ATMINTIS GYVA

ATMINTIS GYVA

Renginio pradžia:
2023 vasario 08 d.
Renginio vieta:
Vilainių skyrius

Aprašymas

2023 m. vasario 8 d. sukanka 104 metai, kai žuvo POVILAS LUKŠYS (1886 08 21 – 1919 02 08), pirmasis Lietuvos savanoris.
POVILAS LUKŠYS pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Pradėjus kurtis Lietuvos Respublikos kariuomenei suorganizavo savanorių būrį. Buvo Kėdainių apsaugos būrio būrininkas, lauko sargybos viršininkas, žvalgybos būrio viršininko pavaduotojas. Kėdainių apskrityje dalyvavo kovose su Kauno kryptimi puolančiais sovietų Rusijos daliniais. Lietuvos karys savanoris POVILAS LUKŠYS žuvo kautynių su bolševikų kariuomene metu vykdydamas žvalgybą prie Taučiūnų kaimo (Kėdainių r. Vilainių seniūnija), kur įvyko smarkus susišaudymas. Palaidotas Kėdainių kapinėse.
Šiandien, kartu su Vilainių seniūnijos darbuotojomis, pagerbėme POVILO LUKŠIO atminimą prie paminklo jo žūties vietoje.