas. Koncertines programas atlieka vietos mėgėjų meno kolektyvai, vyksta kultūriniai mainai – koncertuoja kolektyvai iš kitų rajonų. Visoje erdvėje įsikuria prekybininkų kiemeliai, veikia Kulinarinio paveldo ir amatų kiemelis, kur grilyje kepama putpeliena, paruošta pagal senuosius varnienos gamybos receptus, imituojanti varnieną, verda „Bendruomenės“ košė, vietos ūkininkai, ir verslininkai vykdo savos gamybos edukacijas ir degustacijas, šurmuliuoja „Vaikų kiemelis“, kur mažieji gali pašėlti ant batuto, pasilinksminti su įvairiais personažais.

Nuo 2014 metų,  spalio mėnesį, Kalnaberžės skyriuje organizuojama liaudiškos muzikos kapelų šventė „Rudens suktinis“. Skyriuje atsiradus liaudiškos muzikos kapelai, atsirado poreikis rengti liaudiškos muzikos kapelų šventes, į kurias būtų galima sukviesti kolektyvus iš visos Lietuvos. Pirmais metais  sukvietusi į šventę tik rajone esančias liaudiškos muzikos kapelas, skyriaus vadovė Daiva Danauskienė kiekvienais metais ieško vis naujų, įdomių kolektyvų.

Kiekvienais metais Kalnaberžės skyriuje organizuojamas vaikų vasaros užimtumas. Čia vyksta etnokultūrinės – edukacinės vaikų vasaros užimtumo stovyklos, seminarai. Jų metu vaikai supažindinami su senaisiais amatais, kulinariniu paveldu, liaudies dainomis, tarme, pasakojamąja tautosaka.

Taip pat kasmet Skyriuje vyksta koncertai, skirti Motinos dienai, kuriems mėgėjų meno kolektyvai pradeda ruoštis jau metų pradžioje. Mamoms skamba gražiausios jų repertuaro dainos, o kaimo vaikai apdovanoja gėlėmis visas į šventę atėjusias mamas.

Kalnaberžės  skyriuje gyvuoja tradicija – kasmet kartu su visų  mėgėjų meno kolektyvų dalyviais, jų šeimų nariais, mus lankančiais  žiūrovais palydėti Senuosius metus. Kiekvienais metais čia vyksta vakaronės „Ir vėl per slenkstį ritasi Naujieji…“, kurių metų Skyriaus vadovė visiems padėkoja už bendradarbiavimą, apdovanoja atminimo dovanėlėmis. O Kalėdų Senelio dovanų ir palinkėjimų užtenka visiems šventės dalyviams.

Kalnaberžės  skyriuje gilios mėgėjų meno tradicijos. Čia gyvuoja vyriausias Kėdainių rajono kolektyvas – folkloro ansamblis „Kalnaberžiai“ (vad. Daiva Danauskienė) , 2019 m. lapkričio 24 d. šventęs savo 60 metų jubiliejų.  Keitėsi vadovai, kolektyvo nariai, tačiau šis ansamblis ir šiandien gyvuoja.

2014 metais Kalnaberžės  skyriuje susibūrė liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“, (vad. Vytautas Danauskas).