Kalnaberžės skyriaus kolektyvai

Kalnaberžės skyriaus kolektyvai

Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus mėgėjų meno kolektyvų repeticijų grafikas 2020 m.

Liaudiškos muzikos kapela BERŽYNĖLIS

Vadovas Vytautas Danauskas
Tel. +370 60838328
E. p. daiva.staskuviene@gmail.com

2018 m. lapkričio 8 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras liaudiškos muzikos kapelai BERŽYNĖLIS suteikė mėgėjų meno kolektyvų III kategoriją.

Kapela suburta 2014 m. rudenį.

2014 m. kovo 21 d. Kalnaberžės bendruomenės centre įvyko kapelos debiutinis koncertas, sulaukęs didelio susidomėjimo.

2015 m. lapkričio 22 d. Kalnaberžės bendruomenės centre vyko projekto „Miela Kalnaberže, tave dainom papuošim ir vainiku darbų gražių visą tave apjuosim!“ pristatymas bendruomenei ir Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapelos (vadovas Vytautas Danauskas) koncertas, kurio metu kapelai suteiktas pavadinimas BERŽYNĖLIS.

2019 metų koncertinės išvykos

01-21 Ėriškių bendruomenės šventė, Ėriškių KC (Panevėžio r.)
03-10 Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Ant Nemuno kranto – 2019“, Punios KC (Alytaus r.) 
05-25 Respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Sukasi trys kartos“, Kėdainiuose
06-08 Tradicinė Kalnaberžiečių – Varnaėdynių šventė
06-16 20-asis jubiliejinis respublikinis liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Atkelkit svečiams vartelius“, Salamiestyje (Kupiškio r.)
07-06 Regioninė folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė, „Po vasaros dangum“, ant Bakainių piliakalnio
07-13 AGURKŲ ŠVENTĖ, Kėdainių miesto parke
07-26 Gudžiūnų miestelio šventė, Gudžiūnų BC
08-10 Liaudiškos muzikos kapelų šventė „Rugiapjūtei įpusėjus 2019“, Raseinių KC
08-23 Baltijos kelio 30-mečio minėjimo koncertas, A. Svarinsko parke (Ukmergės r.)
09-06 Rudens šventė, Truskavoje (Kėdainių r.)
09-10 Norgėlų miestelio šventė, Norgėlų k. (Raseinių r.)
09-14 „Rudenėlio šventė“, Noriūnuose (Kupiškio r.)
09-21 Jonavos miesto šventė, Jonavos KC
09-22 Liaudiškos muzikos kapelų šventė „Vasarą palydint“, Zyplių dvare (Šakių r.)
11-24 Folkloro ansamblių šventė, Kalnaberžės skyriuje

Viso:  16 koncertų  (skyriuje – 2, išvykose – 14)

2017 metų koncertinės išvykos

01-28 Respublikinė kapelų šventė, Deltuva, Ukmergės r.
02-16 Kalnaberžės bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, Kalnaberžės BC
02-28 Užgavėnės Kalnaberžėje, Kalnaberžės BC
03-04 Liaudiškų šokių šventė „Kaziūnės suktinis“, Kėdainių KC
03-10 Koncertas „Mano vaikystės kiemas“, skirtas Motinos dienai, Kalnaberžės BC
03-17 Miegėnų bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, Miegėnų BC
03-18 Regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė  „Kaimo muzikantų suvažiavimas 2017“, Labūnavos skyriuje
06-03 Tradicinė Varnaėdyniu  šventė, Kalnaberžės BC
06-23 Tradicinė Joninių šventė, Sirutiškio BC
06-11 Koncertas Pernaravos bažnyčioje, Pernaravos bažnyčioje
08-14  Žolinės šventė, Lančiūnavos BC
08-15  Žolinės šventė, Josvainiu bažnyčioje
08-19 Surviliškio miestelio šventė, Nevėžio slėnis ties Surviliškiu
08-26 Kampų miestelio šventė, Kampų BC kiemelis
08-27 „Gandrinių šventė“, Miežiškiuose, Panevėžio r.
10-15 Respublikinė kapelų šventė, Elektrėnų KC
10-18 Aukštaitijos regiono kapelų varžytuvės „Kapelmaušis 2017“, Naujamiesčio KC
10-19 Respublikinė kapelų šventė, Balbieriškio KC, Prienų r.    
10-19 Tarptautinis liaudiškos muzikos atlikėjų festivalis „Iš širdies į širdį“, „Tautos namai“, Kaune
10-29 Aukštaitijos regiono kapelų šventė „Rudens suktinis“, Kalnaberžės BC
12-30 Senųjų metų palydėtuvės, Kalnaberžės BC 

Viso: 21 koncertas (skyriuje – 6; išvykose – 15)
Dalyvavimas renginiuose, konkursuose:  tarptautiniuose – 1, respublikiniuose – 3; regioniniuose – 3

Folkloro ansamblis KALNABERŽIAI

Vadovė Daiva Danauskienė
Tel. +370 61475376
E. p. daiva.staskuviene@gmail.com

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos liaudies kultūros centras folkloro ansambliui KALNABERŽIAI suteikė mėgėjų meno kolektyvų III kategoriją.

Šiuo metu ansamblyje – 18 narių.

Kalnaberžėje folkloro ansamblis susikūrė 1959 m. Pirmasis jo vadovas – Vytautas Baltušis, garsaus Kalnaberžės muzikanto Kazimiero Baltušio tėvas. Ansamblis rinkdavosi vadovo namuose.

Elena Liubertienė, Janina Rumbienė ir netrukus prie jų prisijungusi Saūlė Ališauskienė ansamblyje dainuoja nuo jo įkūrimo. 

Ansamblis iškėlė sau tikslą – sudalyvauti respublikinėje Dainų šventėje. Ruoštis Dainų šventei padėjo Kazimieras Baltušis. Sėkmingai pasirodžius Vilniuje, kolūkio primininkas šviesios atminties Adolfas Žirgulis skyrė meno vadovo etatą kolūkio kultūros namuose, bet jau ne senoliui Vytautui Baltušiui, o jo sūnui Kazimierui. Ansamblis ilgai gyvavo ir koncertavo jo vadovaujamas, o vadovui išėjus į pensiją, jį pakeitė kitas muzikantas – Jurgis Bobinas.

Nuo 1985-ųjų maždaug dešimt metų ansambliui vadovavo Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė.
Kalnaberžiečiai koncertuodavo vietiniuose renginiuose, dalyvavo rajoninėse bei respublikinėse Dainų šventėse.
2008 m. dainininkai kartu su dabartine vadove kalnaberžiete Daiva Staškuviene sumanė ansamblį pavadinti KALNABERŽIAI.
Dalyvavo atrankoje į Respublikinę dainų šventę „Amžių sutartinė“.
Koncertuoja įvairiuose seniūnijos, rajono renginiuose.

→2014 m. lapkričio 30 d. KALNABERŽIAI minėjo 55-erių metų kūrybinės veiklos sukaktį.

2019 metų koncertinės išvykos

02-18 Kalnaberžės bendruomenės ataskaitinis, Kalnaberžės skyriuje 
05-31 Regioninis liaudiškos muzikos festivalis „Piemenėlių šventė“, Juškonių k. (Jonavos r.)
06-08 Tradicinė kalnaberžiečių Varnaėdynių šventė, Kalnaberžės skyriuje
06-09 Respublikinė folkloro šventė „Sekminės“, Paberžėje
06-21 Joninių šventė, Trijų Kampų parke, Tiskūnuose
07-12 Respublikinė folkloro šventė,Batėgaloje (Jonavos r.)
09-14 „Rudenėlio šventė“, Noriūnuose (Kupiškio r.)
09-19 Respublikinis patriotinės dainos konkursas „Aušta aušrelė“, Joniškio KC
11-24 „Kalnaberžiai“ 60 metų kūrybinės veiklos sukakties koncertas, Kalnaberžės skyriuje
11-25 Aukštaitijos regiono folkloro ansamblių šventė „Ant kožnos kertės po gegutėlą…“, Tiskūnų skyriuje

Viso: 10 koncertų  (skyriuje – 3, išvykose – 7)

2017 metų koncertinės išvykos

01-09 Jungtinis koncertas „Kaime aš užaugau“ (su Truskavos kultūros centro moterų vokaliniu ansambliu), Kalnaberžės BC
02-16 Kalnaberžės bendruomenės atskaitinis susirinkimas, Kalnaberžės BC
02-21 Užgavėnės, Kalnaberžės BC
03-06 Koncertas Motinos dienai,  Kalnaberžės BC
06-03 Tradicinė kraštiečių šventė. Varnaėdynės, Kalnaberžės BC
06-21 Koncertas „Čiulbėk, paukštela“ vaikų vasaros stovyklos uždarymas, Kalnaberžės BC
08-19  Surviliškio miestelio šventė, Nevėžio slėnis ties Surviliškiu  
11-29 Aukštaitijos regiono kapelų šventė „Rudens suktinis  2017“,  Kalnaberžės BC 

Viso: 8 koncertai (skyriuje – 7, išvykose – 1)

Kalnaberžės folkloro ansamblio „Kalnaberžiai“ 60-ties metų ir Sirutiškio folkloro ansamblio „Radasta“ 20-ties metų kūrybinės veiklos sukakčių šventė

Lapkričio 24 d. Kalnaberžės skyriuje vyko folkloro ansamblio „Kalnaberžiai“ 60 metų ir folkloro ansamblio „Radasta“ 20 metų kūrybinės veiklos sukakčių šventė. Folkloro ansamblis „Kalnaberžiai“ atliko koncertinę programą „Kožnądien mato tą kaimę…“, o ansamblis „Radasta“ – koncertinę programą „Tremties prisiminimai“, su kuria dalyvavo Lietuvos Šimtmečio Dainų šventėje.

Sirutiškio folkloro ansamblis RADASTA

2018 m. lapkričio 8 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras folkloro ansambliui RADASTA suteikė mėgėjų meno kolektyvų III kategoriją.

Susibūrė 1999-ųjų žiemą.
Įkūrėja ir vadovė Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė
Tel. +370 61807528
E. p. vkazukauskiene@gmail.com

Ansamblyje – 15  narių.

2010 m. vasario 12 d. minėjo kūrybinės veiklos dešimtmetį.

RADASTOS  repertuarą sudaro lietuvių liaudies, tremtinių, adventinės ir kariškos dainos.
Dalyvauja Kėdainių  rajono Dainų ir šokių šventėse, miesto šventėse.
Koncertavo Šventybrasčio, Mantviliškio, Kalnaberžės, Surviliškio, Pelėdnagių bendruomenių renginiuose, Kėdainių dekanato 70-mečio Eucharistinio kongreso dalyviams, Bukonyse (Jonavos r.).

2014 m. lapkričio 30 d. minėjo 15-os metų kūrybinės veiklos sukaktį.

Sirutiškio vaikų tradicinių muzikos instrumentų grupė SIRUČIUKAI

2018 m. lapkričio 8 d. Lietuvos nacionalinis kultūros centras Sirutiškio vaikų tradicinių muzikos instrumentų grupei SIRUČIUKAI suteikė mėgėjų meno kolektyvų III kategoriją.

Vadovas Henrikas Docius
Tel. +370 61033452
E. p. dociukai@gmail.com

Kapela suburta 2007 m., vėliau ji pavadinta SIRUČIUKAI.
Dalyvauja 15 vaikų nuo 7 iki 14 metų. Groja armonikomis, akordeonais, kitais instrumentais.
SIRUČIUKAI turi paruošę valandos koncertinę programą ir noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose.
Koncertavo: Respublikinėje kapelų šventėje „Grok ,armonika, grok“ (Noriūnuose, Kupiškio rajone), televizijos laidoje „Geras ūpas“, Kauno miesto šventėje, vasaros šventėje Raseinių rajone, Panevėžio rajono „Kaziuko mugėje“.
Atskiri kapelos nariai dalyvavo Kėdainių rajono jaunųjų talentų konkurse GALIM 2008 ir GALIM 2010.
Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse TRAMTATULIS 2009 armonininkas Gerardas Kunickas tapo diplomantu, armonininkas Almantas Makarevičius– TRAMTATULIS 2013 rajoninio rato nugalėtoju.
2012 m. kovo mėn. kapela dalyvavo Respublikinėje šventėje „Aleksiuko bandonija“ Kupiškyje,
gegužės mėn. – Regioninėje kapelų šventėje „Jurgut, Jurgut grok“ Kaune.