Surviliškio

Surviliškio

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius

Kėdainių g. 6, Surviliškis, 58313 Kėdainių r.

85 vietų salė

Skyriaus vadovė Nijolė Dilkienė
Tel. +370 68669712
E. p. kkcsurviliskis@gmail.com

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius organizuoja įvairius renginius bendruomenės poreikiams tenkinti; rengia ir įgyvendina kultūros programas ir projektus; skatina ir ugdo meninę veiklą, telkia įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvus; rengia meno mėgėjų festivalius, įvairius konkursus, šventes, koncertus; puoselėja kultūros paveldą; organizuoja valstybinių, kalendorinių, profesinių švenčių, jubiliejų paminėjimus.

Tradiciniai renginiai:
Originaliausias Surviliškio skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje vykstantis renginys – velykinis prausimas Užupės kaime. Šią unikalią tradiciją daug metų puoselėjo a.a. Stasys Jasiukas ir A. Berankis. Pastaraisiais metais A. Berankis su šeima, tęsdamas tradiciją, antros Velykų dienos ankstų rytą  grodami apeina visus kaimo gyventojus, juos laistydami ir apšluostydami. Iš kaimo gyventojų surinkti margučiai bei kitos vaišės tą pačią dieną vykstančioje popietėje išdalinami skurdžiau gyvenantiems žmonėms. Už šią iniciatyvą, neleidžiančią sunykti unikaliai lietuvių tautos praeičiai, tradicijos puoselėtojams skirta nominacija „Už tradicijos puoselėjimą“, įteikti Lietuvos liaudies kultūros centro padėkos raštai. Velykinį laistymą kaip unikalų reiškinį filmavo Lietuvos ir užsienio televizijos.

Skyriaus darbuotojų kasmetis rūpestis – Bakainių piliakalnio papėdėje rengiama regioninė folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė „Po vasaros dangum“, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai.
Bakainių piliakalnis – respublikinės reikšmės archeologinis paminklas – Surviliškio krašto žmonių ir svečių lankytina vieta. Papuošę piliakalnį laukų žiedais, susirinkusiuosius skambia muzika, gražiomis melodijomis ir šokiais džiugina Kėdainių ir aplinkinių rajonų mėgėjų meno kolektyvai. Visi šventės dalyviai vaišinami koše, virta ant laužo. Ant piliakalnio degant laužui 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais giedama „Tautiška giesmė“.

Rugpjūtį šv. Roko atlaidų išvakarėse skyriaus darbuotojai kartu su Surviliškio seniūnija kasmet rengia tradicinę Surviliškio miestelio gimtadienio šventę „Tėviške, pakviesk ir aš sugrįšiu…“. Kas penkeri metai ši šventė tęsiasi tris dienas. Į šventę sukviečiami seniūnijoje gyvenantys ir išvykę Surviliškio krašto žmones.
Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Surviliškio vardas paminėtas 1501 metais. Šiai sukakčiai – Surviliškiui 510 – paminėti 2011 m.  rugpjūtį miestelyje tris dienas vyko šventiniai renginiai. Visi šventės mėgėjų meno kolektyvai dalyvavo šventinėje eisenoje nuo Surviliškio skyriaus iki Nevėžio slėnio, kur  vyko Surviliškio seniūnijoje veikiančių bendruomenių prisistatymai, pasirodė mėgėjų meno kolektyvai. Rugpjūčio 21 d. Surviliškio bažnyčioje vyko šv. Roko atlaidai. Pašventinta Surviliškio miestelio vėliava ir herbas. Kalbėjo Surviliškio vėliavos ir herbo autorius,  LR heraldikos komisijos narys, profesorius Juozas Galkus.

Tradicija tapo mėgėjų teatro dienos „Tegyvuoja teatras“  (kovo mėn.); kaimynų dienos (gegužės-liepos mėn.); teatralizuotas sveikinimas Jonų ir Janinų sodybose (birželio 23 d.).
2016 m. pirmą kartą surengta Surviliškio seniūnijos dvynių šventė DVYNIAI 2016.

Darbuotojai noriai prisideda prie pilietinės akcijos „Aš už Lietuvą!“,  kurios tikslas – padovanoti po gerą darbą savo šaliai.

Skyrių garsina Lietuvoje gerai žinoma humoro grupė „Bobų radijas“ – nuolatinė respublikinių humoro švenčių laureatė.
Nuo 2010 m. skyriuje veikia liaudiškos muzikos kapela, 2014 m. rudenį pavadinta LIEPUPIS.

Skyrius bendradarbiauja su Kėdainių r. savivaldybės administracijos Surviliškio seniūnija, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindine mokykla, asociacija Surviliškio bendruomenė.