Kėdainių kultūros centras organizuoja vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui Klaipėdoje

Renginio pradžia:
2020 rugpjūčio 03 d.
Renginio pabaiga:
2020 rugpjūčio 17 d.
Renginio vieta:
Klaipėda

Aprašymas

Programa „Atrask. Pažink. Tobulėk“ vyko Klaipėdoje, E. Balsio menų gimnazijoje (bendrabutyje), kur tinkamos sąlygos nakvynei, kūrybiniams užsiėmimams (fortepijono klasė) ir edukacinėms veikloms (holas su stalais ir kėdėmis). Programa sudarė sąlygas paaugliams (13–16 m.) dalyvauti edukacinėse, pažintinėse, kūrybinėse ir pramoginėse veiklose, kurių metu įgijo įvairių asmeninių kompetencijų (pažinimo, kultūrinio ir estetinio supratimo, emocinio intelekto ugdymo ir pasitikėjimo savo gebėjimais, saviraiškos ir savirealizacijos). Edukacinių ir kitų veiklų fizinė ir emocinė aplinka atitiko dalyvių amžių ir poreikius. 5 dalyviai (3 iš socialiai remiamų šeimų) pirmą kartą lankėsi Nidoje ir Delfinariume. Dalyvaujant edukacijose dalyviai įgijo naujų įgūdžių ir pasitikėjimo savimi bei raiškos kompetencijų, sustiprėjimo ir tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimo įgūdžiai, jie geriau pasijuto naujoje socialinėje aplinkoje. Nuolatinis bendrabūvio taisyklių laikymasis ir bendros veiklos pagilino tarpusavio bendravimo ir tolerancijos kompetencijas.
Suorganizuotos 6 edukacinės veiklos – 18 val. („Saviraiškos mugė“, „Dirbiniai iš odos“, emocinio intelekto ugdymo mokymai „Kūrybinės dirbtuvės paaugliams“; „Jausmai. Emocijos. Kaip jas valdyti“; „Pasitikėjimo savimi ugdymas“; „Konfliktai ir jų įveikimas“).
Suorganizuotos 3 kūrybinės veiklos – 3 (2 kūrybiniai užsiėmimai „Mano talentas“, performansas-improvizacija „Mūsų talentai“).
Suorganizuotos 4 pažintinės veiklos – 6 val. (ekskursijos su gidu po Klaipėdos senamiestį ir po Klaipėdos dramos teatrą; Laikrodžių muziejaus ir Jūrų muziejaus lankymas).
Suorganizuotos 3 pramoginės veiklos – 8 val. (teatralizuotas koncertas „Vivat kava!“; Delfinų pasirodymas; maudymasis jūroje).
Pasiekti visi programos tikslai ir uždaviniai.

Programą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Organizatorius Kėdainių kultūros centras